Skip to main content

Svensk rymddelegation på väg till NASA Ames

Press Release   •   Jun 03, 2013 14:46 CEST

Den 6 juni, på Sveriges Nationaldag, lämnar en svensk delegation Stockholm för att besöka NASA Ames i San Francisco. I gruppen, som består av 14 representanter från svenskt näringsliv, högskolor och entreprenörsföretag, ingår även den svenska astronauten Christer Fuglesang. Ledare för delegationen är Cecilia Hertz, vd för Umbilical Design.

Den svenska delegationen har bjudits in av NASA för att träffa experter på bland annat artificiell intelligens, green building och hållbara städer. Målet med besöket är ett fortsatt samarbete med att utveckla rymdteknologi till hållbara lösningar inom flera skilda områden, för tillämpning på jorden. Delegationen kommer även att besöka NASA:s nya hållbara byggnad Sustainability Base för att se hur tekniken kan tillämpas i Sverige.

– Besöket på NASA är ett led i ambitionen att skapa ett teknikutbyte mellan Sverige och USA. Att kommersialisera ny teknik är något som man är jätteduktiga på i USA, och där hoppas jag att vi ska kunna lära oss något för att kunna öka hastigheten när det gäller att ta nya idéer till marknaden, säger Cecilia Hertz, från Umbilical Design som leder besöket.

Med under besöket på NASA den 10-11 juni är även representanter från Svensk-amerikanska handelskammaren i Arizona, Rese- och Turistnäringen i Sverige, Svenskt Näringsliv, Skanska med flera. På NASA Ames kommer gruppen att ha möten med experter inom olika områden för att arbeta vidare med och kombinera kompetenser inom hållbarhet, affärsutveckling, design och rymdteknik.

– Teknik utvecklad för rymden fungerar som en motor för att utveckla hållbara lösningar på jorden, och rymdtekniköverföring är en potentiell tillväxtmotor för Sverige och en innovationskraft för svensk industri. Mitt mål är att Sverige inom fem år ska vara den främsta noden i Europa för satsningar inom rymdteknik och hållbara lösningar. Det svenska besöket på NASA är ett led i att stärka Sveriges position inom området, säger Cecilia Hertz.

Enligt Cecilia Hertz har NASA redan uttryckt intresse för att inleda ett långsiktigt samarbete med Umbilical Design kring området green building.

Ett projekt som initierats av Umbilical Design, och som kommer att knyta kontakter under besöket på NASA, är Down to Earth som är ett internationellt samarbete mellan universitet, näringsliv och rymdorganisationer, för att kommersialiserar rymdteknologier för en hållbar utveckling på jorden.

Tillsammans med FN:s världsturismorganisation WTO och Jan Lundin, vd för RTS, drivs initiativet Down to Earth for Tourism, ett samarbete som kommer att diskuteras under NASA-besöket.

Kontakt
Cecilia Hertz, vd Umbilical Design, cecilia.hertz@umbilicaldesign.se, tel. +46-70-575 46 51.

Umbilical Design grundades 2001 av rymddesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design AB är kontrakterade av ESA, European Space Agency, som ett av 13 företag i Europa, med uppdraget att utveckla samarbeten mellan rymdindustrin och näringslivet. Uppdraget innebär att utveckla tekniköverföringen från rymdsektorn till svenska industriföretag. Umbilical Design har sedan starten erbjudit tjänster inom design och arkitektur för rymden och andra extrema miljöer. www.umbilicaldesign.se

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy