Oanpmmthax1d6bj7s9bo

Sätt pekfingret på Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 09:45 CEST

Nu går det att ladda ned appen ”Umeå kommun”. Appen, som också är en plattform för fortsatt utveckling av tjänster, finns för både Android och iPhone.

S4mkluayrfwe85efijdr

Dan Vähä ny fastighetschef

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 10:21 CEST

Dan Vähä kommer att bli Umeå kommuns nya fastighetschef. Dan arbetar sedan 2013 som administrativ chef för Umeå 2014 – Europas kulturhuvudstad. Dessförinnan har han bl a varit kommunchef i Nordmaling och biträdande samhällsbyggnadsdirektör i Umeå kommun. Dan börjar uppdraget som fastighetschef den 1 maj på 50 %, för att efter semesterperioden trappa upp till heltid så snart som möjligt.

Media-no-image

Umeå söker SM-veckan sommar 2017

Pressmeddelanden   •   2014-04-15 15:50 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2017. Finansiering om 6,5 miljoner kronor reserveras ur utvecklingsanslaget.

Riksidrottsförbundet, RF, har bjudit in landets kommuner till att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2016 respektive 2017. En kommun kan söka för båda åren men kommer inte att tilldelas mer än ett av arrangemangen.
RF ställer bland annat krav på att man ska kunna arrangera SM i simidrott och SM i friidrott enligt vissa specifikationer, att det finns möjlighet att ”cityanpassa” vissa idrottstävlingar (exempelvis cykel, triathlon, rullskidor och inlines) samt att det finns logikapacitet motsvarande ca 7 000 gästnätter för idrotternas deltagare.

Bra förutsättningar
I kommunens förstudie för genomförande av SM-veckan sommar 2017 konstateras att Umeå genom att ha varit värd för SM-veckan vinter 2014 har byggt upp en värdefull erfarenhet och kompetens kring vad som krävs för att genomföra ett framgångsrikt evenemang.
I förstudien pekas också på närheten till arenor i centrala Umeå, en bra infrastruktur och god hotellkapacitet som dessutom ökar samt att det bör finnas gott underlag för potentiella samverkansparter inom näringslivet. En svaghet är att flera lokala föreningar brottas med bristande likviditet.

Stora värden
Den föreslagna budgeten för evenemanget är 6,165 miljoner kronor. SM-veckan vinter 2014 i Umeå (med 16 idrotter) skapade en turistekonomisk omsättning på drygt 30 miljoner kronor, ett annonsvärde på 63,5 miljoner kronor och bidrog till 20 årsverken. SM-veckan sommar i Halmstad 2013 (med 31 idrotter) skapade en turistekonomisk omsättning på cirka 87 miljoner kronor, ett annonsvärde på 35,5 miljoner kronor och bidrog till 54 årsverken.
I förstudien antas att dessa siffror kommer att öka i och med att konceptet blir mer känt för en bred allmänhet. SM-veckan sommar bedöms vara av stor betydelse för att Umeå ska närma sig målet att vara en av Sveriges bästa evenemangsstäder 2020.

– Effekterna av SM-veckan vinter var otroligt positiva, och i Umeå har sommaridrotterna verkligt fina anläggningar. Samtidigt är det än så länge fråga om en förstudie, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Mattias Larsson (C)
ledamot
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 36
070-682 17 19
mattias.larsson@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ansöka om värdskapet för SM-veckan sommar 2017. Finansiering om 6,5 miljoner kronor reserveras ur utvecklingsanslaget.

Läs vidare »
Kuygdoxjmy1x43ntt9gf

Kommunen köper Umeå Centralstation

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 14:23 CEST

Umeå kommun har avtalat med Jernhusen om att genom sitt infrastrukturbolag INAB köpa Umeå Centralstation med tillhörande markområden, totalt drygt 73 000 kvadratmeter. Köpesumman är 32 miljoner kronor.

Media-no-image

Skola under påsklovet

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 08:27 CEST

De flesta kommunala grundskolor med årskurs 7-9 erbjuder tre dagar skola under påsklovet för elever som behöver eller vill förbättra sin måluppfyllelse i bland annat matematik. För- och grundskolenämnden har avsatt en halv miljon kronor under 2014 som ska användas för lovskola för att öka möjligheter för elever att nå kunskapsmålen.

- På alla 7-9-skolor pågår många olika aktiviteter för att bidra till att elever ska nå kuskapsmålen och för att elever ska nå behörighet för fortsatta gymnasiestudier. Genom möjligheter till skola på sportlov och påsklov på den egna skolan kan vi ge ännu bättre förutsättningar för att elever ska klara målen, säger Gunnar Olofsson, biträdande verksamhetschef inom för- och grundskolan.

De medel som är avsatt för extra stöd erbjuds både till kommunala och fristående grundskolor. Utvärdering av resultat av genomförda lovskolor kommer att göras i slutet av vårterminen.

Planering pågår också för att under sommarlovet kunna erbjuda elever undervisning för att nå kunskapsmålen. Den planeringen är ännu inte klar.

Mer information:
Gunnar Olofsson
bitr verksamhetschef
070-327 84 74

 

De flesta kommunala grundskolor med årskurs 7-9 erbjuder tre dagar skola under påsklovet för elever som behöver eller vill förbättra sin måluppfyllelse i bland annat matematik. För- och grundskolenämnden har avsatt en halv miljon kronor under 2014 för lovskola.

Läs vidare »
Yezs3kxwoilinciba7rr

Plats att tala, uppträda och sitta på Rådhustorget

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 10:03 CEST

Beslut om Rådhusesplanadens utformning förväntas tas i tekniska nämnden senare i vår. Eftersom ombyggnaden av Rådhusesplanaden tidigast kan påbörjas i augusti, byggs nu en tillfällig scen med talarstol. Den placeras vid Glashuset. Rådhusesplanaden möbleras med sittbänkar, bord och blomsterurnor under sommaren.

Axuzx9mdoqzqyyvwz1hn

Nu sopas gatorna rena efter vinterns sandning

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 14:34 CEST

Nu är våren här och då startar sandupptagningen på gång- och cykelvägar och gator. Arbetet kommer att påbörjas under april månad och ska vara avslutat i mitten på maj.

Media-no-image

Tjejmässa på Hamnmagasinet

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 10:01 CEST

Lördag 12 april klockan 12-17 är det tjejmässa på Hamnmagasinet. Mässan är kostnadsfri och kommer bland annat att innehålla modevisning, workshop med Umeå parkourförening, livemusik, kvinnliga förebilder,  aktiviteter som ”pimpa din mobil”, utlottningar, fika och provsmakning av bakverk från olika länder. Dessutom får de 20 första besökarna med sig en goodiebag med sig hem.

Mässan arrangeras i samarbete mellan Umeå fritid och AxxessUmeå. I år har ett stort fokus legat på att ungdomar själva skulle vara delaktiga i arbetet med arrangemanget.
– I år ville vi utveckla deltagandet från ungdomarna och har därför haft en arrangörsgrupp som har bestått av 8 unga tjejer från olika områden och med olika bakgrunder. Som stöd har de haft personal från Umeås fritidsgårdar och projektet AxxessUmeå. Ungdomarna har gjort allt från att ta fram idéer till en logga, komma på aktiviteter, hitta sponsorer, söka pengar och hitta utställare, säger Marija Volk, ungdomsassistent, Umeå kommun.

Hoppas på minst 100 besökare
– Vi vill att antalet besökare från fjolårets upplaga skall dubbleras, så vi hoppas att minst 100 besökare kommer ner till Hamnmagasinet för att tillsammans med andra tjejer prova på olika aktiviteter, kanske hitta nya intressen, träffa förebilder, lyssna på musik, umgås och ha en riktigt bra dag, säger Marija.
Mässan är öppen för alla som identifierar sig som tjej och är mellan 13-20 år.
– Jag ser själv mycket fram emot livescenen och att få smaka kakor från olika länder. Och sen den goda stämningen såklart, säger Marija.

För mer information:

Marija Volk
ungdomsassistent
Umeå kommun
090-16 21 33
marija.volk@umea.se

Petra Molin
AxxessUmeå
076-771 27 62
petra.molin@umeakretsen.se

Gabriella Alfengård
ungdomsassistent
Umeå kommun
090-16 45 44
gabriella.alfengard@umea.se

 

Lördag 12 april klockan 12-17 är det tjejmässa på Hamnmagasinet. Mässan är kostnadsfri och kommer bland annat att innehålla modevisning, workshop med Umeå parkourförening, livemusik, kvinnliga förebilder, aktiviteter som ”pimpa din mobil”, utlottningar, fika och provsmakning av bakverk från olika länder. Dessutom får de 20 första besökarna med sig en goodiebag med sig hem.

