Skip to main content

Tyréns projekterar totalentreprenad till SVEAB

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 14:29 CEST

Trafikverket har gett SVEAB en totalentreprenad av en 14 km lång järnvägssträcka mellan Eslöv och Teckomatorp. Uppdraget gäller en spår- och kontaktledningsupprustning av Marieholmsbanan och Tyréns avser att upprätta bygghandlingar till ett värde av cirka åtta miljoner kronor.

Projektet, som är upphandlad av Trafikverket tillsammans med SVEAB som entreprenör, gäller spår- och kontaktledningsupprustning av Marieholmsbanan mellan Teckomatorp och Eslöv.

I Marieholm kommer en ny hållplats för Pågatågstrafik och ny gång- och cykelväg under järnvägen att byggas. Eslöv får en gång- och cykeltunnel samt en tunnel för biltrafik.

Tyréns uppdrag innefattar att ta fram bygghandling för järnvägsanläggningen, ersättningsvägar för slopade plankorsningar och tre nya järnvägsbroar.

– Utöver att ta fram bygghandlingar, kommer Tyréns även att ta hand om idrifttagningen av järnvägsanläggningen och upprätta förvaltningsdata över anläggningen, säger Mathias Ekenberg, uppdragsledare på Tyréns.

Projektet är värt cirka åtta miljoner kronor i en entreprenad värd 120 miljoner kronor. Uppdraget löper från juni 2015 fram till utförd slutbesiktning vintern 2016/2017.

För mer information var vänlig kontakta:
Mathias Ekenberg, uppdragsledare
Tyréns AB
010-452 31 96
mathias.ekenberg@tyrens.se  

Fredrik Rosenqvist
SVEAB
070-458 75 14
fredrik.rosenqvist@sveab.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy