Taggar

umeå kommun 792 umeå 679 umeå fritid 83 kultur 72 byggnadsnämnden 71 kommunstyrelsen 56 kommunfullmäktige 56 ungdomar 54 tekniska nämnden 44 näringslivs- och planeringsutskottet 36 medborgarförslag 36 detaljplan 32 förskola 31 arbetsutskott 30 gymnasiet 27 skola 27 fritid 25 arbetsutskottet 25 fritidsnämnden 25 tillväxt 24 glashuset 24 unga 24 bostäder 23 budget 22 2014 22 jämställdhet 20 umebrå 19 kvinnohistoriskt museum 18 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 18 för- och grundskolenämnd 18 jörgen boman 17 för- och grundskolenämnden 17 idrott 17 dragonskolan 17 väven 16 kulturhuvudstad 16 nämnd 15 rådhusesplanaden 15 umeå 2014 15 presskonferens 15 motion 15 miljö 15 holmsund 15 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 befolkning 14 rådhustorget 14 jämställdhetsutskottet 14 cykel 14 ekonomi 14 museum 14 holmsund-obbola 14 midgårdsskolan 14 bad 13 familjedaghem 13 kvinnohistorisktmuseumumeå 13 kollektivtrafik 13 utbildning 13 invigning 13 för- och grundskola 13 umeå2014 12 dialog 12 midgård 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 badhus 12 obbola 12 kommundel 11 ersboda 11 musik 11 byggnadsnämnden umeå 11 sm-veckan 11 sävar 11 fridhemsgymnasiet 11 inflyttning 10 barn 10 kulturhuvudstad 2014 10 hotell 10 umeå kultur 10 socialnämnden 10 turism 10 bokslut 10 föreningar 10 samarbete 10 konst 10 parkering 10 parker 9 lennart holmlund 9 projekt 9 lägenheter 9 evenemang 9 ombyggnad 9 stadsliden 9 nydala 9 bibliotek 9 håkan göransson 9 grubbeskolan 9 hörnefors 9 grundskola 9 elever 8 hållbar utveckling 8 hållbar 8 Visa alla taggar
Media-no-image

Kraftsamling för utsatta EU-medborgare

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 15:57 CEST

Umeå, Örnsköldsviks och Sundsvalls kommuner har beviljats 10,7 miljoner kronor ur FEAD-fonden för att arbeta med utsatta EU-medborgare. Projektet ”Make Sense – Social inkludering och egenmakt för utsatta EU-medborgare i norra Sverige” syftar till att skapa bättre framtida förutsättningar för gruppen.

Media-no-image

Välkommen till Tomteboskogen 3 oktober

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 15:10 CEST

I Tomteboskogen kan du lära dig mer om hur skogens resurser används, hur ett träd kan minska klimatpåverkan och hur dina matrester kan få skogen att växa.

 2 Days in Umeå är tillbaka

2 Days in Umeå är tillbaka

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 15:25 CEST

Förutsättningarna för fortsättningen för den populära festivalen, 2 Days i Umeå, såg till en början mörka ut. Eftersom festivalen fick extra stöd under kulturhuvudstadsåret var det länge osäkert om den skulle kunna arrangeras i år. Nu har dock festivalen fått klartecken för i år och planeringen har satt igång för fullt.

Media-no-image

Förbättringar i dokumentation och fokus på arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 14:27 CEST

Äldreomsorgen har haft ett stort fokus på arbetsmiljöåtgärder och arbetsmiljösatsningar hittills under året. Detta redovisades för äldrenämndens ledamöter i tertialrapporten för januari–augusti 2015.

Media-no-image

Äldreomsorgen ska få sin mat från kommunens måltidsservice

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 14:26 CEST

Nu ska Umeå kommuns måltidsservice även laga och leverera mat till äldreomsorgens brukare och boenden. Detta ska ge en bättre kvalitet på maten och minska miljöpåverkan.

Media-no-image

Äldrenämnden vill öka bemanningen med hjälp av statliga medel

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 14:26 CEST

Äldrenämnden vill ha mer personal inom vård- och omsorgsboenden och till kvälls- och nattpatrullen i hemtjänsten. Nu söker man utlysta statliga medel för detta.

Media-no-image

Framtidens äldreomsorg planeras

Pressmeddelanden   •   2015-09-29 14:25 CEST

Äldrenämnden beslutade vid sammanträdet 2015-09-29 att ta fram en ny plan för äldreomsorg. Planen ska vara grund för framtidens äldreomsorg.

Nu startar ombyggnaden av Rådhusparken etapp 2

Nu startar ombyggnaden av Rådhusparken etapp 2

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 15:57 CEST

Nästa vecka påbörjas ombyggnaden av den övre delen av Rådhusparken. Fler planteringar, komplettering av träd, nya sitt- och hängplatser och en renoverad fontän ska ytterligare förbättra den redan så populära mötesplatsen. Ulf Nordfjell på Ramböll har utformat gestaltningen.

Media-no-image

Bättre tillgänglighet på Rådhusesplanaden

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 15:35 CEST

Under hösten 2015 utför Gator och parker flera åtgärder på den första etappen av Rådhusesplanaden. Syftet är att säkerställa gatans tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Media-no-image

Program för kameraövervakning av kommunens fastigheter antaget

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 12:17 CEST

Tekniska nämnden har antagit ett program för kameraövervakning av kommunens egna fastigheter och lokaler och de lokaler som kommunen hyr och bedriver verksamhet i. Syftet med programmet är att på ett enhetligt sätt utreda varje enskild ansökan om kameraövervakning och att skydda den personliga integriteten så lång möjligt.

Rådhustorgets utformning är beslutad

Rådhustorgets utformning är beslutad

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 12:11 CEST

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna arkitekternas förslag på utformning av Rådhustorget. Ombyggnationen kommer att ske i flera steg och redan under hösten kommer mindre arbeten att genomföras. Byggstart planeras till våren 2016. Torghandeln och orangeriet ska utredas ytterligare.

Rapport om ekologisk status för kustvikar i Umeå kommun

Rapport om ekologisk status för kustvikar i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 16:26 CEST

Umeå kommun har undersökt ekologisk status på 23 kuststationer i Umeå kommun. Endast en fjärd, Täftefjärden, klarar vattendirektivets krav på god ekologisk status. Detta innebär att det enligt vattendirektivet behöver vidtas åtgärder i de övriga kustvikarna för att nå god ekologisk status senast 2021.

Media-no-image

För- och grundskolenämndens yttrande på Språkskolans överklagan

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 16:20 CEST

För- och grundskolenämnden godkänner yttrande till förvaltningsrätten att det saknas skäl att upphäva för- och grundskolenämndens tidigare beslut, eller att utifrån särskilda skäl bevilja ersättning för faktiska lokalkostnader.

Media-no-image

Granskning av rektorers arbetssituation

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 16:13 CEST

​En granskning har gjorts gällande rektorers arbetssituation. Granskningen visar att rektorernas uppdrag är tydligt men behöver få förstärkt administrativt stöd och stöd av Fastighet i lokalfrågor.

Media-no-image

Granskning av samverkan mellan individ- och familjeomsorg och skola

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 16:12 CEST

​En granskning av anmälningsrutiner och samverkan med skolan rörande barn som far illa eller riskerar att fara illa visar att det finns en etablerad samverkan mellan socialtjänst och skola.

Media-no-image

​Positiva resultat av satsningarna på matematik och svenska

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 16:07 CEST

Den kommunala för- och grundskolans långsiktiga satsningar på att förbättra undervisningen i matematik och svenska visar positiva resultat. Målet i matematik är att 80 procent av eleverna i åk 3 ska klara nationella provet. I praktiken visar resultatet det bästa någonsin, nämligen 84 procent.

Skapande lördag till förmån för människor på flykt

Skapande lördag till förmån för människor på flykt

Pressmeddelanden   •   2015-09-24 08:45 CEST

Kulturcentrum för barn och unga och Ungdomens hus startar insamlingen ”Barn till Barn” i samarbete med Röda Korset och Rädda Barnen.

Media-no-image

Ny detaljplan för område vid Rödängsskolan

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 16:27 CEST

​Byggnadsnämnden har beslutat att inleda en ändring av en detaljplan på Västerslätt. Planområdet ligger bakom Rödängskolan på Fiolstråket. Den nya detaljplanen ska skapa möjligheter till en större skolgård och en förbättrad trafiklösning på skolan. Möjligheten till utökad skolverksamhet i framtiden kommer att studeras i planarbetet.

Media-no-image

​​Planarbete för fler bostäder vid Renmarkstorget

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 16:26 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planarbetet med två nya detaljplaner i anslutning till Renmarkstorget. Syftet med de nya detaljplanerna är att skapa förutsättningar för till- och påbyggnad av bostäder på de existerande byggnaderna.

Media-no-image

Namnsättning av gator på Olofsdal och i Stöcksjö

Pressmeddelanden   •   2015-09-23 16:24 CEST

Byggnadsnämnden har beslutat att namnge två nya gator. Den planerade gatan mellan Istidsgatan och Lilljansvägen på Olofsdal får namnet Drumlingatan. En ny väg söder om Stöcksjö södra byväg får namnet Stöcksjö Postiljonväg.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.