Media no image
Nompmqxgcmwye41ligo2

Underskott för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden trots bibehållen popularitet

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 11:10 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på cirka 5,7 miljoner kronor efter augusti månad. Prognosen för hela året är ett underskott på 5 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. Underskottet finns främst inom gymnasieverksamheten.

De kommunala gymnasieskolorna har dock lika många förstahandssökande som förra året. Årets gymnasieval visar att Dragonskolan befäster sin ställning som kommunens största gymnasieskola. Totalt hade de kommunala gymnasieskolorna 1 268 förstahandssökande till sina gymnasieutbildningar. Motsvarande siffra föregående år (2015) var 1 267 förstahandssökande.

Flytt av program
Gymnasieskoleverksamheten redovisar ett underskott på 12,5 miljoner kronor till och med augusti. Underskottet är förväntat då tre av skolorna har olika strukturella problem. Det handlar bland annat om elevminskningar samt utbildningar som inte är fyllda och ekonomiskt hållbara.
– Ett antal åtgärder är vidtagna, bland annat har vård- och omsorgsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttats från Fridhemsgymnasiet till Midgårdsskolan, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Prognos: Minskat underskott
Några program respektive inriktningar på program har också lagts ned vilket kommer att minska skolornas underskott på sikt. Ytterligare åtgärder har tagits fram i en handlingsplan som beräknas få effekt under hösten. Överskott inom övriga verksamheter gör att nämnden totalt redovisar ett underskott på cirka 5,7 miljoner kronor hittills i år. Prognosen för hela året är ett underskott på 5 miljoner kronor. Fortsatta åtgärder kommer att vara nödvändiga för att komma till rätta med gymnasieskolans underskott under kommande år.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på cirka 5,7 miljoner kronor efter augusti månad. Prognosen för hela året är ett underskott på 5 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. Underskottet finns främst inom gymnasieverksamheten.

Läs vidare »
I1mzw93xkipiodscsyea
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

Höstpremiär för Öppen vägg på Väven

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 10:22 CEST

Tjernobyl 30 år ur ett barnperspektiv och Fokus-målningar av Fredrik Sandström är höstens två första utställningar på Öppen vägg på kulturhuset Väven i Umeå. Premiär 28 september. - Öppen vägg är öppet för alla som vill ställa ut på Väven .I första hand till icke yrkesverksamma konstnärer, fotografer, föreningar och skolor, säger Helge von Bahr, kulturkonsulent på Umeå kommun kultur.

Media no image

Ingen presskonferrens efter För- och grundskolenämnden 29 september

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 09:06 CEST

För- och grundskolenämnden sammanträder torsdag 29 september kl. 09.00-16.00, lokal Stadshuset, Saluten Nämnden ska bland annat besluta årets andra tertialrapport.
Handlingarna finns att läsa på www.umea.se/handlingar. Inloggningsuppgifter:
Användarnamn: press
Lösenord: prUmea14

Media som har frågor är välkomna att kontakta nämnden för mer information efter sammanträdets slut.

Kontakt:
Moa Brydsten (S),
ordförande i för- och grundskolenämnden
mobil 076-774 73 37

Elmer Eriksson (M),
vice ordförande i för- och grundskolenämnden
mobil 070-330 24 15.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Läs vidare »
Dehhkq9jumpv4oteteak

Dags att nominera till Umeå kommuns jämställdhetspris

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 08:34 CEST

Umeå kommuns jämställdhetsutskott utlyser för fjärde året i rad jämställdhetspriset, en utmärkelse som går till ett företag eller en organisation i Umeå som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor. Nu är det dags att nominera!

Mhgie6at12kyjsar0zvx

Tio nominerade gör upp om Stadsmiljöpriset 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 15:30 CEST

Graffitimålningen på Vildmannavallens läktare vann i fjol. Vem blir det i år? Tio starka nominerade gör upp om Umeå kommuns Stadsmiljöpris 2016. Umeåborna avgör vinnaren. Till och med 9 oktober kan alla rösta.

Flt6yvb7vszfoxpuvkpf

Välkommen till Öppen brandstation

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2016 11:31 CEST

Söndag 25 september är det öppet hus på brandstationen i Umeå. Lär dig mer om hur du kan begränsa skadorna vid en olycka eller brand. Under dagen kan du prova på utrustning, se på förevisningar och testa hjärt- och lungräddning.

Kpibb44v9ovdeoztkpq3
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Planer för nytt sjuvåningshus vid Sagagallerian

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 16:58 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en ny detaljplan för fastigheten där Sagagallerian ligger. Fastighetsägaren har önskemål om att bygga ytterligare två våningar på huset där gallerian ligger. Vid korsningen Magasingatan/Nygatan finns planer på ett nytt sjuvåningshus.

Bk0qtgdiu6nrdzzhp6hm
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Påbörjat planarbete för församlingsgård vid stadskyrkan

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 16:53 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet för en ny detaljplan för området vid stadskyrkan. Den nya planen ska göra det möjligt för Umeå stadsförsamling att bygga en ny församlingsgård nedanför stadskyrkan.

Media no image
Aqzfpqpad73obnbty20l

Antagen detaljplan för hotell vid IKSU

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 16:53 CEST

Byggnadsnämnden har antagit ett tillägg till en befintlig detaljplan vid IKSU. Den justerade detaljplanen gör det möjligt för IKSU att bygga ut ytterligare. Bland annat planeras för ett hotell samt en utbyggnad av den befintliga klätterhallen.

– Syftet med ändringen är att skapa förutsättningar för expansion av befintliga verksamheter genom att tillåta en högre exploateringsgrad, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Ett hotell i 5-7 våningar med cirka 125 hotellrum planeras väster om IKSU. Sportanläggning byggs ut med en klätterhall på cirka 2 000 m2. Ändringen innebär att den tillåtna byggrätten för sportanläggning ändras från 26 600 m2 till 30 000 m2 samt att den totala bruttoarea för hotellet ändras från 2 000 m2 till 7 500 m2. Ändringen av detaljplanen innebär en ökning av nuvarande byggrätt med 8 900 m2.

Kårhusets verksamhet regleras i tillägget genom att tillåta uppförande av lokaler för verksamheter med anknytning till universitetet. Gatorna i området förblir oförändrade, inga nya anslutningar till och från kvarteret tillkommer i samband med ändring av detaljplan. 


Kontakt
Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
alireza.mosahafi@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Byggnadsnämnden har antagit ett tillägg till en befintlig detaljplan vid IKSU. Den justerade detaljplanen gör det möjligt för IKSU att bygga ut ytterligare. Bland annat planeras för ett hotell samt en utbyggnad av den befintliga klätterhallen.

Läs vidare »
Hanu76dybwiuwqrpratp
Aqzfpqpad73obnbty20l

​Planer för 11-våningshus vid Vasaplan

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 16:45 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i 11 våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern