Skip to main content

Tyréns rapporterar klimatförändringarnas effekter i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2013 11:16 CEST

Större risk för höstöversvämningar, sämre isar och effekter på naturmiljön väntas som resultat av klimatförändringar, vilket redovisas i konsultföretaget Tyréns klimatrapporter som nu släpps av Länsstyrelsen i Norrbotten. Rapporterna ska användas i länets fortsatta klimatanpassningsarbete.

Länsstyrelsen i Norrbotten har till uppgift att samordna klimatanpassningsarbetet i länet och använder konsulter hos Tyréns för att utreda och leverera klimatrapporter till länets kommuner. Klimatrapporterna bygger på ett utredningsarbete som genomförts av Tyréns, där dialoger med kommunerna om risker och sårbarheter bekräftar problemområden som identifieras i tidigare rapporter.

Maria Larsson, miljökonsult på Tyréns, berättar att klimatförändringarna redan syns tydligt i Norrbotten.

– Norrbotten verkar uppleva ganska stora förändringar redan nu med dåliga isar, snö som kommer senare, intensivare höstregn och höstöversvämningar. Det stämmer väl överens med de scenarier som SMHI har redovisat. I vår dialog med lokala politiker och kommuntjänstemän i länet har de lyft fram att de ser förändringar i naturmiljön, som till exempel att trädgränsen flyttar högre upp på fjällen och att vissa sydligare arter har börjat föröka sig naturligt i Norrbotten. Förutsättningarna för till exempel turism, rennäring och skogsbruk kommer att förändras. Det gäller att hantera riskerna och ta vara på möjligheterna.

Maria förklarar att för vinterturismen kan det handla om att förhålla sig till en kortare men kanske mer intensiv säsong där helt snöfria vintrar i södra Sverige gör att intresset att åka skidor i Norrbotten kan bli större. Det finns också indikationer från Tyréns utredning att skogsbruket redan har börjat anpassa sig till ett varmare klimat genom att välja plantor från sydligare breddgrader än man gjort tidigare.

Tidigare tekniska utredningar från SMHI visar att risken för allvarliga våröversvämningar i älvarna kan minska i Norrbotten, även om de kan bli mer utdragna. Högre havsnivåer ser inte heller ut att blir några problem under överskådlig tid eftersom landhöjningen kompenserar för nästan all höjning av den globala havsnivån. Värmeböljorna kommer inte att slå lika hårt uppe i norr som i södra Sverige. Risken för problem med dricksvattenkvaliteten kommer att öka, vilket känns igen från andra delar av Sverige.

Tyréns levererar en klimatapport per kommun i Norrbotten tillsammans med en länsrapport. Rapporterna ska fungera som underlag i den fortsatta klimatanpassningen. Länsstyrelsen har till uppgift att samordna klimatanpassningsarbetet i länet.

Den länsövergripande klimatrapporten kommer inom kort att kunna hämtas på www.lansstyrelsen.se/norrbotten.

För mer information, kontakta
Maria Larsson
010-452 25 63
maria.larsson@tyrens.se
 

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy