Media-no-image
Jjtdmtm4msedofpvurqk

Umeå kommun erbjuder elever på vård- och omsorgsprogrammet anställning

Pressmeddelanden   •   2016-02-05 12:54 CET

Umeå kommun har ett stort behov av rekrytera undersköterskor inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Därför erbjuds nu elever på vård- och omsorgsprogrammet anställning i kommunen efter avslutad utbildning.

– Vi gör detta för att fånga utbildade och duktiga unga medarbetare. Vi blir fler som behöver stöd i framtiden och kommunen behöver kompetent personal, säger Barbro Lundmark, kompetensstrateg, Umeå kommun.

Eleverna erbjuds ett års så kallad BUI*-anställning efter avslutad och godkänd utbildning. Anställningen är antingen som undersköterska inom äldreomsorg (vård- och omsorgsboende eller hemtjänst) eller som boendehandledare inom funktionshinderomsorg (gruppboende eller servicebostad). Anställningen är på heltid där introduktion, handledning och utbildning ingår och erbjuds till de som är max 24 år.

– Syftet är att anställningen efter ett år ska leda till en tillsvidareanställning inom vård och omsorg i Umeå kommun. Eleverna har också möjlighet att arbeta extra under studietiden och att göra ferieprao hos oss, fortsätter Barbro Lundmark.

*BUI – Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning. Kollektivavtal mellan Svenska kommunalarbetarförbundet samt Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta.

Fakta
Ingångslönen är som undersköterska, 100 %.Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet krävs och att eleven saknar adekvat yrkeserfarenhet (sommarjobb är inget hinder). Eleven måste också vara inskriven på Arbetsförmedlingen i Umeå.

Mer information

Barbro Lundmark
kompetensstrateg
Umeå kommun
070-629 3730
barbro.lundmark@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun har ett stort behov av rekrytera undersköterskor inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Därför erbjuds nu elever på vård- och omsorgsprogrammet anställning i kommunen efter avslutad utbildning.

Läs vidare »
Media-no-image

Avancerat elevbyggt passivhus till salu

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 11:23 CET

Umeå kommun säljer en av de sex villor som byggs på Tavleliden av gymnasieelever på Dragonskolan. Husen är världens nordligaste certifierade passivhus, och de använder bara en sjättedel av den energi som krävs för att värma upp ett vanligt småhus.

Huset som ska säljas är en tvåplansvilla med sex rum om totalt 158 kvadratmeter. Tjockare isolering, som gör villan betydligt tätare än ett vanligt hus, byggnadens konstruktion och uppvärmning via bergvärme gör huset mycket energisnålt. Uppvärmningskostnaden beräknas till ca 2 500 kronor per år, och den totala driftskostnaden omkring 20 000 kronor per år.

– Jag är stolt över vad eleverna har åstadkommit. Det är spännande att se hur huset kommer att tas emot av bostadsköparna, säger Örjan Westman, byggledare för Dragonskolans passivhusvillor på Tavleliden.

Avancerade lösningar
Ytterligare två villor på Tavleliden färdigställs framåt sommaren, medan den andra etappens tre villor är klara 2017–2018. Samtliga har genomgående ekologiska och giftfria material. Av de avancerade tekniska lösningarna kan nämnas automatiska solskärmar och möjligheten att styra värme, belysning och larm på distans via smartphone eller läsplatta.
Örjan Westman menar att elevernas arbete med materialval och medvetenhet är en del av en miljöskola:

– Vår slutprodukt är egentligen inte husen, utan eleverna. Om 4–5 år är de ute på byggen efter lärlingsperioden, och det är då vi kan börja räkna hem effekterna av utbildningen.

På privatmarknaden
Ledande princip för Umeå kommun är att hus som inte behövs för någon verksamhet ska säljas, och det är inte ovanligt att köparen är en privatperson.

– Det kan handla om både hyreshus och småhus, där vi tidigare har bedrivit verksamhet, säger mark- och exploateringsingenjör Jenny Olsson, Umeå kommun.

Mer information:

Bifogat foto.

Örjan Westman
byggledare
Dragonskolan
Umeå kommun
070-231 44 91
orjan.westman@umea.se

Jenny Olsson
mark- och exploateringsingenjör
Umeå kommun
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.olsson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun säljer en av de sex villor som byggs på Tavleliden av gymnasieelever på Dragonskolan. Husen är världens nordligaste certifierade passivhus, och de använder bara en sjättedel av den energi som krävs för att värma upp ett vanligt småhus.

Läs vidare »
Media-no-image

​Kulturnämnden beviljar en miljon till filmfestival

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 19:33 CET

Kulturnämnden beslutade idag att ge Folkets Bio Umeå 1 miljon kronor för att arrangera Umeå Europeiska Filmfestival 2016. Arrangemanget inkluderar även en skolbiofestival.

Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF) 2016 ska äga rum i slutet av november detta år, men som alla större filmfestivaler planeras olika arrangemang även under andra delar av året. I november rör det sig om sex dagar fyllda med bland annat filmvisningar, föreläsningar, samtal och regissörbesök. Det blir ett brett program med fokus på den europeiska filmen utifrån festivalens tre grundteman: jämställdhet inom filmbranschen, det lokala samt film och samtal. Under fyra vardagar ska Folkets Bio Umeå även arrangera en skolbiofestival med filmvisningar, samtal och annan filmpedagogik.

Umeå Europeiska Filmfestival är fortsättningen på MOVE Filmfestival som startades 2011. Filmfestivalens fokus är den europeiska filmen. Umeå Folkets Bio har som ambition att festivalen ska vara en plattform för lokala filmare och utveckla filmens roll i Umeås kulturliv. Under Umeå Europeiska Filmfestival 2015 visades över 90 filmer i Vävens salonger.

Kontakt:

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden Umeå kommun
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se


Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kulturnämnden beslutade idag att ge Folkets Bio Umeå 1 miljon kronor för att arrangera Umeå Europeiska Filmfestival 2016. Arrangemanget inkluderar även en skolbiofestival.

Läs vidare »
Media-no-image

1,65 mnkr för stöd till utsatta EU-medborgare

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 10:52 CET

Umeå kommun har ingått en överenskommelse med Umeå pastorat om stöd till utsatta EU-medborgare, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. För finansiering har arbetsutskottet beviljat 1,65 mnkr för perioden 1 februari 2015–15 maj 2017.

Överenskommelsen är ett resultat av den dialog som Umeå kommun och Umeå pastorat har fört sedan hösten 2015. Umeå pastorat står som juridisk avtalspart, men genomförandet görs med stöd av *Samverkande Ideella För Utsatta Migranter (SIFUM).
Syftet är att ge förutsättningar för att på lång sikt stärka de enskilda individernas förmåga att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och på egen hand tillgodose behov av tillfälligt boende, mat, kläder under tiden de vistas i Umeå.

Umeå pastorat ska enligt överenskommelsen bidra med:
• Vinterhärbärge i Backengården med 40–50 sängplatser, där barnfamiljer prioriteras. Det ska vara öppet fram till 15 maj 2016, och sedan från den 15 november 2016 till den 15 maj 2017. Månadshyran är 1 000 kr per rum och familj. I Backengården finns aktivitetsrum för barn samt körverksamhet.
• Pedagogisk verksamhet för barn, och utöver detta erbjuder Backens kyrka öppen förskola.
• Läxhjälp, svenskaundervisning, hälsorådgivning och klädutlämning.
• Stöd till etablering på öppna arbetsmarknaden.
• Vistelseplats sommartid för minst 50 personer.

– Överenskommelsen är långsiktig med målet att EU-migranterna ska gå från passivitet till aktivitet och komma in på arbetsmarknaden. Dessutom finns ett tydligt barnperspektiv. Det är också bra med en motprestation, där det var kyrkan som ville att det ska framgå att familjerna betalar hyra på Backen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Avslagsyrkande
Socialdemokraterna fick i arbetsutskottet stöd av MP för förslaget, som reviderats genom att inget åldersspann anges för pedagogisk verksamhet.
M och L yrkade på avslag, bland annat med hänvisning till att fullmäktige nyligen beslutat om ett regelverk för bidragsansökningar.

– Med arbetsutskottets beslut går man förbi det och skapar en parallell struktur. Överenskommelsen gäller också en lång tidsperiod. EU-migranterna har rätt att vara här tre månader, och hur ser man till att det inte blir längre. Dessutom är det fel att finansiera boende, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Utvärdering
Vänsterpartiet stödde förslaget men yrkade också på att kommunen ska erbjuda skolgång, vilket dock avslogs.
En utvärdering av överenskommelsen ska under maj 2017 presenteras för kommunstyrelsen, som då tar ställning till en eventuell förlängning.

*I nätverket SIFUM ingår Rädda Barnen, Röda korset, Hälsa på lika villkor, Hjälp Västerbottens tiggare, Junis Umeå, EFS Missionsförening i Carlskyrkan, Pingstkyrkan i Umeå, Björkstakyrkan, KFUM Umeå, EFS Missionsförening i Umeå, GF Chansen AB och Umeå pastorat.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun har ingått en överenskommelse med Umeå pastorat om stöd till utsatta EU-medborgare, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. För finansiering har arbetsutskottet beviljat 1,65 mnkr för perioden 1 februari 2015–15 maj 2017.

Läs vidare »
Media-no-image

Premiär för ”The Road Not Taken” på Midgårdsskolan

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 08:36 CET

Tisdag 2 februari har ”The Road Not Taken” premiär i Midgårdsskolans blackbox Valhalla. Under två timmar bjuder eleverna på Estetiska programmet med inriktning Dans och Musik på en föreställning som de själva skapat.

Föreställningen bygger på dikten The Road Not Taken av Robert Frost och är ett samarbete mellan årskurs 3 på estetiska programmet med inriktningarna Dans och Musik. Eleverna har själva utformat låtlistan och skapat de koreografier som framförs.
- Det bästa med projektet är att få jobba tillsammans med musikerna. Samarbetet mellan programmen har fungerat väldigt bra, säger Alice Hedman, elev, Estetiska programmet Dans.

Den senaste veckan har eleverna ägnat åt att repetera inför kvällens premiär. Repetitionsveckan går inte bara till att dansa, sjunga och spela. Eleverna får också arbeta med tekniska delar som exempelvis ljud och ljus samt visuella i form av kostym, uttryck och scenspråk.
- Det är långa dagar med mycket eget ansvar men det är givande. Nu börjar det kännas som om allt faller på plats säger Albin Edlund, elev, Estetiska programmet Musik.

Offentliga föreställningar
Premiär
: Tisdag 2 februari, 19.00
Onsdag 3 februari, 19.00
Torsdag 4 februari, 19.00

Skolföreställningar
Genrep: Tisdag 2 februari, 12.00
Onsdag 3 februari, 14.00
Torsdag 4 februari, 14.00
Fredag 5 februari, 10.00

För mer information kontakta:
Emelie Boman
Danslärare, Midgårdsskolan
073-057 36 63

Catarina Lindqvist
musiklärare, Midgårdsskolan
070-598 38 13

Per Mannberg
musiklärare, Midgårdsskolan
070-646 60 61Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Tisdag 2 februari har ”The Road Not Taken” premiär i Midgårdsskolans blackbox Valhalla. Under två timmar bjuder eleverna på Estetiska programmet med inriktning Dans och Musik på en föreställning som de själva skapat.

Läs vidare »
Nyvtdr86mjauxoekcbzz

Genom samarbete får möbler nytt liv

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:07 CET

För tredje året i rad har elever från Vindelns folkhögskola, Färg och form i inredning och deltagare från Viva arbetsmarknad samarbetat i en gemensam workshop i återbruk. I år var uppgiften att ge uttjänta kontorsmöbler nytt liv.

Oioqi8ur8rwc8lh5yfl0
W0xassd97v6azlkrbfli

Tre Umeåkockar finalister i skolmats-SM

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:06 CET

Av över 100 anmälda lag är nu ”Team Norrsken” från Umeå kommun en av fem finalister i SkolmatsGastro. Laget består av Veronica Nordström, Linblommans kök, Nazim Imeri, Fridhemsgymnasiet och Erik Wallgren Forslundagymnasiet.

Fxjg536v4wu91wemngrf
Sopdgiwwusc64prstptc

Foodtrucks blir möjliga i Umeå

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 11:37 CET

Foodtrucks har blivit ett populärt sätt att sälja mat direkt från bilen i många städer. Det skapar nya möjligheter både för entreprenörer och umebor att pröva nya sätt att sälja och köpa mat. Tekniska nämnden fastställde på sitt senaste möte de riktlinjer som ska gälla för foodtrucks i Umeå.

Media-no-image
Pjul7z4jyuaf0p8qokg1

Positivt resultat i för- och grundskolenämnden trots underskott

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 14:50 CET

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott på -23,8 mnkr 2015. Det är ett förväntat resultat som stämmer väl med prognosen under året. Största delen av underskottet är ett planerat underskott utifrån att kommunfullmäktige tilldelat för- och grundskolenämnden att använda motsvarande 18 mnkr utöver den budgetram som tilldelats nämnden för 2015.

Dessa 18 mnkr har använts inom förskoleverksamheten under året och förklarar underskottet på -14 mnkr för 2015. När dessa projektmedel förbrukas så genererar det ett underskott i den ekonomiska redovisningen.

Resterande del av nämndens underskott ligger inom den samlade verksamheten för förskoleklass, fritidshem och grundskola. Skolorna fick minskade resurser med 3 % under 2015 vilket verksamheterna haft svårt att fullt ut anpassa sig till. Verksamheten har också haft höga kostnader knutna till två skolor där det uppdagats byggrelaterad ohälsa.

- Om man räknar bort de tillfälliga projektmedlen så redovisar nämnden ett underskott på – 6 mnkr vid årets slut. Det är ett bra resultat med tanke på effektiviseringarna som beslutades inför 2015 som uppgick till ca 40 mnkr, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.


Umeå bland kommunerna med bäst skolresultat
Av Sveriges 290 kommuner är Umeå bland de 25 % som har bäst skolresultat. Det visar SKL:s öppna jämförelser i grundskolan som presenterades 2015 och som baseras på nationella prov i åk 3, 6 och 9. Ett av de kunskapsområden som för och grundskolenämnden prioriterat de senaste åren är ämnet matematik. Resultaten i ämnesproven följs upp årligen och jämförs med resultaten i riket.Resultatet i åk 3 2015 var det bästa resultatet någonsin, 84 % av eleverna klarade alla 7 delprov. I åk 6 har resultaten de senaste åren legat på 95-96 % och i åk 9 92 %. Under året sjönk resultatet för åk 9 till 86 % vilket kan bero på innehållet i årets nationella prov. Det sjönk i riket på motsvarande sätt.

I de nationella proven i svenska har resultaten alltid varit bättre än i matematik och resultatförbättring på 1-2 procentenheter har skett i alla årskurser.

Elevenkät i åk 7-9 har genomförts och visar positiva svar bland 90 % av eleverna inom området trygghet och likabehandling. Merparten av eleverna känner sig trygga i skolan. Merparten av eleverna, 74 %, svarar att de alltid/ofta får information om vad de ska lära sig när lektionen startar. Något fler, 77 %, svarar att lärarna lär ut/undervisar bra. Elevernas bedömning av arbetsron i skolan har minskat i både kommunala och fristående skolor vilket kan bero på förändringar av frågeställningar i enkäten.

Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har ökat från 222 meritpoäng 2014 till 229 meritpoäng 2015. Det är åtta procentenheter mer än riksgenomsnittet. Skillnaderna mellan pojkar och flickor har avstannat och till och med sjunkit något.


