Tags

umeå kommun 662 umeå 545 umeå fritid 64 kommunstyrelsen 55 kommunfullmäktige 55 kultur 54 byggnadsnämnden 53 ungdomar 41 näringslivs- och planeringsutskottet 36 medborgarförslag 34 arbetsutskott 30 tekniska nämnden 28 arbetsutskottet 25 detaljplan 24 unga 24 glashuset 24 förskola 23 fritidsnämnden 23 skola 23 gymnasiet 22 2014 22 budget 21 fritid 19 tillväxt 19 för- och grundskolenämnden 17 jörgen boman 17 jämställdhet 17 bostäder 17 kulturhuvudstad 16 motion 15 presskonferens 15 umeå 2014 15 umebrå 14 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 för- och grundskolenämnd 14 miljö 13 rådhusesplanaden 13 idrott 13 invigning 13 holmsund-obbola 13 kulturhuvudstadsutskottet 12 midgårdsskolan 12 ekonomi 12 bad 12 dragonskolan 12 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 12 kvinnohistoriskt museum 11 badhus 11 sm-veckan 11 kommundel 11 befolkning 11 umeå2014 11 obbola 11 midgård 11 byggnadsnämnden umeå 11 holmsund 11 nämnd 11 dialog 11 väven 11 utbildning 11 socialnämnden 10 kulturhuvudstad 2014 10 cykel 10 kollektivtrafik 10 för- och grundskola 10 jämställdhetsutskottet 10 ersboda 10 parkering 9 barn 9 samarbete 9 parker 9 musik 9 sävar 9 håkan göransson 9 konst 9 lennart holmlund 9 hörnefors 9 umeå kultur 8 nydala 8 familjedaghem 8 grundskola 8 utveckling 8 glashuset 2014 8 föreningar 8 projekt 8 stadsliden 8 museum 8 bokslut 8 lägenheter 8 rådhustorget 8 bibliotek 8 evenemang 7 fridhemsgymnasiet 7 inflyttning 7 turism 7 dans 7 grubbeskolan 7 fritidsgård 7 detaljplanering 7 umeåregionen 7 Visa alla taggar
Media-no-image

Ledamöter valda till utskott

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 13:39 CET

​Kommunstyrelsen har valt ledamöter till dess arbetsutskott, näringslivs- och planeringsutskott samt personalutskott. I bifogad bilaga finns förteckningar över både ordinarie ledamöter och ersättare.

Media-no-image

Glashuset ska avvecklas

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 13:19 CET

​Glashuset på Rådhustorget kommer att avvecklas under första kvartalet 2015, efter ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Samhällsbyggnad/fastighet har fått i uppdrag att sälja huset.

Media-no-image

Nytt sätt att fördela småhustomter på Tavleliden

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 10:57 CET

Efter inkomna synpunkter mot tidigare fördelningssätt kommer Umeå kommun att fördela två småhustomter på Tavleliden genom lottdragning. – Vi vill helt enkelt prova hur det här fungerar, och jämföra med tidigare system – ”först till kvarn”, säger mark- och exploateringsingenjör Lars Lundgren.

Media-no-image

Bolag bildas för anläggning på Vallberget

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 17:06 CET

Umeå kommun och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag för anläggningen Vallberget, efter ett beslut i kommunfullmäktige. Umeå Kommunföretag och Balticgruppen satsar 40 miljoner kronor vardera i eget kapital.

Media-no-image

​Stora utmaningar för kommunen

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 17:03 CET

Umeå kommun har goda ekonomiska förutsättningar men står inför ökande behov och minskande intäkter. Om detta var samstämmigheten stor när kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten för årets åtta första månader.

Media-no-image

Styrelser och nämnder formerade

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 17:00 CET

​Kommunfullmäktige har valt ledamöter till styrelser och nämnder. Hans Lindberg (S) tar över efter partikamraten Lennart Holmlund som kommunstyrelsens ordförande, och Anders Ågren (M) kvarstår som 1:e vice ordförande. Tredje kommunalråd är Margareta Rönngren (S).

Inbjudan: Utdelning av årets turismpriser

Inbjudan: Utdelning av årets turismpriser

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 12:10 CET

Torsdagen den 27 november kl. 17:40 äger utdelning av årets turismpriser i Umeåregionen rum på Hotel Aveny, Rådhusesplanaden.

Media-no-image

Skolledningen reser till Vasa

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 07:00 CET

Måndag till och med onsdag 24-26 november åker för- och grundskolans ledningsgrupp till Vasa i Österbotten för att studera det framgångsrika finska skolsystemet.

Bidrag till enskilda vägar återkommer

Bidrag till enskilda vägar återkommer

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 13:25 CET

Bidraget till enskilda vägar ska återställs för åren 2015 och 2016 enligt det regelverk som gällde innan bidraget avvecklades, det har tekniska nämnden beslutat. Inför 2017 görs en bedömning av nämndens möjligheter till fortsatt finansiering av bidraget till enskilda vägar.

Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå

Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 12:48 CET

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga i Umeå kommun. ”Trafiksäkerhetsprogram 2014 - Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå” är nästa steg i kommunens långsiktiga arbete med att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Fokus ligger på de oskyddade trafikanterna och målet till år 2020 är att antalet allvarligt skadade och dödade i trafiken ska minska med 39 %.

Barnens lyktor tänds i tusental

Barnens lyktor tänds i tusental

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:24 CET

I kväll, fredag 21 november, tänds tusentals lyktor som förskolebarn har gjort i Rådhusparken i Umeå. Det sker inte bara i Umeå, 21 andra kommuner i landet är också representerade i manifestationen som skapar gemenskap och låter barnen ta plats i samhället.

Media-no-image

​​Extrapengar fördelade i Sävar

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 16:23 CET

Omkring 250 000 kronor ska satsas på olika behov av engångskaraktär inom olika verksamheter. Det har kommundelsnämnden i Sävar beslutat efter att presidiets förslag röstats ned med siffrorna 6–5.

Media-no-image

Umeå kommun ska förbättra informationen om språkstärkande åtgärder

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 15:31 CET

​Kommunen säkerställer medborgarnas rättigheter till sitt minoritetsspråk som helhet men ska bli bättre på att kartlägga behov av förskola på samiska och informera om den stärkta rätten till modersmålsundervisning.

Media-no-image

Förskolan i fokus i för- och grundskolenämndens budget 2015

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 15:30 CET

​En enig för- och grundskolenämnd har fattat beslut om budget 2015. Av nämndens totala budget på 2 179,7 mnkr är effektiviseringsbehovet nästa år är totalt 62 mnkr men där tillfälliga projektmedel på 18 mnkr kommer att användas för att minska effekterna på verksamheten. Förskoleverksamheten undantas medan övriga verksamheter ska effektiviseras med sammanlagt 44 mnkr under 2015.

Media-no-image

Åsiktstorg på Midgårdsskolan om Unga14-enkäten

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 08:45 CET

Måndag 24 november kl.08.30-16.00 arrangeras ett så kallat ”åsiktstorg” på Midgårdsskolan för att diskutera resultatet av Unga14-enkäten som genomfördes tidigare i år. Frågor som handlar om stress samt trivsel, trygghet och likabehandling kommer att vara i fokus.

Pressinbjudan: Väven slår upp dörrarna imorgon kl. 13

Pressinbjudan: Väven slår upp dörrarna imorgon kl. 13

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 08:00 CET

Efter ett lyckat genrep öppnar Umeå stadsbibliotek och Vävens andra verksamheter till helgen. Media hälsas välkommen att vara med hela dagen och kvällen, med start kl. 13.

​Elever utforskar och visar sin närmiljö med foto

​Elever utforskar och visar sin närmiljö med foto

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 07:00 CET

Tre förskoleklasser i Umeå kommun har fått utforska sin närmiljö med fotografi. Projektet avslutas med en utställning med elevernas egna foton av sina utvalda platser.

Media-no-image

Ökade satsningar på Umeås musikliv, Samiska veckan, Littfest och Umefolk

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 17:31 CET

Idag, 19 november, fattade en enig Kulturnämnd beslut om budgeten för verksamhetsåret 2015. Kulturnämnden behåller ett oförändrat stöd till kulturföreningarna och kan även göra en ökad satsning på Umeås musikliv, Samiska veckan och Littfest. Dessutom får Ålidhemsbiblioteket ökad budget för att få bättre förutsättningar att möta den ökade efterfrågan.

Två veckors premiär för kultur och upplevelser

Två veckors premiär för kultur och upplevelser

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 14:10 CET

Fredag 21 november öppnar de kommunala verksamheterna i Väven – Umeås nya plattform för kultur och upplevelser. Under två fullmatade premiärveckor bjuds besökarna på ett brett program med allt från musikupplevelser till författarbesök.

Media-no-image

​Umeå höjer kvalitetskraven på de externa hemtjänstutförarna

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 14:03 CET

Umeå kommun förändrar nu kraven på de hemtjänstutförare som vill bli certifierade som leverantör av hemtjänst. Utbildningsnivån ska höjas, kravet att dokumentera i kommunens verksamhetssystem tas bort, men lagen om valfrihet (LOV) fortsätter att vara grundförutsättningen för hemtjänstutförarna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.