Skip to main content

Tyréns utvecklar certifiering för hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 14:05 CEST

Foto: Tyréns

Tyréns har tillsammans med SGBC genomfört workshops med elva kommuner, som en del i utvecklingen av ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Nu lanseras en pilotversion av Citylab Action, en av tre delar av hållbarhetsforumet Citylab.

Genom forskningsprojektet Decode har Tyréns och SGBC hållit workshops med flera kommuner för att diskutera hur en svensk certifiering för hållbar stadsutveckling kan se ut. Under en heldag har kommunerna och inbjudna aktörer diskuterat ämnesområden som berör hållbarhet i stadsutveckling.

– En utmaning med projektet är att sätta gränser för hur skarpa kraven ska vara i relation till att ha ett flexibelt system, som kan användas i olika typer av projekt och kommuner. Certifieringen kräver en inbyggd dynamik som gör det möjligt att förhålla sig till nya regler och tekniker, samtidigt som det ställs tillfredsställande krav på förbättrad hållbarhet, säger Sarah Bragée, avdelningschef för Strategisk samhällsanalys på Tyréns.

Tyréns har fått kommunerna att delge sin syn på vad hållbarhetscertifiering bör omfatta och omsatt det till konkreta åtaganden och effektmål som kan föras in i forumet Citylab.Nu lanseras en pilotversion av certifieringssystemet Citylab Action.

– Några kommuner har redan anmält projekt till Citylab för att testa systemet ”på riktigt”. I oktober lanseras version 1.0 av Citylab Action som ska användas för arbetsprocessen och certifieringen. Andra delar i Citylab är Citylab Network för samverkan och utbyte mellan kommuner och projekt, samt Citylab Learning med utbildningsmöjligheter inom hållbar stadsutveckling, säger Sarah Bragée.

Deltagande kommuner:
Uppsala, Västerås, Täby, Stockholm, Upplands Väsby, Järfälla, Eskilstuna, Borås, Malmö, Lund och Östersund.

Om Decode
Decode, Community Design for Conflicting Desires, är ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Målet är att utveckla tjänster i form av samverkansplattformar – Co-Design och Interdisciplinär Tjänstedesign – för komplexa planprocesser. Projektet är innovativt genom att det skapar ny relevant kunskap, med hänsyn till stadsplane- och medborgarrelaterade visioner om hållbara städer, i synnerhet avseende sociala hållbarhetskrav. Projektkoordinator är Konstfack. Huvudpartners: Konstfack, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet, Score – Handelshögskolan/SU, Tyréns AB, Sweden Green Building Council, Upplands Väsby kommun och Varberg kommun.

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy