Skip to main content

Beslut i arbetsutskottet och planeringsutskottet den 18 april:Verksamhet för hemlösa

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 08:35 CEST

Umeå kommun har tagit ett viktigt steg för att motverka hemlöshet.
Föreningen Öppen gemenskap ska driva en verksamhet för hemlösa. Den 1 juni år drar verksamheten igår.

Kommunen och Öppen gemenskap har ett avtal som sträcker sig fram till den sista maj 2009.
Öppen Gemenskap var ensam anbudsgivare i denna upphandling.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Färre anställda – ökad närvaro

Antalet anställda per 1000 invånare minskar. Sjukfrånvaron sjunker långsamt, den är nu nere på 11,3 procent. Det visar kommunens Hälsobokslut för år 2005.

Hälsobokslutet visar också att antalet långtidsfriska också ökar. Idag är
64,8 procent av kommunens 10~800 tillsvidareanställda långtidsfriska.

En uppföljning av kommunens personalpolitiska mål visar också att andelen tillsvidareanställda som jobbar med heltid ökar, det blir fler män i vården och fler kvinnor i teknikyrken. Andelen personer med annan bakgrund än svensk ökar också.

Hälsobokslutet visar också att kommunen inte lyckats halvera antalet sjukdagar. Alla medarbetare hade inte heller regelbundna utvecklings- och lönesamtal under 2005. Arbetsutskottet tycker att det är en allvarlig brist och kräver därför regelbundna redovisningar i framtiden som visar hur tjänstemännen jobbar med frågan.

För mer information kontakta:
Personaldirektör Birgitta Forsberg
090-16 11 71
070-342 75 71
birgitta.forsberg@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se