Skip to main content

Tyréns vinner uppdrag Station Centralen på Västlänken

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 14:21 CEST

Illustrationsexempel på Station Centralen stationsrum. Illustration: Metro Arkitekter

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns ingår i den konstellation av tekniska konsulter och arkitekter som på uppdrag av NCC ansvarar för utformning och konstruktion av Station Centralen i Göteborg. Tyréns uppdrag innefattar bland annat hydrogeologi, geoteknik, berg och mobility management. Trafikverket har budgeterat den aktuella etappen till totalt cirka 3 miljarder SEK.

– Detta är ett väldigt intressant och spännande uppdrag som ställer höga krav på kompetens och samverkan, säger Bengt Hansson som är affärschef på Tyréns i region väst.

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen som är en betydande etapp av Västlänken. Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 km tågtunnel.

Entreprenaden kommer att utföras under en ny samverkansmodell kallad Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att NCC i tätt samarbete med Trafikverket genomför projektering och optimerar kostnaderna för projektet.

– Vi är mycket positiva till att Trafikverket har valt att handla upp denna entreprenad som en Early Contractor Involvement (ECI). Samverkansformen ger oss möjlighet att integrera våra organisationer och skapa en gemensam förståelse för de utmaningar som ett projekt i den här storleken innebär. Vi har tidigare jobbat i nära samverkan på stora tunnelprojekt, som Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm, vilket gett oss värdefull erfarenhet vad gäller hållbara tekniska lösningar och användandet av den senaste teknologin inom anläggningsbyggande, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Om uppdraget
Uppdraget i sin helhet omfattar en betongtunnel från E6:an i öster, en bergtunnel genom skansen Lejonet, en underjordisk pendeltågsstation belägen strax norr om Göteborgs centralstation, samt fortsatt betongtunnel västerut fram till Göteborgsoperan, en sträcka på totalt knappt 2 km. Eventuellt kommer även en bro över E6:an att inkluderas i projektet. Västlänken är enormt viktig för ett växande, attraktiv och hållbart Göteborg och Västsverige och kommer att bidra till att utveckla regionen på många sätt.

Pressmaterial från Trafikverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bengt Hansson, affärschef i region väst
Tyréns AB
010-452 23 58
bengt.hansson@tyrens.se

Nils Bjelm, divisionschef
NCC Infrastructure Sweden
070-657 69 74

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 600 anställda. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy