Skip to main content

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:44 CEST

Kulturnämnden sammanträder på måndag den 17 oktober klockan 13.15

Presskonferens äger rum direkt efter sammanträdet, klockan 16.00 i kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset.

Dagordningen:
1. Information från sekretariatet för Internationalisering och regionalt
samarbete
2. Information - Festival for Music - Arts - Dans - Etc
3. Kulturchefsrekrytering
4. Personalärenden
5. Budget 2006 och plan 2007-2008 samt direktiv för verksamhetsplan
2006-2008 och investeringsplan 2005-2009.
6. Kvalitetsdeklarationer
7. Stimulansbidrag till studieförbunden
8. Rapporter
9. Remiss: "Kutlur" - kultur lite omskakad
10. Remiss: Förslag till revidering av Umeå kommuns mångfaldspolicy
11. Umeå kommuns Minervabelöning 2005
12. Umeå kommuns bildkonsstipendium 2005
13. Anmälningsärenden


För mer information kontakta:

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se