Skip to main content

​Miljöskjutsen - nytt bidrag för en grönare framtid i Umeå

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 10:05 CEST

Nu kan ideella föreningar söka upp till 20 017 kronor för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt under 2017 och 2018. Det nya bidraget kallas för miljöskjutsen. Fram till 15 oktober finns fem miljöskjutsar att söka hos Umeå kommuns föreningsbyrå.

Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Projekten ska knyta an till en eller flera av de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå.


- Allt vi gör påverkar jorden lokalt och globalt. Genom miljöskjutsar vill vi uppmuntra till aktiviteter som lyfter att det kan vara roligt och lätt att leva hållbart, säger Katharina Radloff, miljöstrateg i Umeå kommun.

Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Green Umeå i samråd med föreningsbyrån. De som får en miljöskjuts meddelas i slutet av oktober. Även under 2018 planeras för miljöskjutsar för aktiviteter som ska ske under sommaren/hösten 2018.

Kriterierna för att få en miljöskjuts

Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.

Stödet ges till projekt som:


Om Green Umeå
Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner med en vision om en grönare framtid i Umeå och den norra regionen. Vi tror att både vilja, engagemang och kunskap finns här. Det är ingen tävling i vem som är bäst, det handlar inte om var du står idag – utan om vad just du är beredd att bidra med för att skapa förbättring.

Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete mellan lokala företag och organisationer. Det är ju faktiskt när många bidrar med litegrann som små steg blir till stora förbättringar.

Läs mer om miljöskjutsen på www.greenumea.se

Mer information:
Jennie Jonsén
Handläggare för miljöskjutsen
Föreningsbyrån Umeå kommun
090-16 16 20, 072-222 25 72
jennie.jonsen@umea.se

Katharina Radloff
Miljöstrateg
Övergripande planering, Umeå kommun
090-16 14 26, 070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Bifogade filer

PDF-dokument