Media no image

​Extra kommunbidrag avsätts till Röda korset

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 16:11 CET

Individ- och familjenämnden beslutade att avsätta 4,1 miljoner kronor av det extra kommunbidraget till Röda korset. Genom att teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Umeå kommun och Röda korset kan kommunbidraget användas för att jobba långsiktigt med ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen.

Partnerskapet innebär att Röda korset genom deras samarbeten med bland andra nätverken Arezo och Vän i Umeå kan ge ensamkommande asylsökande ungdomar som fyllt 18 år innan asylbesked kommit, en möjlighet att bo kvar i Umeå under asylprocessen. Bidraget kan användas till bland annat arbete med att hitta fler värdfamiljer eller annat boende, ge psykosocialt stöd till ungdomar och värdfamiljer samt utbildning till de familjer som tar emot ungdomar.

– Vår gemensamma ambition är nu att alla ungdomar ska kunna få stanna i Umeå där man har sina vänner och går i skola. Vi kommer från nämndens sida följa arbetet noga och vara med vid samverkansträffar mellan kommunen och Röda korset. Jag är otroligt stolt över allt engagemang hos umeborna och vi vill stötta dem att orka hjälpa ungdomarna, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

– När en enig nämnd skriver under ett partnerskap och beviljar Röda korset 4 135 000 kronor för att skapa möjligheter för de ungdomar som är 18 år och i asylprocess att stanna i Umeå, då är det en bra dag. Det här kommer att minska oron för de 100 ungdomar som fyller 18 år under året, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Nämnden ställde sig också bakom Vänsterpartiets tillägg om att förtydliga att målsättningen med överenskommelsen är att alla ungdomar i målgruppen ska kunna stanna i Umeå kommun.

Tidigare beslut

Umeå kommun får drygt 3,5 miljoner 2017 och ytterligare drygt 1,7 miljoner 2018 i tillfälligt kommunbidrag från staten och aviserade pengar i regeringens höstbudget. Individ- och familjenämnden beslutade i oktober att omgående avsätta 250 000 kronor av kommunbidraget till Röda korset för att snabbt kunna hjälpa ungdomarna.

Bakgrund och förutsättningar

 • Det tillfälliga kommunbidraget är särskilt tänkt som hjälp till bostad för kommuner som vill låta ensamkommande ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar.
 • Exakt hur medlen ska användas är upp till kommunerna att avgöra, eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt mellan olika kommuner.
 • Asylsökande vuxna är statens ansvar och staten är skyldig att erbjuda boende i ett anläggningsboende. Det är upp till varje kommun att avgöra hur och om boende kan erbjudas.
 • Migrationsverkets ansvar för denna målgrupp ändras inte på grund av detta tillfälliga tillskott. Vid avslag på asylansökan, eller i senare skede under en eventuell överklagandeprocess, kan ungdomen ta anläggningsplatsen hos Migrationsverket i anspråk.
 • Utbetalningen sker med automatik, utan ansökningsförfarande. Det kommer inte att göras någon kontroll i efterhand av hur många ungdomar som faktiskt bor kvar i kommunen efter den 1 juli.
 • Enligt den fördelningsnyckel som kommit från regeringen, får Umeå kommun 3 502 575 kronor 2017, och 1 751 287 kronor för 2018.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Individ- och familjenämnden beslutade att avsätta 4,1 miljoner kronor av det extra kommunbidraget till Röda korset. Genom att teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Umeå kommun och Röda korset kan kommunbidraget användas för att jobba långsiktigt med ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen.

Läs vidare »
Media no image

​Kommunen saknar lokaler för akuthärbärge

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 15:20 CET

Kommunen har inte några lokaler för ett akuthärbärge för utsatta EU-medborgare under denna vinter. Planer fanns på att använda Lövö förskola, men den ombyggnad som krävs för att uppfylla lagstiftningen skulle ta flera månader och kosta miljontals kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare uppdragit till stadsdirektören att undersöka om kommunen har lokaler som kan fungera som ett härbärge under vintern för utsatta EU-medborgare. Tanken var att härbärget skulle hyras av Umeå pastorat. Tomma lokaler finns i Lövö förskola, men att använda dem för härbärge skulle kräva ett nytt bygglov.

Fyra månader

För att Lövö förskola ska klara kraven på brandskydd behövs ombyggnad av väggar, innertak, ventilation och el. Dessutom måste det till utrymningsvägar, larm och nödbelysning. En ombyggnad är mycket kostsam och tar uppskattningsvis fyra månader från det att bygglovet är klart.

– Vi har fått information från Brand och säkerhet om att bygglagstiftningen ställer höga krav på ett tillfälligt boende. De kraven uppfylls inte i dag. Vi har träffat representanter för Umeå pastorat, och de vill inte hyra något som inte lever upp till lagstiftningen. Vi kommer att ha fortsatta kontakter, och vi får se om de kan hyra privatägda lokaler och söka bidrag från kommunen, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Margareta Rönngren.

Flyktingboende

Umeå kommun har tidigare använt Lövö förskola som ett evakueringsboende för flyktingar.

– Precis som många andra kommuner var vi tvungna att tänja på reglerna för att med kort varsel lösa en akut situation. Evakueringsboendet var dock bemannat dygnet runt, vilket ökade säkerheten, säger Margareta Rönngren.

Inga barn i Umeå

I dagsläget vistas uppskattningsvis 60–70 utsatta EU-medborgare i Umeåregionen, varav omkring 40 bor i Umeå och övriga i Vännäs, Bjurholm, Vindeln och Robertsfors. Ingen av dem som bor i Umeå är barn.

Mer information:

Margareta Rönngren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 02
070-573 84 83
margareta.ronngren@umea.se

Ahmet Gümüscü
samordnare, utsatta EU-medborgare
Umeå kommun
090-16 12 53
072-518 46 87
ahmet.gumuscu@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunen har inte några lokaler för ett akuthärbärge för utsatta EU-medborgare under denna vinter. Planer fanns på att använda Lövö förskola, men den ombyggnad som krävs för att uppfylla lagstiftningen skulle ta flera månader och kosta miljontals kronor.

Läs vidare »
Ucfoa8dhp31nrpricsvx

​Hedlunda förskola lyft på klimatmöte

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:18 CET

Umeå kommun är på tredje plats i landet bland kommuner som nyttjar Gröna lån hos Kommuninvest. Ett av Umeås projekt är passivhuset Hedlunda förskola, som den 15 november presenterades vid FN:s klimatmöte i Bonn.

Kaveyjj0edklmxht3bb6
Aqzfpqpad73obnbty20l

Påbörjat planarbete för flerbostadshus vid Mariehemsvägen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 17:10 CET

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en detaljplan för ett område nära korsningen Mariehemsvägen och Älgvägen. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att förtäta och bygga nya flerbostadshus ut mot Mariehemsvägen. Detaljplanen gäller fastigheten Flyttfågeln 1, ett område som idag är bebyggt med garage och markparkeringar.

G8a0iixq3msaovdjclb7
Aqzfpqpad73obnbty20l

Antagen detaljplan för påbyggnad och nya flerbostadshus längs Norra Obbolavägen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 17:08 CET

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett område mellan Metargränd och Norra Obbolavägen på Teg. På fastigheterna finns tre flerbostadshus som planeras att byggas på samt att ett helt nytt flerbostadshus ska byggas. Fastigheterna det gäller är Backsvalan 1-4.

Sfietueyfij5jygyfl9k

Umeås första miljöskjutsar driver hållbarheten framåt

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 11:27 CET

Elcykel för frakt av konstmaterial, lokal för cykeljunta, inköp av 3D-skrivare och stöd till en festival. Fyra miljöskjutsar på 20 017 kronor delas ut till fyra föreningar med olika karaktär som alla bidrar till att driva en hållbar utveckling framåt.

Rkgwxzwtguy0zy1dwery
Nompmqxgcmwye41ligo2

Ny skola hyllar stridbar Umeåkvinna

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:05 CET

Den nya kombinerade högstadie- och gymnasieskolan som invigs 2019 ska heta Maja Beskowsskolan. Maja Beskow blev i början av förra seklet Umeås första kvinnliga lärare efter att ha utbildat sig till teckningslärare i Stockholm. Hon fick tjänsten vid Umeå högre allmänna läroverk på dispens, det var först på 1920-talet som kvinnliga lärare och elever tilläts vid läroverken.

Jeb9g1wkyypjuwbyv4bd
Bdzrroe3xfq46q7kbnw9

​FN och EU-kommissionen till miljökonferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 09:03 CET

Hållbarhetsexperter från hela Norden kommer till Umeå för att dela erfarenheter och hämta inspiration av varandra i arbetet för en mer hållbar konsumtion och produktion. Bland talarna finns både EU-kommissionen och FN representerade.

Media no image

Gymnasieelever i full sysselsättning hos företag

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 08:30 CET

Fyra elever som läser industritekniska programmet på Dragonskolan är just nu ute på sina lärlingsplatser runtom i länet. De företag som har anställt dem betalar ut lärlingslön. Eleverna ingår i Svensk Gymnasielärling (GLA) samtidigt som de läser till en gymnasieexamen.

– Det har fungerat otroligt bra och alla inblandade är nöjda med konceptet. Vi hoppas på att fler företag ser fördelarna och nappar så vi får loss ännu fler platser till nästa år, säger Cathrin Backman Löfgren, rektor.

Sedan höstterminsstarten 2017 har Svensk Gymnasielärling med lärlingslön (GLA) erbjudits på Lärlingsutbildningens industritekniska program på Dragonskolan. Det rör sig om totalt fyra platser och inriktningarna är produkt- och maskinteknik samt svetsteknik. Partners är företagen Protab i Nordmaling, Protab i Vindeln, Rototilt i Vindeln och AIT i Umeå.

Bakom det nya konceptet med Svensk Gymnasielärling står industrimannen Carl Bennet som, i samarbete med förre Volvochefen Olof Persson, Arbetsmarknadens parter och Skolverket, sjösatt konceptet som har sin förebild i utbildningar vilka bland annat genomförs i Tyskland, Schweiz och Storbritannien.
– Genom det här upplägget får eleven otroligt mycket arbetslivserfarenhet och en yrkesexamen, vilket gör det lättare att hävda sig på arbetsmarknaden, avslutar Cathrin Backman Löfgren.

Det finns möjligt att söka till lärlingsutbildningen mellan 12 januari och 12 februari 2018.

För mer information kontakta:
Cathrin Backman Löfgren
Rektor
070-779 56 88

Kjell Lundmark
Protab i Nordmaling
076-778 07 05

Jens Johansson
Protab i Vindeln
070-333 03 42

Peter Strömberg
Rototilt i Vindeln
0933-233 43

Mikael Nensén
AIT i Umeå
070-333 03 59Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Fyra elever som läser industritekniska programmet på Dragonskolan är just nu ute på sina lärlingsplatser runtom i länet. De företag som har anställt dem betalar ut lärlingslön. Eleverna ingår i Svensk Gymnasielärling (GLA) samtidigt som de läser till en gymnasieexamen.

Läs vidare »
Mgawkriexbkmg3dbenxg
Gfpu6dimdd644wclunhi

Nya roller för chefer på Gator och parker

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 10:33 CET

Gator och parker har justerat sina chefsuppdrag och roller. Syftet med förändringen är att på ett ännu bättre sätt leda utbyggnaden av infrastrukturen i den allt större och tätare staden. Från 1 november är Anna Flatholm projektchef med ansvar för både gatu- och parkprojekt. Michael Holmström är ny parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • gifhclaes.efzogmbjoridvpcsnbcddwerkqg@hkumeaumlc.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern