Skip to main content

Tyréns stiftelseprojekt nominerat till EWWR Award

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 13:10 CET

Ett av Tyréns stiftelseprojekt ”Från produktvalsprocess till avfall” är nominerat till det internationella priset EWWR Award. Åsa Lindskog, miljökonsult hos Tyréns i Kristianstad, är ansvarig för projektet som genomförs tillsammans med Region Skåne.

Genom Sven Tyréns stiftelse finansierar Tyréns årligen ett antal projekt, doktorander och adjungerade professorer för forskning och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Projektet "Från produktvalsprocess till avfall" är i nominerat till EWWR (European Week for Waste Reduction) Award som delas ut i mars. Projektet genomförs tillsammans med Region Skåne som är såväl initiativtagare som huvudfinansiär och lägger dessutom in personella resurser.

Om projektet ”Från produktvalsprocess till avfall”

Projektets mål är att hitta verktyg och arbetsmetoder med syfte att minska avfallsmängderna. Arbetet genomförs på Skånes universitetssjukhus, SUS, men resultaten ska även vara användbara för andra organisationer och företag. Projektets första del bestod av att ta fram en nulägesbild och göra en analys av denna. Analysen visade bland annat på vikten av att se på helheten i en verksamhet och ha gemensamma och väl förankrade incitament. En del av verksamheten som är mycket viktigt för att kunna minska avfallsmängderna är inköpsprocessen. Som en röd tråd genom hela projektet går kommunikation – en utmaning för alla organisationer, små såväl som stora.

Om ”Europa minskar avfallet”

”Europa minskar avfallet” (European Week for Waste Reduction, EWWR) är ett 3-årigt projekt, som stöds av EU-kommissionens program LIFE+1.

Avfall Sveriges roll är att vara nationell koordinator för projektet, vilket också stöds av Naturvårdsverket. Det innebär bl. a att Avfall Sverige ska försöka få företag, organisationer, kommuner m fl. att anordna aktiviteter som syftar till att lära svenska folket hur miljön påverkas av allt det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden sopor.

Bakgrunden till projektet är att mängden avfall stadigt ökar, eftersom konsumtionen ökar stadigt. Första steget i EUs nyligen antagna ramdirektiv är att förebygga uppkomsten av avfall. Detta projekt är ett led i detta arbete och betonar särskilt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under det senaste året har 64 projektanordnare genomfört cirka 220 aktiviteter i "Europa minskar avfallet". Totalt deltog 18 länder i EU med 4 300 projekt.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder kundanpassade tjänster inom områdena stadsbyggnad och infrastruktur samt byggnads- och fastighetssektorn. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med omkring 1 000 medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy