Tags

umeå kommun 694 umeå 584 umeå fritid 69 kultur 60 byggnadsnämnden 58 kommunfullmäktige 56 kommunstyrelsen 55 ungdomar 46 näringslivs- och planeringsutskottet 36 medborgarförslag 36 tekniska nämnden 34 arbetsutskott 30 detaljplan 29 förskola 26 skola 25 arbetsutskottet 25 fritidsnämnden 24 unga 24 gymnasiet 24 glashuset 24 tillväxt 22 2014 22 fritid 22 budget 21 bostäder 20 jämställdhet 18 för- och grundskolenämnden 17 för- och grundskolenämnd 17 jörgen boman 17 kulturhuvudstad 16 umebrå 15 motion 15 umeå 2014 15 presskonferens 15 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 14 holmsund-obbola 14 dragonskolan 14 väven 14 rådhusesplanaden 14 holmsund-obbola kommundelsnämnd 14 idrott 14 midgårdsskolan 13 ekonomi 13 miljö 13 invigning 13 holmsund 12 nämnd 12 kvinnohistoriskt museum 12 befolkning 12 kulturhuvudstadsutskottet 12 bad 12 midgård 12 kollektivtrafik 12 för- och grundskola 12 byggnadsnämnden umeå 11 umeå2014 11 dialog 11 sävar 11 obbola 11 badhus 11 utbildning 11 kommundel 11 jämställdhetsutskottet 11 sm-veckan 11 barn 10 socialnämnden 10 kulturhuvudstad 2014 10 rådhustorget 10 umeå kultur 10 cykel 10 ersboda 10 föreningar 9 parkering 9 parker 9 musik 9 museum 9 turism 9 hörnefors 9 fridhemsgymnasiet 9 konst 9 stadsliden 9 lägenheter 9 familjedaghem 9 lennart holmlund 9 håkan göransson 9 samarbete 9 bokslut 9 bibliotek 9 nydala 8 projekt 8 kvinnohistorisktmuseumumeå 8 umeåregionen 8 grundskola 8 hotell 8 inflyttning 8 glashuset 2014 8 utveckling 8 grubbeskolan 7 överskott 7 fritidsgård 7 Visa alla taggar
Media-no-image

Rådhustorget ritas av välkänd landskapsarkitekt

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 11:04 CET

Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till ny utformning av Rådhustorget. Det är Sweco arkitekter med landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson i spetsen som fått uppdraget. Rådhustorget är Umeås mest representativa plats. Målet är att skapa ett vackert torg, omsorgsfullt utformat och med väl valda material.

Media-no-image

Ändrade taxor och riktlinjer för hyra av kommunens mark

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 11:04 CET

Tekniska nämnden har beslutat om en ny taxemodell och reviderade riktlinjer för hyra av kommunal mark. Den nya modellen bygger på läget, antalet kvadratmeter och hur länge man hyr ytan. Det här är en enklare taxemodell som är lättare att förstå och den blir mer rättvis.

Media-no-image

Fritidshemsverksamhet i Bodbyn fortsätter våren ut

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 14:21 CET

​Ett medborgarförslag vill se fortsatt fritidshemsverksamhet i Bodbyn före och efter skoldagens slut för elever 6-12 år från Bodbyn som går skola i Bullmark. För- och grundskolenämnden beslutar att fortsätta bedriva denna verksamhet i EFS-kyrkans lokaler i Bodbyn under vårterminen ut. Tillfälliga baracker anses vara ett dyrt alternativ och inte en långsiktigt hållbar lösning.

Media-no-image

Barn som fått syskon får rätt till plats på fritidshem

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 14:18 CET

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med ett medborgarförslag att ge barn i förskoleklass upp till och med årskurs 3 rätt till deltidsplats på fritidshem när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Förändringen ska ske så snart som möjligt under våren 2015.

Media-no-image

Beslut om samordning av förskola och skola i Holmsund

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 14:13 CET

Holmsund-Obbola har behov av fler lokaler för att rymma barn och elever i förskolan och skolan de närmaste åren. För- och grundskolenämnden beslutar att godkänna förslaget till ökad samordning av verksamheter.

Media-no-image

Fortsatt utredning kring en samlad gymnasieverksamhet på Umestan

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 16:59 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill fortsätta utreda möjligheterna att samla delar av den kommunala gymnasieverksamheten i anslutning till Midgårdsskolan på Umestan.

Klartecken för lägenheter på Stadsliden

Klartecken för lägenheter på Stadsliden

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 16:57 CET

Byggnadsnämnden antog den 25 februari detaljplanerna för etapp 2 inom Stadsliden 6:3. Det betyder att området där de gamla vårdlokalerna för barn- och ungdomspsykiatrin tidigare låg snart kan bebyggas med bostäder. – Det kommer att bli en attraktiv bostadsmiljö mellan Nydalahöjd och Mariehem, så det är roligt att planen antas, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Media-no-image

Bättre service för företagen

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 14:57 CET

Umeå kommun förbättrar sitt servicearbete gentemot företag. Åtgärdena utgår från synpunkter som företagen i Umeå framfört. Det handlar om att förtydliga informationen så att processerna går snabbare, till exempel inom områdena bygglov samt mark och exploatering. Kommunen förbättrar även den direkta kommunikationen i detaljplanshanteringen.

Extra resurser för att klara utredningstiderna inom individ- och familjeomsorgen

Extra resurser för att klara utredningstiderna inom individ- och familjeomsorgen

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 13:45 CET

​Fyra extra heltidstjänster tillsätts för att komma till rätta med de långa utredningstiderna för anmälningar som rör barn och unga. Det beslutade individ- och familjenämnden den 25 februari.

Media-no-image

Brukare har fått felaktiga fakturor för vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 15:41 CET

Vissa brukare har fått felaktiga eller uteblivna fakturor för insatser från socialtjänsten. Detta beror på problem i samband med byte av verksamhetssystem.

Media-no-image

Medborgarförslagen avskaffas

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 16:57 CET

​Kommunfullmäktige har beslutat att möjligheten att lämna in medborgarförslag upphör från och med den 24 februari 2015.

Media-no-image

Minskade barnkullar i förskolan medför förändringar i Sävar skolområde

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 11:36 CET

​Förskoleverksamheten i Sävar skolområde har kraftigt minskad volym av barn 1-5 år och behöver därmed anpassa sin personalbemanning och minska motsvarande drygt 20 årsarbetare.

Media-no-image

​​119 613 Umeåbor vid årsskiftet

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 13:18 CET

De officiella befolkningsuppgifterna visar att Umeå hade 119 613 invånare vid årsskiftet. Ökningen under 2014 var 1 264 personer.

Media-no-image

​Stöd till arbetet med utsatta ungdomar

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 09:28 CET

Många barn och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur- och fritidsaktiviteter utan har också en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet. För att stötta föreningarna i arbetet med unga i utsatta situationer finns SOFI-stödet. Nu är det klart hur pengarna fördelas i år.

Media-no-image

​Fritidsnämnden ger bidrag till föreningars anläggningar

Pressmeddelanden   •   2015-02-19 09:22 CET

Anläggningsstödet hjälper föreningarna i Umeå kommun att erbjuda innevånarna allt från badplatser och ridbanor till fotbollsplaner och isbanor. För att kunna erbjuda en stor bredd och ett stort utbud av anläggningar är bidragen mycket viktiga. Under 2015 kommer fritidsnämnden dela ut nästan fem miljoner kronor i stöd till anläggningar.

Media-no-image

​​350 000 kr till Sommarkul

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 16:30 CET

Visit Umeå AB har beviljats 350 000 kronor av kommunstyrelsens arbetsutskott för att arrangera Sommarkul i Umeå år 2015.

Media-no-image

Prioriterade vägar pekas ut

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 15:48 CET

​Umeå kommun är positiv till Trafikverkets utpekande till Funktionellt prioriterat vägnät. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har i ett remissyttrande till Trafikverket också påpekat andra vägars betydelse.

Förbättrad vinterväghållning av gång- och cykelvägar

Förbättrad vinterväghållning av gång- och cykelvägar

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 11:23 CET

Umeå kommun testar ny teknik för att sköta vinterväghållning mer effektivt på gång- och cykelvägar. Metoden innebär att sopning kompletterar plogningen. När förhållandena är svåra kompletteras sopningen med att en mild saltlösning läggs ut. Testet kommer att göras på ett av de mest frekvent använda gång- och cykelstråken på Ålidhem. Metoden ska förbättra standarden på gång- och cykelvägar.

Media-no-image

Restaurangelever och krogpersonal utbildas i ansvarsfull alkoholservering

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 15:19 CET

Den 18–19 februari hålls en tvådagarsutbildning i Ansvarsfull alkoholservering i Umeå. Syftet med utbildningsinsatsen är att minska våld och skador relaterat till alkoholkonsumtion på barer, nattklubbar och restauranger. Elever från restaurangutbildningen på Fridhemsgymnasiet deltar tillsammans med serveringspersonal, bartenders och krögare från nio olika lokala företag.

Media-no-image

Skolungdomar ger råd till politiker och experter

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 11:39 CET

Vilka framgångar och utmaningar möter Umeå i arbetet med hållbar stadsutveckling? Hur ser Umeås ungdomars framtidsbild ut av vår stad år 2030? Vilka frågor och råd har de till experter och beslutsfattare? Media inbjuds att närvara vid "Rådslag om hållbar stadsutveckling" torsdag 19 februari.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.