Skip to main content

Torsdag den 16 mars sammanträder För- och grundskolenämnden i Byggnadsnämndens sammanträdesrum i Stadshuset.

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 08:54 CET

Nämnden ska fatta beslut om samverkan med biblioteksverksamhet, lokallösningar för förskoleverksamhet, ersättning för deltidsbarn i förskolan och yttrande av revisionsrapport beträffande personalförsörjning. Ingen presskonferens hålls efter mötet.


För frågor eller ytterligare information är ni välkomna att kontakta:
Stefan Nordström, vice ordförande (m), 070-690 79 39 Lars Sandberg (s), 070-677 38 30 (ersätter Margareta Rönngren som inte deltar vid nämndssammanträdet) Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, 070-573 84 83Gabrielle Hultdin
Informatör För- och grundskoleförvaltningen
Tel: 090-1612 33
Mobil: 070-345 12 33
E-post: gabrielle.hultdin@umea.se