Uoodli4oz7rfw2a00ghj
Gfoclw4eptjtpqg47wzn

​​​Västerbottnisk historia i ny miniutställning på Kvinnohistoriskt museum

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 10:32 CEST

Nu öppnar en ny, återkommande miniutställning som vi har valt att kalla Kvinnohistoriskt museum

Oqzzb6loq5zdetorhmbx

Inbjudan till pressvisning Umeå Konsthall

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 07:00 CEST

Torsdag den 24 maj klockan 11:00 i Umeå konsthall, plan 3 Väven. Pressvisning av Annalena Törnströms utställning "Girl where do you think you're going girl".

Media no image
Zc8q8oph6fztvno3jn2f

Dubbelt så många barn i akut behov av familj

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 09:54 CEST

Just nu är det många barn i Umeå som är i akut behov av att få komma till kärleksfull, trygg och stabil familj, ett så kallat familjehem. Familjehemscentrum har 25 barn och ungdomar som ska placeras innan sommaren och det behövs fler familjehem.

Normalt sett har Familjehemscentrum cirka tio barn som behöver komma till ett familjehem.

– Det är ovanligt många barn som behöver familjer just nu och om vi inte lyckas placera barnen i närheten av Umeå så måste vi tyvärr placera dem längre bort. Det betyder att det blir svårare för barnen att hålla kontakt med den biologiska familjen och med kompisar, vilket är olyckligt, säger Åsa Marklund, enhetschef på Familjehemscentrum.

Familjehem tar emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för en kortare eller längre period när barnet inte längre kan bo i sin biologiska familj av en eller annan anledning. Det kan handla om psykisk sjukdom, våld eller missbruk i familjen.

– Familjehem är vanliga familjer, men med ett stort hjärta. Det som krävs är att man är bra på att samarbeta och att man har tid och plats för en till, säger Åsa Marklund.

Så går det till att bli familjehem

Intresseanmälan är det första steget mot att bli familjehem. En sådan fyller man i på Umeå kommuns hemsida. När det är gjort utreder Familjehemscentrum familjens förutsättningar för att ta emot ett barn. Hur ser familjens livssituation ut? Är det lämpligt att ta emot ett barn just nu?

Sista steget är att matcha familjehem och barn så att placeringen ska bli så bra som möjligt för alla. Familjehemscentrum är sedan med som stöd och samtalspartner under hela tiden barnet är placerat.

– Att få en ny familjemedlem kan vara utmanande, men också berikande för hela familjen. Jag vill verkligen uppmana alla som funderat på att bli familjehem att gå in på webben och göra en intresseanmälan, säger Åsa Marklund.

Mer information

Åsa Marklund
enhetschef
Familjehemscentrum
Umeå kommun
090-16 18 15
asa.marklund.soc@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Just nu är det många barn i Umeå som är i akut behov av att få komma till kärleksfull, trygg och stabil familj, ett så kallat familjehem. Familjehemscentrum har 25 barn och ungdomar som ska placeras innan sommaren och det behövs fler familjehem.

Läs vidare »
Media no image
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

Gång- och cykelvägen tillfälligt avstängd på grund av höga flöden

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 14:25 CEST

På grund av höga vattenflöden i Umeälven har kommunen stängt av delar av gång- och cykelvägen längs Strandpromenaden på sträckan mellan Backens kyrka och Kåddis.

Prognosen är att vattennivån kommer att stiga ytterligare under veckan och kulminerar till helgen för att sedan avta.

För din egen säkerhet uppmanar kommunen de som rör sig i området att respektera avstängningarna.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

På grund av höga vattenflöden i Umeälven har kommunen stängt av delar av gång- och cykelvägen längs Strandpromenaden på sträckan mellan Backens kyrka och Kåddis.

Läs vidare »
Media no image
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

VDL får leverera 25 elledbussar till Umeås stadstrafik

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:07 CEST

Umeå Kommunföretag, UKF – har genomfört en upphandling av 25 el-ledbussar med tillhörande laddinfrastruktur. Efter en utvärderingsprocess har UKF:s styrelse valt att tilldela VDL uppdraget.

Leveransen omfattar 25 elledbussar för linjetrafiken i Umeå stad. Utöver bussarna ska leverantören även leverera laddstationer för snabbladdning av bussarna vid tre ändhållplatser samt ett system för långsam laddning vid bussdepån. Elbussarna kommer att trafikera linjerna 1 och 8 – norrlands största busslinjer. Den sammanlagda bruttokostnaden uppgår till nära 200 Mkr.

- Eldrift är avsevärt energieffektivare än andra möjliga driftformer, ger miljövänliga och tysta bussar oss också möjlighet att låta staden växa i centrala områden vilket varit omöjligt med traditionell dieselteknik. Inköpet av 25 ytterligare elledbussar är alltså också en viktig förutsättning för att utveckla en tätare och mer energismart stad, berättar Hans Lindberg styrelseordförande för Umeå Kommunföretag.

VDL har en bred och gedigen erfarenhet av elbussystem motsvarande det som kommer att levereras till Umeå. För leverans av laddstationerna kommer VDL att samverka med Heliox. Totalt har de fram till idag levererat över 250 elledbussar och över 100 snabbladdningssystem runt om i europa.

Upphandlingen har genomförts i mycket nära samarbete med Länstrafiken i Västerbotten AB och Transdev Sverige AB eftersom det blir Transdev Sverige AB som idag är Länstrafikens avtalspart och utför trafiken i Umeå stad som kommer köra de nya elbussarna.

- Transdev har bl a bidragit med sin gedigna kunskap och erfarenhet vad gäller eldrift samt utformning av fordon och laddinfrastruktur, säger Fredrik Forsell kollektivtrafikchef i Umeå kommun.

Anbuden har utvärderats med beaktande av pris och kvalité utifrån en sammanvägd bedömning.

- Vi har upplevt en god konkurrens med konkurrenskraftiga priser. Umeås stadstrafik är mycket intressant, med en mycket positiv resandeutveckling och flera intressanta satsningar under de senaste åren varav satsningen på elbussar rönt intresse såväl nationellt som internationellt, fortsätter Fredrik Forsell.

Den fortsatta elektrifieringen i Umeå underlättas av att kommunen fått statsbidrag via Klimatklivet vilket täcker 40 % av laddinfrastrukturens kostnader. Det kommer även att ansökas om bidrag för bussarna via den s k elbusspremien vilket gör att hela den tillkommande elbussatsningen - i den bästa av världar - kan finansieras till nära 25 % via statliga bidrag.

- De nya elbussarna i Umeå kommer påverka kollektivtrafikens miljöpåverkan i positiv riktning. Tillsammans med alla parter arbetar vi mot målet att all annan trafik i länet också ska vara helt fossilfri år 2025 och detta är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten AB.

De första elledbussarna på linjerna 1 och 8 kommer preliminärt att rulla på Umeås gator i juni 2019.

Mer information:

Länstrafiken i Västerbotten AB:
Harriet Söder - VD
Tel 0950-23924
harriet.soder@lanstrafikeniac.se

Umeå Kommunföretag AB:
Fredrik Forsell - Kollektivtrafikchef Umeå kommun
Tel 090-162236
fredrik.forsell@umea.se

Transdev Sverige AB:
Johnny Struwe - Fleet Manager
Tel 08-629 50 65
johnny.struwe@transdev.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå Kommunföretag, UKF, har genomfört en upphandling av 25 elledbussar med tillhörande laddinfrastruktur. Efter en utvärderingsprocess har UKF:s styrelse valt att tilldela VDL uppdraget. Leveransen omfattar 25 elledbussar för linjetrafiken i Umeå stad. Elbussarna kommer att trafikera linjerna 1 och 8. Den sammanlagda bruttokostnaden uppgår till nära 200 Mkr.

Läs vidare »
Ao6s8zfnieledxvitrkp

​Nu går det att tycka till om Sävars framtid

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 11:04 CEST

Den fördjupade översiktsplanen för Sävar ska ut på samråd fram till den 31 augusti, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Planförslaget siktar mot år 2050 och skapar möjligheter för upp till 6 000 nya boende i Sävar.

Prgqruvtohsnxrucmw6k
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Extra ersättning till sjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 06:56 CEST

Behovet av sjuksköterskor är stort under semesterperioden (18 juni - 26 augusti). Så stort att Umeå kommun nu beslutat om extra ersättning till medarbetare som kan tänka sig att jobba under perioden.

Media no image

Avgift införs för besök av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård i hemmet

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 06:00 CEST

Från och med 1 maj 2018 kommer Umeå kommun att avgiftsbelägga hembesök av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård i hemmet. Även avgifter för hjälpmedel som förskrivs förändras. Detta efter beslut i Umeå kommunfullmäktige 2017.

Detta kommer att beläggas med en avgift från och med 1 maj 2018

 • Alla hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast), inklusive oplanerade/ brådskande hembesök jourtid. Avgiften för hembesök är 200 kronor.
 • Engångskostnad för duschstol, badkarsbräda, bostadsanpassningsintyg och ADL-intyg.
 • Hyra för elrullstol, arbetsstol och transportrullstol.

Detta innebär ingen avgift

 • Patienter under 20 år eller över 85 år.
 • Palliativ vård.
 • Hembesök för samordnad individuell planering tillsammans med andra vårdaktörer.
 • Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast från hälso- och sjukvård i hemmet tillsammans med läkare från hälsocentral exempelvis vid läkemedelsgenomgång, demensutredning, psykiatribedömning.
 • Uppföljande hembesök initierat av legitimerad personal i hälso-och sjukvård i hemmet.
 • Hembesök som utförs av ej legitimerad personal.

Debitering av avgifter

Beroende på den enskildes avgiftsutrymme styrs utdebitering med hänsyn till övriga utgifter för omsorg. Umeå kommun kommer inte att debitera mer än 400 kronor per månad, utan dela upp debiteringen på flera månader för att inte kostnaden ska bli för stor på en gång. Umeå kommun inför också från 1 maj 2018 ett högkostnadsskydd på 1 100 kr per år. Som lägsta utdebitering anges en hembesöksavgift per månad. Avgifter faktureras i efterskott.

Avgifter för hjälpmedel ligger utanför den kommunala maxavgiften för omsorg som tidigare. Hjälpmedel kommer att debiteras hyra enligt taxa.

Kontakt

Elisabet Andersson
verksamhetsassistent, hälso- och sjukvård i hemmet
Umeå kommun
090-16 52 61
070-388 87 74
elisabeth.andersson@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Från och med 1 maj 2018 kommer Umeå kommun att avgiftsbelägga hembesök av legitimerad personal inom hälso- och sjukvård i hemmet. Även avgifter för hjälpmedel som förskrivs förändras. Detta efter beslut i Umeå kommunfullmäktige 2017.

Läs vidare »
Xwjqsiwox79oknmsylpi
Bdzrroe3xfq46q7kbnw9

​Bostadsrättsföreningar får hjälp att bli klimatsmartare

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:39 CEST

Umeå kommun bjuder in bostadsrättsföreningar i Umeå till en serie seminarier som ska höja kunskapen och ge inspiration om hur föreningarna kan göra det enklare att leva hållbart i Umeå.

Wae7libifeo8qragh7r2
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

Konst är temat för sommarens blommor

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:29 CEST

Årets tema för sommarblommorna är konst och du som umebo får njuta av unika färgsättningar i parkerna. Inspiration till planteringarna har hämtats från olika konstnärer och konststilar. Och i Hedlundadungen kan du kolla in när bina smakar på ett smörgåsbord av sina favoritväxter.

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presskommunikatör
 • claes.bjzgypgjorcpkvnberxgg@umeaiorhmjcf.skue
 • 070-390 19 33
 • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern