Skip to main content

Beslut i arbetsutskottet den 28 mars

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 16:16 CEST

Kommunen vill utveckla slalombacken Bräntberget

En ny lift och ny snökanon ser ut att bli verklighet i Umeås populära slalombacke Bräntberget. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att satsa 5 miljoner kronor på Bräntberget.

Fördelarna med en ny lift är många, kortare liftköer inte minst. Det nya liften förbättrar också tillgängligheten, bland annat för de som åker sit-ski.

Upprustningen av Bräntberget började 1997 när fritidsnämnden bestämde sig för att höja berget. Nu är fyllnadsarbetet färdigt och fritidsnämnden har begärt ett tillskott med 5 miljoner kronor för att kunna köpa en ny lift och en ny snökanon. Enligt kalkylen räcker pengarna också till anpassning och flyttning av några byggnader och belysningsmaster.

Fritidsnämnden har pengar till driften av backen. Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsmedel vid nästa sammanträde.

Bräntbergsbacken sköts av Umeå-Holmsunds SK. Den är öppen måndag-torsdag 17.30-21.00 och på helgerna 10.00-15.00.

För mer information kontakta
Lennart Holmlund (s), kommunstyrelsens ordförande
090-161201, 070-5504785

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Ny version av ungdomspolitiskt program på gång

Det ungdomspolitiska programmet ska revideras. Arbetet ska vara klart i början av 2007. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott utsett sig själva till politisk styrgrupp.

Målet är att ett reviderat program ska vara klart och antaget i kommunfullmäktige i början av 2007.

Umeå kommuns ungdomspolitiska program (KUPP) antogs av kommunfullmäktige 1997. Det har följts upp och utvärderats vid tre tillfällen utan omarbetning och nytt beslut i kommunfullmäktige.

Under hösten 2005 genomfördes den senaste uppföljningen.

KUPP utgår ifrån sju huvudområden: Inflytande/delaktighet (Inflytande, delaktighet och representation), Skola/utbildning (Kunskap, lärande och personlig utveckling), Fritid, nöjen, kultur (Kultur och fritid), Boende (Egen försörjning), Arbete (Egen försörjning), Miljö, Droger och andra sociala problem (Hälsa och utsatthet).

Inom flera områden pågår aktiviteter. Under 2005 har till exempel stadsdelsbaserade ungdomsråd bildats, och i vår arrangerar Umeå Urix 2006.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se