Skip to main content

Projektledare för Kulturhuvudstadsåret utses idag

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 10:40 CEST

Idag, klockan 12.00, sammanträder styrgruppen för Kulturhuvudstadsåret. Då fattar styrgruppen beslut om vem eller vilka personer som ska arbeta som projektledare för satsningen. Beslutet meddelas på en presskonferens i Nobelsalen, Stadshuset klockan 13.00.

Styrgruppen består av presidiet och gruppledarna i kommunstyrelsen samt presidiet i kulturnämnden. Projektledarfunktionen kommer att ansvara för det operativa arbetet i samarbete med en rad olika aktörer i regionen och landet.

Bakgrund
Europeiska kulturhuvudstaden är ett årligt evenemang. Det syftar till att belysa det gemensamma kulturarvet och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU. Varje år utser EU:s ministerråd en eller flera europeiska städer till europeisk kulturhuvudstad. För år 2006 har Patras i Grekland utsetts till kulturhuvudstad.

Ministerrådet inrättade evenemanget 1985. Fram till 2019 finns en fastlagd turordning för inom vilket land kulturhuvudstaden ska ligga. EU:s nya medlemsländer är införda i turordningen från år 2009.

I maj 2005 beslutade kommunfullmäktige att Umeå ska ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad 2014.

För mer information kontakta:
Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se