Ws5k3wgmihotudmbvezu

4 augusti flyttar stadsbiblioteket till Väven

Pressmeddelanden   •   2014-07-31 12:30 CEST

Den 4 augusti stänger Umeås stadsbibliotek för att flytta hela verksamheten till Umeås nya kulturhus Väven. Umeå kultur har förberett flytten så att det fortfarande ska vara enkelt att låna böcker och annan media under hösten; det blir långlån, vissa närbibliotek får generösare öppettider och bokbussen kommer att stå centralt placerad i Umeå under veckosluten.

Media-no-image

Inbjudan till till invigning av en mossträdgård vid Bölesholmarna samt visning av Koj-projektet

Pressmeddelanden   •   2014-07-30 16:25 CEST

Umeå kommun fördjupar samarbetet med Komatsu City.
Japansk mossträdgård och koj-projekt nya exempel på samarbete.

Komatsu City besöker Umeå med syfte att fördjupa samarbetet mellan Komatsu City och Umeå kommun.

-  Nuvarande samarbete har fungerat mycket väl och varit värdefullt för båda parter och därför avser vi nu att fortsätta och fördjupa samarbetet via ett avtal. Inriktningen är främst inom områden som näringslivsutveckling, kultur, kompetensförsörjning och kvalitetsfrågor, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå.

Det nuvarande utbytet består även av att Komatsu Forest AB är förankrat i både Umeå och Komatsu samt att företaget stödjer Dragonskolans Teknikcenter i Umeå och samarbetar med Komatsu College inom kompetensutveckling vad gäller tillverkning.

Det nya, fördjupade samarbetsavtalet kommer formellt att undertecknas torsdagkväll och Umeå kommun tillhandahåller foto från ceremonin för media som så önskar.

Eftersom Umeå är Europas kulturhuvudstad har kommunen ytterligare gemensamma projekt med Komatsu city. Ett exempel av flera på det pågående samarbete är det japanska moss- och koja-projektet, som nu visas upp.

-  Det handlar om en japansk mossträdgård skapad utifrån lokala förutsättningar samt arkitektur, konst och design i världsklass, berättar projektledaren Anna Sjöberg.

Bakgrunden till projektet samt vägbeskrivning till mossträdgården och Koja-projektet framgår av bifogat dokument.

Media inbjuds torsdag 31 juli kl. 13.00 till invigning av en mossträdgård vid Bölesholmarna samt visning kl. 14:30 av Koj-projektet vid Konstnärligt Campus – båda delar i ett unikt Umeå2014-projekt.

Samarbetet med Japan och Komatu City inledde för flera år sedan med Komatsu Forest och dess koncern som initiativtagare. 2012 var även en större delegation, EU Fest Japan, på plats i Umeå för att utröna om det fanns möjligheter till kulturellt utbyte med Umeå i kraft av Europas kulturhuvudstad. 

Ett exempel på utbytet är det moss- och koya-projektet som startade 2013 efter ett möte i Tokyo. Arbetet har pågått sedan dess och mossträdgården och de arkitektoniska konstverken Origamikoja och The Uninvisible Koja är resultatet av det arbetet.

I Komatsu Citys späckade program ingår även information om Umeå kommun och dess kommunala bolags olika verksamheter samt besök vid Dragonskolan, Komatsu Forest AB samt museum.

Dag och tid för invigning: Torsdag 31/7 kl 13.00

Plats: Se bifogad karta i bifogat dokument.

Varmt välkomna!

Kontakt:
Marie-Louise Rönnmark.
Kommunalråd Umeå
Tel: 070-655 64 84

Jonas Jonsson
Stadsdirektör Umeå kommun
070-677 05 35


 

Komatsu City besöker Umeå med syfte att fördjupa samarbetet mellan Komatsu City och Umeå kommun. Ett exempel på det pågående samarbete är det japanska moss- och koja-projektet, som nu visas upp. Media inbjuds torsdag 31 juli kl. 13.00 till invigning av en mossträdgård vid Bölesholmarna samt visning kl. 14:30 av Koj-projektet vid Konstnärligt Campus, båda delar i ett unikt Umeå2014-projekt.

Läs vidare »
Ws5k3wgmihotudmbvezu

Inbjudan till presskonferens om flytten av stadsbiblioteket

Pressmeddelanden   •   2014-07-29 09:00 CEST

Den 4 augusti stänger Umeås stadsbibliotek tillfälligt för att flytta hela verksamheten till Umeås nya kulturhus Väven. Umeå kultur har förberett flytten så att det fortfarande ska vara enkelt att låna böcker och annan media under hösten; det blir långlån, vissa närbibliotek får generösare öppettider och populära bokbussen gör premiär i centrala Umeå.

Media-no-image

Riskfyllt att elda eller grilla i Västerbotten

Pressmeddelanden   •   2014-07-23 15:20 CEST

Det är mycket torrt i skog och mark i stora delar av Västerbottens län.Det råder därför stor fara för uppkomst och spridning av brand i terrängen. Därför uppmanar räddningstjänsterna i länets samtliga kommuner gemensamt, att eldning utomhus ska undvikas och stor försiktighet ska beaktas vid grillning.

Den varma, och i stora delar av länet regnfria period, innebär att en brand snabbt kan få fäste och sprida sig väldigt fort. Även för räddningstjänsten blir bränder i skog och mark svåra att släcka.

Därför rekommenderar räddningstjänsten alla att undvika eldning utomhus just nu. Det råder dessutom eldningsförbud i Lycksele och Malås kommuner från och med 16:00 idag, se respektive kommuns hemsida för mer information.

Vid grillning utomhus måste man vara mycket försiktig och grilla på färdigställda grillplatser i betong eller sten, för att minska faran till att elden sprider sig och blir till en brand. Det går även bra att använda fasta hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt med eller nära marken.

Räddningstjänsten vill även påminna att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de är lömska och kan bli mycket varma. Ställs en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Och ha alltid god tillgång till vatten, så elden garanterat kan släckas effektivt.


För mer information

Brandförsvaret i Umeå

090-16 22 00

 

Det är mycket torrt i skog och mark i stora delar av Västerbottens län.Det råder därför stor fara för uppkomst och spridning av brand i terrängen. Därför uppmanar räddningstjänsterna i länets samtliga kommuner gemensamt, att eldning utomhus ska undvikas och stor försiktighet ska beaktas vid grillning.

Läs vidare »
Media-no-image

Utforska grottor i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-07-14 06:00 CEST

Vill du uppleva en annorlunda umenatur? Då är grottor ett perfekt utflyktsmål för dig i sommar. Umeå är ett av landets grottätaste områden. Några av grottorna är svåra att hitta medan andra är väl besökta under vissa perioder. Ta chansen att besöka Umeås undre värld!

Umeås grottor är alla utformade i det svenska urberget. Vissa grottor har bildats som strandgrottor vid gamla strandlinjer när Umetrakten höjde sig efter inlandsisens tyngd för mindre än tiotusen år sedan. Andra grottor har bildats genom våldsamma jordbävningar som skakade området just när inlandsisen började smälta av i Umetrakten.

Jättstugan vid Röbäck
I närheten av Röbäcks by ligger Jättstugan i Jättstubergets sydbrant. Grottan har fått sitt namn av att den användes av vallpojkar som skydd vid dåligt väder en gång i tiden. Grottan har länge varit ett utflyktsmål och har formen av ett större rum som är 11 meter brett, 9 meter långt och 3 meter högt. Grottan är från början en strandgrotta, ursvallad av Litorinahavet. Mycket senare har frostsprängning orsakat ras i den slirgnejs som bildar grottan. I närheten finns ett flertal historiska platser som kan kombineras med utflykten till grottan. För att hitta till Jättstugan följer du Historiestigen (orange märkning och sevärdhetskringla samt gul eller grön märkning) i skogsbrynet söder om Röbäcks idrottsplats.

Krogbergets grottor
Krogberget har fått sitt namn av en vägkrog, som en gång i tiden låg nere i Kvarnfors. Bergets sydbrant är bildad genom inlandsisens plockning och våldsamma strandprocesser vid Litorinahavets strand. Längs bergskanten finns fyra större grottor som heter Fårstugan, Rasgrottan, Nischgrottan och Blockgrottan. Uppe på toppen kan du också njuta av utsikten över Umebygden och Tavelsjön. Du hittar till Krogbergets grottor genom att köra Vindelvägen mot Tavelsjö. Vid Kvanfors ta vägen mot Östra Tavelsjö och vik efter 500 meter av mot höger in på en skogsbilväg. Efter ett par hundra meter parkerar du bilen när du ser berget. Härifrån leder en stig upp till grottorna i bergets sydbrant.

Att tänka på
Umeås grottor ligger på privat mark och omhändertas därför inte av Umeå kommun. På privat mark gäller allemansrätten där huvudregeln lyder ”Inte störa, inte förstöra”. Om du har tänkt krypa i grottorna bör du vara försedd med tåliga kläder, ficklampa och hjälm.

För mer information
Stig Nilsson
enhetschef
Umeå fritid drift
070-342 55 10
stig.nilsson@umea.se

 

Vill du uppleva en annorlunda umenatur? Då är grottor ett perfekt utflyktsmål för dig i sommar. Umeå är ett av landets grottätaste områden. Några av grottorna är svåra att hitta medan andra är väl besökta under vissa perioder. Ta chansen att besöka Umeås undre värld!

Läs vidare »
Raauwh6iktosmde8vumf

Umeå centrum i vackert möte med älven

Pressmeddelanden   •   2014-07-09 10:31 CEST

Stadens centrumkvarter når äntligen ända fram till strandkanten i ett vackert och välordnat möte med älven. Älvsstråket blir lättillgängligt och har unika mötesplatser. - Umeå har fått ett nytt ansikte mot älven och en stadspark värd sitt namn. Boende liksom besökare får ett unikt utbud av nya mötesplatser, säger stadsträdgårdsmästare Anna Flatholm.

Media-no-image

Umeå kommun efterfrågar dialog med graffitimålare

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 11:58 CEST

Umeå kommun har inför sommaren satsat på att utveckla arbetet med graffitiväggen på 120-området till en trygg och attraktiv mötesplats för ungdomar. Arbetsgruppen för graffiti är dock bekymrade över den senaste utvecklingen vid graffitiväggen och efterfrågar därför en dialog med graffitimålarna.

Inför säsongen har ett antal förbättringar gjorts vid platsen, bland annat har vägen in till graffitiväggen förstärkts, slyröjning har skett och en informationsskylt har satts upp. Den 16–17 augusti genomförs dessutom Avalanche 2014, Norrlands hittills största graffitifestival, som arbetsgruppen medfinansierar med 50 000 kronor.

Den senaste tidens utveckling är oroande utifrån tre aspekter: klotter på en informationsskylt, nedskräpning och alkoholdrickande på området.

I juni sattes en informationsskylt upp vid väggen. Inom kort blev denna skylt utsatt för klotter. Den har redan klottersanerats vid flera tillfällen till en kostnad av cirka 1800 kronor per gång. Budskapet på skylten är ett sätt för arbetsgruppen att kommunicera med graffitimålarna och handlar om att man ska slänga skräp på rätt plats och en länk till mer information om väggen på www.umea.se/graffiti.

– Pengar för sanering av skylten tas från arbetsgruppens konto och vi skulle förstås hellre använda dessa för att främja graffitin som konstform och fritidsintresse, menar Cecilia Sandén, processledare på UmeBrå och samordnare för arbetsgruppen för graffiti.

Förutom klottersanering av informationsskylten har det uppmärksammats att platsen ser skräpig ut. Det finns en stor mängd av sprayburkar som ligger utspridda på marken på området.

– Det är allvarligt när sprayburkar, som räknas som miljöfarligt avfall, slängs direkt på marken. Varje person har ett ansvar att slänga skräp på rätt plats, i synnerhet när det handlar om miljöfarligt avfall. Det finns goda möjligheter att slänga skräp i soptunnor och sopkärl på området och tömning sker regelbundet under säsong, säger Cecilia Sandén.

Det har även förekommit alkoholdrickande på området. Ölburkar, ölflaskor och spritflaskor har vid ett flertal tillfällen påträffats vid väggen. Graffitiväggen är en kommunal anläggning och dessutom en mötesplats för ungdomar. Alkohol ska därför inte förekomma på området.  

– Dessa dilemman pekar på behovet av ett dialogmöte där graffitimålarna och arbetsgruppen träffas för att diskutera framtidsformer och gemensamma förhållningssätt.  Det är viktigt att komma överens om grundläggande regler för området för att kunna skapa en trygg och attraktiv mötesplats. Problemet är att det för närvarande inte finns någon tydlig samtalspart. Så snart som möjligt kommer vi att kalla graffitimålarna till ett öppet dialogmöte för att komma fram till konstruktiva lösningar, hälsar Cecilia Sandén.

Bakgrund
Graffitiväggen drivs som en försöksverksamhet och en arbetsgrupp för graffiti finansierar väggen med 100 000 kr per år. Arbetsgruppen består av representanter från Umeå fritid, UmeBrå, Gator och parker, Umeå kultur och Ungdomspolisen.

Umeå kommun har en öppen attityd som handlar om att främja graffiti som konstform och fritidsintresse. Umeå fritid har tillsammans med Umeå kultur upprättat ett nyttjanderättsavtal med Umeå kommun för att disponera ett gammalt skyttevärn på I20-området. Graffitiväggarna på I20-området är den plats inom kommunen där det är tillåtet att utöva graffiti. Området rymmer ett stort antal väggar i olika höjder och längder som är öppna för graffitimålare. Målsättningen är att erbjuda en positiv och attraktiv kommunal mötesplats.

Arbetet med graffiti och klotter utgår från ”Handlingsplanen för att förebygga klotter som skadegörelse och främja graffiti som konstform och fritidsintresse”. Handlingsplanen bygger på fem angreppssätt som tillsammans utgör en helhetssyn:

 • via dialog informera och påverka
 • via samverkan försvåra och sanera
 • beivra
 • möjliggöra och främja laglig graffiti
 • samordna och följa upp arbetet


Kontaktperson

Cecilia Sandén
vik. processledare
UmeBrå
090-16 16 37
070-601 37 17
cecila.sanden@umea.se

 


 

 

 

Umeå kommun har inför sommaren satsat på att utveckla arbetet med graffitiväggen på 120-området till en trygg och attraktiv mötesplats för ungdomar. Arbetsgruppen för graffiti är dock bekymrade över den senaste utvecklingen vid graffitiväggen och efterfrågar därför en dialog med graffitimålarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Var kan jag fiska i Umeå?

Pressmeddelanden   •   2014-07-04 08:19 CEST

Umeå är för många ett okänt fiskeparadis. Inom kommunens gränser hittar du allt från utmanande havsfiske till nybörjarmete. Genom närheten till både hav, älv, sjöar och åar finns det fiske som utmanar och inspirerar på alla nivåer.

I Umeå kommun finns ett stort utbud av fiskemöjligheter, oavsett om du som nybörjare ska sätta din första mask på en krok eller om du som rutinerad fiskare söker nya utmaningar.

– Ja, Umeås fiske har verkligen någonting för alla och vi hoppas att fler ska upptäcka fiskelivet i kommunen. Det är helt fantastiskt att älven rinner genom stan där fisket dessutom är gratis för alla (från E4-bron och nedströms), säger Stefan Ågren, fiskerikonsulent, Umeå kommun.

Hur köper jag fiskekort och var får jag fiska?
– Förra året inledde vi ett samarbete med fiskekort.se för att enkelt kunna informera om fisket i kommunen. Syftet med samarbetet är att göra fiskeinformationen och köp av fiskekort så lättillgänglig som möjligt för de som är intresserade av att testa. Av våra 23 föreningar inom kommunen erbjuder 13 av dessa så kallade digitala fiskekort, som du kan köpa i din dator eller mobil.

De traditionell pappersfiskekorten finns naturligtvis kvar i samma omfattning som tidigare. Vi har dessutom ritat kartor för samtliga föreningar på hemsidan så att du enkelt kan hitta svaret på frågan – var får jag fiska? Om det finns vatten i kartan som inte är markerade kan det bero på två saker, antingen att vi inte har kännedom om förvaltningen av vattnet eller att det inte är möjligt att köpa fiskekort där.

Älven är hjärtat
Älven är hjärtat i Umeås fiskeliv. Här simmar det årligen förbi mängder med laxar som färdas upp mot Vindelälven för lek. För de rutinerade metarna finns här även stora idar och braxar i de lugnflytande partierna av älven.

– Umeälven och Vindelälven är tillsammans basen i Umeås fiske och kommunerna jobbar tight ihop för att dels gynna beståndsutvecklingen hos fiskarna och dels informationsmässigt så att människor enkelt kan hitta ut till olika fiskevatten, säger Stefan. I år öppnar även området kring laxtrappan i Norrfors och jag rekommenderar verkligen ett besök dit för att titta på hoppande lax och öring och för att titta på den nya fisktrappan.

I de mindre åarna, som Hörneån och Sävarån, kan du hitta både havsöring och lake som blir mycket stora. De stora sjöarna är vanligtvis givmilda med abborrfångsten såväl på sommaren som under vintern. I kustområdena, speciellt i fjärdarna, hittar du ett av Sveriges bästa fiske efter storvuxna gäddor. Kusten erbjuder även ett attraktivt pimpelfiske under våren på både sik och abborre och har du tur kan du även hitta kustharren.

Hur många passerar fisktrappan – tävla och vinn
Fram till 31 juli kan du vara med och tävla genom att gissa hur många laxar respektive öringar som passerar fisktrappan i Norrfors. Gissar du rätt har du chans att vinna prispengar.

För mer information
Stefan Ågren
fiskerikonsulent
Umeå fritid
Umeå kommun
090-16 16 49
stefan.agren@umea.se

 

Umeå är för många ett okänt fiskeparadis. Inom kommunens gränser hittar du allt från utmanande havsfiske till nybörjarmete. Genom närheten till både hav, älv, sjöar och åar finns det fiske som utmanar och inspirerar på alla nivåer.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå tredje bäst i Sverige på hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 16:08 CEST

Umeå är Sveriges tredje bästa stad på hållbara transporter. Det visar kommunrankningen SHIFT2014 som mäter hur hållbart stadens transportsystem är utifrån tre områden: Gör det möjligt, Ge förutsättningarna och Se resultat. Det var Lund som tog hem förstaplatsen, men Umeå var inte långt efter och fick extra poäng för det arbete som genomförs med Gröna parkeringsköp. 

Det är konsultföretaget Trivector som har rankat Sveriges kommuner inom området hållbara transporter. Rankningen bygger på det europeiska benchmarkingverktyget EcoMobilitySHIFT. Resultatet presenterades i Almedalen idag och Lund utsågs som bäst i Sverige. Umeå rankas som Sveriges tredje bästa stad på hållbara transporter.

Umeå kommun arbetar på bred front för att främja hållbara transporter både genom investeringar i gång- och cykelvägar, satsningar på kollektivtrafik och beteendepåverkan genom mobilitetskontoret Be Green. Kommunen arbetar efter en uttalad målsättning om att de hållbara transportslagen ska utgöra 65 procent av resorna i Umeå år 2022.

Trivector lyfter särskilt fram Gröna parkeringsköp som ger möjlighet för fastighetsägare att bygga färre parkeringsplatser i utbyte mot att de tar ett större ansvar för de anställdas resor till och från arbetet.

– Det är mycket roligt att vi uppmärksammas för det innovativa arbete med grönt parkeringsköp som vi driver tillsammans med fastighetsägarna i Umeå. Vår målsättning är att även fortsättningsvis ligga i framkant inom hållbara transporter, säger Elin Pietroni, planeringschef, Umeå kommun.

Bäst i Sverige på hållbara transporter 2014:
1 Lund, 2 Örebro, 3 Umeå, 4 Linköping, 5 Stockholm, 6 Eskilstuna, 6 Malmö, 7 Gävle, 8
Halmstad, 9 Göteborg.

Områden i rankingen

 • Gör det möjligt – processer för en utveckling mot hållbara transporter.
 • Ge förutsättningarna – service och utbud av alternativ inom persontransporter.
 • Se resultat – hur hållbara transporterna är med hänsyn till färdmedelsval, trafiksäkerhet med mera.

 

För mer information, kontakta
Elin Pietroni
Planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-5181239
elin.pietroni@umea.se

Isak Brändström
Infrastrukturstrateg
Umeå kommun 
090-16 12 44
070-689 04 31
isak.brandstrom@umea.se

 

Umeå är Sveriges tredje bästa stad på hållbara transporter. Det visar kommunrankningen SHIFT2014 som mäter hur hållbart stadens transportsystem är utifrån tre områden: Gör det möjligt, Ge förutsättningarna och Se resultat. Det var Lund som tog hem förstaplatsen, men Umeå var inte långt efter och fick extra poäng för det arbete som genomförs med Gröna parkeringsköp.

Läs vidare »
Jxamttmn3s8nl0utfjph

Dunckers dag i Hörnefors 5 juli

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 09:17 CEST

Den 5 juli 1809 utspelades det som kallas "Affären i Hörnefors". Det var den sista gången som finska soldater stred i den svenska armén mot Ryssland. På årsdagen uppmärksammas händelsen med en ceremoni vid Dunckers monument i Hörnefors.

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjornberg@umea.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.