Media-no-image

1 000 nior mot rasism

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 10:08 CET

På Förintelsens internationella minnesdag den 27 januari samlas alla Umeå kommuns niondeklassare till en temadag om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är då 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades.

– Att undervisa och samtala om demokrati och människors lika värde är det absolut viktigaste uppdrag vi har inom den svenska skolan idag, säger Jan Steneberg, rektor på Tegs centralskola.

I skolan jobbar man kontinuerligt med frågor som rör etik och värdegrund. Temadagen vänder sig till kommunens samtliga niondeklassare bland annat därför att det i den åldern finns många frågor kring den egna identiteten.

– För oss på Ålidhemsskolan, som har 45 nationaliteter, är det naturligt att arbeta med dessa frågor dagligen. Dialogen är svår men rolig och oerhört viktig. Och det är extra roligt att göra det tillsammans med andra skolor, säger Johan Lennestål, SO-lärare på Ålidhemsskolan.

En dag för eftertanke och inspiration

Under dagen kommer filmen Sarahs nyckel att visas och eleverna kommer dessutom att få delta i workshops med bland andra Friends, Carinne Sjöberg från judiska föreningen och Fanny Eriksson, juridikstudent och före detta kårordförande för Umeå studentkår.

– Jag hoppas att eleverna ska inspireras av föreläsarna och att de efter dagens slut ska känna att vad man gör har betydelse och att man faktiskt kan göra något för att motverka främlingsfientlighet och rasism, säger Johan Lennestål, SO-lärare på Ålidhemsskolan.

Datum:27 januari

Tid:08.50 – 15.20

Plats:Idun/Folkets hus

På Förintelsens internationella minnesdag den 27 januari samlas alla Umeå kommuns niondeklassare till en temadag om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är då 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades.

Läs vidare »
Media-no-image

Ekonomiskt stöd till Feministiskt forum

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 12:13 CET

Jämställdhetsutskottet har beslutat att stötta Feministiskt forum 2015 med max 10 000 kronor.

Feministiskt forum är ett årligt återkommande och gratis arrangemang med seminarier, föreläsningar och workshops. I år arrangeras forumet lördag 25 april, på campus i Umeå. För andra året i rad kommer Umeå kommun att samarrangera en föreläsning tillsammans med Feministiskt forum. Jämställdhetsutskottet har beslutat att stötta arrangemanget med max 10 000 kronor, ett bidrag som ska finansiera den gemensamma föreläsningen.

– Vi i jämställdhetsutskottet kommer att finnas på plats under Feministiskt forum och ha ett informationsbord. Jag ser fram emot att få träffa besökare för att berätta mer och svara på frågor om Umeå kommuns jämställdhetsarbete, säger Emma Nilsson (S), ordförande jämställdhetsutskottet.

Mer information:

Emma Nilsson (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
emma.m.nilsson@umea.se

Tina Myhrberg (M)
vice ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-680 69 98
tina.myhrberg@umea.se

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
linda.gustafsson@umea.se

Jämställdhetsutskottet har beslutat att stötta Feministiskt forum 2015 med max 10 000 kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Yrkande om EU-migranter besvarat

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 12:56 CET

Kommunen arbetar redan för att täcka behovet av akuta boendelösningar, i nära samverkan med ideell sektor. Det är svaret från kommunstyrelsens arbetsutskott på ett yrkande från Ulrika Edman (V) om att ordna tak över huvudet för utsatta EU-medborgare.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 16/12 yrkade Ulrica Edman på att kommunledningen får i uppdrag att ta fram en akut tak-över-huvudet-lösning för de utsatta EU-migranter som befinner sig i Umeå.
I svaret på yrkandet framgår att det i dagsläget (13/1) finns 45–50 utsatta EU-migranter i Umeå.  Omkring 35 av dem bor i lägenheter, boende anordnat av Svenska kyrkan (Backens församlingsgård) eller i husvagnar med tillgång till el och hygienutrymmen. Övriga omkring 15 personer bor i gasoluppvärmda husvagnar på Carlslid, utan tillgång till el.

Bygglov på gång
Pingstkyrkan och Carlskyrkan har frågat kommunen om möjligheterna att hyra en tillfällig uppställningsplats för 10–12 husvagnar med tillgång till el och faciliteter för hygien. Syftet är i första hand att lösa situationen för dem som bor på Carlslid. De ideella aktörerna kan tänkas söka föreningsbidrag eller någon annan form av finansiellt stöd från Umeå kommun.
Kommunen behandlar ett bygglov för en tillfällig uppställningsplats för 10–12 husvagnar på parkeringen vid Nydalabadet. Bedömningen är att behovet av akuta boendelösningar är täckt när husvagnar är på plats och elen inkopplad.

Yrkandet besvarat
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet begärde Ulrika Edman votering, som slutade med siffrorna 6–1 till fördel för förslaget till beslut. Tre S-ledamöter och en vardera från M, FP och MP röstade för att anse yrkandet besvarat.

– Vi håller på med att ordna platser vid Nydalabadet. I övrigt är vi trygga med att socialtjänsten hanterar frågor kring EU-migranterna på ett professionellt sätt. Vi har också fått veta att antalet ansökningar om akut bistånd har minskat från en redan låg nivå, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Ulrika Edman vill att kommunen höjer ambitionsnivån:

– Vänsterpartiet anser inte att gamla husvagnar kan anses som boendelösningar, utan mer som vindskydd. Det bor minderåriga barn i husvagnarna, det är inte värdigt Umeå.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Ulrika Edman (V)
ledamot
kommunstyrelsen
Umeå kommun
073-843 01 07
ulrika.edman@umea.se

Kommunen arbetar redan för att täcka behovet av akuta boendelösningar, i nära samverkan med ideell sektor. Det är svaret från kommunstyrelsens arbetsutskott på ett yrkande från Ulrika Edman (V) om att ordna tak över huvudet för utsatta EU-medborgare.

Läs vidare »
Media-no-image

Positiv löneutveckling för nyutexaminerade sjuksköterskor i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 06:00 CET

Umeå kommun höjer nu ingångslönen för nyutexaminerade sjuksköterskor för tredje året i rad för att locka nya medarbetare. Rekryteringsbehovet är stort när det gäller sjuksköterskor, både av nyexaminerade och specialistutbildade.

– Vi värderar sjuksköterskor och deras kompetens högt och tycker det är viktigt att spegla detta i en positiv löneutveckling. Vi är därför glada att kunna erbjuda en tusenlapp mer i ingångslön även i år, säger Hans-Erik Eriksson, personalchef område Vuxna.

Trend för Umeå kommun med höjd ingångslön
Ingångslönen för sjuksköterskor höjdes även 2013 (ingångslön 24 000kr) och 2014 (ingångslön 25 000kr). Dessa år har kommunens rekryteringsbehov kunnat tillgodoses. I år är ingångslönen för nyutexaminerade sjuksköterskor 26 000 kr.

Vård- och omsorgsverksamheten i Umeå kommun är omfattande och och som sjuksköterska kan man arbeta i exempelvis hälso- och sjukvård i hemmet eller på ett äldreboende. Kommunen erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling för sjuksköterskor. Totalt behövs ca: 40 sjuksköterskor rekryteras inför sommaren 2015.

God arbetsmiljö
– För mig har det varit positivt att komma till en arbetsgivare som Umeå kommun. Jag har fått goda möjligheter till kompetensutveckling i arbetet och stöttning av både kollegor och chefer när jag haft behov av det. Umeå kommun har också visat att de prioriterar en god löneutveckling för oss sjuksköterskor, vilket känns väldigt lovande, säger Johanna Helander, leg. sjuksköterska i Umeå kommun sedan juni 2013.

Extra ersättning till de som arbetar i under semesterperioden
Umeå kommun står inför en utmaning i att behålla en god kvalitet på insatserna hos brukarna även under sommarmånaderna.  En extra ersättning kommer därför att betalas ut till de sjuksköterskor som arbetar minst en månad under semesterperioden.

Behovet av sjuksköterskor är stort inför sommaren, men kommer att vara stort även fortsättningsvis.

Träffar studenter
På måndag 19 januari kl 10-14 finns chefer och sjuksköterskor från Umeå kommun på plats i Vårdvetarhuset, Umeå universitet för att träffa studenter som studerar till sjuksköterska. Media välkomnas till att närvara.


Mer information
Hans-Erik Eriksson
Personalchef
område Vuxna
Umeå kommun
070-647 49 72
hans-erik.eriksson@umea.se

Umeå kommun höjer nu ingångslönen för nyutexaminerade sjuksköterskor för tredje året i rad för att locka nya medarbetare. I år är ingångslönen för nyutexaminerade sjuksköterskor 26 000 kr. Rekryteringsbehovet är stort när det gäller sjuksköterskor, både av nyexaminerade och specialistutbildade.

Läs vidare »
Media-no-image

Renata Ingbrant får årets Elsa Swenson-stipendium

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 16:03 CET

Renata Ingbrant, filosofie doktor i slaviska språk med inriktning mot polsk litteratur vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet, tilldelas årets stipendium från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

Renata är aktuell med efterord till dikter av Anna Świrszczyńska, Lidandet och glädjen, som har nyss kommit ut.

Styrelsens motivering
Styrelsens motivering lyder:
Renata Ingbrant är litteraturforskare och genusteoretiker. Hennes publikationer berör teman som sökandet efter en ny manlighet i polsk prosa och omfattar flera studier om kvinnliga poeter ur ett feministiskt perspektiv (framför allt den välkända polska poeten Anna Świrszczyńska). Renata Ingbrant vänder sig i sin forskning till en såväl nationell som internationell publik och bidrar även till att göra den polska litteraturen mer tillgänglig på svenska, som t.ex. genom efterordet till antologin Jag i första och sista person. 20 kvinnliga polska poeter (red. Irena Grönberg och Stefan Ingvarsson).

Om stipendiet och prisutdelning
Det är fjärde året som stiftelsen delar ut stipendium på 25 000 kr. Tidigare stipendiater har varit Per Ambrosiani (2014), Susanna Witt (2013), Nils Håkanson (2012) samt Tora Hedin (2011). Stipendiet utdelas under Littfest den 13 mars.

Om Elsa Swensons stiftelse
Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek bildades 2001 efter en donation i ett testamente efter Elsa Swenson (1924–2000). Stiftelsen har bland annat till uppgift att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur och främja östeuropeisk skönlitterär forskning.Styrelsen för Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek består av Ingegerd Frankki, ordförande och bibliotekschef Umeå kommun, Mikael Sjögren, bibliotekschef Umeå Universitetsbibliotek och Leif Mårtensson, ledningskoordinator Umeå kultur.

Mer information:
Leif Mårtensson
ledningskoordinator
Umeå kultur
Umeå kommun
070-556 16 49
090- 16 33 52
leif.martensson@umea.se.

Renata Ingbrant, filosofie doktor i slaviska språk med inriktning mot polsk litteratur vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet, tilldelas årets stipendium från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

Läs vidare »
Media-no-image

​Nej till vindkraftpark i Högaliden

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 16:00 CET

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet avstyrker en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark, i ett remissyttrande till länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen inte kan ge tillstånd för parken.

”Vindkraft i Umeåregionen”, ett tillägg till översiktsplanen, pekar ut områden som är lämpliga för etablering av vindkraft. Etableringen i Högaliden ligger till stora delar innanför ett utpekat område, men ett litet antal verk kan förläggas utanför.
Tillstånd finns redan från länsstyrelsen för 34 verk, som är 150 meter höga. Företaget vill nu uppföra 200 meter höga verk och har därför ansökt om ett nytt tillstånd hos länsstyrelsen.

Formaliafel
När näringslivs- och planeringsutskottet 2011 tillstyrkte etableringen i Högaliden begicks ett formaliafel. Utskottet har delegation på att tillstyrka etableringar som ligger innanför de utpekade områdena, medan etableringar utanför utpekade områden beslutas av kommunfullmäktige. Den sökta etableringen hanterades dock enbart i näringslivs- och planeringsutskottet, vilket beror på att handläggningsrutinerna inte var tillräckligt etablerade.

Avstånd till bebyggelse
Företagets nya ansökan är en så kallad boxansökan, vilket innebär att den exakta placeringen av verk inte anges. Verken kan placeras var som helst inom området så länge de uppfyller länsstyrelsens villkor.
Med tanke på att verken numera är högre och därmed mer synliga i landskapet, är det tänkbart att det vid en omprövning av ”Vindkraft i Umeåregionen” skulle anses rimligt med längre avstånd till bebyggelse än vad som är angivet.

Går inte att villkora
Uppskattningsvis kan tre verk hamna utanför det utpekade området, men att tillstyrka etablering enbart av övriga verk anses inte vara möjligt. När Umeå kommun tidigare tillstyrkt vindkraftetableringar med villkor, har länsstyrelsen valt att inte ta hänsyn till villkoren. Dessutom anser Energimyndigheten i sitt förslag till riktlinjer för kommunernas handläggning att tillstyrkansbeslut inte ska kopplas till villkor.

– Vi får se om bolaget återkommer med en ny ansökan, och vi är positiva till en etablering inom utpekade områden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare, kommunstyrelsens
näringslivs- och planeringsutskott
Umeå kommun
072-733 07 32
elmer.eriksson@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet avstyrker en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark, i ett remissyttrande till länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen inte kan ge tillstånd för parken.

Läs vidare »
Tplopluwatuwo20nh2ec

Kommunens miljöpris till Komatsu Forest

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 15:43 CET

Komatsu Forest har tilldelats Umeå kommuns miljöpris 2014. Priset delades ut vid en kort ceremoni i kommunfullmäktige den 22 december.

Media-no-image

​​Återremiss för ärende om medborgarförslag

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 15:39 CET

Det blev återremiss med minsta möjliga marginal när kommunfullmäktige behandlade sin arbetsordning. Kommunstyrelsens förslag till beslut omfattade bland annat ett avskaffande av medborgarförslag.

Genom åren har drygt 300 medborgarförslag förslag lämnats in, varav 13 bifallits. Omkring en tredjedel av dem som behandlats har besvarats, de flesta för att förslagen redan varit på väg att förverkligas.

– Medborgarförslag kom till efter en motion från Moderaterna, men de tar väldigt mycket tid och resurser. Resultatet har inte riktigt blivit som förväntat. Om de avskaffas går det fortfarande att lämna in frågor och förslag till medborgarslussen, där de också besvaras mycket snabbare, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Direktkontakt
Petter Nilsson (SD) sa i fullmäktige att majoriteteten av kommunerna valt att behålla medborgarförslag, och att dessa stärker den lokala demokratin. Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) och Veronica Kerr (KD) framförde å sin sida att politikerna är tillgängliga, och att de kan kontaktas direkt av medborgare med förslag och idéer.

Beredning
Lasse Jacobson (V) tycker att ärendet om arbetsordningen inte var berett. Han kallar ett avskaffande av medborgarförslag för en ”anmärkningsvärd inskränkning av demokratin” och en ”katastrof”. Han bemöttes av bland andra Anders Ågren:

– Lasse Jacobson tar till kraftord, och jag antar att det beror på att Vänsterpartiet i ks au var med på att avskaffa medborgarförslag. Ärendet är för övrigt berett i gängse ordning.

Återremiss
En återremiss kräver stöd från minst en tredjedel av ledamöterna. I fullmäktige röstade 22 av 65 ledamöter för återremiss, alltså precis över gränsen, vilket gör att ärendet ska handläggas ytterligare. Centerpartiets återremissyrkande, stött av MP, var det som ställdes mot kommunstyrelsens förslag.

– Medborgarförslag kanske inte är det allra bästa instrumentet, men det förtjänar en djupare beredning. Med en återremiss kan man undersöka de ekonomiska och demokratiska konsekvenserna av ett avskaffande, säger Mattias Larsson (C).

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mattias Larsson (C)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 36
070-682 17 19
mattias.larsson@umea.se

Det blev återremiss med minsta möjliga marginal när kommunfullmäktige behandlade sin arbetsordning. Kommunstyrelsens förslag till beslut omfattade bland annat ett avskaffande av medborgarförslag.

Läs vidare »
Media-no-image

Utformningen av Rådhustorget börjar nu

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 15:09 CET

Nu inleds arbetet med ny gestaltning av Rådhustorget. Tekniska nämnden har beslutat att godkänna projektbeskrivningen för ombyggnaden av Rådhustorget och rapporten från medborgardialogen.  I projektbeskrivningen fastslås förutsättningar och målsättningar med arbetet.  Ombyggnad av Rådhustorget ska påbörjas under år 2015.

- Det känns tilltalande att förslaget är väl underbyggt med förutsättningar och funktioner. Några viktiga ställningstaganden är att byggnader ska avvecklas, biltrafiken minimeras och torget ska vara attraktivt året runt och dygnet runt. Älvskontakten ska förstärkas och vi ska skapa goda vägar till älven och Väven, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.


Upphandling av konsult
Nu påbörjas upphandling av konsult för uppdraget. Konsulten kommer i ett första skede att ta fram en helhetslösning för torget. Efter inriktningsbeslut i nämnden till våren påbörjas projekteringen. Ett komplett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör tas fram och byggstarten planeras hösten 2015. Ombyggnaden omfattar hela Rådhustorget samt ytor öster och väster om Rådhuset fram till Storgatan. Parkdelen på Rådhusets södra sida ingår i projektet men ska utformas enligt ritningar framtagna i projektet Rådhusparken.

En viktig målsättning är att samordna utformningen med såväl Rådhusesplanaden som Rådhusparken för att skapa ett vackert och tillgängligt stråk från Järnvägen till älven.

Hög kvalitet och flexibelt
Rådhustorget är en av Umeås viktigaste och mest centrala platser, centrum av centrum. Platsen upplevs som sliten, rörig, plottrig och trång. Belysningen uppfyller inte dagens krav.

- Torget ska hålla hög kvalitet. Användningen av torget ska vara flexibel så att det fungerar bra för både möten, tal, evenemang och torghandel, säger Stefan Nordström, vice ordförande i tekniska nämnden.

Soliga platser ska tas tillvara och de kvaliteter som årstidsväxlingarna ger ska förstärkas. Ytterligare viktiga faktorer är cykelparkeringar, tillgänglighet och jämställdhet som också ska vägas in.

- Rådhustorget har alla förutsättningar att bli en vacker plats där stadsrummets kvaliteter tas tillvara samtidigt som det svarar mot de behov som finns i dagens och morgondagens Umeå, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef, Umeå kommun.

Trygghet och säkerhet är prioriterade områden
Ett prioriterat område är att öka tryggheten och säkerheten på Rådhustorget. Kvinnor känner sig generellt oftare otrygga på allmänna platser. Därmed är jämställdhet en självklar utgångspunkt i utredningsarbetet och en tryggare miljö bidrar till en mer jämställd stad.

Ett tillägg avslogs
Vänsterpartiet föreslog ett tillägg om talarplatsens placering som avslogs efter röstning med 9 röster mot 2. 


Kontakt:
Lena Karlsson Engman
tekniska nämndens ordförande
090- 161329
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Nu inleds arbetet med ny gestaltning av Rådhustorget. Tekniska nämnden har beslutat att godkänna projektbeskrivningen för ombyggnaden av Rådhustorget och rapporten från medborgardialogen. I projektbeskrivningen fastslås förutsättningar och målsättningar med arbetet. Ombyggnad av Rådhustorget ska påbörjas under år 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Goda förutsättningar ska skapas på Vasaplan

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 14:34 CET

Vasaplan ska byggas om för att skapa goda förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, skapa en tryggare och mer trivsam miljö och för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Genom ombyggnaden ska det garanterat finnas utrymme på Vasaplan för ett fördubblat antal resor med buss. En mittperrong på Vasaplan ger de bästa förutsättningarna för kollektivtrafiken, resenärerna och andra som vistas där.


Tekniska nämnden har beslutat att godkänna alla rapporter; trafikutredning, gestaltningsuppdraget och enkätundersökningen. Och därmed kan arbetet med att göra en projektbeskrivning påbörjas.

- Det har länge funnits behov av att bygga om Vasaplan för att åtgärda de brister som tidigare utredning visat på. Det här är en viktig förändring för att klara framtida volymökningar i lokaltrafiken. Nu finns ett gott underlag för det fortsatta arbete, säger Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden.

Med utgångpunkt från trafikutredning, gestaltningsprojektet, medborgarenkät och intressentdialoger ska nu en projektbeskrivning utformas för ombyggnaden av Vasaplan. Projektbeskrivningen ligger sedan till grund för upphandling av en konsult för framtagande av skisser och ett komplett förfrågningsunderlag till nästa steg i processen.

