Skip to main content

Vinnande skiss från Tyréns innebär besparing på 800 miljoner

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 15:24 CEST

Utformningen av nya trafikplats Ropsten avgjordes genom en tävling mellan tre ingenjörer med spetskunskap inom bland annat trafikplanering.
Sten Sedin från Tyréns utsågs till vinnare genom ett förslag som bland annat innebär en kostnadsbesparing på 800 miljoner kronor.

Skisserna kan du se på Tyréns hemsida.

Tre ingenjörer från olika konsultföretag fick i uppdrag att ta fram förslag till trafikstruktur för Ropsten i skissform.

- Det var ett kul och lite ovanligt upplägg att välja ut tre ingenjörer för tävling, det är inte så vanligt att man gör så. Jag tror att man valde mig för att jag arbetat mycket med kollektivtrafik och har varit med och planerat ett flertal terminaler, säger Sten Sedin, trafikplanerare på Tyréns.

Bakgrund till projektet i Ropsten.

Bakgrunden till uppdraget är att stadens planering av Norra Djurgårdsstaden och SL:s planering av Spårväg City kräver en bra helhetslösning runt Ropsten, som blir knutpunkt för en stor del av trafikflödet.

Utöver spårvägs-, tunnelbane-, buss-, cykel- och båttrafik innefattar området även fotgängare och bilburen trafik.

Målet var att uppnå en säker trafikstruktur med möjlighet till effektiva byten mellan olika sätt att resa kombinerat med en god stadsmiljö där ytor för service, kontor och nya bostäder går att inrymma.

Vinnande förslag för nya Ropsten

Sten Sedin, trafikplanerare på Tyréns, blev den ingenjör som slutligen vann tävlingen.

Hans vinnande bidrag innehöll ett flertal fördelaktiga lösningar. Bland annat kunde han integrera kollektivtrafikens olika färdmedel i ett och samma kvarter - vilket leder till säkra och enkla byten mellan spårväg, tunnelbana och buss.

Genom att låta spårvägen gå under marken gick det även att bygga bort en plankorsning mellan bilväg och spårväg.

Eftersom samtliga kollektiva färmedel kunde samlas på en och samma yta blev det även möjligt att planera för bostadsbebyggelse där den stora värmepumpanläggningen ligger i dagsläget.

Bostäder kan byggas i ett senare skede av projektet, vilket innebär en besparing på totalt 800 miljoner kronor jämfört med att tvingas riva värmepumpanläggningen i förtid.

- I dagsläget är bussterminalen undermålig. för trång och saknar komfort. Samtidigt finns det en del problem med att man tvingas korsa väg när man byter sätt att resa.

- Jag tror att det var jätteviktigt att kunna planera för en planfri korsning.

Utveckling av Ropsten

Sten Sedins vinnande skiss för Ropsten har efter tävlingens avgörande utvecklats ytterligare i två alternativa utformningar efter samma grundkoncept.

Ett huvudspår i dagsläget är att vrida spår och stationsplattform för spårvägen något - vilket innebär att man öppnar möjligheten för en framtida förgrening av linjen mot Erik Dahlbergsgatan, huvudgatan i den kommande exploateringen av Husarviken.

Det skulle i så fall innebära att spårvägens förgrening skulle kunna byggas upp ovan jord och löpa parallellt med biltrafiken på Erik Dahlbergsgatan.

Det är en lösning som återkommer i båda förslagen.

En avgörande skillnad är utformningen av den terminal där kollektivtrafiken samlas ihop.

Ropsten - förslag ett:

I alternativ ett erbjuds 12 bussfickor och en sammanhållen rad av ytor för service och kommersiella butiker.

En fördel med det alternativet är att busstrafiken får kortare resväg in och ut från stationen.

Ropsten - förslag två:

I alternativ två finns 13 bussfickor, större ytor och bättre anslutningar för fotgängare. Det förslaget innebär också att ytorna för service och kommersiella butiker delas upp i block runt inne i terminalen.

Förslaget innebär även att det skapas en stor entré till bytespunkt Ropsten från Erik Dahlbergsgatan.

Stockholm stad och SL fick förslagen vid midsommar och i höst hoppas vi se fortsättningen på arbetet med Bytespunkt Ropsten.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.