Skip to main content

Delårsbokslutet: + 102,4 miljoner kronor!

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 17:30 CEST

Nästan alla styrelser och nämnder redovisar ett överskott efter årets åtta första månader. Enligt den senaste prognosen kommer Umeå kommun att redovisa ett överskott med + 68,3 miljoner kronor vid årets slut. Det största överskottet redovisar kommunstyrelsen (+ 62,2 miljoner kronor) och Utbildningsnämnden (+ 8 miljoner kronor).

Så ser resultatet ut i styrelser och nämnder:
Kommunstyrelsen: +62,2 mkr, Teknisk nämnd: -2,6 mkr, Räddningsnämnd: +3,3 mkr, Miljö- och hälsoskydd: +757~000, Nämnd för samhällsbetalda resor: 790~000, Byggnadsnämnden: +2,5 mkr, För- och grundskolenämnden: +5,2 mkr,
Utbildningsnämnden: +8,7 mkr, Socialnämnden: +12,5 mkr, Fritidsnämnden:
+6,8 mkr, Kulturnämnden: 426~000, Holmsund: + 7000, Hörnefors: +
+819~000,
Sävar: +1,3 mkr

Det finns flera förklaringar till det goda resultatet:

· Skatteintäkterna har ökat med 4 procent (grund av ökad tillväxt,
befolkningsökning, och ett nytt skattesystem)
· Alla förvaltningar har redovisat en produktivitetsökning
· Alla förvaltningar har en långsiktig strukturerad styrning, ett bra
arbete i lokala ledningsgrupper, bättre stöd till ledarna, bland annat via en aktiv controllerorganisation
· Nettokostnadsökningen är låg
· Oväntat stora intäkter från elhandeln är också detta år en oväntad men
välkommen bonus. Enligt delårsrapportens prognos kommer intäkterna från elhandeln att uppgå till 104 miljoner kronor vid årets slut, 40 miljoner kronor mer än tidigare budgeterat.

Vid årets slut räknar nämnderna med att tillsammans redovisa ett överskott med +27 miljoner kronor. Alla styrelser och nämnder tar med sig överskottet in i nästa verksamhetsår.

Politikerna vill betala av på pensionsskulden
Umeå har precis som nästan alla andra kommuner i Sverige stora pensionsskulder. Arbetsutskottet och kommunstyrelsen har nu börjat titta närmare på hur kommunen ska betala av på skulden på ett effektivt sätt. Kommunen betalar idag 47-49 miljoner kronor per i pensionskostnader. Ett alternativ som diskuteras är att lösa ut gruppen födda 1940 och 1941 till en kostnad av totalt 90 miljoner kronor. Om kommunen skulle välja att inte göra nåt alls skulle det innebära en stegrande kostnad år för år.

– Pensionsskulden är en strypsnara för hela offentliga Sverige, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (s).

– Vi tar tag i frågan nu. Vi ska skaffa oss mer kunskap om detta under hösten och ta beslut senare säger kommunstyrelsens vice ordförande Britt-Marie Lövgren (fp).

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se