Skip to main content

Tyréns rekryterar ingenjörer bland nyanlända

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 09:00 CET

Arbetsförmedlingen och samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har kommit överens om att etablera ett nationellt samarbete kring nyanländas etablering på arbetsmarknaden och företagets kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet bedöms vara 30 personer under en tre-års period och företaget letar främst efter kompetens i form av miljöingenjörer, landskapsarkitekter, VA-projektörer, ingenjörer inom samhällsbyggnad, konstruktörer samt väg- och markprojektörer.

– Efter att ha följt utvecklingen i flyktingkrisen har vi på Tyréns funderat över vad vi kan göra som är ”på riktigt”, säger Ulrika Francke, vd för samhällsbyggnadsföretaget Tyréns. Vi kom fram till att det vi kan göra är att få in de som är ingenjörer bland de nyanlända i riktiga jobb. Vi kontaktade då Arbetsförmedlingen som bjöd in oss att delta i regeringens satsning ”Sverige tillsammans”.

I arbetet att identifiera lämpliga medarbetare bland de nyanlända kommer Arbetsförmedlingen att presentera ett urval av kandidater och sedan stödja introduktionen av arbetssökande på arbetsplatserna genom praktik med yrkeskompetensbedömning som vanligaste metod. Vid behov kan praktiken kombineras med yrkessvenska.

Ambitionen är att matchningsarbetet ska komma igång under januari 2016. Hur framtagning och urval av kandidater ska ske avgörs lokalt för varje ort. Tyréns erbjuder de nyanlända en praktikplats med en mentor under sex månader. Förhoppningen är sedan att praktiken ska övergå i en fast anställning.

– Vi tillsätter nu en kontaktperson i var och en av våra fem regioner som ska ansvara för det lokala samarbetet med Arbetsförmedlingen, berättar Ulrika Francke. Vi förstår att vi inte kan hjälpa alla men vi vill se till att det inte sitter några duktiga ingenjörer och kör taxi när de istället skulle kunna arbete med samhällsbyggnadsprojekt hos oss. Förhoppningen är att vi ska kunna rekrytera minst tio personer per år.

För mer information var vänlig kontakta:
Ulrika Franke, vd
Tyréns AB
010-452 22 80
ulrika.francke@tyrens.se

Martin Bergström, Samordningsansvarig för Tyréns samarbete med Arbetsförmedlingen
Tyréns AB
010-452 20 93
martin.bergstrom@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 500 anställda på kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy