Skip to main content

Tyréns solinventerar Örebro

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 14:42 CEST

Tyréns har fått i uppdrag att solinventera och producera en solkarta för centrala Örebro på uppdrag av kommunen. Det nyvunna uppdraget kommer direkt efter att Tyréns levererat en färdig solkarta över Stockholm stad. Örebros solkarta kan användas för effektiv placering av solcellspaneler på tak.

Per Jonsson, affärschef på Tyréns, som ansvarar för solinventeringsuppdraget, berättar att solinventeringen i Örebro är del av en större solenergisatsning inom kommunen. Beställaren är Enheten för Hållbar Utveckling, Örebro kommun. 

– Kartan bygger på en 3D-modell som utsätts för solberäkningar baserad på soldata över en tioårsperiod. Solinventeringen framställs sedan i en solkarta som kommer finnas tillgänglig. Förhoppningen är att berörda husägare, både privata företag och offentlig verksamhet kan använda solkartan som beslutsunderlag för installation av exempelvis solcellspaneler på hustaken. Vi ser en utveckling nu där kommuner identifierar sig som lämpliga distributörer av solkartor och att man på sätt kan lätt nå alla typer av fastighetsägare och uppmuntra dem att påverka sin energiförbrukning.

Solinventeringen kommer att vara färdig i oktober 2013. En kostnadsfri solkarta kommer att läggas ut på kommunens hemsida för Örebros boende som inspiration till nya solcellsinstallationer.

– Vi som jobbar med solinventeringar hoppas att solkartan gör att fastighetsägare och boende i kommunen får upp ögonen för solenergi och att det blir startskottet för nya solenergisatsningar i exempelvis Örebro, berättar Per.

För mer information, kontakta
Per Jonsson
010-452 34 03
per.jonsson@tyrens.se 

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.