Skip to main content

Tyréns skapar strategisk bussdepå i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 09:53 CET

Tyréns i Sundsvall har ansvarat för projektering av nybyggnad av Strategisk bussdepå i Sundsvall. Tyréns ansvarar för hela processen, från de första idéskisserna till slutbesiktningen. Projektet har nyligen haft byggstart och står färdigt under 2014.

Den strategiska bussdepån i Sundsvall är belägen i anslutning till Gärdehov idrottsområde i Sundsvall. Projektet innefattar 60 stycken dockningsplatser för bussar under skärmtak samt en byggnad med tvätthall, städhall, verkstadshallar, personalutrymmen samt kontor. Anläggningen omfattar huset om cirka 2000 m2 och skärmtak/dockningsplatser om cirka 1900 m2 på ett markområde om cirka 13.500 m2.

Depån byggs för att uppnå miljövinster och för att säkerställa tillgången av depå för framtida kollektivtrafikupphandlingar. Christian Blomberg, avdelningschef på Tyréns arkitekturavdelning i Uppsala berättar om de strategiska valen:

– Bussdepån kommer långsiktigt att bidra till kollektivtrafikförsörjningen i Sundsvall med miljömedvetna val i material och miljömedveten funktionalitet. Till dockningsplatserna är fjärrvärme för uppvärmning av bussarna framdragen samt el för underhållsladdning för de elhybridbussarna som annars laddas under körning.

Tyréns uppdrag har varit projektledning, projekteringsledning, byggledning, arkitekthandlingar, konstruktionshandlingar, markhandlingar, geoteknik, miljökonsekvenser samt brand. Uppdraget har legat hos arkitektavdelningen i Sundsvall som sedan har involverat en rad olika tekniker i det komplexa projektet:

– Tyréns har tillsammans med vår beställare SKIFU AB kämpat med en stor teknisk spännvidd i projektet och en väldigt snäv tidplan. Komplexiteten i uppdraget har till mångt och mycket legat i att inom den snäva tidplanen samordna alla inblandade konsulter från olika tekniker och genom deras kunskap forma en gemensam produkt. Området som sådant innehar också svårigheter i form av besvärliga markförhållanden och anslutning till närliggande verksamheter. Detta har endast varit möjligt genom ett nära samarbete med beställaren och Tyréns ansvarige arkitekt och projektledare Jan Westin, säger Christian.

För mer information kontakta:
Christian Blomberg
Tyréns AB
010-452 33 99
christian.blomberg@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300
anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolaget Tari i Tartu, Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera