Media no image
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

Dialog i Obbola, Mariehem, Marieberg och Mariedal ger förbättringar

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:29 CEST

I våras genomfördes vi en dialog om utomhusmiljön i Obbola och på Mariehem, Marieberg och Mariedal. Många boenden engagerade sig och kom med olika förslag på förbättringar. En hel del av förslagen kommer att genomföras under 2018.

Det var i mars 2017 som tekniska nämnden beslutade att utomhusmiljön under de närmaste åren ska få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. De som bor i området ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras. Under 2018 har turen kommit till Obbola och Mariehem, Marieberg och Mariedal.

– Vi har sammanställt alla synpunkter och lagt till de åtgärder som vi redan hade planerat i respektive område. Vi kommer bland annat att förbättra belysningen för gående och cyklister på flera platser, förbättra trafiksäkerheten utmed skolvägar, ny beläggning på gång och cykelvägar och mycket mera. En del åtgärder är redan påbörjade, t ex Hyggesvägen i Obbola. Ombyggnaden påbörjades i fjol och blir klar i år. Då kommer gatan att ha en separat gångbana för att öka säkerheten för de skolbarn som går den vägen, berättar Donald Näs, projektledare på Umeå kommun.

Tanken med att jobba med en stads- och kommundel i taget är att samla kommunens insatser så de ger en tydlig effekt och att engagera medborgarna i vilka insatser som ska genomföras. Det kom många förslag, allt från rensa sly, bättre belysning och gungställningar till trafiksäkerhetsåtgärder för att minska hastigheten, kolonilotter och flytta busshållplatser. För mer omfattande insatser som uppmärksammas görs fördjupade utredningar för att sedan ta ställning till om de ska tas med i planeringen inför kommande år.

– Vi vill skapa attraktiva och trivsamma platser. Det blir det också om boende berättar vad de tycker och på så sätt påverka sitt vardagsliv, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Resultaten från dialogerna kommer att presenteras i en samlad rapport under hösten 2018.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29, 070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Donald Näs
projektledare Obbola
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se

Lina Samuelsson
projektledare Mariehem, Marieberg och Mariedal
Umeå kommun
090-16 53 88
lina.samuelsson@umea.se Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

I våras genomfördes vi en dialog om utomhusmiljön i Obbola och på Mariehem, Marieberg och Mariedal. Många boenden engagerade sig och kom med olika förslag på förbättringar. En hel del av förslagen kommer att genomföras under 2018.

Läs vidare »
Czx9ihlfnehvyxv2t7bx
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

Umeå prisas för cykelsatsningar

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 10:53 CEST

Umeås arbetet för att skapa bättre förutsättningar för våra cyklister uppmärksammas nationellt. Umeå är nu utsedd till Årets vintercyklingskommun. Och vi kom på en delad tredje plats som god cykelstad i Cykelfrämjandets kommunvelometer.

Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Framtidens äldreomsorg presenteras på Väven 25 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 06:18 CEST

Politiker och tjänstepersoner berättar om nybyggnationer, visioner och nya digitala lösningar för framtidens äldreomsorg. Alla seniorer i Umeå kommun är inbjudna.

- Vi berättar om framtidens äldreomsorg, vilka utmaningar och möjligheter vi ser och mer ingående kring digitalisering och kommande boendeformer för seniorer. Trots stora utmaningar med ökande vårdbehov och svårigheter att rekrytera medarbetare ser vi också lösningar och möjligheter och det vill vi berätta om, säger Janet Ågren, ordförande äldrenämnden.

Sätt guldkant på livet

I en av föreläsningssalarna ges tips på hur man kan förgylla livet genom motion, kultur, att träffa nya och gamla vänner, hjälpa andra eller lära sig mer om den nya teknikens möjligheter.

Digitala lösningar – en del av framtiden

Leverantörer av digitala lösningar finns på plats och visar bland annat GPS-klocka, smartphone anpassad för äldre, digitala lås, medicinrobot, artificiell intelligens i ett armband som larmar om du faller, trygghetskamera, VR-glasögon samt visning av bibliotekets e-tjänster. Emil Forsberg, planeringssekreterare, berättar om vad man ser för användningsområden för digital teknik inom äldreomsorgen.

Utställare

Verksamheter inom Umeå kommun finns på plats för att berätta mer om sina tankar inför framtiden: Frivilligcentralen, Kultur för seniorer, Fritid, träffpunkter, stöd till anhöriga, minoritetsarbetet, socialtjänstens mottagningsenhet, biståndshandläggare från äldreomsorgens myndighetsutövning, leverantörer av digitala lösningar. Kommunens egna matleverantör Måltidsservice bjuder på provsmakning.

www.umea.se/seniorvimmel finns all information om seniorvimlet samlat. Så som program, länk till livesändning m.m.

Media välkomnas att besöka seniorvimlet:

Fredag 25 maj, 13.00–16.00
Väven, Storgatan 46 A, plan 4

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

​Politiker och tjänstepersoner berättar om nybyggnationer, visioner och nya digitala lösningar för framtidens äldreomsorg. Alla seniorer i Umeå kommun är inbjudna.

Läs vidare »
M45osd15y8chftkf9lux
Vgj0gjaz1aahi9xrrz0a

Detaljplaner för 500 lägenheter i Umeå

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 18:54 CEST

Umeå växer. Byggnadsnämnden har tagit beslut om detaljplaner som ger möjlighet till ca 500 nya lägenheter i Umeå. Man har också beslutat att inleda planläggning som skulle kunna innebära boende för bortåt 2000 umebor.

Boydop8jwwjvsys4r5mr
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

Umeå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Nyheter   •   Maj 24, 2018 09:34 CEST

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan vill få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Detta kan ske på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Umeå kommun deltar i kampanjen.

Media no image

Föreningar som ger stöd får bidrag

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 16:02 CEST

Individ- och familjenämnden delar ut 1 088 260 kronor till föreningar som arbetar med stöd till personer med funktionsvariationer. Det beslutade nämnden 23 maj 2018.

Föreningarna är ett viktigt komplement till kommunens stöd.

– Jag är glad att vi kan dela ut över en miljon kronor i stöd till föreningarna inom funktionshinderrörelsen. De här föreningarna som det handlar om gör en fantastisk insats i vår kommun. Vi har därför i år utökat avsatta medel till föreningsstöd, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

– Föreningsbidraget är värdefullt för det fina stöd föreningarna ger sina medlemmar, ett stöd vi verkligen ska värna, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Nämnden beslutade också att se över om föreningar för personer som lider av psykisk ohälsa kan få stöd vid behov av lokal.

– I en växande kommun behöver vi mötesplatser för människor i utsatta situationer och stärka samverkan med föreningarna, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Nivå på aktivitetsbidrag fastställt

Individ- och familjenämnden fastslog också aktivitetsbidraget till 15 kr/deltagartillfälle, vilket är samma nivå som år 2017.

Bidragen ska uppmuntra och stötta föreningar som arbetar för och med personer med funktionsnedsättning. Totalt 27 föreningar ansökte om bidrag för 2017. Tillsammans har föreningarna över 5 000 medlemmar.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Individ- och familjenämnden delar ut 1 088 260 kronor till föreningar som arbetar med stöd till personer med funktionsvariationer. Det beslutade nämnden 23 maj 2018.

Läs vidare »
Media no image

Stödet till anhöriga ska bli bättre

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:57 CEST

Stödet till anhöriga inom funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorgen ska bli bättre. Att tydliggöra vilket stöd som finns och inventera vilket stöd som efterfrågas är ett par av förbättringsförslagen som individ- och familjenämnden har beslutat att genomföra.

Enligt socialtjänstlagen ska nämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som av fri vilja hjälper, vårdar eller stöder en närstående.I Umeå kommun är stödet organiserat under äldreomsorgens enhet för prevention. Nu ska verksamhetens stöd till anhöriga till närstående inom individ- och familjenämndens verksamheter bli bättre.

– Anhöriga har en stor betydelse för socialtjänsten verksamhet. Och de behöver veta vilket stöd man har rätt till och vart man kan vända sig med sina frågor som rör socialtjänsten. Vi ser därför nu över stödet och hur vi kan förbättra det till dig som anhörig. Förhoppningen är att vi ska bli ännu bättre på att stötta från socialtjänstens sida säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

– Lagstiftningen för anhörigstöd skärptes 2009 så det är verkligen på tiden att Umeå kommun kan erbjuda anhöriga det stöd de är berättigad till, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Förbättringsarbetet ska genomföras utifrån följande förbättringsförslag:

 • Inventera vilka stödformer anhöriga till närstående inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen efterfrågar.
 • Inventera vilka upprättade stödformer och verksamheter som finns inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Stöd som finns och underlättar för anhöriga men uttrycks inte i de termerna.
 • Tydliggöra anhörigkonsulentens roll.
 • Information om anhörigstöd till berörda verksamheter inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen.
 • Basen i anhörigstödet är god vård och omsorg för den närstående –fortsatt kvalitetsarbete med anhörigperspektiv i verksamheterna.
 • Säkerställa att anhöriga får relevant och individuellt anpassad information om vilket stöd som erbjuds.
 • Fortsatt samverkan med Brukarråd, Anhörigråd och anhörigföreningar.

Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande som avslogs.

Enheten för prevention erbjuder stöd till anhöriga

Vad för slags stöd anhöriga är i behov av varierar från en situation till en annan, men generellt sätt har många behov av: information och kunskap, stöd i vardagen, socialt stöd och hjälp med samordning av insatser. Enheten för prevention erbjuder direkta stödformer till anhöriga i form av samtal, information, utbildning, samtalsgrupper, sociala aktiviteter, flexibel avlösning och förebyggande hembesök. Dessa insatser är serviceinsatser och är inte biståndsprövade.

Begreppen anhörig och närstående

Anhörig är den person som ger omsorg, stöd eller vård.
Närstående är den person som tar emot omsorg, stöd och vård.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
annakarin.sjolander@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Stödet till anhöriga inom funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorgen ska bli bättre. Att tydliggöra vilket stöd som finns och inventera vilket stöd som efterfrågas är ett par av förbättringsförslagen som individ- och familjenämnden har beslutat att genomföra.

Läs vidare »
Media no image
Aqzfpqpad73obnbty20l

Ingen fortsättning för MADE-festivalen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:48 CEST

Kulturnämnden har beslutat att inte uppdragskontraktera någon ytterligare MADE-festival från nästa år. Anledningen är att Norrlandsoperan, som arrangerat festivalen, inte anser att festivalen ryms inom ramen för deras huvudsakliga uppdrag. Kulturnämnden har även beslutat ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att förhandla fram ett förslag till överenskommelse kring Umeå Internationella Jazzfestival 2019, även det en festival som arrangeras på uppdrag av Umeå kommun.

– Tillsammans med Norrlandsoperan har vi sedan 2006 arrangerat MADE-festivalen som blandat olika uttryck och konstformer. När Norrlandsoperan nu meddelar att de vill fokusera på sin kärnverksamhet känns det naturligt att inte förlänga uppdraget, säger Tomas Wennström (S), kulturnämndens ordförande.

Mer information

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Eva Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Fredrik Lindegren
kulturchef
070-603 25 19
090-16 34 13
fredrik.lindegren@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kulturnämnden har beslutat att inte uppdragskontraktera någon MADE-festival från nästa år. Anledningen är att Norrlandsoperan, som arrangerat festivalen, inte anser att festivalen ryms inom ramen för deras huvudsakliga uppdrag. Kulturnämnden har även beslutat ge tjänstemannaorganisationen i uppdrag att förhandla fram ett förslag till överenskommelse kring Umeå Internationella Jazzfestival.

Läs vidare »
Media no image
Aqzfpqpad73obnbty20l

Kulturnämnden ställer sig bakom utredning om kulturskola

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:46 CEST

Umeå kommun planerar att samla all barn- och ungdomskulturverksamhet i en Kulturskola. Förutsättningarna har utretts av en extern konsult och Kulturnämnden har beslutat att ställa sig bakom de rekommendationer som utredningen kommit fram till. Rekommendationerna innebär bland annat att kulturnämnden kan bli ansvarig nämnd, att de konstnärliga uttrycken breddas och att prova på-verksamheten utökas.

– Vi vill samla så mycket som möjligt av ansvaret för kulturverksamheten för barn och unga. Idag är det fyra olika nämnder som delar på ansvaret. Kulturnämnden kan bli ansvarig för att hålla ihop verksamheterna och det handlar även om att ha ett samordnade ansvar för till exempel studieförbund. En annan viktig del i utredningen är att göra barnkulturen ännu mer tillgänglig för alla barn och unga genom tydliga kontaktvägar samt en utökad prova på-verksamhet, säger Tomas Wennström (S), kulturnämndens ordförande.

I utredningen finns en rad rekommendationer gällande innehåll och organisation för en framtida kulturskola. Till exempel föreslås att en gemensam portal, ”en väg in”, införs till alla kulturaktiviteter med ett gemensamt kö- och anmälningssystem. Det bör även finnas någonstans att gå, en öppen plats med möjligheter till prova på-verksamhet.

Kulturnämnden är den första av de fyra ansvariga nämnderna att yttra sig. Övriga nämnder är för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och fritidsnämnden.

Mer information

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
070-326 76 27
tomas.wennstrom@umea.se

Eva Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
070-562 78 60
eva.westman.modig@umea.se

Fredrik Lindegren
kulturchef
070-603 25 19
090-16 34 13
fredrik.lindegren@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå kommun planerar att samla all barn- och ungdomskulturverksamhet i en Kulturskola. Förutsättningarna har utretts av en extern konsult och kulturnämnden har beslutat att ställa sig bakom de rekommendationer som utredningen kommit fram till. Rekommendationerna innebär bland annat att kulturnämnden kan bli ansvarig nämnd, att de konstnärliga uttrycken breddas och att prova på-verksamheten utökas.

Läs vidare »
Kgnymazkr5qlupzb0fjb
Gfoclw4eptjtpqg47wzn

Kvinnohistoriskt museum och Umeå centrum för genusstudier i pilotprojekt för stärkt samverkan

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 14:30 CEST

Sedan november 2016 har Kvinnohistoriskt museum, Umeå Kommun och Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet fört en dialog om hur ett erfarenhets- och kunskapsutbyte kan utvecklas och fördjupas mellan de två verksamheterna. Nu är arbetet med att gemensamt skriva fram och förankra dokumentet ”Samverkan – förutsättningar, ramar och aktiviteter” klart!

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjornberg@umea.se
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern