A1hpvl9duvxx9np06skq

Umeå spurtar i Cykelkampen

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 10:31 CEST

Umeåborna cyklar på i Cykelkampen och ligger på en imponerande femteplats i den internationella tävlingen där 39 städer medverkar. Med sina 1105 deltagare har Umeålaget trampat sig uppåt i tävlingen och ligger nu före städer som Barcelona, Bologna och Bristol i antalet cyklade kilometer. Umeå är bäst i Sverige och ligger på en andra plats i antalet cyklade kilometer per invånare.

Hzvy5glhzlopigxbdjmb

Rese- och kulturstipendiet 2015 går till Daniela Roman och Freyr Flodgren

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 17:12 CEST

Kulturnämnden utser Daniela Roman och Freyr Flodgren till årets stipendiater av rese- och kulturstipendiet. Stipendierna uppgår till 15 000 kr per person.

Media-no-image

Stabil ekonomi för gymnasie- och vuxenutbildningen

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 12:16 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor under årets första fyra månader. Prognosen för hela året visar på ett överskott på 3 miljoner kronor förutsatt att nämnden får kompensation för de höjda lärarlönerna.

Även om ekonomin totalt sett är i balans finns det stora skillnader inom verksamheten, framför allt mellan gymnasieskolorna. Ett par skolor går riktigt bra medan Fridhemsgymnasiet på grund av ett minskat elevunderlag går mot ett kraftigt minusresultat.
– Det blir allt tydligare att det krävs strukturella åtgärder för att komma till rätta med detta inför kommande år, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Årets gymnasieval har förändrat marknadsandelarna något mellan de fristående och de kommunala gymnasieskolorna. Preliminärt har de kommunala gymnasieskolorna tappat ett par procentenheter till två av de mindre fristående gymnasieskolorna (NTI-gymnasiet och Yrkesgymnasiet). Det är dock först efter den slutliga antagningen i juni som vi med säkerhet vet hur marknadsandelarna fördelas. Dragonskolan fortsätter att vara den klart största skolan i regionen och där finns det fler förstahandssökande än platser på flera program.

Förbättrade resultat i elevenkäten
Den årliga elevenkäten som har genomförts under perioden visar på bättre resultat än tidigare år.
– Glädjande och speciellt att siffrorna kring att skolan tydligt tagit ställning mot alla former av kränkande och nedvärderande behandling samt elevernas möjligheter att påverka sin skola har förbättrats så mycket, säger Peter Vigren.

Sammantaget är eleverna på de kommunala gymnasieskolorna nöjda med sin skola och utbildning och känner sig trygga i sin skolmiljö. Men det finns också ett antal förbättringsområden. Ett sådant område handlar om den stress som många elever, och då främst tjejer, på gymnasiet upplever.

Inom vuxenutbildningen har VIVA Vägledning varit en aktiv samarbetspartner i arbetet med uppsägningsprocessen på Volvo lastvagnar. Arbetet, som har skett i samverkan med Arbetsförmedlingen, har syftat till att hitta nya jobb eller stärka den enskildes kompetens för fortsatt matchning till studier eller arbete.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.se

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde ett överskott på cirka 0,4 miljoner kronor under årets första fyra månader. Prognosen för hela året visar på ett överskott på 3 miljoner kronor förutsatt att nämnden får kompensation för de höjda lärarlönerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Avtal med Pingstkyrkan kan förlängas

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 15:53 CEST

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta undersöka möjligheten att förlänga överenskommelsen med Pingstkyrkan om samordning av arbetet med utsatta EU-medborgare. Uppdraget ska övertas till hösten av den förening som är under bildande.

Överenskommelsen mellan Umeå kommun och Pingstkyrkan löpte ut den 30 april 2015. Den innebar att Pingstkyrkan fick 100 000 kronor i föreningsbidrag för att samordna de föreningar och trossamfund som arbetar med utsatta EU-medborgare. Flera organisationer har under våren arbetat för att bilda en gemensam förening, vilket bedöms kunna vara färdigställt under tidig höst 2015.

Övergångstid
För att möjliggöra en smidig övergång till den nya föreningen har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att uppdra till stadsdirektören att undersöka möjligheter till förlängning av överenskommelsen med Pingstkyrkan i högst tre månader. För detta avsätts 50 000 kronor ur arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov. I beslutet ingår också att överenskommelsen ska utvärderas.

– Samarbetet har fungerat väl, så det är väldigt positivt att det kan fortsätta under en övergångstid, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet, efter att ha yrkat avslag med motiveringen att redovisning och uppföljning inte skett, att uppdraget är otydligt och att det angränsar till myndighetsutövning. Partiet vill att uppdraget överförs till kommunens samordnare.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta undersöka möjligheten att förlänga överenskommelsen med Pingstkyrkan om samordning av arbetet med utsatta EU-medborgare. Uppdraget ska övertas till hösten av den förening som är under bildande.

Läs vidare »
Kannmccvjlh30mwcgryx

Eva Bohlin till Kvinnohistoriskt museum vid öppnandet av utställningen En ropande tystnad – ett demokratiskt problem

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 14:00 CEST

Torsdag 21 maj öppnar utställningen En ropande tystnad - ett demokratiskt problem, finalen i utställningsserien En ropande tystnad. Samma kväll är Eva Bohlin, som var aktiv i Lesbisk front på 1970-talet, inbjuden till museet för att prata om lesbisk historia.

