Skip to main content

Från kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott den 25 oktober:

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 17:09 CEST

Nej till kommunal begravningsförrättare

Antalet borgerliga begravningar ökar som en effekt av att allt fler människor lämnar Svenska Kyrkan. Därför vill begravningsbyrån Fonus att kommunen ska utse en kommunal begravningsförrättare. Men arbetsutskottet vill istället att Volontärbyrån ska tillfrågas om de kan ta sig an uppdraget.

– Det här är ingen kommunal uppgift, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s).

Volontärbyrån i Umeå kommer att drivas av KFUM enligt ett beslut som togs i arbetsutskottet för några veckor sedan.

Kommunen har ingen skyldighet enligt lag att ordna begravningsförrättare, men flera av de större norrlandskommunerna har infört en sådan, till exempel Gävle, Luleå, och Sundsvall. För närvarande förrättas 30-40
borgerliga begravningar per i år i Umeå.

Folkpartiet och Vänsterpartiet och socialdemokraten Marie-Louise Rönnmark ville införa en kommunal tjänst istället för att fråga Volontärbyrån om de
är intresserade av uppdraget.

Designhögskolan hjälper skolan med integration

Vad händer egentligen i mötet mellan barn från utländska kulturer och den svenska skolan? På vilket sätt kan skiftande bakgrunder vara en fördel? Ett projekt på Designhögskolan ska ge svar. Kunskaperna i projektet ska användas för att förbättra integrationen i skolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bestämt sig för att stötta projektets förstudie med 224 000 kronor. Projektet är det hittills mest omfattande av de tjänstedesignprojekt som Designhögskolan och Umeå kommun genomför tillsammans.

Syftet med förstudien är att ta fram projektidéer. Sedan följer en designfas där syftet är att utveckla tjänster som kan medverka till ett fruktbart möte mellan olika kulturtraditioner i skolmiljön. Kommunen har sedan ett år tillbaka avsatt 6 miljoner kronor för att genomföra projekt av det här slaget tillsammans med elever och forskare vid Designhögskolan.

Designhögskolan hjälper till med Höstmörkerfestivalen

Den 17 november är det premiär för Umeås första Höstmörkerfestival. Inspirationen är hämtad från Lyon i Frankrike. Idag blev det klart att också Designhögskolan ska vara med.

Budgeten för Designhögskolans medverkan är 25 000 kronor, pengar som arbetsutskottet beslutat sig för att betala ut.

Projektet genomförs i samarbete mellan Designhögskolan, Samhällsbyggnadskontoret Park och Natur, arkitekter, konstnärer, landskapsarkitekter och ljusföretag.

Arrangörernas förhoppning är att Höstmörkerfestivalen ska resultera i att fler människor vill röra sig i Umeå på kvällarna samtidigt som ljussättning på några av de mest centrala fastigheterna ska göra staden snyggare.

300 000 kronor extra till marknadsföring

För två veckor sedan utsågs Umeå till SFS studentstad 2006. Dessutom kandiderar Umeå till titlarna Sveriges Kvalitetskommun och Årets IT-kommun. Nu satsar kommunstyrelsens arbetsutskott 300 000 kronor på extra marknadsföringsinsatser som är kopplade till bland annat dessa händelser och evenemang.

Marknadsföringsinsatserna kommer att vara riktade gentemot studenter, medarbetare, företagare, och investerare. Vänsterpartiet sade nej till förslaget.

Nyårsglitter över Umeå på nyårsafton

För femte året i rad får umeborna möjlighet att träffas och fira nyårsafton på Rådhustorget. Kommunstyrelsens arbetsutskott satsar 70 000 kronor på evenemanget. Nyårsglitter är ett samarrangemang mellan Umeå Turistbyrå, Umeå kultur, Samhällsbyggnadskontoret, Umeå Fritid, Västerbottenskuriren och Umeå C.

12-slaget vid Rådhustorget betraktas idag av många som en tradition. Några välkända Umeåprofiler deltar varje år, så blir det också år 2006. En stor del av kostnaderna för
Nyårsglitter finansieras av näringslivet.

Moderaterna röstade nej till förslaget att satsa 70 000 kronor på evenemanget.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se