Taggar

umeå kommun 824 umeå 710 umeå fritid 88 kultur 80 byggnadsnämnden 78 ungdomar 59 kommunstyrelsen 58 kommunfullmäktige 56 tekniska nämnden 45 medborgarförslag 36 näringslivs- och planeringsutskottet 36 detaljplan 36 förskola 34 arbetsutskott 30 skola 28 gymnasiet 27 fritid 26 arbetsutskottet 26 fritidsnämnden 25 unga 25 tillväxt 24 glashuset 24 bostäder 23 budget 23 2014 22 väven 22 kvinnohistoriskt museum 21 jämställdhet 20 umebrå 20 för- och grundskolenämnd 20 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 19 för- och grundskolenämnden 17 jörgen boman 17 dragonskolan 17 idrott 17 kulturhuvudstad 16 nämnd 16 presskonferens 16 kvinnohistorisktmuseumumeå 16 umeå 2014 15 motion 15 rådhusesplanaden 15 cykel 15 miljö 15 holmsund 15 rådhustorget 15 befolkning 15 jämställdhetsutskottet 14 museum 14 midgårdsskolan 14 ekonomi 14 invigning 14 kollektivtrafik 14 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 holmsund-obbola 14 utbildning 13 barn 13 för- och grundskola 13 familjedaghem 13 bad 13 dialog 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 konst 12 badhus 12 midgård 12 umeå2014 12 sävar 12 obbola 12 kommundel 11 musik 11 umeå kultur 11 ersboda 11 fridhemsgymnasiet 11 byggnadsnämnden umeå 11 sm-veckan 11 hotell 10 inflyttning 10 grundskola 10 kulturhuvudstad 2014 10 socialnämnden 10 parkering 10 turism 10 föreningar 10 bibliotek 10 bokslut 10 samarbete 10 lennart holmlund 9 projekt 9 nydala 9 ombyggnad 9 grubbeskolan 9 parker 9 hörnefors 9 håkan göransson 9 lägenheter 9 stadsliden 9 evenemang 9 gator och parker 8 detaljplanering 8 fastighet 8 Visa alla taggar
Media-no-image

Mottagande av nyanlända barn och elever i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 16:17 CET

​Umeå kommuns grundskolor har tagit emot 105 nyanlända elever under hösten 2015 till och med november. Situationen är dubbelt så många mottaganden jämfört med samma period för ett år sedan. En mottagningsenhet möter vårdnadshavare och deras barn och ger information och förbereder inför skolstart, och flera skolor har en förberedelse att ta emot nyanlända.

Media-no-image

Anmälningar om kränkande behandlingar har minskat

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 15:42 CET

​För- och grundskolenämnden har fått information om förskolorna och skolornas egen rapportering om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Rapporteringen samlas in av Elevhälsan och visar att dessa har minskat i såväl förskolor som grundskolor i jämförelse med läsåret 2013/2014.

Media-no-image

​Fritidshem ska erbjudas på skola enligt skollagen

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 15:33 CET

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med Skollagen att endast erbjuda skolbarnomsorg i fritidshem vid elevens hemskola. Elever som går på de fristående fritidshemmen Bilaal och Solgläntan, ca 50 elever, kommer att erbjudas plats på fritidshem på elevens hemskola från höstterminen 2016.

Upphandling klar för gestaltning av Vasaplan

Upphandling klar för gestaltning av Vasaplan

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 11:29 CET

Umeå kommun planerar att bygga om Vasaplan och det blev WSP som fick uppdraget att utforma platsen. Ombyggnaden ska säkerställa kapacitet för kollektivtrafiken även på längre sikt, förbättra tillgängligheten samt skapa en attraktiv och trygg stadsmiljö. Byggstarten är planerad till 2017.

Uppdrag: utveckla Umeå som destination

Uppdrag: utveckla Umeå som destination

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 10:03 CET

Anna Molin, för närvarande distriktsansvarig vid Riksteatern, har rekryterats av Umeå kommun som näringslivsutvecklare för besöksnäringen. Hon tillträder tjänsten 29 februari.

Media-no-image

Umeå kan få en action sport park

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 17:43 CET

KFUM har under ett antal år utrett möjlighet att bygga ut den befintliga lägergården på Nydala med en inkluderande action sportanläggning. Efter ett beslut av fritidsnämnden kan planerna nu ta ett steg närmre mot verklighet.

Media-no-image

Nytt arbetssätt ger bättre fritid för unga på Haga

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 17:16 CET

Under flera år har det funnits en fritidsgård för unga på Haga och Sandbacka. Sandagården har under en period haft väldigt få besökare. Därför testade Umeå kommun under 2015 ett nytt sätt att träffa ungdomarna. Försöket fick stor effekt och därför har fritidsnämnden nu beslutat att fortsätta på den inslagna vägen.

Media-no-image

Nya mål ska ge ökat inflytande och jämlik äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 14:41 CET

Äldrenämnden antog vid sammanträdet den 24 november uppdragsplan och budget för 2016. Nämnden gör flera satsningar för att utveckla äldreomsorgen i Umeå kommun.

Byggstart för äldreboende och förskola i nytt samverkanshus

Byggstart för äldreboende och förskola i nytt samverkanshus

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 08:42 CET

Fredag 27 november startar bygget av ett unikt samverkanshus på Älgvägen på Mariehem. Huset blir det första i sitt slag som byggs av Umeå kommun och ska rymma en förskola, äldreboende och ett gemensamt produktionskök.

Hyllade för 25 år i kommunens tjänst

Hyllade för 25 år i kommunens tjänst

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 16:08 CET

I år uppmärksammas 182 medarbetare som har arbetat 25 år i Umeå kommuns tjänst. De flesta av dem samlades på Rådhuset måndag 23 november för att fira och få sina gåvor som trotjänare.

Så blir orangeriet på Rådhustorget

Så blir orangeriet på Rådhustorget

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 11:07 CET

Tekniska nämnden har beslutat att godkänna arkitekternas förslag på utformning av orangeriet på Rådhustorget.

Media-no-image

Tornkran ställs upp på Vasagatan

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 13:20 CET

En tornkran kommer inom kort att placeras på Vasagatan i höjd med Utopia. Den byggs upp som en viadukt med fri passage under. Det är en bra lösning i ett trånga och komplicerade innerstadsprojekt som det är på Vasagatan.

Godkänd detaljplan för bostäder i fyra skivhus vid Kvarnvägen

Godkänd detaljplan för bostäder i fyra skivhus vid Kvarnvägen

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 17:26 CET

​Byggnadsnämnden har godkänt en detaljplan för ett område vid Kvarnvägen, ovanför småbåtshamnen vid Lundåkern. Där planeras för fyra byggnader med totalt cirka 120 lägenheter. Detaljplanen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Antagen detaljplan för kvarteret Fabriken (Länsförsäkringar)

Antagen detaljplan för kvarteret Fabriken (Länsförsäkringar)

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 17:22 CET

En ny detaljplan för kvarteret där Länsförsäkringar ligger har antagits av byggnadsnämnden. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar för att förtäta kvarteret. Det planeras för bostäder och kontor men även handel.

Media-no-image

Återremiss för rivningslov av huset där Peppes ligger

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 17:18 CET

Umeå kommun, genom Fastighet, har ansökt om att riva fastigheten Ymer 1. Det är byggnaden i korsningen Västra Esplanaden och Kungsgatan som Peppes ligger i. Kommunen äger fastigheten och det har länge funnits en plan att riva huset och bygga ett parkeringshus. Byggnadsnämnden beslutade att ärendet återremitteras för att utreda hur platsen kan användas fram till dess att en ny byggnad är på plats.

Media-no-image

Bygglov för Hjältarnas hus vid NUS

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 17:14 CET

​Byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov för Hjältarnas hus uppe på sjukhusområdet. Kontorets förslag var att avslå ansökan då huset planeras byggas på ett område som är reserverat för en framtida gång- och cykelbro som kan sammanbinda stråken längs älven med Ålidbacken. En oenig byggnadsnämnd gör dock bedömningen att gång- och cykelvägen går att lösa med en alternativ dragning.

Disco i dagarna två

Disco i dagarna två

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 15:33 CET

Den 20-21 november är det dags för uppföljaren till 2014 års stora ungdomsfestival i Umeå. Festivalen 2 days in Umeå kör fulla ställ på folkets hus för fjärde året i rad.

Media-no-image

Kommunen erbjuder fler platser för korttidsvistelse

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 12:40 CET

Vid sammanträdet i individ- och familjenämnden 18 november 2015 beslutade ledamöterna att driva Kolbäckens korttidsboende för barn och unga i kommunal regi. Övertagande innebär att kommunen kan erbjuda fler platser.

Kalas, hemligheter och upptäcksresor när Väven fyller ett år

Kalas, hemligheter och upptäcksresor när Väven fyller ett år

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 10:15 CET

Lördag 21 november fyller Väven ett år. Missa inte vernissage med konstnären Karin Laaja, härlig folkmusik och guidade visningar med mera.

1000-tals lyktor under samma himmel på fredagkväll den 20 november

1000-tals lyktor under samma himmel på fredagkväll den 20 november

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 07:00 CET

Idéan i Umeå kommun har inbjudit alla barn i förskola och pedagogisk omsorg att göra ljuslyktor. Dessa tänds på internationella barndagen fredag 20 november klockan 18.00 i Vänortsparken. Barnens lyktor ska få stråla ikapp med himlens alla stjärnor och skapa en plats för magi och fantasi. Manifestationen synliggör barnen och den ger dem en gemensam röst i det offentliga rummet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.