Jipirw0eg3ynu2tktbx7

Landskapsanalys underlättar vid inventering av fladdermöss

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 15:38 CEST

Umeå kommun har med hjälp av bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) tagit fram en översiktlig landskapsanalys som visar var det borde finnas fladdermöss i Umeå kommun. Analysen används som ett praktiskt stöd i kommunens planeringsarbete och underlättar prioriteringar av framtida fladdermusinventeringar.

Media no image

​Studenter får jobb under utbildningen

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 13:35 CEST

Umeå kommun ska anställa fem studenter per termin under fem år. Syftet är att stärka övergången från studier till arbete, stimulera till framtida kompetensförsörjning och skapa ökad motivation för att jobba inom kommuner och landsting.

I samband med Umeå universitets 50-årsfirande överlämnade kommunen en gåva i form av ett åtagande att ta emot fem studentmedarbetare per termin under en femårsperiod. Dessa är under utbildning och därmed inte klar med sin examen, legitimation etc. Det innebär att arbetsuppgifterna behöver anpassas efter det.
Studentmedarbetaren anställs tidsbegränsat under terminstid, en termin i taget, högst 15 timmar i genomsnitt per vecka samt med en månads ömsesidig uppsägningstid.

God samverkan
– Vi står inför ett stort rekryteringsbehov under lång tid, och många högkvalificerade studenter tar sin examen vid Umeå universitet. Vi hoppas att projektet ska synliggöra Umeå kommuns yrkesmässiga bredd och spets och motivera studerande att efter examen välja ett arbete inom välfärdssektorn, säger Louise Söderlund, koordinator för projektet.

– Det är väldigt positivt att Umeå kommun riktar sin jubileumsgåva till våra studenter och sätter ljuset på något så viktigt som studenternas övergång från studier till arbetsliv. Detta är ett av flera projekt som stärker den goda samverkan som vi har med kommunen, säger Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.

En mentor
Under hösten annonserar kommunen om de fem första anställningarna; två utredare, en logistiker, en arkitekt och en kommunikatör.
Arbetsgivaren ska utse en mentor för att stödja studentmedarbetaren i arbetet. Mentorn bör vara en person som kan förmedla yrkeskunskaper och som dessutom har förmåga att stötta studentmedarbetaren så att hen snabbt kan fungera i sin yrkesroll.

Mer information:

Louise Söderlund
koordinator
Umeå kommun
090-16 11 79
070-399 11 79
louise.soderlund@umea.se

Anders Fällström
Vicerektor med ansvar för utbildning
Umeå universitet
090-786 66 28
070-493 85 27
anders.fallstrom@umu.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun ska anställa fem studenter per termin under fem år. Syftet är att stärka övergången från studier till arbete, stimulera till framtida kompetensförsörjning och skapa ökad motivation för att jobba inom kommuner och landsting.

Läs vidare »
Jkfqldwgxyyjrgsom2ra
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Detaljplan klar för 370 nya lägenheter på Olofsdal

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 16:45 CEST

Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för den tredje och sista etappen på Olofsdal. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar för 370 nya lägenheter samt lokaler för kommersiell och social service. De nya byggnaderna blir mellan sex och nio våningar höga.

P2pmhfcmdh1rynfvqrxc
Aqzfpqpad73obnbty20l

Förtätning med 60 lägenheter längs Norrlandsgatan

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 16:45 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga två nya flerbostadshus vid Norrlandsgatan, mitt emot Formtoppen. Totalt blir det cirka 60 nya lägenheter.

Hun82mbet2yu2dpjojzi
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Flerbostadshus i upp till sju våningar på Backen

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 16:44 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en detaljplan vid korsningen Backenvägen/Kungsgårdsvägen, där det tidigare varit en bensinstation. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för flerbostadshus. I förslaget som inkommit till kommunen är det skissat på en byggnad med två till sju våningar.

Bkpgmbvocezpa42rmmkn
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Planer för punkthus i nio våningar på Mariehem

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 16:44 CEST

Sedan tidigare pågår ett planarbete för påbyggnad av några hus vid Mariehemsvägen. Fastigheten har fått ny ägare och byggnadsnämnden har nu beslutat att fortsätta planarbetet men med en ny inriktning. Nu planeras för punkthus i upp till nio våningar.

Pwtyioydkfkg41ijhxzb
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Antagen detaljplan för Coop på Carlshem

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 16:44 CEST

Byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för den planerade Coop-butiken på Carlshem. Det blir en större livsmedelsbutik med en säljyta på cirka 1700m2. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Oue4xhjewfibwzvyeclx
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Påbörjad detaljplan för Lilljansberget

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 16:43 CEST

Kommunfullmäktige har tidigare godkänt planprogrammet för Lilljansberget. Nu har byggnadsnämnden beslutat att påbörja detaljplanearbetet. Det blir en detaljplan för hela området och syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla Lilljansberget och del av campusområdet för stadsbebyggelse med blandat innehåll, offentliga rum och parker.

Hmygpigqxkaxfdgvlx7t
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Planering för 300 lägenheter på Väst-Teg

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 16:43 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan på Väst-Teg. Det är på området där Folktandvården och Västtegs skola tidigare hållit till. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder i form av flerfamiljshus och för äldreboende/särskilt boende.

Bocluytl7xqrfndzsgy3
Aqzfpqpad73obnbty20l

Detaljplan för Brinkvägen på granskning

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 15:42 CEST

​Vid Brinkvägen planeras för bostäder, parkmark och en småbåtshamn. Planförslaget har justerats efter samrådet och finns nu ute på granskning till den 13 september. Tisdag 23 augusti hålls ett drop-in möte om planförslaget i Restaurang Översten på stadshusområdet.

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern