Skip to main content

Vinnova beviljar forskningsanslag på 17,5 miljoner till Decode

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 14:44 CET

Projektet ”Decode - Community Design for Conflicting Desires” har tilldelats ytterligare 17,5 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer och kommer att ledas av Tyréns, Sweden Green Building Council (SGBC) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Decodes främsta bidrag handlar om att skapa en gemensam grund för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv stadsbyggnadsprocess. Decode underlättar samverkan som ska bidra till en maktfördelning som hanterar motstridiga intressen på ett konstruktivt sätt och för att bygga nytänkande tillsammans.

– Vi är så glada över det förtroende Decode fått av Vinnova så vi kan fortsätta vårt pionjärarbete. Det här innebär att vårt synsätt och våra arbeten kommer att få fäste i såväl nya som befintliga stadsutvecklingsområden runt om i landet säger projektledare Björn Hellström, adjungerad professor och docent KTH Arkitektur och seniorkonsult vid Tyréns.

Decodes innovationsarbete omfattar stadsbyggandets alla skeden, med rutiner för hållbar utveckling under hela processen, från översiktlig planering till förvaltning. Under steg 3 ska samverkan ske på plats med kommuner och stadsutvecklingsprojekt. Decode möter utmaningen genom att utveckla vägledande tjänster inom ramen för stadsbyggandets processtyrning. När projektet avslutas kommer tjänsterna ge stöd för en demokratisk och värdeskapande stadsbyggnadsprocess. Tjänsterna ska användas av kommuner, byggherrar, m.fl. i planerings-, genomförande- och förvaltningsskedet, som säkerställer en hållbar utveckling av städer och orter.

Tyréns, Sweden Green Building Council och KTH-Arkitekturskolan leder projektet. Decode består av en unik sammansättning av forskare och specialister med följande partners: Boverket, Statens Konstråd, Göteborg/Älvstranden, Stockholms Stad, Sorsele, Upplands Väsby, Järfälla, Norrtälje, Täby, Uppsala, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet, Score, Göteborg Research Institute och Lantbruksuniversitetet.

Beviljat belopp från Vinnova är 17 500 000 kr. Sven Tyréns stiftelse delfinansierar med 3 000 000 kr. Den totala budgeten, inbegripet partners medfinansiering, är ca 44 000 000 kr. Decode har tidigare tilldelats 9,1 miljoner från Vinnova för steg 2, under 2014-2016.

Vinnovas motivering för beslut
”Ansökan beskriver ett angeläget projekt som möter de komplexa och svårlösta utmaningar som finns inom stadsbyggnadsprocessen, såsom krav på högre byggtakt i kombination med behoven av att skapa en mer inkluderande och effektivare process, vilket kräver en systemförändrande ansats.

Nyttiggörandet handlar främst om förändrade arbetssätt genom en ny form av styrning, kultur, samarbete och inkludering och att sedan fler kommuner kan ta del av detta. Det är svårt att åstadkomma denna typ av förändring men det finns en relevant ansats på så sätt att nyttiggörandet skapas genom att Citylab Action tar del av utvecklade tjänster.

Jämställdhetsanalysen som inkluderades i skissförfarandet anses vara en av de starkare som Vinnova hitintills sett och kan som sådan spridas som ett gott exempel i en rad olika sammanhang, speciellt om den omsätts i praktiken under steg 3. Det bör även poängteras att ansatsen är positiv på så sätt att projektet ämnar ta sig an glesbygdsperspektivet och har med en mindre ort i konstellationen.

Som helhet är det en stark ansökan som bör ha goda möjligheter att utveckla innovationer som genererar såväl samhälls- som affärsnytta. ”

Här finns mer information om Decode-projektet.

För mer information kontakta:
Björn Hellström, Adjungerad Professor och Docent KTH Arkitekturskolan
Tyréns AB
010-452 23 86
bjorn.hellstrom@tyrens.se

Ann-Kristin Belkert, Chef Citylab
Sweden Green Building Council
08-599 294 44
ann-kristin.belkert@sgbc.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 800 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.