Skip to main content

Vägledning för kvartersnära återvinningscentraler

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 09:00 CET

Illustration: Sofia Melin, Arkitektskolan Lunds universitet

Kvartersnära återvinningscentraler är en ny form av återvinningscentral på liten yta som börjar etableras i Norden. VA SYD, Avfall Sverige och Sysav har genomfört ett projekt med hjälp av Tyréns och tagit fram en nationell vägledning för hur kvartersnära återvinningscentraler kan förverkligas i Sverige.

Vägledningen ger en beskrivning av vad en kvartersnära återvinningscentral är och hur den kan etableras, förvaltas och drivas. På den kvartersnära återvinningscentralen ska kommuninvånarna kunna lämna sitt grovavfall och farliga avfall men den erbjuder även möjlighet till att förebygga och återanvända avfall. En av rapportens slutsatser är att den kvartersnära återvinningscentralen kan bidra till att öka både den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten.

– Genom den kvartersnära återvinningscentralen kan kommunerna förbättra sin service genom förbättrad tillgänglighet. Den ska ses som en viktig pusselbit i byggandet av den hållbara staden. Här kan kommuninvånare byta grejer, göra sig av med avfall samtidigt som det blir en ny mötesplats i stadsdelen och arbetsmöjligheter skapas säger projektledare Savita Upadhyaya, VA SYD.

I Köpenhamn och Oslo finns redan kvartersnära återvinningscentraler, men i Sverige finns de inte ännu. Britt-Marie Fagerström, miljökonsult på Tyréns, berättar att idén om kvartersnära återvinningscentraler redan finns hos många kommuner i Sverige där man vill förbättra möjligheterna för invånare i tätbebyggda områden att lättare kunna återanvända och återvinna avfall.

Vägledningen är nu färdig och rapporten finns att ladda ner på Avfall Sveriges hemsida.
Ladda ner rapporten här.

För mer information, kontakta:
Savita Upadhyaya, projektledare
VA Syd
040-635 01 34
savita.upadhyaya@vasyd.se

Britt-Marie Fagerström, miljökonsult
Tyréns AB
010-452 32 81
britt-marie.fagerstrom@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300
anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolaget Tari i Tartu, Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera