Skip to main content

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 11:44 CEST

Tid: Tisdag 2006-04-18 klockan 09.00
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum
OBS!!!
De chefer/handläggare som inte blir vidtalade behöver inte infinna sig på sammanträdet utan finnas tillgängliga på telefon för ev besvarande av frågor.

Hans Gum (kl 09.00-09.10)
1 Upphandling: Drift av
verksamhet som motverkar
hemlöshet (via e-post)

2 Hyra eller köp av optofiber och
kanalisation (via e-post)
3 Upphandling –
Aktivitetsmateriel (via e-post)

4 Upphandling - Kontorsmateriel,
datatillbehör & kopieringspapper
(via e-post)
Claes Cahier (kl 09.10-09.20)

5 Ändring av kommunens ”Plan
för olycksförebyggande- och
räddningstjänstverksamhet”
Sid 1

6 Säkerhetsskyddschef för
Umeå kommun Sid 19
Hans-Erik Bergström (kl 09.20-09.35)

7 Redovisning av uppdrag -
Spontanidrott – slutrapport
Sid 20 (Ytterligare bilagor
finns i akt på kansliet)


FIKA 09.35-09.55
Lisbeth Bäckström-Olofsson (kl 09.55-10.25)
8 Info – Blå vägen/E12 Alliansen
(Inga handlingar)
Birgitta Forsberg (kl 10.25-10.45)

9 Hälsobokslut 2005 Sid 36
Marit Andersson (kl 10.45-11.15)

10 Redovisning av uppdrag –
e-service Sid 74

11 Plan för e-service inom Umeå
kommun Sid 77
Carin Stiberg (kl 11.15-11.25)

12 Redovisning av uppdrag –
Konsumentvägledning Sid 89
Olof Burström (kl 11.25-11.40)

13 Redovisning av uppdrag –
Filialbiblioteksverksamhet
Sid 94

14 Ansvarsfrihet – Stiftelsen
Helge Lindens minne Sid 114
Jan Björinge

15 Finansiering – Utställningen
”Walter Evans möter Sune
Jonsson” Sid 118

16 Diskussion – Revidering av
Mångfaldspolicyn (inga
handlingar)
Anmälningsärenden

Bifogade filer

PDF-dokument