Skip to main content

Tyréns rapport visar på positiv utveckling i Rosengård

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 06:00 CEST

Rosengårds utveckling vad gäller invånarnas sysselsättning, köpkraft och kompetens går tydligt framåt. Det visar en rapport som tagits fram av samhällsbyggnadsföretaget Tyréns genom ett samarbete mellan fastighetsägare, handel, bankväsende och Malmö stad.

Rapporten, Marknadsanalys Rosenkraft, är baserad på statistik i kombination med kvalitativa intervjuer med Malmöbor i Rosengård, företag och organisationer. Den visar att Rosengård under en tioårsperiod har haft en positiv utveckling sett till sysselsättning, köpkraft och den kompetens som näringslivet efterfrågar.

– Rapporten visar på en starkt positiv utveckling i Rosengård som överträffade både våra förväntningar och den bild av Rosengård som ibland förmedlas i media säger Robin Svensén, konsult på Tyréns som har genomfört marknadsanalysen. Visst ligger Rosengård lågt om man ser till kompetensutbud, hur många som har jobb och lönenivåer, men exempelvis har sysselsättningen ökat mer i Rosengård än i någon annan stadsdel i Malmö under 2000-talet.

Rapporten beställdes efter att företrädare för fastighetsägare, handel, bank och Malmö stad gått samman. Samtliga parter kände tydligt områdets potential, men ville få fakta - svart på vitt.

– Vi ville ha fram en rapport som var baserad på marknadsmässiga förutsättningar och det har vi fått nu, säger Lars-Gunnar Garvö, centrumchef i Rosengård centrum. Istället för att var och en av oss jobbar med sitt har vi nu en gemensam och tydlig bild av förutsättningarna och det fortsatta arbetet tillsammans.

Rapporten visar även på förutsättningar för fortsatta framsteg framöver, men pekar samtidigt på att den negativa bilden av stadsdelen är oförtjänt och försvårar utvecklingen. Ett konkret exempel är att man ser hur områdets rykte påverkat bostadspriserna negativt.

– Det finns många utmaningar i Rosengård, men i vårt möte med boende och företrädare för företag och organisationer är det tydligt att det finns en stark tro på framtiden och en vilja att förändra områdets rykte, säger Madeleine Eneskjöld, beteendevetare på Tyréns.

Rapporten, Marknadsanalys Rosenkraft, genomfördes under våren 2013 och beställare är Malmö stad genom Rosengård stadsdelsförvaltning, NRF Malmö, InvestorPartner, Swedbank och MKB.

För mer information kontakta:
Katarina Majer, fastighetsutvecklare och analytiker
Tyréns AB
Tel: 010-452 26 49
E-post: katarina.majer@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy