Tags

umeå kommun 706 umeå 597 umeå fritid 70 kultur 61 byggnadsnämnden 59 kommunstyrelsen 56 kommunfullmäktige 56 ungdomar 46 tekniska nämnden 37 medborgarförslag 36 näringslivs- och planeringsutskottet 36 detaljplan 30 arbetsutskott 30 förskola 27 skola 25 gymnasiet 25 arbetsutskottet 25 unga 24 glashuset 24 fritidsnämnden 24 fritid 22 tillväxt 22 2014 22 budget 22 bostäder 21 jämställdhet 19 för- och grundskolenämnden 17 jörgen boman 17 för- och grundskolenämnd 17 kulturhuvudstad 16 idrott 15 umeå 2014 15 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 15 presskonferens 15 umebrå 15 motion 15 dragonskolan 14 miljö 14 rådhusesplanaden 14 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 väven 14 midgårdsskolan 14 holmsund-obbola 14 invigning 13 ekonomi 13 holmsund 13 kvinnohistoriskt museum 13 befolkning 12 midgård 12 för- och grundskola 12 obbola 12 kollektivtrafik 12 jämställdhetsutskottet 12 bad 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 nämnd 12 dialog 12 badhus 11 sävar 11 byggnadsnämnden umeå 11 sm-veckan 11 umeå2014 11 rådhustorget 11 kommundel 11 utbildning 11 ersboda 10 museum 10 cykel 10 bokslut 10 umeå kultur 10 socialnämnden 10 kulturhuvudstad 2014 10 barn 10 konst 9 hörnefors 9 hotell 9 familjedaghem 9 stadsliden 9 musik 9 parker 9 föreningar 9 bibliotek 9 håkan göransson 9 turism 9 fridhemsgymnasiet 9 lägenheter 9 lennart holmlund 9 samarbete 9 parkering 9 glashuset 2014 8 kvinnohistorisktmuseumumeå 8 elever 8 grundskola 8 projekt 8 nydala 8 umeåregionen 8 utveckling 8 inflyttning 8 dans 7 näringsliv 7 Visa alla taggar
​Detaljplan för hotell antagen

​Detaljplan för hotell antagen

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 17:01 CEST

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för ett planerat hotell vid Renmarkstorget. Planen möjliggör att det befintliga parkeringshuset kan byggas på med ytterligare tre våningar för hotell och/eller kontor, samt inglasning av den befintliga pelargången.

Media-no-image

Umeå kommuns årsredovisning fastställd

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 16:22 CEST

Umeå kommuns resultat och årsredovisning för 2014 har fastställts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat för 2014 blev –75,6 mnkr. Balanskravsresultatet var –48,6 mnkr, och den summan måste inarbetas inom tre år. Plusresultatet för kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, uppgick till 182,4 mnkr.

Parkarbeten 2015

Parkarbeten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 14:19 CET

Umeå kommun planerar parkarbeten för sammanlagt 31 miljoner kronor under 2015. Årets parkinvesteringar handlar till stor del om att färdigställa parkerna inom Staden mellan broarna men också om att bygga nya äventyrslekplatser. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.

Media-no-image

Gatuarbeten 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 11:26 CET

Umeå kommun planerar gatuarbeten för sammanlagt 211 miljoner kronor under 2015. Cirka hälften av är pågående projekt som pågår under flera års tid. Till exempel Vasaplan, Rådhustorget och färdigställande av Nygatan. Investeringsprogrammet har beslutats av tekniska nämnden.

Media-no-image

Jämställdhet i skolornas omklädningsrum

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 11:17 CET

Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.

Media-no-image

Sammanställning av 2014 års luftmätningar

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 20:20 CET

För tredje året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och halten av partiklar har minskat kraftigt. Samtidigt klars inte de svenska normerna för kvävedioxid gällande timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Det visar 2014 års mätningar av luften vid Västra Esplanaden i Umeå.

Media-no-image

Nej till ansökan om start av fristående förskola i Holmsund

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 14:02 CET

​För- och grundskolenämnden beslutar att avslå ansökan från Holmsunds församling om start av fristående förskola i Holmsund med rösterna 7 mot 4. Nämndens tidigare beslut att samordna förskola och skola i Holmsund kommer att täcka behoven av platser enligt prognos och under överskådlig tid.

Media-no-image

Omsorg med pedagogisk inriktning för barn till EU-migranter

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 13:57 CET

EU-migranter i Umeå kommer att erbjudas omsorg med pedagogiska inslag till sina barn. Det var ett extrainsatt beslutsärende där socialdemokraternas förslag röstades igenom med 9 röster mot 2. Nämnden är angelägen om att det skapas en pedagogisk verksamhet utifrån barnkonventionens värdegrund.

Media-no-image

​Umeå kommuns vetenskapliga pris 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 13:54 CET

Anna Zachrisson får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2015, inom området miljö. Hon får priset för att hon är en mycket produktiv och begåvad ung forskare. Anna Zachrisson är lektor vid den statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

Media-no-image

Möbelutställning i återbrukets tecken – från ide till färdig produkt

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 08:17 CET

Lördag 28 mars, kl. 10.00–14.00, har Vindelns folkhögskola vernissage i Returbutiken. Elever från utbildningen ”Färg och form i inredning” på Vindelns folkhögskola, visar egendesignade möbler. Skapade med återbruksmaterial från butiken.

Media-no-image

Var med och uppmärksamma Earth hour

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 06:00 CET

Lördag 28 mars klockan 20.30–21.30 deltar Umeå kommun i världens största miljömanifestation Earth Hour. Då släcks ljuset på många platser i landet under en timmes tid för att uppmärksamma klimatfrågan. Var med du också!

Media-no-image

Fler bostäder byggs

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 16:06 CET

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för fler bostäder, både radhus och lägenheter. – Eftersom det finns ett stort behov av bostäder är vi naturligtvis glada att det ständigt byggs, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Media-no-image

​Ytterligare åtgärder mot barnfattigdom

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 14:35 CET

Individ- och familjenämnden ger två utredningsuppdrag till socialtjänsten: I vilken grad genomförs barnkonsekvensanalyser vid beredning och beslut inom kommunens verksamheter? Vad tycker barn och familjer som beviljats försörjningsstöd om de åtgärder som kommunen vidtagit?

Media-no-image

​Så ska Umeå kommun möta efterfrågan och behov hos personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 14:18 CET

För att bättre möta efterfrågan och behov hos personer med funktionsnedsättning har individ- och familjenämnden beslutat om en fyraårig strategiplan för boende, arbete, sysselsättning och fritid.

Media-no-image

Förändrat programutbud inom den kommunala gymnasieskolan inför läsåret 2015/2016

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 12:04 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att inte erbjuda Handelsprogrammet nästa läsår samt att lägga ner samhällsvetenskapsprogrammet på Fridhemsgymnasiet. Den engelskspråkiga utbildningen International Baccalaureate (IB) på Midgårdsskolan läggs också ner. Anledningen är att de är för få elever som har sökt dessa utbildningar.

Gymnastikens hus ett steg närmare verklighet

Gymnastikens hus ett steg närmare verklighet

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 17:32 CET

Etableringen av ett hus för gymnastik har länge varit en önskan från gymnastikföreningarna i Umeå kommun. I och med ett beslut från fritidsnämnden tar Gymnastikens hus ett stort steg från önskan mot verklighet.

Pressvisning och vernissage ”En ropande tystnad transformerad”

Pressvisning och vernissage ”En ropande tystnad transformerad”

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 11:49 CET

Lördag den 28 mars öppnar Kvinnohistoriskt museum en utställning om kvinnor, ålder, historia – och trans. Välkommen till pressvisning torsdag 26 mars kl. 11, Kvinnohistoriskt museum, Väven, där museichef Maria Perstedt och utvecklingsledare Jennie Forsberg ger en förhandsvisning av utställningen.

Scharinska villan tillbaka i nygammal kostym

Scharinska villan tillbaka i nygammal kostym

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 08:31 CET

​Scharinska villan är färdigrenoverad. Lördag 28 mars bjuder Umeå kommun och Länsstyrelsen in till öppet hus för att visa upp byggnaden som nu är återställd enligt byggnadsminneförklaringen.

Media-no-image

”Helt oacceptabelt att frångå avtalet om Västra länken”

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 14:53 CET

Kommunledningen i Umeå reagerar mycket starkt på att Trafikverket inför två nya alternativ för Västra länken och på sätt förlänger projekttiden med minst två år. – Med detta frångår Trafikverket avtalet med Umeå kommun, vilket är helt oacceptabelt, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Media-no-image

Idrottssponsring värdefull för kommunen

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 10:13 CET

Umeå kommun, via Näringslivsservice, sponsrar elitidrotten med omkring 1 miljon kronor årligen. En färsk medieanalys visar att föreningarnas exponering av kommunen ger 1,8 miljoner kronor tillbaka i annonsvärde

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.