Taggar

umeå kommun 764 umeå 655 umeå fritid 81 kultur 69 byggnadsnämnden 64 kommunstyrelsen 56 kommunfullmäktige 56 ungdomar 53 tekniska nämnden 40 näringslivs- och planeringsutskottet 36 medborgarförslag 36 detaljplan 30 arbetsutskott 30 förskola 29 skola 26 gymnasiet 26 fritidsnämnden 25 arbetsutskottet 25 unga 24 glashuset 24 fritid 23 tillväxt 23 budget 22 2014 22 bostäder 21 jämställdhet 20 umebrå 19 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 18 för- och grundskolenämnd 18 dragonskolan 17 jörgen boman 17 för- och grundskolenämnden 17 kvinnohistoriskt museum 16 kulturhuvudstad 16 idrott 16 väven 15 miljö 15 presskonferens 15 umeå 2014 15 motion 15 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 ekonomi 14 holmsund-obbola 14 rådhusesplanaden 14 midgårdsskolan 14 holmsund 14 cykel 14 kollektivtrafik 13 jämställdhetsutskottet 13 befolkning 13 nämnd 13 invigning 13 museum 13 för- och grundskola 13 bad 13 familjedaghem 13 midgård 12 umeå2014 12 rådhustorget 12 badhus 12 obbola 12 dialog 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 utbildning 12 kvinnohistorisktmuseumumeå 11 musik 11 sävar 11 kommundel 11 ersboda 11 sm-veckan 11 byggnadsnämnden umeå 11 kulturhuvudstad 2014 10 fridhemsgymnasiet 10 barn 10 bokslut 10 socialnämnden 10 umeå kultur 10 konst 10 föreningar 10 parker 9 projekt 9 inflyttning 9 lägenheter 9 lennart holmlund 9 stadsliden 9 nydala 9 hotell 9 parkering 9 samarbete 9 håkan göransson 9 bibliotek 9 hörnefors 9 turism 9 grundskola 9 hållbar 8 resultat 8 glashuset 2014 8 umeåregionen 8 utveckling 8 elever 8 Visa alla taggar
Media-no-image

Lokal samverkan förbättrar ungdomars hälsa i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 11:00 CEST

Under ett års tid har UmeBrås lokala förebyggande råd arbetat med främjande och förebyggande insatser där unga befinner sig. Resultatet är positivt och många av råden lyfter fram samverkan som en framgångsfaktor. Råden har bl. a. genomfört lokala värdegrundsdagar, föräldraträffar, åsiktstorg, uppstart av nattvandring, tobakspreventionsarbete, uppstart av skolcafeteria och antistressgrupper.

Diggiloo byter spelplats till Nolia vid Hedlundadungen

Diggiloo byter spelplats till Nolia vid Hedlundadungen

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 14:20 CEST

​Efter diskussioner med Umeå kommun och Visit Umeå så har arrangörerna av Diggiloo idag valt att flytta evenemanget den 10:e juli från den planerade platsen vid Nydalasjön till Nolia vid Hedlundadungen.

Gatorna kring badhuset Navet ska byggas om

Gatorna kring badhuset Navet ska byggas om

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 13:54 CEST

Byggandet av badhuset medför att de kringliggande gatorna behöver anpassas. Det blir nya cykelparkeringar, nya planteringar och ny belysning samt en separerad gång- och cykelbana längs Nygatan. I Nygatan kommer även vatten- och avloppsledningarna att bytas. De gator som berörs är Östra Kyrkogatan, Skolgatan, Västra Kyrkogatan och Nygatan.

Familjedaghemmet i Kroksjö stänger efter 31 år

Familjedaghemmet i Kroksjö stänger efter 31 år

Pressmeddelanden   •   2015-06-26 10:29 CEST

Barbro och Jan-Åke Ekstrand har bedrivit det kommunala familjedaghemmet Svalan i Kroksjö sedan 1984. De var bland de första i Sverige att bedriva ett familjedaghem tillsammans som ett gift par. 31 år senare är det dags för Jan-Åke att gå i pension medan Barbro ska arbeta vidare på den nya förskolan i Flurkmark.

Media-no-image

Modell för prioriteringar godkändes av individ-och familjenämnden

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 20:23 CEST

Ökad tydlighet för invånare, klar politisk inriktning och stöd för handläggare vid beslut. Individ- och familjenämnden antog vid sammanträdet den 24 juni en modell för resursprioriteringar inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen.

Media-no-image

Cleantech Kvarken siktar på global marknad

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 15:10 CEST

Umeå, Örnsköldsvik och Vasa samarbetar i det nya projektet Cleantech Kvarken. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Det treåriga projektet omsluter drygt 1,3 miljoner euro (ca 13 milj kr).

Media-no-image

Prioriteringar i för- och grundskolenämndens budget 2016 fortsätter i höst

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:29 CEST

​Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om budgetramar 2016 och minskad investeringsplan 2016-2017 ger För- och grundskolenämnden skoldirektören i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra effektivisering under 2016.

Media-no-image

Busskort till vårdnadshavare och elev i förberedande undervisning

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:25 CEST

Skolor som erbjuder förberedande undervisning för nyanlända får fortsättningsvis möjlighet att erbjuda vårdnadshavare och även eleven busskort för att kunna lämna och hämta sina barn, om det är över 3 km mellan hem och skola. Det beslutar för- och grundskolenämnden ska gälla under läsåret 2015-2016.

Media-no-image

Fristående familjedaghem på Ersboda får godkänt att starta

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 12:18 CEST

​För- och grundskolenämnden godkänner ansökan om start av fristående familjedaghem på Ersboda för barn 1-5 år.

Spektakulärt höghus i Umeå centrum

Spektakulärt höghus i Umeå centrum

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 17:40 CEST

Det är i kvarteret Brage 7, nedanför Plaza och granne med Tullkammaren som det är tänkt att den spektakulära byggnaden ska ligga. Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att inleda planläggningen som är komplicerad utifrån många aspekter.

Media-no-image

Bostadsområde vid Kolbäcksbron

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 17:28 CEST

Byggnadsnämnden beslutade 17 juni att påbörja planarbete för Strömpilen 2 och Sofiehem 2:1 beläget på den norra sidan av Kolbäcksbron och Strömpilen, alldeles vid älven. Det rör sig om cirka 200 bostäder med plats för handel i bottenplan.

Media-no-image

Dragonen vill utöka verksamheterna

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 17:26 CEST

Byggnadsnämnden inleder planläggning av Släggan 6. Fastigheten ligger vid Västra Norrlandsgatan i centrala stan och byggnaden är uppförd på 60-talet. Nu vill man både bygga om och bygga till för att kunna utöka verksamheterna. Det handlar bland annat om bostäder, handel och kontor.

Media-no-image

I veckan utses Europas miljöhuvudstad 2017

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 10:38 CEST

I veckan är det dags för Umeå att övertyga en internationell jury i Bristol om att Umeå är den bästa av fyra finalkandidater till titeln Europeisk miljöhuvudstad 2017.

Media-no-image

1,4 mnkr i utvecklingsstöd till Guitars

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 14:15 CEST

Svenska Gitarrmuseet AB har beviljats 1,4 mnkr i utvecklingsstöd för år 2015, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med stödet är att museet ska fortsätta att utvecklas till ett internationellt besöksmål.

Media-no-image

Nytt projekt ska underlätta integrationen för nyanlända

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 12:16 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden satsar 8,6 miljoner kronor under de kommande tre åren på projektet ”Yrkesspåret - rätt utbildning på rätt sätt i rätt tid för nyanlända”. Projektet finansieras av Viva introduktions egna medel. Yrkesspåret är en gemensam satsning mellan utbildning i svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning och Viva arbetsmarknad inom Umeå kommun.

Cykelstaden Umeå fortsätter att utvecklas

Cykelstaden Umeå fortsätter att utvecklas

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 09:02 CEST

Umeå är bäst på att cykla i Sverige, har nöjda cyklister och det blir fler och fler umeåbor som väljer att cykla. Kanske beror det på de cykelsatsningar kommunen gör samt att Umeå har ett sammanhängande och tryggt cykelvägnät som underhålls bra.

Media-no-image

Biblioteket satsar på fotboll

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 13:32 CEST

Under fotbollsskolan 15-17 juni blir det både fotbollsträning och bokprat. Det är bibliotekarien och målvaktstränaren Monica Pettersson som kommer att kombinera träningen med bland annat högläsning för barnen.

Beslut om Rådhustorgets utformning tas i höst

Beslut om Rådhustorgets utformning tas i höst

Pressmeddelanden   •   2015-06-12 10:08 CEST

Beslutet om Rådhustorgets utformning kommer att tas under hösten 2015. Det har tekniska nämnden beslutat. Arkitekternas arbete med utformningen går bra men det finns inget färdigt förslag att visa upp än.

Media-no-image

10-kronan firar 10 år och utökas

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 10:00 CEST

Sedan 2005 har alla Umeås grundskoleelever kunnat bada för 10 kronor på Umelagun under sommarens lågsäsonger. I år fyller 10-kronan 10 år och det firas med att den nu gäller på alla tempererade utomhusbad i kommunen.

Stipendieutdelning vid Fridhemsgymnasiet

Stipendieutdelning vid Fridhemsgymnasiet

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 08:39 CEST

I samband med skolavslutningen på Fridhemsgymnasiet delades sammanlagt 40 000 kronor ut till skolans främsta elever. Totalt delade stiftelsen för stipendier vid Östra gymnasiet, numera Fridhemsgymnasiet, ut stipendier till 27 elever på skolan.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.