Mr7qfhykneuczniijfqe

Tegs centralskola nominerad till Future city-skola

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 07:00 CEST

Tegs centralskola är den enda skolan från Norrland som är uttagen till final i tävlingen Future City. Onsdag 20 maj reser fyra elever från Tegs centralskola till Stockholms Tekniska museum för att presentera sin självförsörjande stad med miljösmarta energikällor och en infrastruktur som exempelvis består av magnettåg och virituellt resande. Totalt 12 skolor i Sverige är uttagna till tävlingen.

Media-no-image

Pressinbjudan 16 maj: Filmvisning och samtal med Saga Becker på Väven

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 15:09 CEST

Lördag 16 maj kommer Saga Becker till Regnbågsbiblioteket, Folkets bio och Kvinnohistoriskt museum för filmvisning och samtal. Saga Becker vann 2014 guldbaggen Bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Sebastian/Ellie i filmen Nånting måste gå sönder.

- Det känns stort och roligt att Saga Becker kan komma hit till Väven. Väldigt intressant blir det att höra Saga berätta om sitt liv och om sin framgång. Nånting måste gå sönder är en så bra och spännande film om identitet, längtan och kärlek utanför normen. Vi behöver fler sådana filmer och berättelser om transpersoners liv. Säger Christer Edeholt, som arbetar med Regnbågsbiblioteket på Umeå stadsbibliotek.

Filmvisningen och samtalet är ett samarbete mellan Regnbågsbiblioteket, Folkets bio Umeå, Kvinnohistoriskt museum, Transföreningen FPES Umeå och ABF.

Program
14.00
Visning av utställningen En ropande tystnad transformerad, Kvinnohistoriskt museum
14.30 Från osynlig till synlig - Saga Becker berättar om sitt liv och vikten av att synliggöra transpersoner och transpersoners berättande, Kvinnohistoriskt museum
15.45 Filmen Nånting måste gå sönder, Folkets bio. Efterföljande samtal med Saga Becker i salongen.

Biljetter: Nånting måste gå sönder, www.folketsbioumea.se. Fri entré till aktiviteterna på Kvinnohistoriskt museum.

Press är välkommen att delta under dagen.

Kontakt:
Christer Edeholt
Regnbågsbiblioteket
070-533 44 86
christer.edeholt@umea.se

Maria Hedberg
Kommunikatör Kvinnohistoriskt museum
070-390 11 78
maria.hedberg@umea.se

Lördag 16 maj kommer Saga Becker till Regnbågsbiblioteket, Folkets bio och Kvinnohistoriskt museum för filmvisning och samtal. Saga Becker vann 2014 guldbaggen Bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Sebastian/Ellie i filmen Nånting måste gå sönder.

Läs vidare »
Mvxipjrehure6dygivj9

Umeå är en god cykelstad

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 10:55 CEST

Umeå kommun får fortsatt höga betyg som god cykelstad. Kommunen hamnar på en sjätte plats i Cykelfrämjandets kommunvelometer och står sig bra i konkurrensen med övriga kommuner.

Ym9lw6qvooko3ladpj3f

Enklare att fiska i Umeälven

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 19:30 CEST

Nu ska det bli det för alla som vill fiska i Umeälvens gamla älvsfåra. Genom nya samarbeten mellan fiskeföreningar erbjuds nu ett större område för fiske. Dessutom blir det enklare att både köpa fiskekort och veta vad som gäller när föreningarna går in i en ny digital plattform.

Media-no-image

​Första kvartalets tillväxt den största på 10 år

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 15:18 CEST

Umeås befolkning ökade med 445 personer under det första kvartalet 2015, vilket betyder att vi den sista mars var 120 058 Umeåbor. Mönstret från förra året med ett högt flyttningsnetto är ännu tydligare i år.

Årets utfall för kvartal 1 är det bästa sedan 2005. Ökningen består av ett födelseöverskott på 122 personer och ett flyttningsöverskott på 311 personer. Till detta kommer ”justeringar” av tidigare perioder på ytterligare 12 personer, vilket ger den totala ökningen. Den positiva starten på 2015 ger en hög sannolikhet för en god tillväxt under hela året.
Inflyttningen är högre än på många år och utflyttningen på samma låga nivå som i fjol. Umeå har överskott i flyttningsutbytet med både det egna länet, övriga län i Sverige och utlandet.

Ökning till hösten
Som framgår av siffrorna har Umeå nu passerat 120 000 invånare. Under innevarande kvartal, alltså april–juni, kommer antalet invånare i Umeå att minska något eftersom vårterminsavslutningen vid universiteten alltid innebär en ökad utflyttning. Under hösten kommer Umeå på nytt att passera 120 000 invånare och då på en varaktig nivå.
Det har fötts något färre barn under första kvartalet 2015 än under motsvarande period några år tillbaka, men både födelse- och dödstalen ligger på en nivå som väl överensstämmer med genomsnittet för de senaste åren.

Andra som ökar
I Västerbottens län ökar även Vilhelmina, Lycksele och Bjurholm i befolkning, medan övriga minskar.
Storstadskommunerna ökar av naturliga skäl mest. Därefter kommer Helsingborg (+658), Uppsala (+619), Sundbyberg (+573), Örebro (+480), Västerås (+479) och Umeå.

Mer information:

Bifogad tabell (pdf)

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
annalena.lofgren@umea.se

Umeås befolkning ökade med 445 personer under det första kvartalet 2015, vilket betyder att vi den sista mars var 120 058 Umeåbor. Mönstret från förra året med ett högt flyttningsnetto är ännu tydligare i år.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 49 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.qhcobjoradolpgcinberyyg@rcorgdumeaxnzjgirt.shee
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här återfinns också västvärldens snabbaste bredband.