Tags

umeå kommun 670 umeå 556 umeå fritid 66 kultur 57 byggnadsnämnden 56 kommunfullmäktige 55 kommunstyrelsen 55 ungdomar 42 näringslivs- och planeringsutskottet 36 medborgarförslag 34 tekniska nämnden 31 arbetsutskott 30 detaljplan 26 arbetsutskottet 25 unga 24 glashuset 24 förskola 24 fritidsnämnden 24 skola 23 gymnasiet 22 2014 22 tillväxt 21 budget 21 fritid 20 bostäder 18 jörgen boman 17 för- och grundskolenämnden 17 jämställdhet 17 kulturhuvudstad 16 presskonferens 15 umeå 2014 15 motion 15 idrott 14 umebrå 14 för- och grundskolenämnd 14 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 rådhusesplanaden 14 holmsund-obbola 13 invigning 13 dragonskolan 13 väven 13 miljö 13 kulturhuvudstadsutskottet 12 midgårdsskolan 12 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 bad 12 ekonomi 12 umeå2014 11 badhus 11 dialog 11 befolkning 11 nämnd 11 kommundel 11 byggnadsnämnden umeå 11 obbola 11 holmsund 11 kollektivtrafik 11 kvinnohistoriskt museum 11 utbildning 11 midgård 11 för- och grundskola 11 sm-veckan 11 socialnämnden 10 umeå kultur 10 ersboda 10 cykel 10 kulturhuvudstad 2014 10 jämställdhetsutskottet 10 barn 10 samarbete 9 konst 9 hörnefors 9 parkering 9 musik 9 håkan göransson 9 rådhustorget 9 parker 9 lägenheter 9 sävar 9 lennart holmlund 9 museum 8 stadsliden 8 fridhemsgymnasiet 8 grundskola 8 turism 8 familjedaghem 8 bibliotek 8 projekt 8 umeåregionen 8 nydala 8 glashuset 2014 8 föreningar 8 bokslut 8 utveckling 8 hotell 7 kulturväven 7 inflyttning 7 elever 7 dans 7 dragon 7 Visa alla taggar
Media-no-image

Utformningen av Rådhustorget börjar nu

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 15:09 CET

Nu inleds arbetet med ny gestaltning av Rådhustorget. Tekniska nämnden har beslutat att godkänna projektbeskrivningen för ombyggnaden av Rådhustorget och rapporten från medborgardialogen. I projektbeskrivningen fastslås förutsättningar och målsättningar med arbetet. Ombyggnad av Rådhustorget ska påbörjas under år 2015.

Media-no-image

Goda förutsättningar ska skapas på Vasaplan

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 14:34 CET

Vasaplan ska byggas om för att skapa goda förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, skapa en tryggare och mer trivsam miljö och förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder. Genom ombyggnaden ska det finnas utrymme på Vasaplan för ett fördubblat antal resor med buss. En mittperrong på Vasaplan ger de bästa förutsättningarna för kollektivtrafiken med flera.

Media-no-image

Framgångsrikt arbete för ett renare och tryggare Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 13:54 CET

Umeå har blivit renare och tryggare över åren. Kommunen har konsekvent arbetat enligt ett åtgärdsprogram för ett renare och tryggare Umeå. Mätningar som Statistiska Centralbyrån (SCB) har genomfört talar sitt tydliga språk – Umeå har blivit renare och tryggare.

Media-no-image

Umeå kommun överklagar beslut om hyresersättning till Waldorfskolan

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:59 CET

Waldorfskolan fick igenom sin överklagan på kommunens hyresersättning i Förvaltningsrätten. För- och grundskolenämnden överklagar nu beslutet i Kammarrätten.

Media-no-image

Beviljat bygglov för multiarena vid Harpsjön i Obbola

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:36 CET

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för den multiarena som Obbola IK planerar vid Harpsjön. Syftet med multiarenan är att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av Harpsjöns friluftsområde. Byggnadsnämnden beslutade även om bygglov i efterhand för en skidstuga och ett förråd.

Media-no-image

Reviderad detaljplan i Sävar centrum

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:36 CET

Byggnadsnämnden har antagit en reviderad detaljplan för ett område i centrala Sävar. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar att vidareutveckla centrum med bland annat centrumskapande verksamheter och bostäder. Planområdet avgränsas i söder av Kaptensvägen och i norr av bostadsbebyggelse. I väster av Lärkstigen och av Kyrkvägen/Kungsvägen i öst.

Media-no-image

Plan för förskola och boende för äldre i samma byggnad

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:35 CET

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan på Mariehem. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av ett särskilt boende för äldre och en förskola. Verksamheterna är tänkta att vara integrerade i samma byggnad med möjligheter att samverka i den. Planområdet avgränsas av Älgvägen i norr och bostadsområden i söder och öster samt ett naturområde i väster.

Media-no-image

Resultat av granskning: Umeå kommun bedriver ett ambitiöst arbete med att utveckla vården i livets slutskede

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 13:44 CET

​Kommunrevisionen har granskat kommunens vård och omsorg i livets slutskede, den palliativa vården. Granskningen visar att kommunen bedriver ett ambitiöst arbete med att utveckla den palliativa vården med god kompetens och stort engagemang hos personal och ledning.

Media-no-image

​Ekonomiska utmaningar för äldrenämnden

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 13:42 CET

För att klara en budget i balans 2015 behöver äldrenämndens verksamheter genomföra åtgärder på flera plan. Äldrenämnden ställde sig vid sammanträdet den 18 december bakom verksamhetens förslag till aktiviteter och gav verksamheten i uppdrag att utreda dem vidare.

Media-no-image

Umeå kommun väljer att betala skadestånd

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 15:30 CET

​Skolinspektionen har granskat en kommunal skola i Umeå för sitt arbete mot kränkande behandling av en elev. Skolinspektionen avslutade ärendet i oktober eftersom skolan vidtagit åtgärder som krävs. Barn- och elevombudet (BEO) har därefter utrett ärendet och riktat ett skadeståndsanspråk på 120 000 kr till Umeå kommun för de kränkningar som eleven upplevde under sin tidigare skolgång.

Media-no-image

Så hanterar individ- och familjenämnden de ekonomiska utmaningarna

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 13:11 CET

Kommunens vård och omsorg står inför stora ekonomiska utmaningar. Volymökningar, höga kostnader och ökade krav gör att det krävs åtgärder på flera plan. Individ- och familjenämnden ställer sig bakom merparten av verksamhetens förslag på aktiviteter för att klara en budget i balans 2015.

Media-no-image

Dragonskolan anställer elevvärd

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 12:01 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att Dragonskolan ska anställa en elevvärd för att öka tillsynen och vuxennärvaron på skolan. Dragonskolan är en mycket attraktiv skola för elever både lokalt, regionalt och nationellt. Det innebär stora utmaningar och påfrestningar för att upprätthålla en god arbetsmiljö för elever och personal.

Media-no-image

​​Besked om Västra länken "blixt från klar himmel"

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 16:35 CET

– Vi är otroligt överraskade över beskedet om Västra länken. Det är nu upp till Trafikverket att handlägga ärendet utan att tidsplanen för projektet påverkas. Det säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i en kommentar till att arbetsplanen för den sista delen av Umeåprojektet måste handläggas ytterligare.

Jämställdhetspriset 2014 går till Norrmejerier

Jämställdhetspriset 2014 går till Norrmejerier

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 16:04 CET

Umeå kommuns jämställdhetsutskott tilldelar Norrmejerier årets jämställdhetspris. Priset får de för sitt arbete med att öka andelen kvinnor i både ledning och produktionsled.

Media-no-image

Vård- och omsorgspersonalens arbetssituation utvärderas

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 16:41 CET

​Vård- och omsorgspersonalens arbetsmiljö är ett viktigt förbättringsområde för Umeå kommun. Målsättningen är att skapa fler heltider, anställa fler tillsvidareanställda och minska sjukfrånvaron. Kommunen arbetar nu med flera olika insatser för att använda resurserna på bästa sätt, ett exempel är arbetet med att förbättra bemanning och schema.

Media-no-image

Bostadsbyggandet i Umeå tar rejäl fart

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 14:06 CET

​Omkring 1 000 nya bostäder kommer att färdigställas i Umeå under 2015, och det ser ut att bli många även under 2016. I år färdigställs omkring 500 bostäder.

Media-no-image

Ekonomiskt stöd till Tjejjouren i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 12:09 CET

Jämställdhetsutskottet har beslutat att stötta Tjejjouren i Umeå med 60 000 kronor. Bidraget ska möjliggöra en förstärkning av det förebyggande arbete som de bedriver gentemot unga som definierar sig som tjejer.

Media-no-image

1 150 nya IKT-jobb kan skapas i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 10:53 CET

​En ny undersökning som gjorts på uppdrag av Umeå kommun och InfoTech Umeå visar att det finns behov av över 1 000 nya tjänster i Umeå den närmaste tiden. Framförallt handlar det om programmerare och utvecklare till stadens snabbt växande IKT-bransch.

Barn och unga kan få ökat stöd nästa år

Barn och unga kan få ökat stöd nästa år

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 16:26 CET

Det kommunala aktivitetsstödet delas ut till föreningar som anordnar aktiviter för barn och unga i Umeå kommun. Det gäller både idrottsföreningar och allmänna ungdomsföreningar. Hitintills har stödets bestått av en fast summa men nu har fritidsnämnden beslutat att det nästa år ska finnas möjlighet till en rörlig del. Det kan innebära en bonus för föreningarna.

Media-no-image

Nya avtal om ensamkommande barn

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 16:01 CET

​Kommunstyrelsen har beslutat att Umeå kommun ska teckna två nya avtal med Migrationsverket om så kallade ensamkommande barn. Ett avtal gäller 47 asylplatser för barn i åldern 15–17 år och det andra 68 platser för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT).

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.