Skip to main content

Tyréns skapar vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 07:00 CEST

Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral som börjar etableras i Norden. Köpenhamn och Oslo har dem men i Sverige finns de inte ännu. Konsultföretaget Tyréns har fått i uppdrag av VA SYD och Sysav Utveckling i Malmö att under 2013 ta fram en vägledning för hur kvartersnära återvinningscentraler kan förverkligas.

Britt-Marie Fagerström, miljökonsult, berättar att idén om kvartersnära återvinningscentraler redan finns hos många kommuner i Sverige där man vill förbättra möjligheterna för invånare i tätbebyggda områden att lättare kunna återanvända och återvinna avfall.

– Poängen med kvartersnära återvinningscentraler är att de på en liten yta i den tätbebyggda staden omsätter hållbarhetsambitioner till verklighet. Medborgare kan byta grejer eller lämna grovavfall och farligt avfall och samtidigt blir det en ny mötesplats i stadsdelen som också ger nya jobb.

En viktig grundsten är tillgänglighet och att man ska kunna gå eller cykla till en kvartersnära återvinningscentral. De konventionella återvinningscentralerna har hittills inte haft ett så starkt fokus på återbruk och vänder sig dessutom till medborgare med bil, förklarar Britt-Marie.

– Ett utmärkande drag för en kvartersnära återvinningscentral är att återbruk och återanvändning är det centrala, vilket märks i utformning och personalens bemötande. Det finns stora möjligheter att efter hand utveckla de kvartersnära återvinningscentralerna ytterligare, med reparations- och designverkstäder, caféverksamhet och med relaterade evenemang för att ytterligare befästa dem som mötesplats.

Tyréns uppdrag är att planera projektet, förbereda möten med arbets- och referensgrupp samt sammanställa vägledningen. Medarbetare från flera avdelningar på Tyréns deltar i projektet, eftersom det innefattar kompetens inom kommunal avfallshantering, stadsplanering och gestaltning, samt stads- och fastighetsutvecklingsfrågor.

Vägledningen väntas vara klar i september 2013 och kommer genom skisser förtydliga och inspirera hur kvartersnära återvinningscentraler kan utformas.

För mer information, kontakta
Britt-Marie Fagerström
010-452 32 81
britt-marie.fagerstrom@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.