Skip to main content

Taggar

Umeå kommun 924 Umeå 814 umeå fritid 102 byggnadsnämnden 96 Kultur 94 ungdomar 81 kommunfullmäktige 58 kommunstyrelsen 58 tekniska nämnden 53 detaljplan 50 Förskola 37 medborgarförslag 36 näringslivs- och planeringsutskottet 36 gymnasiet 31 arbetsutskott 30 fritid 29 skola 29 fritidsnämnden 27 unga 26 bostäder 26 Kvinnohistoriskt museum 26 arbetsutskottet 26 Väven 25 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 24 budget 24 tillväxt 24 för- och grundskolenämnden 24 glashuset 24 jämställdhet 23 2014 22 Kvinnohistorisktmuseumumeå 21 Dragonskolan 21 För- och grundskolenämnd 20 umebrå 20 nämnd 20 idrott 19 Rådhustorget 18 Midgårdsskolan 18 utbildning 18 Museum 18 cykel 17 jörgen boman 17 Rådhusesplanaden 17 kulturhuvudstad 16 befolkning 16 miljö 16 Motion 16 jämställdhetsutskottet 16 presskonferens 16 badhus 15 barn 15 holmsund 15 kollektivtrafik 15 umeå 2014 15 grundskola 15 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 bad 14 invigning 14 för- och grundskola 14 holmsund-obbola 14 ekonomi 14 musik 13 sävar 13 Fridhemsgymnasiet 13 familjedaghem 13 dialog 13 Midgård 13 sm-veckan 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 obbola 12 konst 12 Umeå kultur 12 umeå2014 12 kommundel 11 gymnasieskolan 11 ersboda 11 Måltidsservice 11 bokslut 11 byggnadsnämnden umeå 11 fastighet 11 rekrytering 10 parkering 10 kulturhuvudstad 2014 10 Ålidhem 10 socialnämnden 10 hotell 10 kulturnämnden 10 samarbete 10 turism 10 bibliotek 10 inflyttning 10 föreningar 10 Utställning 10 lägenheter 9 lennart holmlund 9 gator och parker 9 kulturnämnd 9 nydala 9 håkan göransson 9 Tegs centralskola 9 Visa alla taggar
Media-no-image

Del av innertaket har rasat in på Umeå simhall

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 16:43 CEST

Vid 15-tiden idag rasade en del av innertaket in på Umeå simhall på Haga. Ingen person har kommit till skada. Badhuset kommer nu att stänga något tidigare än planerat.

Media-no-image

Äldrenämndens resultat efter årets första fyra månader

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 14:16 CEST

Äldrenämnden redovisar flera positiva resultat efter årets första fyra månader. Fler äldre är aktiva, fler aktiviteter har genomförts på vård- och omsorgsboenden, kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats och sjukfrånvaron minskar. Det ekonomiska resultatet för perioden är -5,4 mnkr.

Media-no-image

Sjukfrånvaron inom för- och grundskolan ökar

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:52 CEST

Sjukfrånvaron för personal inom för-och grundskolan har ökat med 0,5 procent jämfört med samma period förra året.

Media-no-image

Folkhälsoundersökning visar skillnader mellan könen

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:47 CEST

Många unga tjejer är otrygga och stressade samt hoppar över fler måltider än jämnåriga killar. Bland unga killar är det en större andel som har spelat om pengar, använt dopningsmedel och åkt motorfordon med en berusad förare. Det framgår av Unga16, en stor folkhälsoundersökning bland cirka 4 500 unga i åldern 13-18 år i Umeå kommun.

Media-no-image

​Elever känner sig trygga och trivs i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:42 CEST

F-6 enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna.

Media-no-image

Elever känner sig trygga och trivs i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:39 CEST

F-6 enkäten till samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs 6 som genomförts under våren visar höga resultat på frågor om de trivs och är trygga i skolan. Skolans ordningsregler är kända och vuxna visar att kränkningar inte är tillåtna.

Media-no-image

​​​Tidiga insatser i grundskolan ger resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:35 CEST

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Media-no-image

Tidiga insatser i grundskolan ger resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:18 CEST

Av Sveriges 30 kommuner som ingår i kommungruppen större städer har Umeå kommun de högsta genomsnittliga resultaten i ämnesprov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i åk 3. Det visar SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rapport Öppna jämförelser för läsåret 2014/15.

Media-no-image

Återbruksutmaningen 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:15 CEST

Umeå kommuns egen returbutik har utmanat alla femteklassare, under vårterminen 2016, att tävla i återbruk. Den klass som har den bästa produkten vinner 10 000 kr.

Media-no-image

För- och grundskolenämnden redovisar överskott för årets fyra första månader

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 13:13 CEST

För- och grundskolenämnden godkänner tertialrapporten som visar ett positiv resultat på 395 000 kr för perioden januari- april. Den ekonomiska prognosen för 2016 pekar mot ett underskott på 8 mnkr.

Var med i planeringen av framtidens Sävar

Var med i planeringen av framtidens Sävar

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 08:45 CEST

Söndag 29 maj är det Sävar Marknad. Då finns Umeå kommun på plats och pratar Sävars framtid med alla intresserade. Planen är att Sävar ska växa kraftigt och arbetet med en fördjupad översiktsplan pågår för fullt. Arbetet befinner sig i dialogskedet vilket innebär att det är nu chansen att påverka är som störst. Ett första planförslag väntas vara färdigt till årsskiftet.

Media-no-image

Tufft läge för individ- och familjenämnden

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 17:10 CEST

Individ- och familjenämnden redovisade ett underskott på 3,1 procent (- 11, 7 mnkr) för månaderna januari till april. Prognosen för året har kraftigt försämrats under den senaste månaden och visar på ett underskott på – 35, 4 mnkr.

Media-no-image

Utökning av medel till Mansmottagningen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 17:09 CEST

​Individ- och familjenämnden beslutade att överföra 80 000 kr från föreningsstöd till Mansmottagningen för kompetensförsörjning samt kompetenshöjande insatser.

Media-no-image

Likvärdiga arbetsvillkor för individ- och familjeomsorgens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 17:08 CEST

Individ- och familjenämnden anser att medarbetare inom individ- och familjeomsorgens öppenvård ska omfattas av likvärdiga arbetstidsvillkor som medarbetare inom individ- och familjeomsorgens myndighetutövning.

Media-no-image

En miljon tilldelas funktionshinderföreningar i Umeå

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 17:07 CEST

Individ- och familjenämnden beviljade vid sammanträdet 25 maj föreningsstöd till 27 funktionshinderföreningar i Umeå kommun.

Media-no-image

Asylsökandes kompetens ska kartläggas

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 12:58 CEST

Viva kompetenscentrum har utarbetat en modell för kompetenskartläggning av de asylsökande som för närvarande är bosatta på Umebygdens etableringscentrum. De ska även genomföra en första kartläggning med hjälp av tre avgångsstudenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Media-no-image

Framgångsrikt gymnasieval men nämnden går mot underskott

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 12:56 CEST

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott på knappt 4 miljoner kronor efter årets första fyra månader. Prognosen för hela året är ett underskott på 12 miljoner kronor. Underskottet kommer från gymnasieverksamheten och beror framförallt på strukturella problem på tre av de fyra gymnasieskolorna.

Media-no-image

Underhållsarbete på Kyrkbron, 1 juni – 1 augusti

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 08:46 CEST

Nödvändiga underhållsarbeten kommer att utföras på Kyrkbron under sommaren. Arbetet beräknas pågå mellan 1 juni och 1 augusti.

Media-no-image

Ytterligare 27 mnkr till Norrlandsoperan

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 12:56 CEST

Umeå kommun skjuter till 26,9 mnkr för upprustning av Norrlandsoperans lokaler, efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Finansiering sker genom förskjutning av andra investeringar, vilket kommer att redovisas till budgetberedningen under våren 2016.

Självplock av munksten på Rådhustorget 7 juni

Självplock av munksten på Rådhustorget 7 juni

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 10:55 CEST

Tisdag 7 juni, klockan 16 - 21, erbjuder kommun invånarna att plocka de stenar som ligger på Rådhustorget idag, så kallad munksten. Alla stenarna ska bort innan ombyggnaden av Rådhustorget kan börja. Du måste anmäla ditt intresse i förväg.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.