Wcqrb9enluvbuqcqiqzj

Värme och ljus i Döbelns park 19-22 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 11:05 CET

Vill du värma dig vid en eld eller stå vid ett varmt ståbord mitt i vintern? Då är du välkommen att besöka vinterinstallationen med ljus och värme som finns i Döbelns park, 19-22 januari, klockan 15-20 varje dag.

Igp0wcmeyktsiqufgers
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

Umebor får budgetrådgivning i Väven

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 11:23 CET

Lördagen den 20 januari kommer budgetrådgivningen att finnas i kommunhörnan på Väven i Umeå för att informera umeborna om hur man gör en budget, ser över sina kostnader och berätta om att man kan boka kostnadsfritt stöd hos budgetrådgivningen.

Nk0weeqgd3et67fnoej4

Mats Jonsson - författarsamtal och utställning på Väven

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 10:06 CET

Mats Jonsson, de självbiografiska seriernas mästare, besöker Väven med både utställning och samtal. Det är den aktuella, kritikerrosade serieromanen Nya Norrland som står i fokus på Vävenscenen och väggarna i Konstateljén.

Zjny8234csfntumyofto
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Nu startar bygget av ny förskola öst på stan

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 07:10 CET

Nu i januari sätts spaden i jorden för en ny förskola öst på stan som får namnet Rosendal. Den kommer att ha sex avdelningar på två plan och byggas utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. Förskolan ska vara klar sommaren 2019.

Media no image

​19,3 mnkr till ombyggnad av A3 Arena

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 16:10 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att bevilja 19,3 mnkr till ombyggnationer av A3 Arena under 2018. Pengarna ska finansiera en ny entré och andra åtgärder som ska förbättra säkerhet och arbetsmiljö.

A3 Arena (tidigare bland annat Umeå Arena) används främst för hockeyträningar och hockeymatcher. Arenan rymmer vid hockeymatcher över 5 500 personer och är kommunens största inomhusanläggning.

Den ursprungliga Umeå ishall driftsattes i början av 1960-talet, och fritidsnämnden bedömer att det finns ett stort behov av anpassningar av arenaområdet.

Ny och bredare entré

Nuvarande entré är för liten, och en del av den beviljade summan ska finansiera en ny och bredare entré längs västra långsidan. Det ger bättre möjligheter att utföra kontroll av besökarna och en snabbare inpassering. Dessutom förbättras utrymningskapaciteten vid brand eller annan händelse. Ombyggnad av södra kortsidan skapar också högre säkerhet för supportrar med mindre risk för sammanblandning.

Med en ny entré ökar också möjligheten att anordna större teater- och musikarrangemang.

Bättre arbetsmiljö

Andra åtgärder under 2018 är hissar, toaletter och invändiga gångtrappor till läktarplatser. Dessutom blir det asfaltering av parkeringsytor samt värmeslinga och belysningspollare för gång- och cykelbanor.

– Kommunstyrelsens arbetsutskott kan, som i det här fallet, besluta om att omdisponera inom ramen för investeringsplanen. Här handlar det om åtgärder för att skapa en trygg och säker plats för både besökare och alla som jobbar i arenan, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Kommande år

I kommunens investeringsplan har avsatts 18,1 mnkr år 2019 och 7 mnkr år 2020 till arenan. De pengarna ska finansiera Etapp 2, som är en utbyggnad för bland annat gym, omklädningsrum, domarrum och serverings/konferensytor.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 04
elmer.eriksson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att bevilja 19,3 mnkr till ombyggnationer av A3 Arena under 2018. Pengarna ska finansiera en ny entré och andra åtgärder som ska förbättra säkerhet och arbetsmiljö.

Läs vidare »
Media no image

​Direktiv för översiktsplan för I20-området

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 16:06 CET

Näringslivs- och planeringsutskottet har godkänt direktiv och avgränsning för fördjupad översiktsplan för I20-området. Planen ska ge förutsättningar för bostäder, verksamheter, trafiklösningar och gröna resurser samt utvecklingsmöjligheter för försvarsmakten.

Enligt ett tidigare beslut i näringslivs- och planeringsutskottet ska arbetet med en översiktsplan för I20-området påbörjas under perioden 2016–2018.

De frågor som aktualiserat planen är: behov av nya bostadsområden; stor efterfrågan på nya områden för verksamheter; behov av samplanering med stadsutvecklingsprogrammet för Innanför ringleden; diskussioner om eventuell omlokalisering av befintliga verksamheter i centrala Umeå.

Enligt de nu godkända direktiven ska planen:

  • tydliggöra hur I20-området kan utvecklas enligt översiktsplanens strategier och befolkningsscenario mot 200 000 invånare i en tät hållbar blandstadsstruktur med bostäder och verksamheter
  • säkerställa att etableringen vid Green Zone är förenlig med den långsiktiga utvecklingen av I20-området
  • ge ett underlag för diskussioner med Trafikverket om framtida trafiklösningar i anslutning till Norra länken
  • säkerställa försvarsmaktens utvecklingsmöjligheter i ett scenario med tätortsutveckling
  • redovisa gröna kvaliteter i området som resurser för framtida stadsmiljöer och dagvattenhantering

1 000-tals bostäder

Enbart den del av området som ligger söder om Norra länken är omkring fyra kvadratkilometer stor.

– Vi talar om möjligheten att bygga tusentals bostäder nära centrum. Målet är att hitta en lösning som ger goda förutsättningar för både kommunen och försvaret att utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Preliminärt genomförs samråd under våren 2018 och utställning samt antagande av planen hösten 2018.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 04
elmer.eriksson@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Näringslivs- och planeringsutskottet har godkänt direktiv och avgränsning för fördjupad översiktsplan för I20-området. Planen ska ge förutsättningar för bostäder, verksamheter, trafiklösningar och gröna resurser samt utvecklingsmöjligheter för försvarsmakten.

Läs vidare »
Media no image

​Kommunen behåller kvarter med Vasaskolan

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:43 CET

Markanvisningsprocessen för fastigheten Siv 1, som bl.a. inrymmer Vasaskolan, avbryts. Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat att fastigheten ska behållas i kommunal ägo, som bidrag till lokalförsörjningen för framtida utbildningsverksamhet.

Mark och exploatering fick i december 2016 i uppdrag av utskottet att göra ett upplägg för markanvisning av fastigheten, och under våren 2017 inkom intresseanmälan från sex exploatörer.

Befolkningsprognosen från april 2017 visar dock att skolan har stora behov av utbildningslokaler. Enligt prognosen blir det 550 fler elever i årskurs F-6 fram till 2028 i det upptagningsområde som ligger inom 3 km radie från Vasaskolan. De får inte plats i kommunens övriga skolor inom radien.

Genomförd renovering

Vasaskolan bedöms vara ett avgörande bidrag till lokalförsörjningen för grundskolan i Umeå i framtiden. En tvåparallellig skola F-6 är förstahandsalternativet, men skolans strategiska placering gör att det finns många tänkbara användningsområden.

Vasaskolan byggdes 1917. Den omfattande renovering som gjordes för att inrymma Gitarrmuseet, restaurang och butik kommer väl till pass även för skolverksamhet. Det gäller ventilation, tillgänglighet, brand/säkerhet, belysning, toaletter, storkök och samtliga ytskikt.

– Inriktningen är att kommunen ska behålla lokaler som vi har användning för, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Likvärdiga lokaler

Det finns två alternativ till återställning av klassrum. Beroende på om bjälklagsöppningen i konsertsalen får vara kvar eller inte skapas 21–23 klassrum plus kompletterande lokaler. Kostnaden i 2017 års prisnivå är 16–17 mnkr.

I dag finns två verksamheter kvar i fastigheten; Gitarrmuseet och en restaurang som inte är kopplad till museet på samma sätt som den tidigare. Inriktningen för museet är en flytt till Umeå Folkets hus. Umeå kommun är skyldig enligt hyreslagen att erbjuda hyresgästerna likvärdiga lokaler. Om det inte anses möjligt kan det bli tal om ett ersättningsanspråk som motsvarar hyran för ett år.

Moderaterna yrkade, med stöd av Liberalerna, i utskottet på att Vasaskolan ska säljas.

– Det är en gammal skola, som inte är ändamålsenlig. Det är bättre att hyra lokaler externt än att satsa 17 miljoner på en tillfällig lösning, säger Elmer Eriksson (M), ersättare i kommunstyrelsen.Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Markanvisningsprocessen för fastigheten Siv 1, som bl.a. inrymmer Vasaskolan, avbryts. Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat att fastigheten ska behållas i kommunal ägo, som bidrag till lokalförsörjningen för framtida utbildningsverksamhet.

Läs vidare »
Gdxqfvettdbkk8jvmryx

​Förslag om att riva graffitiväggarna

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 15:40 CET

Ywehqiennahhxesvtvvy
Bdzrroe3xfq46q7kbnw9

​Bildar nätverket Hållbara Restauranger

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2018 08:13 CET

För att stärka Umeås restauranger i sitt arbete med hållbarhet och miljö har kommunen startat ett nätverk där krögarna kan dela erfarenheter med varandra och lära sig mer om hållbar mat.

Bue4gvtda00aq9ruqjmu

Minskad biltrafik på Rådhusesplanaden

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2017 08:00 CET

För att kunna prioritera de som går och cyklar i centrum samt ge utrymme för mer stadsliv och fler uteserveringar behöver trafiken minskas på Rådhusesplanaden. Tekniska nämnden har därför beslutat att införa förbud mot genomfartstrafik på sträckan Nygatan – Västra Norrlandsgatan och att gatuparkeringarna tas bort. Genomförandet sker i samband med ombyggnaden som startar våren 2018.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • ipclaes.bjinornttewvxcnberviuerdvag@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern