Skip to main content

Tyréns, Ramböll och White får stororder i T-baneprojekt Akalla - Barkarby station

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 09:30 CEST

Tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby Station är ett av Stockholms viktigaste samhällsutvecklingsprojekt. Konsultteamet Tyréns, Ramböll och White Arkitekter har fått en stororder i projektet värd ca 250 MNKR. Beställare är Stockholms läns landsting.

Tyréns, Ramböll och White arkitekter får prestigeuppdraget att tillsammans utreda och projektera utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbanelinje mellan Akalla och Barkarby Station. Uppdraget är värt cirka 250 miljoner SEK och omfattar systemhandling, järnvägsplan, miljökonsekvens-beskrivning och bygghandling. Uppdraget ska möjliggöra byggstart hösten 2016. Trafikstarten planeras till omkring 2021.

Tidplanen för uppdraget är pressad samtidigt som det är många intressenter vars behov ska tillgodoses. Förväntningarna är höga från samhälle, intressenter och beställaren Stockholms läns landsting.

‒ En viktig del av uppdraget blir samrådsprocessens samordning med den kommunala processen så att dessa löper på i samma takt, säger regionchef Cecilia Granath, Tyréns. Det är ett viktigt uppdrag avseende planering och kommunikation. Vi kommer identifiera och hantera de betydande frågorna i tidiga skeden för att möjliggöra och tydliggöra viktiga beslut som kommer att vara av stor vikt för att skapa de bästa möjligheterna för detta viktiga samhällsbyggnadsprojekt.

‒ Idag är vi glada och stolta på Ramböll. Det här är ett uppdrag helt i linje med vår strategi att etablera oss som en tung spelare inom samhällsutveckling. Att bidra med vår kunskap för att skapa levande städer är viktigt för oss och att kunna resa snabbt och enkelt är en förutsättning för att skapa tillväxt i hela Stockholmsregionen, säger Patrik Schelin, Divisionschef Mitt, Ramböll.

‒ Vi arbetar med att planera de nya stationernas utformning. Vår uppgift omfattar bland annat stationsrum, entréhallar, samt upp och nedgångar. Resultatet av vårt arbete som arkitekter påverkar resenärernas upplevelse av kollektivtrafiken och därför har vi en nyckelroll i projektet, säger Dag Zerne, arkitekt och ställföreträdande Kontorschef, White.


För mer info, vänligen kontakta:
Cecilia Granath, Regionchef, Tyréns
0705-98 14 49, cecilia.granath@tyrens.se

Patrik Schelin, Divisionschef Mitt, Ramböll
070-635 62 59, patrik.schelin@ramboll.se

Dag Zerne, ställföreträdande Kontorschef, White
070-418 26 32, dag.zerne@white.se

Presskontakt:
Ann-Louise Kjellberg, Tyréns
070-283 11 03, Ann-Louise.kjellberg@tyrens.se

Yvonne Ronnerfors, Kommunikationschef Ramböll,
070-994 70 04, yvonne.ronnerfors@ramboll.se

Matti Kataja, Kommunikationschef White
072-158 32 68, matti.kataja@white.se


Om Tyréns
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.
www.tyrens.se

Om Ramböll
Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare inom teknik, design och management consulting och grundades i Danmark 1945. Vi är närmare 11 000 medarbetare och har en stark närvaro i Nordeuropa, Indien och Mellanöstern. Med nära 200 kontor i 21 länder kombinerar vi rikstäckande kännedom med global kunskap. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll verkar inom byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting.
www.ramboll.se

Om White arkitekter
White arkitekter har över 700 medarbetare i Sverige, Danmark, Norge och England. Företaget är Skandinaviens största arkitektkontor och det tredje största i Europa. I strävan efter hållbarhet integrerar White ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarstagande i det vi gör. Våra kompetenser omfattar arkitektur, stadsbyggnad, landskap, miljö, projektledning, inredning och design.
www.white.se


 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy