Skip to main content

Tyréns utvecklar effektiv busshållplatslösning i miljardprojekt

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 09:58 CEST

Den nya bussvägens av- och påfart vid Bodenvägen. Ett till parkeringsplan ligger under parkeringsplatsen och går att nå direkt från Bodenvägen. (Illustration: Tirsén & Aili)

Konsultföretaget Tyréns har upprättat nya trafiklösningar för ett nytt handelskvarter med projektvärde beräknad till en miljard kronor vid den starkt trafikerade Bodenvägen i Luleå. En av lösningarna är den nya busshållplats som blir en del av kundparkeringen för att enkelt nå kvarteret och ICA Kvantum med buss. Beställare är Galären AB och uppdraget görs i samarbete med Luleå kommun.

Det nya handelskvarteret i kvarteret Vattenormen i Luleå innehåller Norrbottens största dagligvarubutik, samhällsservice och bostäder. Kvarteret Vattenormen ligger intill Bodenvägen som är Luleås huvudinfart och ett viktigt pendlingstråk. Trafikmängden på Bodenvägen tillhör de högsta i Norrland som uppmätts vid ett intilliggande handelsområde.

Kollektivtrafiken fick tidigt en viktig roll för trafiklösningarna där busshållplatser och eventuella busskörfält på Bodenvägen är exempel på åtgärder som gynnar kollektivtrafiken.

– Vår lösning gör det enklare för busspendlare på väg hem att stanna till vid ICA Kvantum eftersom vi lagt busshållplatsen nära butiksentrén. Bussresenärer får till och med kortare avstånd till butiken än de som parkerar med bil, berättar Rune Karlberg, trafikplanerare på Tyréns.

Tyréns har utöver busshållplatser tagit fram lösningar för parkeringsplatser, varutransporter och trafiklösningar för fastigheten. I samarbete med kommunen har en idéskiss tagits fram för hur kringliggande gator i industriområdet kan utvecklas till stadsgator för att klara den ökning av bilar, cyklister och gående som det nya handelskvarteret medför.

För att ge en hög tillgänglighet till kvarterets parkering som är i två våningar har en lösning med dubbla på- och avfartsramper från Bodenvägen valts. De två våningarna nås båda från Bodenvägen vilket innebär trafiken får ett bättre flöde. För att studera effekterna av de förslagna trafiklösningarna och vilken påverkan framförallt ramperna kan få på Bodenvägen har trafiksimuleringarna gjorts för området.

Luleå kommun har påbörjat detaljplanarbetet för det nya handelskvarteret där den första hyresgästen beräknas flytta in kring årsskiftet 2015/2016.

För mer information, kontakta
Rune Karlberg
010-452 24 91
rune.karlberg@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy