Skip to main content

Västernorrland blir första länet i Sverige med länstäckande solkarta i 3D

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 10:04 CEST

Exempel på vy i solkartan

Tyréns har tagit fram en tagit fram en länstäckande solkarta för kommunerna i Västernorrlands län. Solkartan visar i princip alla byggnader vilka kan undersökas avseende hur mycket solel en anläggning på ett tak kan producera årligen.

Antalet installerade solenergianläggningar ökar årligen i Sverige och denna trend förväntas fortsätta. För att möta kunskapsbehovet om hur mycket solenergi som kan utvinnas från enskilda byggnader har Kommunförbundet Västernorrland låtit Tyréns ta fram en länstäckande solkarta. Solkartan omfattar kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik där i princip alla byggnader kan undersökas avseende hur mycket solel en anläggning på ett tak kan producera årligen.

Solkartan Västernorrland ingår i projektet SOLEY som drivs av Håkan Grundel. Han beskriver nyttan med Solkartan Västernorrland:

- Solkartan visar alla byggnader som är större än 15 kvadratmeter och man ser enkelt hur mycket solenergi som landar på ett tak samt hur många kilowattimmar som man kan få ut, säger Håkan. Vi väntar oss en kraftig utbyggnad av solceller i länet och vi tror att solkartan för hela Västernorrland kommer att påskynda den utvecklingen.

Förutom solenergi på takytor beskriver också solkartan Västernorrland hur mycket solenergi som kommer in på en byggnads alla fasader. För att användaren skall komma åt den informationen öppnas en 3D-viewer där det är möjligt att vrida och vända på byggnaden. Jämförelsevis stor andel av den årliga solinstrålningen kommer från låga solhöjder i Västernorrland vilket innebär att fasadernas relativa betydelse ökar i solenergisammanhang. Skuggande effekt av vegetation blir också viktig. För att få kunskap om hur stor denna effekt är för en byggnads potentiella solenergiutvinning kommer användaren inom kort kunna välja om siffrorna skall vara med eller utan skuggande effekt av vegetation.

Per Jonsson som är avdelningschef och uppdragsansvarig på Tyréns beskriver projektet som viktigt då det visar att hela Sverige kan solinventeras på motsvarande sätt med befintlig 3D-data. Att det dessutom går att undersöka ett läns alla byggnader tredimensionellt öppnar också för att utvidga begreppet solenergi med Solkartan - från att endast undersöka solpaneler på tak till att fundera på vad solinstrålning innebär för en byggnad i sin helhet.

Fakta solkartor
En solkarta visar hur stor solpotential ett område har. Det är en karta som inte bara visar hur solen faller utan också bland annat lutningar på tak och vilka skuggbildningar som blir. Alla byggnader i en stad, en kommun eller ett helt län kan solinventeras och kartan ger alla fastighetsägare tillgång till informationen i ett webbaserat interaktivt verktyg. Tyréns har skapat solkartor för cirka 35 kommuner varav vissa har utnyttjat möjlighet att skapa dessa kartor i 3D.

Länk till Solkartan Västernorrland

För mer information kontakta:

Per Jonsson, uppdragsansvarig
Tyréns AB
010-452 34 03
per.jonsson@tyrens.se

Fredrik Kjellman Ölmerud, kommunikationsstrateg
072-521 14 30
fredrik.kjellman-olmerud@kfvn.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 900 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.