Taggar

Umeå kommun 853 Umeå 742 umeå fritid 93 kultur 84 byggnadsnämnden 81 ungdomar 67 kommunstyrelsen 58 kommunfullmäktige 57 tekniska nämnden 49 detaljplan 38 medborgarförslag 36 näringslivs- och planeringsutskottet 36 förskola 35 arbetsutskott 30 skola 28 gymnasiet 27 fritid 26 arbetsutskottet 26 bostäder 25 fritidsnämnden 25 unga 25 tillväxt 24 kvinnohistoriskt museum 24 glashuset 24 budget 23 väven 23 2014 22 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 21 jämställdhet 21 för- och grundskolenämnd 20 dragonskolan 20 umebrå 20 kvinnohistorisktmuseumumeå 19 nämnd 18 idrott 18 för- och grundskolenämnden 17 Midgårdsskolan 17 jörgen boman 17 museum 17 kulturhuvudstad 16 presskonferens 16 utbildning 16 rådhusesplanaden 16 rådhustorget 16 miljö 15 cykel 15 holmsund 15 befolkning 15 motion 15 umeå 2014 15 kollektivtrafik 14 invigning 14 holmsund-obbola 14 ekonomi 14 för- och grundskola 14 jämställdhetsutskottet 14 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 Fridhemsgymnasiet 13 barn 13 badhus 13 midgård 13 familjedaghem 13 bad 13 musik 12 dialog 12 obbola 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 umeå2014 12 grundskola 12 Umeå kultur 12 konst 12 sävar 12 kommundel 11 bokslut 11 ersboda 11 sm-veckan 11 byggnadsnämnden umeå 11 bibliotek 10 parkering 10 socialnämnden 10 kulturhuvudstad 2014 10 föreningar 10 turism 10 samarbete 10 Måltidsservice 10 inflyttning 10 hotell 10 projekt 9 grubbeskolan 9 kulturnämnden 9 hörnefors 9 ombyggnad 9 lägenheter 9 håkan göransson 9 gymnasieskolan 9 evenemang 9 parker 9 gator och parker 9 nydala 9 lennart holmlund 9 Visa alla taggar
Media-no-image

Umeå kommun erbjuder elever på vård- och omsorgsprogrammet anställning

Pressmeddelanden   •   2016-02-05 12:54 CET

Umeå kommun har ett stort behov av rekrytera undersköterskor inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Därför erbjuds nu elever på vård- och omsorgsprogrammet anställning i kommunen efter avslutad utbildning.

Media-no-image

Avancerat elevbyggt passivhus till salu

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 11:23 CET

Umeå kommun säljer en av de sex villor som byggs på Tavleliden av gymnasieelever på Dragonskolan. Husen är världens nordligaste certifierade passivhus, och de använder bara en sjättedel av den energi som krävs för att värma upp ett vanligt småhus.

Media-no-image

​Kulturnämnden beviljar en miljon till filmfestival

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 19:33 CET

Kulturnämnden beslutade idag att ge Folkets Bio Umeå 1 miljon kronor för att arrangera Umeå Europeiska Filmfestival 2016. Arrangemanget inkluderar även en skolbiofestival.

Media-no-image

1,65 mnkr för stöd till utsatta EU-medborgare

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 10:52 CET

Umeå kommun har ingått en överenskommelse med Umeå pastorat om stöd till utsatta EU-medborgare, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. För finansiering har arbetsutskottet beviljat 1,65 mnkr för perioden 1 februari 2015–15 maj 2017.

Media-no-image

Premiär för ”The Road Not Taken” på Midgårdsskolan

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 08:36 CET

Tisdag 2 februari har ”The Road Not Taken” premiär i Midgårdsskolans blackbox Valhalla. Under två timmar bjuder eleverna på Estetiska programmet med inriktning Dans och Musik på en föreställning som de själva skapat.

Genom samarbete får möbler nytt liv

Genom samarbete får möbler nytt liv

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:07 CET

För tredje året i rad har elever från Vindelns folkhögskola, Färg och form i inredning och deltagare från Viva arbetsmarknad samarbetat i en gemensam workshop i återbruk. I år var uppgiften att ge uttjänta kontorsmöbler nytt liv.

Tre Umeåkockar finalister i skolmats-SM

Tre Umeåkockar finalister i skolmats-SM

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 15:06 CET

Av över 100 anmälda lag är nu ”Team Norrsken” från Umeå kommun en av fem finalister i SkolmatsGastro. Laget består av Veronica Nordström, Linblommans kök, Nazim Imeri, Fridhemsgymnasiet och Erik Wallgren Forslundagymnasiet.

Foodtrucks blir möjliga i Umeå

Foodtrucks blir möjliga i Umeå

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 11:37 CET

Foodtrucks har blivit ett populärt sätt att sälja mat direkt från bilen i många städer. Det skapar nya möjligheter både för entreprenörer och umebor att pröva nya sätt att sälja och köpa mat. Tekniska nämnden fastställde på sitt senaste möte de riktlinjer som ska gälla för foodtrucks i Umeå.

Media-no-image

Positivt resultat i för- och grundskolenämnden trots underskott

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 14:50 CET

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott på -23,8 mnkr 2015. Det är ett förväntat resultat som stämmer väl med prognosen under året. Största delen av underskottet är ett planerat underskott utifrån att kommunfullmäktige tilldelat för- och grundskolenämnden att använda motsvarande 18 mnkr utöver den budgetram som tilldelats nämnden för 2015.

Media-no-image

Omfattande satsningar på en bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen under 2015

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 13:49 CET

Äldrenämnden redovisar ett underskott på -9,6 miljoner kronor för 2015. Underskottet förklaras till stor del av kostnader för genomförda satsningar på en förbättrad arbetsmiljö. Detta presenterades i årsbokslutet för 2015 vid sammanträdet 28 januari.

Media-no-image

Långsiktig planering av för- och grundskola i Bullmark, Bodbyn och Botsmark

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 07:51 CET

Onsdagkväll 27 januari hölls föräldramöte om den pågående utredningen av för- och grundskola i Bullmark, Bodbyn och Botsmark. Vid mötet presenterades statistik, prognoser och bedömningar av alternativ som ska bidra till hög kvalitet på utbildningen för barn och elever på lång sikt.

Snowjam är tillbaka

Snowjam är tillbaka

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 15:39 CET

Lördag den 30 januari drar Umeå kommuns fritidsgårdar till Bräntberget och arrangerar årets upplaga av Snowjam. Under parollen samlas en rad olika aktiviteter på snö som besökarna gratis får testa på.

Media-no-image

2015 var ett utmanande år för individ- och familjeomsorgen

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 15:18 CET

2015 innebar omfattande förändringar för att säkra kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi inom individ- och familjenämnden verksamheter. Verksamheterna som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar har varit högt belastade och det har inneburit en omprioritering och omfördelning av personal. Trots årets utmaningar har verksamheterna goda resultat när det gäller uppsatta mål.

Media-no-image

Sociala föreningar får stöd från individ- och familjenämnden

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 15:17 CET

Individ- och familjenämnden beslutade vid sammanträdet 27 januari 2016 om verksamhetsbidrag till sociala föreningar. Individ- och familjenämnden ser att sociala föreningar har en viktig roll i samhället och som ett komplement till socialtjänstens verksamheter.

Media-no-image

Anpassade anställningar som serviceassistent inom kommunen

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 12:19 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill att kommunen erbjuder fem anpassade anställningar som serviceassistenter inom den egna verksamheten. Syftet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Media-no-image

Plusresultat för gymnasie- och vuxenutbildningen trots underskott inom gymnasieskolan

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 12:18 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4,6 miljoner kronor för 2015. Det finns dock skillnader mellan verksamheterna. Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott men detta vägs upp av överskott inom nämndens övriga verksamheter.

Media-no-image

Yrkesprogram flyttas från Fridhemsgymnasiet

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 12:17 CET

Vård- och omsorgsprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet flyttas från och med läsåret 2016/17 från Fridhemsgymnasiet till Midgårdsskolan och Umestan.

​Dragonskolan stärker idrottsprofil ytterligare

​Dragonskolan stärker idrottsprofil ytterligare

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 15:52 CET

För att möta det nyväckta intresset för bandy i Umeå så startar Dragonskolans elitidrottsgymnasium nu en nationellt godkänd idrottsutbildning i bandy. Skolan har fått tillstånd av Svenska bandyförbundet att starta utbildningen höstterminen 2017. Dessutom är det från och med nästa läsår möjligt att läsa Teknikprogrammet med specialidrott på Dragonskolan.

Media-no-image

​​Vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen fastställt

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 15:01 CET

Kommunfullmäktige har fastställt vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen. Detta innebär att det finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas och hur olika produkter ska hanteras inom skyddsområdet.

Klipp håret och gå till historien

Klipp håret och gå till historien

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 09:55 CET

Kvinnohistoriskt museum i samarbete med Umeås frisörer undersöker nya sätt att erbjuda kvinnor att ta plats i historien. Alla som vill har nu möjlighet att dela sin berättelse – på salongen, på museet eller på webben.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.