J3x3mpyg7ufobteij2kk
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

Öppen vägg med sameslöjd och Umeå fotoklubb på Väven

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 11:14 CET

​Två nya utställningar öppnar på Öppen Vägg i Väven i veckan med sameslöjdarna Doris och Sven-Åke Risfjell samt Umeå Fotoklubb. Vernissager onsdag 22 februari kl.18.00 och kl.18.30.

Media no image

​Översyn av riktlinjer för bland annat resor

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 10:38 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stadsdirektören i uppdrag att se över riktlinjer för bland annat resor, inköp och personalfester. De ska samlas i en uppförandekod med koppling till en ”visselblåsarfunktion”, som kommunfullmäktige tidigare beslutat om.

Under december 2016 publicerade Västerbottens-Kuriren uppgifter om kommunala verksamheters resor och representation samt IT-avdelningens surfplattor. Efter förfrågan från stadsdirektören gjorde Kommunrevisionen en översiktlig genomgång av samma material som VK fått.

Sakkunnig på Ernst & Young
Syftet var att bedöma om det ”finns omständigheter av väsentlighet ur ett revisionellt perspektiv”. Revisorerna kom fram till att se över berörda styrdokument, som också ställts i relation till de beskrivna händelserna. Uppdraget gick till sakkunnig vid revisionsbyrån Ernst & Young i Stockholm.

Inga oskäliga kostnader
I sin sammanfattning av denna genomgång konstaterar revisionen att ingenting styrker att Umeå kommun skulle ha drabbats av oskäliga kostnader i de aktuella fallen. Kommunrevisionen tycker dock att kommunens regler för representation respektive studieresor kunde vara tydligare.
Bedömningen är att ”Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar” är tillräckliga, och att de inte är relevanta i fallet med surfplattorna, eftersom dessa är arbetsredskap och inte gåvor.

Händelserna avviker inte
Ett uttalande från revisionen har lett till en rapport från stadsdirektören. Han konstaterar att ingen av de händelser som VK rapporterat om är avvikelser från kommunens styrdokument. Precis som revisionen föreslår stadsdirektören bland annat att det görs en översyn av olika styrdokument.
Detta beslutades på tisdagen både av verksamhetsansvariga tekniska nämnden och på ett övergripande plan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det är bra att vi lyfter upp våra riktlinjer, som helst bör uppdateras årligen. De måste vara tydliga, så att vi kan arbeta systematiskt. Det är viktigt att påpeka att den kommande uppförandekoden kommer att bestå av regler men också beakta vikten av att alltid bedöma vad som är rätt och fel, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att avslå partiets tilläggsyrkande.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 12 32
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Jonas Jonsson
stadsdirektör
Umeå kommun
090-16 11 59
070-677 05 35
jonas.jonsson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett stadsdirektören i uppdrag att se över riktlinjer för bland annat resor, inköp och personalfester. De ska samlas i en uppförandekod med koppling till en ”visselblåsarfunktion”, som kommunfullmäktige tidigare beslutat om.

Läs vidare »
Bf9hgp1uvujwidevlqol
W0xassd97v6azlkrbfli

2 115 fler Umeåbor – största ökningen sedan 1993

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 10:05 CET

Vid årsskiftet hade Umeå 122 892 invånare, efter att kommunens befolkning ökat med 2 115 personer under 2016. Ökningen förklaras till stor del av att fler flyttat in till Umeå än som flyttat ut.

Ilrsjzjzbgnocmcfvfef
Dvdowheszqrjwu0k6p5x

Nu startar ombyggnationen av Norrlandsoperans entré, kostymateljé och restaurang

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 08:15 CET

Norrlandsoperans kostymateljé byggs ut för att förbättra arbetsmiljön. De två befintliga entréerna samlas i en gemensam entré och restaurangen byggs ut för att rymma fler sittande gäster. Arbetet beräknas vara klart hösten 2017.

Rtet4jpwbmsvnozxlkbs
W0xassd97v6azlkrbfli

Bygglov för ny kyrka och bostäder i centrum

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 18:12 CET

Byggnadsnämnden i Umeå har beviljat bygglov för nybyggnad av kyrka, flerbostadshus och källargarage på Korskyrkans gamla fastighet (Embla1) vid korsningen Skolgatan/Sveagatan.

Media no image
W0xassd97v6azlkrbfli

Kommunen inleder planläggning för två särskilda boenden

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 18:06 CET

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planarbete för två särskilda boenden i Umeå, ett på Söderslätt och ett på Mariehem.

Kommunen har länge letat efter lämpliga platser för särskilda boenden. Dessa två detaljplaner har som syfte att dels skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av särskilt boende men också värna grönytebehovet och den gröna korridoren.

Två viktiga intressen står emot varandra

När det gäller detaljplanen på Söderslätt så står behovet av gruppboenden, som är en kommunal angelägenhet, i konflikt med byggande på parkmark som ska undvikas. Konflikten hanteras i planprocessen genom att behovet av boende vägs mot behovet av grönyta för bl.a. dagvattenhantering, flora och fauna i stadsmiljön samt barns behov av ytor för lek och vistelse på deras villkor. En stor del av parkmarken ska vara kvar och i samband med planläggningen kommer återstående parkyta att rustas upp och göras mer attraktiv.

En oenig nämnd (7-4) tog beslut om att inleda planläggningen på Söderslätt. Vänsterpartiet, Moderaterna och Centern vill avbryta planarbetet med motiveringen att det stred mot den av fullmäktige beslutade översiktsplanen där det framgår vikten av att bevara parkmark, speciellt i områdena Söderslätt och vid Universitetet. Partierna reserverade sig mot beslutet.

- Det är motstridiga intressen här. Umeå kommun betalar stora vitesbelopp för att vi inte kan tillhandahålla särskilda boenden, så det intresset väger tyngre i det här fallet. Parken kommer att bli mindre men mer attraktiv efter ombyggnationen, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden. Det är dessutom viktigt att skapa särskilda boenden i befintliga stadsdelar med närhet till kollektivtrafik och aktiviteter, inte bara i stadens ytterkanter.

En enig nämnde beslutade också att inleda detaljplaneläggning för att skapa förutsättningar för gruppboende i två plan på Mariehem. Förskolan Lärkdrillen som ligger där idag, ska på sikt avvecklas då det är ett vikande underlag i området. I samband med planläggningen ska den gröna korridoren ut mot Mariehemsängarna säkerställas.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mejlUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att inleda planarbete för två särskilda boenden i Umeå, ett på Söderslätt och ett på Mariehem.

Läs vidare »
Apll61rpjchlhpgktm5a
W0xassd97v6azlkrbfli

Ny parkeringsnorm på remiss

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 17:49 CET

Byggnadsnämnden skickar nu ett förslag till ny parkeringsnorm för Umeå kommun på remiss. Förslaget innebär bland annat att centrumområdet som kräver färre antal parkeringar (Zon A) utökas. Fastighetsägare i centrum bereds också möjlighet att ha färre parkeringar om de aktivt arbetar för ett miljövänligt resande.

Jk5onymegslfgclfkgps
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

​Serier – mer än en bubbla på Väven

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 10:32 CET

I tre dagar fokuserar Väven på serier. Serier som är mer än en bubbla. Möt serieromaner, karaktärworkshop, föreläsning med serietecknaren Nina Hemmingson, serieplank och superhjälteyoga.

Wsqwingx1ja5togw2r5q
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

Publiksuccé för Mästerbotten på Väven

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 13:59 CET

​– Vi skrev hiphophistoria i helgen. Tack till varenda själ som gjorde den här dagen och kvällen till vad den blev.Det här gör vi om, säger rapartisten Cleo Missaoui. Mästerbotten - Umeås första och största hiphopfestival på Vävenscenen 11 februari- sålde slut på alla 1 100 biljetter, varav de flesta på förköp.

Xsxnmteg5qo8nadebdvs

Lag Apelsin är vinnaren av Umeåmästerskap i snöskulptur 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2017 14:57 CET

Laget Apelsins skulptur "Go Green Like Me You Must", blev den stora vinnaren när årets Umeåmästerskap i snöskulptur avgjordes på lördag eftermiddagen. Skulpturen fick mest publikröster och bedömes även som vinnare av juryn.

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • sycleojsjraeyiwczns.bjornberjxdfg@gimqumeabl.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern