Skip to main content

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 08:54 CEST

Idag sammanträder arbetsutskottet och planeringsutskottet.

Dagordningen för arbetsutskottet finner ni i bilagan. Så här ser planeringsutskottets dagordning ut:

1. Information Umeå projektet (inga handlingar)
2. Information Botniabanan (inga handlingar)
3. Tillstånd till järnvägsbro över Umeälven samt Botniabans sträckning genom Natura 2000 området - yttrande till miljööverdomstolen. 4. Information - sanering av förorenad mark (Öbacka och Patholsviken - inga handlingar) 5. Remiss - Avgiftsfinansierad livsmedels- djurskydds- och foderkontroll för en högre och jämnare kvalitet. 6. Upphävande av detaljplaner för område längs Umeälven vid Sofiehem - samrådsyttrande.

Presskonferens äger rum direkt efter PLU- sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum.

För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Bifogade filer

PDF-dokument