Läs vidare »
Media-no-image

Umeå klättrar uppåt i Öppna jämförelser 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 14:58 CEST

Umeås kommunala skolor har under de senaste åren arbetat aktivt för att förbättra resultaten i matematik. Umeås elever presterar också höga resultat i matematik i jämförelse med kommuner i Sverige, både i åk 3, åk 6 och åk 9. I den totala öppna jämförelsen klättrar Umeå från plats 103 till plats 57 av Sveriges 290 kommuner.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade tisdag den 8 april den årliga Öppna jämförelsen mellan kommuners skolresultat där matematikämnet är i fokus.

- De jämförande resultaten är ett bra kvitto på framgång för alla lärare och elever i alla åskurser som arbetat hårt för att fler elever ska nå högre kunskapsmål i matematik, säger Gunnar Olofsson, biträdande verksamhetschef inom för- och grundskolan.

93,5% av eleverna i åk 9 nådde minst betyget E på ämnesproven (rank 43) Genomsnittligt betyg på ämnesproven (rank 27).

Öka lusten att lära i de högre årskurserna
Eleverna i Umeå känner sig trygga i skolan (96 %, rank 43) men ju äldre eleverna blir desto mindre upplever man att skolarbetet ökar lusten till lärande. Endast 33 % av eleverna i åk 8 svarade positivt på frågan om ”skolarbetet gör mig sig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” (rank 157).

- Ett av våra viktigaste uppdrag är att fler elever ska nå behörighet till gymnasiet och vilja fortsätta studera på gymnasium, universitet och i olika vidareutbildningar i under sitt yrkesliv. Elevernas motivation och nyfikenhet för undervisningens innehåll och sitt lärande är mycket viktig för att nå ökad måluppfyllelse och ett livslångt lärande, säger Gunnar Olofsson.

Andelen elever som är behörig till gymnasiet (yrkesprogram) i Umeå har legat på ca 90% under flera år, så även 2013 – 90,1% (rank 92).

Umeås kommunala skolor har sedan 2012 arbetat med en rad insatser för att öka elevernas intresse för ämnet matematik samtidigt som kunskapsnivåerna ska förbättras.

Umeå kommun är med i SKL:s matematiksatsning vilket bland annat lett till beslut om likvärdiga tidiga insatser i matematik och svenska i de lägre åldrarna. I det ingår bland annat att intensivundervisning i matematik ska genomföras i högre grad.

Alla matematiklärare i grundskolan åk 1-9 kommer också att vara med i Skolverkets matematikfortbildning ”Matematiklyftet” som genomförs åren 2013-2016. Läsåret 2014-2015 är det 180 matematiklärare som anmält sig.

Mer information:
Gunnar Olofsson
Biträdande verksamhetschef
För- och grundskolan
Umeå kommun
070-327 84 74

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/oppnajamforelser/oppnajamforelser_grundskola

www.umea.se/matematiksatsningen


 

Umeås kommunala skolor har under de senaste åren arbetat aktivt för att förbättra resultaten i matematik. Umeås elever presterar också höga resultat i matematik i jämförelse med kommuner i Sverige, både i åk 3, åk 6 och åk 9. I den totala öppna jämförelsen klättrar Umeå från plats 103 till plats 57 av Sveriges 290 kommuner.

Läs vidare »
Media-no-image

Stor risk för gräsbrand

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:27 CEST

Risken för gräsbrand är stor i kommunen, framförallt längst kusten.

Det är ovanligt tidigt på året som det är så torrt ute. Umeå kommun, Brandförsvar och säkerhet, uppmanar till försiktighet vid eldning ute.

– Var försiktig om du ska elda ute och tänk på att ha beredskap för att släcka, säger Martin Feuk, brandingenjör, Umeå kommun.

Kontakt
Martin Feuk
brandingenjör
Umeå kommun
090-16 22 16
070-222 48 07
martin.feuk@umea.se

 

Risken för gräsbrand är stor i kommunen, framförallt längst kusten.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • msomyidbvqclaenrwzbsozs.bjornbcqerjjg@nvumeaukta.slarqzie
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 och norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.