Tags

umeå kommun 650 umeå 530 umeå fritid 63 kommunfullmäktige 55 kommunstyrelsen 54 byggnadsnämnden 53 kultur 47 ungdomar 41 näringslivs- och planeringsutskottet 36 medborgarförslag 32 arbetsutskott 30 tekniska nämnden 26 arbetsutskottet 25 detaljplan 24 unga 24 fritidsnämnden 23 glashuset 23 skola 22 2014 22 gymnasiet 22 förskola 21 fritid 19 budget 19 tillväxt 18 jämställdhet 17 jörgen boman 17 bostäder 16 för- och grundskolenämnden 16 kulturhuvudstad 16 umeå 2014 15 motion 15 presskonferens 15 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 holmsund-obbola 13 för- och grundskolenämnd 13 miljö 13 rådhusesplanaden 13 umebrå 13 idrott 13 kulturhuvudstadsutskottet 12 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 dragonskolan 12 ekonomi 12 bad 11 holmsund 11 midgårdsskolan 11 byggnadsnämnden umeå 11 nämnd 11 utbildning 11 kommundel 11 obbola 11 dialog 11 invigning 11 sm-veckan 11 socialnämnden 10 kulturhuvudstad 2014 10 cykel 10 jämställdhetsutskottet 10 kollektivtrafik 10 umeå2014 10 midgård 10 ersboda 10 badhus 10 befolkning 10 lennart holmlund 9 samarbete 9 musik 9 parkering 9 sävar 9 hörnefors 9 parker 9 konst 9 håkan göransson 9 kvinnohistoriskt museum 9 utveckling 8 stadsliden 8 barn 8 föreningar 8 för- och grundskola 8 familjedaghem 8 glashuset 2014 8 nydala 8 bibliotek 8 grundskola 8 lägenheter 7 inflyttning 7 dans 7 fridhemsgymnasiet 7 grubbeskolan 7 fritidsgård 7 turism 7 projekt 7 detaljplanering 7 evenemang 7 umeåregionen 7 väven 7 bokslut 7 rådhustorget 7 apberget 6 dragon 6 Visa alla taggar
Final i Sikta mot stjärnorna

Final i Sikta mot stjärnorna

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 13:59 CET

Sikta mot stjärnorna är ett arrangemang för människor med funktionsnedsättning som har en lång historia. Vägen till finalen har varit lång och nu är det äntligen att kora vinnaren i tävlingen där olika personer försöker att efterlikna sina idoler.

Umeås digitala vägskyltar visar miljöbudskap till trafikanter

Umeås digitala vägskyltar visar miljöbudskap till trafikanter

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 09:57 CET

Från och med november kommer Umeåborna att kunna se på de digitala vägskyltarna vid infarterna till Umeå om luftkvaliteteten är försämrad. När problemen är som störst visas budskap som uppmuntrar trafikanterna att aktivt välja ringleden för att förbättra luftmiljön i stadskärnan. Umeå är först ut att använda skyltarna på det här unika sättet.

Upprustning av grönytor längs Studentvägen

Upprustning av grönytor längs Studentvägen

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 15:10 CET

I veckan inleds en upprustning av grönytor längs Studentvägen på Ålidhem. Djupa diken läggs igen och träd och lökväxter planteras längs cykelbanan, som en del av projektet Hållbara Ålidhem. Arbetet slutförs under våren 2015.

Media-no-image

För- och grundskolenämnden vill ha lika villkor för internationella skolor som andra skolor

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:47 CET

Regeringen har lämnat ett utredningsuppdrag att ge ett förslag rörande internationella skolors verksamhet i Sverige. För- och grundskolenämnden svarar i sitt yttrande att de inte vill att internationella skolor ska kunna arrangera undervisning enbart utifrån annan läroplan än även den svenska.

Media-no-image

Lärarnas kompetens viktig för insatser till elev

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:43 CET

I yttrande på en remiss, från utbildningsdepartementet om Bättre skolstart för alla, vill för- och grundskolenämnden att lärare får ökade förutsättningar att analysera och bedöma elevernas utveckling. Införande av kunskapskrav från årskurs 1 och betyg från årskurs 4 säger nämnden nej till.

Barnen som följer byggandet av Navet

Barnen som följer byggandet av Navet

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:33 CET

Det är många Umeåbor som följer byggandet av den nya bad- och träningsanläggningen, Navet, men få som följer bygget så tätt som barnen på förskolan Uven. I nästan ett år har barnen på förskolan besökt byggarbetsplatsen och fantiserat fritt om vad som kommer växa fram där. Nu delar de med sig av sina tankar, fantasier och åsikter på Navets blogg.

Media-no-image

Beslut om för- och grundskolenämndens budget tas i november

Pressmeddelanden   •   2014-10-29 13:27 CET

För- och grundskolenämnden är inte beredd att besluta om budget förrän i november. Kommunfullmäktiges beslutade budgetram för för- och grundskolenämnden 2015 är kostnadsjusterad och inte lägre än 2014. Utmaningen är att nämnden inte fått tillskott för volymökningen inom grundskolan på ca 400 elever.

Hedlunda förskola tänder brasan för invigning
Media-no-image

Samordnat arbete kring utsatta EU-medborgare

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 13:53 CET

Samordning av kommunala verksamheter och bolag samt fortsatt samarbete med den ideella sektorn. Det är något av innehållet i ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur kommunen ska förhålla sig till utsatta EU-medborgare. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Plan för trygghetsboende antagen

Plan för trygghetsboende antagen

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 16:13 CET

En ny detaljplan för ett trygghetsboende vid Axtorpsvägen har antagits av kommunfullmäktige. Planen innebär att Fridhemsvägen stängs av, vilket möjliggör ett naturstråk som binder ihop Stadsliden (Gammlia) med Universitetsområdet.

Uppemot 200 nya hyresrätter Öst på stan

Uppemot 200 nya hyresrätter Öst på stan

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 16:07 CET

Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för Mården 11, ett område mellan Östra Norrlandsgatan och Nygatan, Öst på stan. Bostaden AB planerar att bygga 170–200 hyresrätter, främst smålägenheter. Området ska också inrymma en förskola i två plan och en ny park.

Media-no-image

Motion om krav på mat tillstyrkt

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 16:02 CET

Kommunfullmäktige har sagt ja till att ställa högre krav på den mat som kommunen köper in, vilket Mattias Larsson (C) motionerat om.

Media-no-image

Nej till kamera i tunnel

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 15:59 CET

Kommunfullmäktige har efter votering med siffrorna 47–18 avslagit en motion från Moderaterna om kameraövervakning i perrongförbindelsen med Sara Lidman-konstverket.

Media-no-image

22 % av Sveriges certifierade skolor finns i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-10-27 07:00 CET

Tisdag den 28 oktober samlas pedagoger och ledare från Umeås kommunala förskolor och skolor för att få bränsle att fortsätta utveckla sina metoder och arbetssätt med lärande för hållbar utveckling. I Umeå kommun finns ett mål att alla enheter ska arbeta utifrån Skolverkets certifiering ”Skola för hållbar utveckling”.

Rådhustorget ska byggas om

Rådhustorget ska byggas om

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 10:49 CEST

Umeå kommun står inför att bygga om en av Umeås viktigaste platser, både historiskt och i nuläget – Rådhustorget. Byggstarten planeras till hösten 2015. - Rådhustorget har alla förutsättningar att bli en vacker plats där stadsrummets kvaliteter tas tillvara samtidigt som det svarar mot de behov som finns i dagens och morgondagens Umeå, säger Karin Isaksson, gatu- och parkchef.

Media-no-image

Höga besparingskrav även 2015

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 10:25 CEST

Besparingarna fortsätter år 2015. Det innebär bland annat minskade resurser för snöröjning och att gatu- och parkunderhållet sänks. Fjolårets beslutade besparingar där bl a höstljus lades ner och vinterstaden och snöborgen avvecklades kvarstår.

Färgsprakande skoldag på Tegs centralskola

Färgsprakande skoldag på Tegs centralskola

Pressmeddelanden   •   2014-10-24 07:00 CEST

Under fredag den 24 oktober genomför Tegs centralskola en färgsprakande skoldag. Alla enheter har tilldelats olika färger att uttrycka sig i, och förhoppningen är att både kläder, hår och andra rekvisita kommer att lysa upp dagen. Det är kamratstödjarnas idé sedan skolans traditionella stilbytardag börjat kännas utnött. Ambitionen är att vara en skola där alla får vara sig själva.

Media-no-image

Annika Edlund och Lars-Gunnar Olsson tilldelas Minervapriset 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 17:15 CEST

Kulturnämnden har idag 22 oktober beslutat att Minervapriset 2014 ska tilldelas bibliotekarie Annika Edlund och historikern Lars-Gunnar Olsson.

Media-no-image

Arbetsmiljösatsningen inom äldreomsorgen vidgas

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 14:06 CEST

Just nu pågår ett omfattande arbete med att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Satsningen har hittills fokuserats på medarbetarnas förbättringsidéer. För att vidga möjligheterna att pröva fler arbetssätt och finna ännu fler lösningar beslutade socialnämnden att utöka antalet förslagslämnare. Från och med nu får även chefer lämna in förbättringsförslag.

Media-no-image

“Riktade satsningar för att fler ska klara sin utbildning”

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 11:42 CEST

Nästa år planerar gymnasie- och vuxenutbildningen att förstärka budgeten inom ett antal områden. – Det handlar om olika insatser för att fler elever ska klara av sin utbildning, säger Hans Lindberg (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Satsningarna kan göras tack vare ökade marknadsandelar för de kommunala gymnasieskolorna samt att fler elever valt att studera i Umeå.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.