Mittperrong ger bästa förutsättningarna
Trafikutredningen har visat att en mittperrong skapar bäst förutsättningar för kollektivtrafiken och dess resenärer. Fördelen med en mittperrong är att alla resenärer kan byta buss på ett enkelt och säkert sätt. Samtidigt frigörs utrymme längs fastigheterna, där gångstråken kommer att ligga. I det fortsatta arbetet ska det också utredas vidare hur taxi ska kunna angöra Vasaplan på ett effektivt sätt. Nämnden utökade det till att även gälla utredning om hur man bäst kommer tillrätta med smit-trafik.

Vasaplan ska fungera väl för kollektivtrafik
Vasaplan är en av Umeås viktigaste offentliga platser, ett kollektivtrafiknav som samtidigt är en mötesplats, en vistelseplats och ett kommersiellt torg.

- Målet är att Vasaplan ska kunna motsvara Umeå kommuns höga ambitioner om attraktiva offentliga platser. För många är buss det enda alternativet att ta sig till och från till exempel arbetet. Eftersom de måste använda Vasaplan och inte kan välja bort att vara där, ska vi ställa extra höga krav på platsen, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef.

Platsen ska också fungerande väl för alla som åker med buss, både utifrån dagens trafikering och med sikte på kommunens mål om en fördubblad andel kollektivtrafikresande år 2020.
- Det känns verkligen kul att kommunen satsar på kollektivtrafiken och Vasaplan. Genom ombyggnaden får vi goda förutsättning att hantera ett kraftigt ökat antal resanden i framtiden. Och det är kommunens ambition framöver, säger Fredrik Forssell, kollektivtrafikchef, Umeå kommunföretag.

Umeborna har deltagit i processen, på flera sätt
Många umebor tog vara på möjligheten att delta i gestaltningsgruppernas arbete. Några faktorer som framkom var att Vasaplan är en levande och urban plats, den ska innehålla en blandning av funktioner och människor samt att man ska vilja stanna där även om man inte väntar på bussen. Det ska kännas varmt och tryggt att vänta där och det ska vara en tillåtande mötesplats.

167 umeborna deltog i en webbenkät om Vasaplan under oktober. De tre punkterna som besökarna ansåg vara viktigast på Vasaplan var: att det är tryggt och säkert, att det fungerar bra för kollektivtrafiken och att det är trafiksäkert.

För att få en så bra överförings som möjligt av resultatet kommer ett uppstartsmöte att genomförs mellan kommunen, gestaltningsgrupperna och konsulten. Konsulten har sedan uppdraget att väva samman allt och presentera det i form av skisser och underlag till det fortsatta arbetet.

Framkomligt, tillgängligt och trivsamt
Syftet med ombyggnaden är att möjliggöra en utökad kapacitet och framkomlighet för kollektivtrafiken utifrån ett perspektiv över hela resan som även inkluderar transport till/från Vasaplan.

Samtidigt ska också förbättringar göras för tillgängligheten för funktionshindrade, trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt trygghet och säkerhet för de som vistas på Vasaplan. Ytterligare förändringar blir att förbättra, disponera och strukturera den tillgängliga markyta samt att skapa en trivsam arkitektoniskt välarbetad vistelse- och kommunikationsyta för alla trafikslag.

Ombyggnaden av Vasaplan är planerad att påbörjas år 2016.

Tillägg
Västerpartiet föreslog ett tillägg att kommunfullmäktiges tidigare beslut om en icke-kommersiell mötesplats vid Vasaplan ska beaktas. Denna mötesplats är dock inte en del av projektet Vasaplan. Efter omröstning antogs tillägget med 7 röster mot 4. 


Kontakt:
Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29
070-2961232
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Fredrik Forssell
Kollektivtrafikchef
Umeå kommunföretag
090-16 22 36
070-6327751
fredrik.forsell@umea.se

Vasaplan ska byggas om för att skapa goda förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, skapa en tryggare och mer trivsam miljö och förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Genom ombyggnaden ska det finnas utrymme på Vasaplan för ett fördubblat antal resor med buss. En mittperrong på Vasaplan ger de bästa förutsättningarna för kollektivtrafiken med flera.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 44 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • mtouclynmjsjfuaepgs.bjkjorqenbdperg@umea.stjgme
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.