Skip to main content

Taggar

Umeå kommun 899 Umeå 790 umeå fritid 99 byggnadsnämnden 93 Kultur 93 ungdomar 74 kommunfullmäktige 58 kommunstyrelsen 58 tekniska nämnden 52 detaljplan 48 Förskola 37 medborgarförslag 36 näringslivs- och planeringsutskottet 36 arbetsutskott 30 gymnasiet 30 skola 29 bostäder 26 arbetsutskottet 26 fritid 26 Kvinnohistoriskt museum 26 unga 25 Väven 25 fritidsnämnden 25 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 24 glashuset 24 tillväxt 24 jämställdhet 23 budget 23 2014 22 Dragonskolan 21 Kvinnohistorisktmuseumumeå 21 umebrå 20 För- och grundskolenämnd 20 idrott 19 nämnd 18 Midgårdsskolan 18 Museum 18 cykel 17 Rådhustorget 17 jörgen boman 17 utbildning 17 för- och grundskolenämnden 17 Rådhusesplanaden 17 kulturhuvudstad 16 befolkning 16 miljö 16 Motion 16 jämställdhetsutskottet 16 presskonferens 16 holmsund 15 umeå 2014 15 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 invigning 14 badhus 14 bad 14 för- och grundskola 14 holmsund-obbola 14 kollektivtrafik 14 ekonomi 14 grundskola 14 musik 13 Fridhemsgymnasiet 13 barn 13 midgård 13 familjedaghem 13 dialog 12 sävar 12 sm-veckan 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 Umeå kultur 12 konst 12 umeå2014 12 obbola 12 kommundel 11 ersboda 11 gymnasieskolan 11 bokslut 11 byggnadsnämnden umeå 11 rekrytering 10 Ålidhem 10 hotell 10 kulturnämnden 10 samarbete 10 turism 10 socialnämnden 10 kulturhuvudstad 2014 10 Utställning 10 inflyttning 10 parkering 10 bibliotek 10 föreningar 10 Måltidsservice 10 fastighet 9 kulturnämnd 9 nydala 9 lennart holmlund 9 håkan göransson 9 lägenheter 9 gator och parker 9 hörnefors 9 Visa alla taggar
​​Hur bedöms Umeå kommun?

​​Hur bedöms Umeå kommun?

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 18:45 CEST

Nu är det nio dagar kvar för 1 200 umebor att skicka in sin uppfattning om Umeå kommun. Den 11 maj stängs årets medborgarundersökning. Vad tycker man om Umeå kommun som plats att bo och leva på? Hur bedömer umeborna skolan, infrastrukturen, äldreomsorgen och kommunikationerna? Hur ser man på inflytandet i kommunen? Vad tycker man om miljöhuvudstadssatsningen? Det är sådant Umeå kommun vill veta.

Media-no-image

​​​Fortsatt höga betyg från Umeås företagare

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 13:45 CEST

Lokala företagare ger höga betyg till kommunens näringslivskontor Umeå Näringslivsservice, visar Kvalitetsmätningen för 2015. Att Umeå fortsätter att växa är enligt företagarna fortfarande den viktigaste faktorn för ett bra företagsklimat.

​Ökad skadegörelse leder till ökad bevakning

​Ökad skadegörelse leder till ökad bevakning

Pressmeddelanden   •   2016-04-29 10:39 CEST

De senaste helgerna har Umeå kommuns rastplatser utsatts för skadegörelse. All skadegörelse polisanmäls och inför valborgshelgen ökar polisen sin bevakning på de mest utsatta platserna.

Media-no-image

Elever känner sig trygga och trivs i skolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:34 CEST

​F-6 enkäten till samtliga barn och elever från förskoleklass till och med årskurs 6 visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Utmaningarna för skolan finns främst i förmågan att skapa lust att lära i högre årskurser, arbetsro och inflytande.

Media-no-image

Personalkooperativet Visionen på Teg får utöka

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:23 CEST

För- och grundskolenämnden beslutade att godkänna en utökning av personalkooperativet Visionen på Teg som vill utöka sin verksamhet från fyra till sex avdelningar.

Media-no-image

För- och grundskolenämnden anser att beslutet om skola i Botsmark och Bullmark fattats enligt lag

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 13:04 CEST

Föräldrar har vänt sig till förvaltningsrätten med laglighetsprövning av För- och grundskolenämndens beslut om för- och grundskoleverksamhet i Botsmark och Bullmark. Förvaltningsrätten kommer att pröva lagligheten i beslutet. För- och grundskolenämnden anser i sitt yttrande att beslut som tagits har skett inom nämndens ansvarsområde.

Media-no-image

Ökad användning av e-tjänster och teknik inom äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 12:28 CEST

Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande perioden 2016-2019. Utveckling av e-tjänster samt ökad tillgång till internet för såväl medarbetare och personer med insats lyfts fram som exempel på kommande satsningar.

Media-no-image

Satsning på aktiviteter för äldre med minoritetsspråk

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 12:24 CEST

Äldrenämnden satsar 480 000 kr på minoritetsarbetet under 2016. Genom olika aktiviteter ska äldreomsorgen på ett bättre sätt möta de behov som minoriteterna har samt nå fler med information om att aktiviteter finns.

Media-no-image

Kulturcentrum för barn och unga och Ungdomens hus blir ett

Pressmeddelanden   •   2016-04-28 08:16 CEST

I Hamnmagasinet huserar både Kulturcentrum för barn och unga, som riktar sig till 0 – 19 åringar, och Ungdomens hus, som riktar sig till 15 – 25 åringar. Från och med 1 maj slås verksamheterna ihop till en gemensam organisation med en ledning. Ny enhetschef för Hamnmagasinet blir Dag Elfgren, tidigare enhetschef på Kulturcentrum.

Media-no-image

Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 15:30 CEST

En teknikförsörjningsplan fastställdes i individ- och familjenämnden för åren 2016-2019. Planen ska skapa framförhållning i arbetet med att samordna och främja teknikanvändning inom vård och omsorg.

Media-no-image

Omsorgsresorna ersätts med färdtjänst

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 15:29 CEST

Från och med 1 juni upphör omsorgsresorna inom funktionshinderomsorgen och ersätts med färdtjänstresor.

Media-no-image

Stort behov av yrkeslärare under de kommande åren

Pressmeddelanden   •   2016-04-27 12:19 CEST

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har störst behov av att rekrytera yrkeslärare samt lärare i allmänna och praktisk/estetiska ämnen under den närmaste tiden. Det visar den kompetensförsörjningsplan som kommunen har tagit fram för åren 2016-2019.

Herald Foundation från Ghana besöker Kvinnohistoriskt museum 28 april

Herald Foundation från Ghana besöker Kvinnohistoriskt museum 28 april

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 16:45 CEST

​Torsdag 28 april gästas Kvinnohistoriskt museum av representanter från Herald Foundation i Ghana samt Umeå Ghana Union.

Media-no-image

Umeå i final för att bli årets klimatstad

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 11:33 CEST

Eskilstuna, Lund och Umeå har utsetts till finalister bland 16 städer i Sverige och går vidare i WWFs klimatutmaning Earth Hour City Challenge 2016. – Sveriges städer ligger långt fram i sitt klimatarbete, att Umeå har gått till final i den hårda konkurrensen är väldigt glädjande och ger oss ytterligare energi att stärka miljöarbetet ännu mer, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ny förskola – som på sikt blir samverkanshus

Ny förskola – som på sikt blir samverkanshus

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 11:01 CEST

​Umeå kommun bygger en ny förskola med plats för 100 barn i dungen mitt emot Laboratorvägen på Ålidhem (där det tidigare planerats för en moské). Förskolan beräknas vara klar hösten 2017. Förskolan blir en del i ett nytt samverkanshus med bland annat vård- och omsorgsboende.

Media-no-image

Följ med på en musikalisk äventyrsresa

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 08:00 CEST

​Musikskolan i Umeå bjuder in 1100 elever från kommunens skolor till föreställningen Musikäventyret under onsdag 27 april och torsdag 28 april. Under torsdagen håller skolan också Öppet hus där besökarna får möjlighet att prova på olika instrument, lyssna på barnkör eller musikrepetition.

Media-no-image

Ja till motion om ”Fossilfritt Sverige”

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 16:30 CEST

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Miljöpartiet om att stödja regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. I beslutet ingår tillägget att Umeå lokalt kallar arbetet ”Fossilfritt Umeå” samt ansluter sig till regeringens visioner och målsättningar inom klimatområdet som ett första steg.

Sommarblomsvandring i Umeås parker

Sommarblomsvandring i Umeås parker

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 15:13 CEST

Varje år erbjuder Umeå kommun sommarblomsvandringar i Umeå centrum där du får veta mer om planteringarna i parkerna. Årets tema för sommarens blomsterplanteringar är världens trädgårdar.

Media-no-image

Tidiga insatser i grundskolan visar resultat i Öppna jämförelser 2016

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 11:14 CEST

Sveriges kommuner och landsting publicerar varje år Öppna jämförelser där man jämför resultat från offentlig verksamhet mellan alla Sveriges 290 kommuner. Umeå kommun har de högsta genomsnittliga resultat i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3 av de 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer.

Media-no-image

Naturskolan i Umeå nominerad till Unesco-Japanpriset 2016

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 07:00 CEST

Utbildningsdepartementet har nominerat Naturskolan i Umeå till Unesco-Japanpriset för sitt arbete med utbildning för hållbar utveckling 2016.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.