Fler skolor tar emot nyanlända
Under hösten 2015 tog de kommunala grundskolorna emot över 100 nyanlända elever vilket är dubbelt så stort mottagande jämfört med samma period föregående år. Fler skolor än tidigare är involverade i mottagandet för att eleverna ska få gå i skolor med andra elever i samma ålder. En mottagningsenhet möter vårdnadshavarna och deras barn för att förbereda inför skolstart.

För att stimulera till språklig utveckling för barn i förskolan med olika modersmål erbjuder Kompetenscentrum för flerspråkighet stöd, kompetenshöjande aktiviteter och handledning till personal i förskolan.


Hög kvalitet i förskola och familjedaghem
En enkätundersökning till vårdnadshavare med barn i förskola och familjedaghem har skett under våren 2015 som visar fortsatt hög kvalitet på verksamheten. Barnen upplevs trygga och trivs och har goda lärandemiljöer i förskola och familjedaghem. Antalet barn i familjedaghem fortsätter dock att minska.

Under året har sydsamisk förskola testats på försök under nio veckor. Medel finns avsatta i budget för uppstart av en samisk förskoleavdelning på någon av Umeås kommunala förskolor hösten 2016.


Förstärkt kompetens
116 förstelärare rekryterades inom för- och grundskolan som ska bidra till förbättrad undervisning, nå nationella mål och goda resultat. Uppdrag och kompetens som förstelärare har grundar sig på de behov som finns inom respektive skolområde. Tjänsterna är en karriärsmöjlighet för lärare.

Elevhälsan har förstärkt kompetensen kring barn och elever med neuropsykiatriska funktionshinder för att ge stöd och kunskap till ledare och personal. Ett stödjande metodmaterial som ska bidra till tidig upptäckt och anpassning av lärmiljöer för dessa elever har gett goda resultat på de skolor som använt det.

Samverkansmöten (HLT: hälsa, lärande och trygghet) mellan professioner i för- och grundskolan, socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt landstingets hälsocentraler har utvidgats och finns nu inom alla skolområden. Dessa möten bidrar till bättre stödinsatser för barn, unga och deras familjer.


Mer information efter sammanträdets slut kl 16.00.

Moa Brydsten (S)
ordförande För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott på -23,8 mnkr 2015. Det är ett förväntat resultat som stämmer väl med prognosen under året. Största delen av underskottet är ett planerat underskott utifrån att kommunfullmäktige tilldelat för- och grundskolenämnden att använda motsvarande 18 mnkr utöver den budgetram som tilldelats nämnden för 2015.

Läs vidare »
Media-no-image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Omfattande satsningar på en bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen under 2015

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 13:49 CET

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -9,6 miljoner kronor för 2015. Underskottet förklaras till stor del av kostnader för genomförda satsningar på en förbättrad arbetsmiljö. Detta presenterades i årsbokslutet för 2015 vid sammanträdet 28 januari.

– Vi ser positiva effekter av de satsningar som gjordes under 2015. Genom att värna om arbetsmiljön förbättras verksamheten både för de äldre och för våra medarbetare, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Förbättrad dokumentation och uppföljning

Under 2015 genomfördes även ett stort utvecklingsarbete inom kommunens vård- och omsorgsboenden. Samtliga medarbetare har fått utbildning och personlig handledning i dokumentation. Samtidigt infördes ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa den boendes insatser. Detta har resulterat i att genomförandeplanerna i högre utsträckning har sin utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål. Helt i linje med äldreomsorgens nationella värdegrund.

– Genom att öka kunskapen om verksamhetens mål samt vilka dokument som styr verksamheten och samtidigt införa ett systematiskt arbetssätt kan vi nu följa upp och utveckla insatserna för den boende på ett nytt sätt, säger Veronica Kerr (KD), vice ordförande i äldrenämnden.


Mer information

Janet Ågren (S) ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85 janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95 veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90 maria.winroth@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -9,6 miljoner kronor för 2015. Underskottet förklaras till stor del av kostnader för genomförda satsningar på en förbättrad arbetsmiljö. Detta presenterades i årsbokslutet för 2015 vid sammanträdet 28 januari.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 25 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • oaclaes.bjhqiuornbswtverelg@qelaumeaylbd.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern