Jkf8d96barohbanibduy

Umeå kommun vinnare för nytänkande i offentliga rum

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 11:04 CEST

Umeå kommun har tilldelats Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris 2014 för sitt arbete med Umeås offentliga rum. Umeå kommun har på ett innovativt sätt arbetat med att involvera såväl medborgare som internationell expertis i både planering och genomförande av projekt i stadens parker och naturområden.

Media-no-image

Premiär för bokstationer längs Botniabanan

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 12:15 CEST

Fredag 19 september öppnar bokstationer på tågstationerna i Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling, Hörnefors, Umeå Östra och Vindeln. Detta innebär att kommuninnevånare, resenärer och pendlare enkelt får tillgång till läsning under sin resa genom att läsa och sedan lämna vidare böcker.

Fredag den 19 september öppnar ett antal bokstationer för alla som vill ta med sig läsning på resan. På bokstationerna kommer biblioteken att ställa upp bokhyllor där de som ska resa kan hämta en bok. När boken är utläst lämnas den tillbaka på samma station, eller på någon av de övriga stationerna i projektet. Det finns böcker för alla åldrar och smaker. Tanken är att detta även kan komma att bli en plats för privat bokbytesverksamhet. Mottot är: Läs och lämna vidare!

Under fredag den 19 september kommer det att finnas bibliotekspersonal på plats för att informera och tipsa om böcker. I Örnsköldsvik, Nordmaling, Hörnefors och Umeå Östra kl. 14-17 och i Vindeln kl. 11-13.

Bokstationer längs Botniabanan är ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Örnsköldsviks kommun och biblioteken i Umeåregionen. Syftet är att uppmuntra till läsning och att informera om bibliotekens aktiviteter. Lästips från person till person är ofta den bästa ingången till läsupplevelser. Projektet har även startat en Facebook-sida: https://www.facebook.com/Bokstationer där den som vill dela med sig av sin läsupplevelse enkelt kan "hissa" eller "dissa" den nyss utlästa boken.

Projektet började när Örnsköldsviks kommun blev en del av Umeåregionen och biblioteken ville starta ett samarbete över läns- och kommungränser. Gruppen såg Botniabanan som den naturliga anknytningen mellan länen och kommunerna. Att arbeta med läsfrämjande åtgärder är något som ligger biblioteken varmt om hjärtat. Ur detta föddes idén om att ställa ut bokhyllor på järnvägsstationer längs sträckan Örnsköldsvik-Vindeln.

Projektet finansieras av Kulturkicken, Umeåregionens bibliotek och biblioteken i Örnsköldsviks kommun.

För mer information, kontakta:

Maria Forssén
Umeå stadsbibliotek, Umeå kommun
090-16 33 31
maria.forssen@umea.se

alternativt

Annica Häggström-Rudsten, Arkenbiblioteket, Örnsköldsvik 0660-880 37
Annika Eriksson, Nordmalings bibliotek 0930-141 70
Josefin Rönngren, Hörnefors bibliotek 0930-291 96
Carl-Axel Gyllenram, Vindelns bibliotek 0933-140 95

 

Fredag 19 september öppnar bokstationer på tågstationerna i Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling, Hörnefors, Umeå Östra och Vindeln. Detta innebär att kommuninnevånare, resenärer och pendlare enkelt får tillgång till läsning under sin resa genom att läsa och sedan lämna vidare böcker.

Läs vidare »
Media-no-image

”Swap a Student” - Amerikautbyte på Dragonskolan

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 11:26 CEST

Just nu pågår ett utbyte mellan John Bapst Memorial Highschool i Bangor, Maine, USA och Dragonskolan i Umeå. Tre elever från InterClass på Dragonskolan har åkt till USA och samtidigt har Dragonskolan tagit emot tre amerikanska elever. Utbytet kallas ”Swap a Student” och innebär att eleverna, under cirka 10 veckor, byter familj, skola och vänner med varandra.

  – För de svenska eleverna är det värdefullt att få åka i väg till ett engelsktalande land och testa om språkkunskaperna håller. Och för de amerikanska eleverna är det ett unikt tillfälle att uppleva Sverige och den svenska kulturen och samtidigt få undervisning på engelska, säger Carolina Clarin, lärare på Dragonskolan.

Medan svenskarna bjuder på köttbullar och raggmunkar i USA passar de amerikanska ungdomarna på att lära sig allt om den svenska fikakulturen och norrländska delikatesser som exempelvis surströmming. För de amerikanska gästerna är det dock inte bara maten som är annorlunda. Det svenska skolsystemet skiljer sig åt på flera punkter, bland annat finns ingen klädkod på Dragonskolan, lunchen är gratis och schemat är varierande. På John Bapst är det inte tillåtet med blåjeans, lunchen är medhavd och lektionerna är 42 minuter med 3 minuters rast till nästa pass börjar.

Dragonskolans tre amerikanska gäster, Grace Rowe, Eliana Green och Matthew Bourque, berättar gärna mer om utbytet och hur de upplever Umeå och den svenska kulturen. Eleverna finns tillgängliga på torsdagar mellan kl.10-11 i Dragonskolans cafeteria Mitten (men är flexibla om det behövs).

InterClass är ett naturvetenskapligt program med undervisning på engelska. Utbytet mellan Bapst Memorial Highschool och Dragonskolan, som är en del i ett mångårigt samarbete, pågår till och med vecka 43. Utbytets kompakta format är uppskattat då eleverna, när de återvänder till sina respektive hemskolor, fortfarande har kvar sin klass och kan ta studenten med dem.

För mer information eller "bokning" kontakta:
Carolina Clarin,
Lärare, Dragonskolan
070-250 27 36
carolina.clarin@umea.se

 

Tre elever från InterClass på Dragonskolan har åkt till USA och samtidigt har Dragonskolan tagit emot tre amerikanska elever. Utbytet kallas ”Swap a Student” och innebär att eleverna, under cirka 10 veckor, byter familj, skola och vänner med varandra.

Läs vidare »
Media-no-image

Dansutbyte mellan Midgårdsskolan och Seychellerna

Pressmeddelanden   •   2014-09-16 10:35 CEST

Under två spännande och lärorika veckor (vecka 38-39) får eleverna på Midgårdsskolans estetiska program med inriktning dans besök av en delegation bestående av lärare och elever från School of Music and Dance på Seychellerna. 

Fredag 19 september deltar eleverna från Seychellerna och eleverna i årskurs 3 på dansprogrammet i en workshop. Den leds av Thanh, dansare från Vietnamn, som befinner sig i Umeå för att delta i projektet ”Staden”. Staden drivs och genomförs av Umeåbaserade danskollektivet Nomodaco.

Tid: Fredag 17 september, kl.09.35–12.15.
Plats
: Valhalla, Midgårdsskolan.

Under utbytesveckorna kommer besökarna att få ta del av Midgårdsskolans verksamhet och undervisning. Lärare och elever får förhoppningsvis med sig minnesvärda upplevelser av språklig, konstnärlig och kulturell karaktär. Utbytet är en del i ett tvåårigt projekt mellan Midgårdsskolan och Seychellernas School of Music and Dance.

För mer information kontakta:
Ingrid Sandström
Lärare, Midgårdsskolan
090-16 30 01
ingrid.m.sandstrom@umea.se


 

Under två spännande och lärorika veckor (vecka 38-39) får eleverna på Midgårdsskolans estetiska program med inriktning dans besök av en delegation bestående av lärare och elever från School of Music and Dance på Seychellerna.

Läs vidare »
Xu93abdcqv0augmcwrru

Musikintresserade elever på Ersängsskolan fick besök av kronprinsessparet

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 08:26 CEST

Kronprinsessparet besökte El Sistema, en kör- och orkesterskola, på Ersängsskolan under deras Umeåvistelse torsdag den 11 september. Kronprinsessparet stödjer El Sistema genom sin stiftelse.

Wkji4nnvjgo52nxzmdhn

Välkommen till Öppen brandstation

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 13:19 CEST

Lördag 13 september är det öppet hus på brandstationen i Umeå. Lär dig om hur du kan begränsa skadorna vid en olycka eller brand. Prova på utrustning, se på uppvisningar och testa hjärt- och lungräddning är några aktiviteter under dagen.

S16pvb0kkv5c13t7pfyi

Storsatsning på alpin anläggning i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 10:36 CEST

Umeå Kommunföretag och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag, som ska säkerställa finansieringen av en alpin anläggning på Vallberget i Tavelsjö.

Media-no-image

Skolval: Hur röstar Umeås gymnasieelever?

Pressmeddelanden   •   2014-09-10 09:25 CEST

Torsdag 11 september är det skolval på Dragonskolan. Innan valet är det politisk debatt i aulan. Under dagen pågår även politiska aktiviteter i Mitten, den stora samlingsplatsen på skolan, från kl.11.30.

Alla partier som sitter med i antingen kommunfullmäktige i Umeå, Sveriges riksdag eller i det nyvalda EU-parlamentet har inbjudits att delta i skoldebatten. Följande partier har bekräftat att de kommer att delta; Arbetarpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna samt Moderaterna.

Media är välkomna att besöka skolan för att bevaka debatten och valet. Valresultatet kommer att publiceras på skolans webbplats samt skickas ut till media när valet är avslutat.

Tid: Torsdag 11 september, kl.09.30-11.00 (debatt) och kl.11.20-15.00 (val).
Plats
: Aulan, Dragonskolan.

Övriga kommunala gymnasieskolor kommer också att arrangera skolval 11-12 september (se respektive skolas webbplats).

För mer information kontakta:
Curt Bertilsson
Lärare, Dragonskolan
090-16 24 31
curt.bertilsson@umea.se

Sten Persson
Rektor, Dragonskolan
076-147 80 87
sten.persson@umea.se

 

Torsdag 11 september är det skolval på Dragonskolan. Innan valet är det politisk debatt i aulan. Under dagen pågår även politiska aktiviteter i Mitten, den stora samlingsplatsen på skolan, från kl.11.30. Övriga kommunala gymnasieskolor kommer också att arrangera skolval 11-12 september (se respektive skolas webbplats).

Läs vidare »
Media-no-image

Bibliotekshuset säljs till Umeå Kommunföretag

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 13:20 CEST

Umeå kommun säljer fastigheten Idun 1, som inrymt stadsbiblioteket, till Umeå Kommunföretag AB för bokfört värde, omkring 25 miljoner kronor. Detta enligt ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stadsbiblioteket flyttar in i sina nya lokaler i Väven under hösten. Det gör att stora delar av fastigheten Idun 1 blir lediga för annan användning. I det köpeavtal som tecknats med Umeå Kommunföretag står att fastigheten säljs ”för utveckling av i första hand nya bostäder i enlighet med översiktsplanens intentioner”.

Umeå kommun kommer i fortsättningen att hyra kommunfullmäktigesalen plus grupprum samt depåbiblioteket med kontor i Idun 1. Användningen ska säkerställas genom interna avtal som är bilagor till köpeavtalet.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mikael Öhlund
vd, Umeå Kommunföretag AB
090-71 80 75
070-579 00 01
mikael.ohlund@umea.se


 

Umeå kommun säljer fastigheten Idun 1, som inrymt stadsbiblioteket, till Umeå Kommunföretag AB för bokfört värde, omkring 25 miljoner kronor. Detta enligt ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Läs vidare »
Media-no-image

Åtgärdsprogram för Umeås luft

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 16:30 CEST

Ett förslag på nytt åtgärdsprogram för luft är ute på samråd till den 3 november 2014, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet innehåller åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

– Umeå kommun har länge och målmedvetet arbetat med luftfrågan och det är positivt att vi nu ser lägre värden. Vi vill vara säkra på att den nedåtgående trenden inte är något tillfälligt som beror på väderförhållanden. Därför måste vi fortsätta jobba vidare med miljöfrågorna, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Tre kategorier
Det strategiska arbetet får effekt först på lite längre sikt, så det är viktigt att även arbeta med åtgärder som väntas få effekt på kortare sikt. De fö¬reslagna åtgärderna i programmet delas in i tre huvudkategorier: fysisk planering, beteendepåverkan och renare resor.

Fysisk planering
Färdigställa ringleden 2019 
Omvandla trafikleder innanför ringen Påbörjas 2019 (planering tidigare)
Översyn av trafiksignaler på Västra Esplanaden Påbörjas 2014
Gång- och cykeltrafikprogram Påbörjas 2015
Cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna 2015-2016 

Beteendepåverkan
Mobility management (beteendepåverkan för hållbara transporter) 2015-2018 
ITS Umeå (intelligenta trafiksystem) 2015-2020 
Kollektivtrafikprogram 2015-2020 
Öka andelen hållbara resor inom kommunkoncernen 2015-2020 
Översyn av snöhanteringen 2015-2020 
Genomförande av parkeringsprogram 2015-2020 

Renare resor
Miljövänliga bussar 2015-2020 
Information om tomgångskörning Påbörjas 2015
Utredning och utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon 2015-2020 

Ringleden avgörande
Problemen med luften i Umeå är som störst längs Västra Esplanaden. Därför har åt¬gärderna i kommunens tidigare åtgärdsprogram till stor del varit riktade till att förbättra situationen där. Samtidigt finns det en tydlig strategi för att generellt minska fordonstrafiken i Umeå till förmån för hållbara transportslag. Ringleden är den viktigaste pusselbiten för att minska trafiken i staden och på så sätt få ordning på luften.

– En komplett ringled är en förutsättning för många av de andra åtgärderna i programmet. Därför är det viktigt att bygget av Västra länken kommer i gång, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Miljökvalitetsnorm
De svenska miljökvalitetsnormerna för luften utomhus ska skydda miljön och människors hälsa genom att ange föroreningsnivåer som inte får överskridas. Åtgärdsprogrammets syfte är att uppfylla miljökvalitetsnormernas lägstanivåer. Förhoppningsvis är det möjligt att nå ännu lägre nivåer när samtliga åtgärder är på plats.
Åtgärdsprogrammet för luft finns i sin helhet på www.umea.se/luft där det även är möjligt att lämna synpunkter. Programmet är på samråd fram till den 3 november 2014, därefter antas det i kommunfullmäktige och fastställs sedan av Länsstyrelsen.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


 

Ett förslag på nytt åtgärdsprogram för luft är ute på samråd till den 3 november 2014, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet innehåller åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claephs.iktesehpcabjctorjycnjsnbadnhtrersrebqdyyg@emumaqcneapjzk.sfke
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.