Skip to main content

Tyréns utvecklar vägledning i samhällsplanering för ökat gående

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2013 09:45 CEST

På uppdrag av Trafikverket utvecklar konsultföretaget Tyréns en vägledning som bygger på ett utvecklingsprojekt för ett ökat gående. Vägledningen är ett steg mot att stärka planering för fotgängare i samhället.

Tyréns har genomfört utvecklingsprojektet 2010-2013 i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Trivector Traffic och Vectura och omfattar fem olika studier. Resultaten från projektet sammanfattas i en vägledning för gångplanering som nu är lanseras innan sommaren. De städer som ingår i studien är Båstad, Luleå, Västerås, Älmhult och Östersund.

– När gående själva får säga hur långt man kan tänka sig promenera varierar avståndet beroende på målpunkt. Är det för att ta sig till kollektivtrafik anser de tillfrågade att det är okej att gå omkring 600 meter, för nöjen kan man tänka sig gå två kilometer, en kilometer för inköp och drygt två kilometer till jobb och skola. De tillfrågade kunde också tänka sig ta omvägar, nästan dubbelt så långt, om den längre sträckan känns tryggare, likaså kan man tänka sig gå längre om omgivningen är vacker. Båda exempel visar på vikten på noggrann detaljplanering som tar hänsyn till attraktiv gestaltning och trygghet.

Lisa berättar också att framgår i studien att den vanligaste orsaken till att man undviker att gå är att det då är svårt att frakta tunga kassar. Den näst vanligaste orsaken till att man avstår från att gå är att gångbana och trottoarer är dåligt upplysta. Resultatet visar också att en oväntat hög andel av befolkningen går ofta, minst en gång i veckan, men det varierar något mellan orterna.

– En hög andel av befolkningen går till fots i nyttoärenden som dagis, skola, arbete, inköp, och fritidsaktiviteter, eller bara för att motionera minst en gång i veckan. Det är anmärkningsvärt att människor som går ofta väljer i första hand väljer vägar med vacker och intressant omgivning och bara i andra hand den närmaste vägen. De sällangående väljer dock först och främst den närmaste vägen. Genom att bättre förstå gåendes mönster kan vi bättre anpassa existerande och planeringen av nya gångvägar för att främja ett ökat gående.

Få kommuner arbetar aktivt med gångtrafik, vägledningen väntas bli ett stöd för planering och åtgärder inom området.

För mer information, kontakta
Lisa Sakshaug
010-452 28 69
lisa.sakshaug@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.