Ozigi2m9rzkpx8yorxqi

All time high för turismen under kulturhuvudstadsåret

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 13:54 CEST

Under kulturhuvudstadsåret 2014, omsatte turismsnäringen i Umeå kommun 1 169 miljoner kronor, vilket är 20,6 procent mer än året innan. Omsättningen gav upphov till 889 helårsanställda, vilket är 148 fler anställningar än 2013.

Ecuk2bhv4bs0hor99p4n

​​​​​​​Umeå vill visa Europa smarta lösningar

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 13:07 CEST

Ett partnerskap i Umeå ansöker om 6,5 miljoner euro (drygt 60 miljoner kronor) från EU-programmet ”Horizon2020 – Smart Cities”. Ambitionen är att tillsammans med belgiska Ghent och skotska Glasgow bli ”Lighthouse Cities”, för att leda en utveckling av smarta och hållbara lösningar för europeiska städer.

Media-no-image

Nya satsningar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 14:13 CEST

Nu utbildas all personal inom hemtjänsten och hälso- och sjukvård i hemmet i demensvård och psykisk ohälsa. En satsning görs även på läkemedelsgenomgångar samt ett nytt arbetssätt inom kommunens särskilda boenden som ska säkra de boendes rättigheter och behov.

Umeå kommuns äldreomsorg har tagit emot statliga prestationsersättningar på 8 miljoner kronor för kvalitetshöjningar inom vård och omsorg som genomfördes 2014. Det är med hjälp av dessa medel som nya förbättringar ska genomföras. Vid äldrenämndens sammanträde 30 april redovisades en plan för hur medlen ska användas.

– Ett viktigt utvecklingsarbete som genomföras på alla våra äldreboenden är ett arbete som kallas På väg. På väg består av tre delar, praktisk professionell planering, bemötande och vardagskultur. De tre delarna bildar tillsammans kärnan för ett kontinuerligt, välstrukturerat och personcentrerat arbetssätt berättar Pernilla Henriksson, verksamhetschef för vårdboende Umeå kommun.

Ett annat förbättringsområde gäller hemgången från sjukhusvistelse till den första tiden hemma i sitt eget boende. Förbättringsarbetet sker i samverkan med Västerbottens läns landsting.

– Här kan vi göra en hel del förbättringar för den enskilde individen. Det är viktigt att det finns en god planering för fortsatt vård och omsorg när brukaren kommer hem igen efter sjukhusvistelse . Tillsammans med landstinget är ambitionen att vi ska skapa en så effektiv process som möjligt, säger Janet Ågren, ordförande (S) äldrenämnden.

Personal inom hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet ska utbildas inom demenssjukdom och demensvård.

– Med utbildning kan personalen möta brukare med tidig demensdiagnos med god kompetens. Detta gör att brukare och anhöriga blir mer trygga i den vård och omsorg som kommunen erbjuder, säger Ingela Gotthardsson, biträdande socialdirektör Umeå kommun.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronika.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.se

​ Nu utbildas all personal inom hemtjänsten och hälso- och sjukvård i hemmet i demensvård och psykisk ohälsa. En satsning görs även på läkemedelsgenomgångar samt ett nytt arbetssätt inom kommunens särskilda boenden som ska säkra de boendes rättigheter och behov.

Läs vidare »
Media-no-image

Ja till rivning av gamla lasarettet

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 16:24 CEST

29 april beslutade byggnadsnämnden, med röstsiffrorna 6-5, att säga ja till landstingets ansökan om att få riva gamla lasarettet, NUS 9A och 9B.

– Det vi hade att ta ställning till var två starka allmänna intressen. Det ena var att bevara en gammal byggnad med stort bevarandevärde, det andra att låta landstinget bebygga just den här platsen med ett psykiatrihus. Det blir hus mot människor, och människor går före. Jag anser att det här kommer att ge mycket bra möjligheter att integrera psykiatrisk sjukvård med annan sjukvård, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Lasarettet byggdes i början av 1900-talet och ligger mitt emot akuten i närheten till sjukhusparken. Både byggnaden i sig och miljön har stora kulturvärden både för sjukhusområdet och Umeå som stad.

Lokalerna används idag till undervisning och forskning och landstingets plan är att riva huset för att bygga ett nytt hus i fyra våningar. Där vill landstinget samla alla verksamheter inom psykiatrin.

– De argumenten landstinget framfört håller inte. Att de vill ha ett psykiatrihus nära akuten, ligga på områdets framsida och ha närhet till parken, räcker inte. De måste ha bättre argument än så för att riva ett kulturhistoriskt värdefullt hus, säger Mattias Sehlstedt (V).

– Det var ett svårt beslut, men vi måste komma ihåg att det är ett regionssjukhus och till slut blev det patienternas behov som avgjorde,säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Vänsterpartiet (V), Folkpartiet (FP), Kristdemokraterna (KD) och Centern (C) reserverade sig mot beslutet.

Kontakt:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
Vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Maria Blomqvist
bygglovchef
Umeå kommun
090-16 13 55
maria.blomqvist@umea.se

29 april beslutade byggnadsnämnden, med röstsiffrorna 6-5, att säga ja till landstingets ansökan om att få riva gamla lasarettet, NUS 9A och 9B. – Det vi hade att ta ställning till var två starka allmänna intressen, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Läs vidare »
Media-no-image

1,9 miljoner avsätts för att minska personalomsättningen inom individ- och familjeomsorgen

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 14:30 CEST

Pengarna ska användas för att införa en kompetenstrappa på de enheter som arbetar med barnavårdsutredningar. Enheterna har under lång tid haft hög personalomsättning och det krävs nu ytterligare åtgärder för att få erfarna medarbetare att stanna kvar.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag att höja lönerna för socialsekreterare på specialistnivån som arbetar med barnavårdsutredningar.Nämnden tillför därmed 1,9 miljoner kronor till verksamhetens budget för 2015 för att möjliggöra införandet av en komptenstrappa.

Ökat stöd och en tydlig löneutveckling
Kompetenstrappan innebär ett ökat stöd till nyanställda och en tydlig löneutveckling kopplad till kompetens. En erfaren socialsekreterare på specialistnivån som arbetar med barnavårdsutredningar får enligt trappan upp till 3000 kronor mer i lön per månad.

- Socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar har ett svårt och mycket krävande arbete. För att barn som har det svårt ska få bästa möjliga stöd krävs erfaren personal som arbetar utifrån goda villkor. Vi har tidigare gått in och avsatt medel för att införa specialisthandledare som ska kunna stötta socialsekreterarna. Höjda löner är nästa steg säger Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden.

Fler utredningar än tidigare år
Under årets tre första månader har individ- och familjeomsorgen inlett 90 fler utredningar som rör barn jämfört med samma period förra året. Detta tillsammans med svårigheter att bemanna berörda enheter gör att införandet av kompetenstrappan nu prioriteras. Förhoppningen är att öka enheternas attraktivitet både bland arbetssökande och bland erfarna medarbetare på andra enheter inom individ- och familjeomsorgen.

- Kompetenstrappan är ett led i en förbättrad personalsituation men också en ambitionshöjning av kvalitén. Generellt fanns det stor politisk enighet i beslutet men min oro är att en insats som görs med ett tillfälligt tillskott på 1,9 miljoner är just bara det, tillfällig men inte en långsiktig lösning och då är det inte hållbart. Allt beror på den budget som Socialdemokraterna beslutar för 2016, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Utvärdering av satsningen presenteras för nämnden i maj 2016.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.se

Pengarna ska användas för att införa en kompetenstrappa på de enheter som arbetar med barnavårdsutredningar. Enheterna har under lång tid haft hög personalomsättning och det krävs nu ytterligare åtgärder för att få erfarna medarbetare att stanna kvar.

Läs vidare »
Ixiftuh54fmm05w73lry

​Gymnastikens hus etableras på Mariehem

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 18:12 CEST

Nu står det klart att Gymnastikens hus tar ännu ett steg mot verklighet. Fritidsnämnden har beslutat att Umeå kommun ska hyra in sig i Balticgruppens lokaler i f.d. Astra Zenecas byggnad på Mariehem och inrätta Gymnastikens hus där.

Zv7smfsjo72kvufwfdoq

​T3 Arenas konstgräs flyttas till Sörfors

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 17:40 CEST

I sommar ska konstgräset på T3 Arena bytas ut på grund av nya krav på elitfotbollen. Den gamla mattan är dock inte förbrukad ännu och därför har fritidsnämnden beslutat att flytta den till Sörfors.

Media-no-image

350 barn och ungdomar hyllar vårens och musikens magi

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 09:03 CEST

El Sistema Umeå och Umeå Musikskola gör en av vårens stora manifestationer på Ersängskolanonsdagen onsdag 29 april. El Sistema-barnen från skolorna Ersdungen, Östra Ersboda och Ersäng möter Umeå Ungdomssymfoniker i en unik konsert.

350 barn och ungdomar hyllar vårens- och musikens magi med vårsånger, indisk filmmusik, Prokofieff och mycket annat.

- På Ersboda och Ålidhem pågår Musikskolans satsning El Sistema för fullt. Inte mindre än 420 barn träffar Musikskolans pedagoger två gånger varje vecka och utbildas i musik, sång och rytmik, säger projektledare Agneta Högstadius.

Gratis instrumentundervisning

Till hösten startar instrumentundervisning i årskurs 2 på de aktuella områdena. Det blir stråk-, kör- och blåsklasser. Riktmärket för Musikskolans chef Åsa Linghult och skolans rektorer är att undervisningen ska vara avgiftsfri, så att den blir för alla.

- Målet är att vara med och förändra barns liv, stärka samhället och bilda orkestrar, menar Agneta Högstadius.

En kulturell investering i barnens framtid

El Sistema Umeå samarbetar med Norrlandsoperan och studieförbund som en av flera El Sistema-avdelningar i en landsomfattande satsning. Det är en kulturell investering i barnens framtid. När dessa barn blir vuxna har de grundstenarna för att bidra till att Umeå och världen utvecklas med musiken som redskap.

Konserten den 29/4 är ett resultat av samarbetet mellan musiklärarna och skolorna, där de äldre eleverna i symfoniorkestern är förebilder och mentorer för de yngre.

- Vägen är lika viktig som resultatet, men konserten kommer att bli magisk, lovar Agneta Högstadius.

Plats: Onsdag 29 april kl 18:00 i Ersängsskolans idrottshall

Mer information:
Agneta Högstadius
Producent på Umeå Musikskola

070-520 59 97
agneta.hogstadius@umea.se

El Sistema Umeå och Umeå Musikskola gör en av vårens stora manifestationer på Ersängskolanonsdagen onsdag 29 april kl 18.00. El Sistema-barnen från skolorna Ersdungen, Östra Ersboda och Ersäng möter Umeå Ungdomssymfoniker i en unik konsert i Ersängskolans idrottshall.

Läs vidare »
Media-no-image

​Ingen ansökan om kasino i Umeå

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 15:48 CEST

Umeå kommun ska inte ansöka hos regeringen om ett statligt kasino i Umeå. En motion från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) om att lämna in en ansökan har avslagits av kommunfullmäktige, efter votering med siffrorna 46–16 (3 frånvarande).

Casino Cosmopol, ett dotterbolag till AB Svenska Spel, driver fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg respektive Stockholm. Enligt Kasinolagen får det finnas högst sex kasinon i landet.
Skellefteå kommun fick 2013 avslag på en ansökan om ett kasino med motiveringen att det i lagens förarbeten anges en försiktighetsprincip. Att Anders Ågren vill att Umeå ansöker, motiverar han med att ett kasino skulle stärka kommunens attraktionskraft och positiva utveckling samt skapa arbetstillfällen.

Konsekvensanalys
Av de instanser som yttrat sig över motionen, konstaterar UmeBrå att kopplingen mellan kasinon och kriminalitet inte har besannats i speciellt hög utsträckning. UmeBrå föreslår bland annat en konsekvensanalys av kasinoetablering i Umeå utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Yttrande har också inhämtats från VisitUmeå, som svarar att besöksnäringen i stor utsträckning är positiv till etablering av ett kasino i Umeå.

Förslag om avslag
Inför näringslivs- och planeringsutskottets sammanträde den 7 januari lyftes motionen ut från ärendelistan för ytterligare beredning. Ett yttrande sedan dess är från miljö- och hälsoskyddsnämnden, som inte har några synpunkter angående motionen.
Individ- och familjenämnden har föreslagit att motionen avslås. Socialtjänsten bedömer att det finns ett antal negativa folkhälsoaspekter att ta hänsyn till utifrån en kasinoetablering.

– Vi prioriterar arbetet mot spelmissbruk, vilket ökar med ett större utbud av spel, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Anders Ågren hänvisar till att en statlig utredning 2006 kom fram till att kasinoetableringarna knappast kan sägas ha ökat spelberoendet.

– Vi har också varit i kontakt med socialtjänsten i Malmö och Sundsvall, och där har man inte sett någon ökning av spelberoende på grund av kasinoverksamheten.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Umeå kommun ska inte ansöka hos regeringen om ett statligt kasino i Umeå. En motion från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M) om att lämna in en ansökan har avslagits av kommunfullmäktige, efter votering med siffrorna 46–16 (3 frånvarande).

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå bland de 25 % bästa skolkommunerna i landet

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 11:30 CEST

Av Sveriges 290 kommuner är Umeå bland de 25 % som har bäst skolresultat. Det visar SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) Öppna jämförelser av grundskolan för 2014.

— Vår målsättning är alla elevers rätt till skolframgång. Vi vet att Umeås studieresultat varit stabila över tid och ligger över riksgenomsnitten. Det är glädjande att vi ligger så här bra till, det ger kraft i vårt pågående utvecklingsarbete, säger Ann-Christine Gradin, skoldirektör i för- och grundskolan.

Öppna jämförelser baseras bland annat på nationella prov i åk 3, 6 och 9 samt betyg i åk 6 och 9. För tredje året i rad var 89 % av eleverna i Umeås kommunala grundskolor behöriga till gymnasieskolan. Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen har varit relativt oförändrat under den senaste treårsperioden, ca 80 procent.

Satsningar som gett resultat

Umeås kommunala skolor har sedan 2009 gjort stora satsningar för att utveckla matematikundervisningen. Det har gett resultat de senaste två åren, främst i nationella provet i åk 6 (96 % i Umeå jämfört med 91 % i riket) och åk 9 (92 % i Umeå jämfört med 88 % i riket). Alla lärare som undervisar i matematik på grundskolan och gymnasiet deltar i den statliga satsningen på matematiklyftet. Även förskolan och förskoleklass ingår.

— Förutsättningar för lärande är god i Umeås skolor, elever är trygga och trivs i skolan. Vår bedömning är att Umeås tidiga insatser med särskilt stöd inom matematik, läs- och skrivutveckling är framgångsfaktorer som kommer att leda oss närmare målet med alla elevers rätt till skolframgång, säger Ann-Christine Gradin, skoldirektör i för- och grundskolan.

Goda förutsättningar för ännu bättre studieresultat

Elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar resultatet samtidigt som skolan har i uppdrag att arbeta kompensatoriskt så att alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter. I Öppna jämförelser finns i år ett nytt mått där man tagit hänsyn till socioekonomiska skillnader. Det hjälper kommuner att göra jämförelser och värdera sitt eget resultat. Men de goda förutsättningar som finns i Umeå, framför allt föräldrars utbildningsbakgrund, skulle studieresultaten i Umeå kunna vara ännu bättre.

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 är även det oförändrat, 217 poäng. Flickors meritvärden är bland de 25 % bästa. Flickors meritvärde 2014 är 235, pojkars 203. Trenden i Umeå är att skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärde ökar medan det i riket minskar. Att motverka denna trend är en väsentlig del i skolans kompensatioriska uppdrag.

Till skillnad från andra kommuner följer Umeås betygssättning resultaten på de nationella proven väl. Arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning är ständigt pågående i Umeås skolor som följer upp och jämför med andra skolor de betyg som sätts varje termin.


Fakta:

SKL sammanställer för nionde året i rad Öppna jämförelser för grundskolan. Årets rapport innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2013/14.

Läs mer om Öppna jämförelser:
http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html

Databasen Kolada finns tillgänglig på såväl skolnivå som kommunnivå och gör det möjligt att grafiskt se jämförelser och trender år för år. Resultat inom olika mätområden bygger på inlämnade uppgifter till SCB (Statistiska centralbyrån) i oktober varje år.

Se jämföraren: www.kolada.se


Mer information:

Ann-Christine Gradin
Skoldirektör För- och grundskolan
Umeå kommun
070-640 12 85

Av Sveriges 290 kommuner är Umeå bland de 25 % som har bäst skolresultat. Det visar SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) Öppna jämförelser av grundskolan för 2014.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 48 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.