Tags

umeå kommun 677 umeå 561 umeå fritid 66 kultur 58 byggnadsnämnden 58 kommunfullmäktige 56 kommunstyrelsen 55 ungdomar 42 näringslivs- och planeringsutskottet 36 medborgarförslag 35 tekniska nämnden 32 arbetsutskott 30 detaljplan 28 arbetsutskottet 25 förskola 24 fritidsnämnden 24 skola 24 glashuset 24 unga 24 gymnasiet 22 2014 22 tillväxt 21 budget 21 fritid 20 bostäder 18 jämställdhet 18 jörgen boman 17 för- och grundskolenämnden 17 kulturhuvudstad 16 motion 15 presskonferens 15 umeå 2014 15 umebrå 14 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 rådhusesplanaden 14 för- och grundskolenämnd 14 idrott 14 holmsund-obbola 13 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 13 dragonskolan 13 invigning 13 väven 13 miljö 13 midgårdsskolan 12 för- och grundskola 12 nämnd 12 bad 12 ekonomi 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 kollektivtrafik 11 byggnadsnämnden umeå 11 umeå2014 11 utbildning 11 holmsund 11 dialog 11 kommundel 11 midgård 11 befolkning 11 badhus 11 obbola 11 sm-veckan 11 kvinnohistoriskt museum 11 jämställdhetsutskottet 11 barn 10 socialnämnden 10 cykel 10 kulturhuvudstad 2014 10 umeå kultur 10 ersboda 10 parker 9 parkering 9 sävar 9 hörnefors 9 konst 9 bibliotek 9 familjedaghem 9 håkan göransson 9 bokslut 9 rådhustorget 9 lennart holmlund 9 lägenheter 9 samarbete 9 musik 9 föreningar 8 nydala 8 museum 8 projekt 8 turism 8 fridhemsgymnasiet 8 grundskola 8 umeåregionen 8 stadsliden 8 utveckling 8 glashuset 2014 8 dragon 7 grubbeskolan 7 kulturväven 7 evenemang 7 hotell 7 fritidsgård 7 Visa alla taggar
Media-no-image

Mål och principer för kommunens lekplatser i ny policy

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 12:41 CET

Tekniska nämnden har beslutat om en policy för lekplatser och lekmiljöer i Umeå. I den tydliggörs vilka förhållningssätt och ambitioner kommunen har med lekplatserna samt hur de ska skötas.

Media-no-image

Ombyggnationer på Nolia påskyndas

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 17:07 CET

Umeå kommun Fastighet rustar upp delar av Nolia. Nytt tak byggs och konferens- och restauranglokalerna ska byggas om. Takbytet har blivit försenat och vatten har läckt in. Detta har främst påverkat konferensverksamheten och Kummins restaurang. Från och med 1 februari stänger Kummins restaurang cirka 6 månader. Restaurangen kan hälsa sina gäster åter i augusti, i nyrenoverade lokaler.

Media-no-image

​Kotten i Stöcke får förlängt godkännande

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 15:12 CET

För- och grundskolenämnden beslutar att förlänga godkännandet av Kotten för att bedriva familjedaghemsverksamhet 1-5 år i Stöcke. Det finns fortsatt ett behov av platser i Stöcke samt önskemål från föräldrar att placera sina barn på Kotten.

Media-no-image

​​​För- och grundskolenämndens årsbokslut visar litet underskott

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 15:09 CET

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott mot budget på -6,4 mnkr 2014. Det motsvarar en avvikelse på -0,4 procent och stämmer väl med prognosen efter augusti på – 8 mnkr.

Media-no-image

Umeå äldreomsorg får ökat jämställdhetsfokus

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 13:22 CET

Äldreomsorgen har flera utmaningar när det gäller att ge jämlik vård och omsorg. Nu prioriterar Umeå kommuns äldrenämnd jämställdhet, HBTQ, etnicitet, klass och minoriteters rättigheter genom att bilda en politisk beredningsgrupp för jämställdhet med intersektionellt* perspektiv.

Media-no-image

Godkänd detaljplan för hotell vid Renmarkstorget

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 17:21 CET

Detaljplanen för Hilding Holmqvists planerade hotell vid Renmarkstorget har blivit godkänd av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden antog planen redan i november 2013 men den upphävdes och återförvisades efter ett beslut från Mark- och miljödomstolen. Domstolen ansåg att planen har ett så stort allmänt intresse att det inte var möjligt för Byggnadsnämnden att via delegation anta planen.

Media-no-image

Planläggning för fem nya bostadshus på Ålidhem

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 17:18 CET

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planläggning av karteret Professorn på Ålidhem. Bostaden har ansökt om en ny detaljplan för att kunna bygga fem nya bostadshus. Kvarteret ligger mellan Professorvägen och Pedagoggränd.

Media-no-image

Plusresultat för gymnasie- och vuxenutbildningen

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 16:07 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde ett överskott på 14,7 miljoner kronor under 2014. Överskottet beror främst på att färre elever valt en fristående gymnasieskola samt att fler elever, både från Umeå och andra kommuner, väljer att studera i Umeå.

Media-no-image

Jämställdhet och HBTQ-frågor prioriteras

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 13:26 CET

​Individ- och familjenämnden bildar en politisk beredningsgrupp för jämställdhet och HBTQ-frågor. Det beslutades vid nämndens sammanträde onsdag 28 januari.

Framgångsrikt samarbete för ungas psykiska hälsa

Framgångsrikt samarbete för ungas psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 09:11 CET

​Marieområdets ledningsgrupp för HLT-samverkan tilldelas den 28 januari ett nationellt samverkanspris, Psynkpriset. Priset delas ut av Sverige Kommuner och Landsting (SKL) för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.

Fantasyförfattare besöker Tegs centralskola

Fantasyförfattare besöker Tegs centralskola

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 07:00 CET

På onsdag den 28 januari möter elever i årskurs 7 från Tegs centralskola och Linneaskolan författaren Niklas Krog som ska berätta om sitt författarskap. Han har bland annat skrivit böcker i fantasygenren, men även historisk skönlitteratur och lättlästa böcker.

Media-no-image

​Ja till vindkraftpark norr om Botsmark

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 16:15 CET

Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark. Det går emot ett tidigare beslut i näringslivs- och planeringsutskottet om att avstyrka parken. Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen.

”I was Greta Garbo” på Kvinnohistoriskt museum, torsdag 29 januari

”I was Greta Garbo” på Kvinnohistoriskt museum, torsdag 29 januari

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:11 CET

Från Hollywood till Umeå. Kvinnohistoriskt museum i samarbete med Umeå 2014 presenterar en fängslande uppläsning av Ottiliana Rolandssons ”I was Greta Garbo”, nu översatt till svenska. Ottiliana har i pjäsen vävt samman en unik berättelse där normbrytaren Greta Garbos hela liv är i centrum under kvällen. Tid och Plats: 29 januari, 18.00 – 19.30 (Insläpp 17.50), Kvinnohistoriskt museum.

Media-no-image

1 000 nior mot rasism

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 10:08 CET

På Förintelsens internationella minnesdag den 27 januari samlas alla Umeå kommuns niondeklassare till en temadag om demokrati och mänskliga rättigheter. Det är då 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades.

Media-no-image

Ekonomiskt stöd till Feministiskt forum

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 12:13 CET

Jämställdhetsutskottet har beslutat att stötta Feministiskt forum 2015 med max 10 000 kronor.

Media-no-image

​​Yrkande om EU-migranter besvarat

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 12:56 CET

Kommunen arbetar redan för att täcka behovet av akuta boendelösningar, i nära samverkan med ideell sektor. Det är svaret från kommunstyrelsens arbetsutskott på ett yrkande från Ulrika Edman (V) om att ordna tak över huvudet för utsatta EU-medborgare.

Media-no-image

Positiv löneutveckling för nyutexaminerade sjuksköterskor i Umeå kommun

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 06:00 CET

Umeå kommun höjer nu ingångslönen för nyutexaminerade sjuksköterskor för tredje året i rad för att locka nya medarbetare. I år är ingångslönen för nyutexaminerade sjuksköterskor 26 000 kr. Rekryteringsbehovet är stort när det gäller sjuksköterskor, både av nyexaminerade och specialistutbildade.

Media-no-image

Renata Ingbrant får årets Elsa Swenson-stipendium

Pressmeddelanden   •   2015-01-14 16:03 CET

Renata Ingbrant, filosofie doktor i slaviska språk med inriktning mot polsk litteratur vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet, tilldelas årets stipendium från Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek.

Media-no-image

​Nej till vindkraftpark i Högaliden

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 16:00 CET

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet avstyrker en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark, i ett remissyttrande till länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen inte kan ge tillstånd för parken.

Kommunens miljöpris till Komatsu Forest

Kommunens miljöpris till Komatsu Forest

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 15:43 CET

Komatsu Forest har tilldelats Umeå kommuns miljöpris 2014. Priset delades ut vid en kort ceremoni i kommunfullmäktige den 22 december.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.