Skip to main content

Umeungdomars levnadsvanor kartläggs

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 10:49 CEST

En viktig del i arbetet med att förbättra ungdomars situation är att ta reda på hur ungdomar lever idag. På måndag och två veckor framåt kommer därför ca 11 000 elever från grundskolan (åk 7-9) och gymnasiet att fylla i en webbaserad enkät med frågor om sina levnadsvanor.

Varje år sedan 1996 har en enkätundersökning skett bland ungdomarna i Umeå kommunen. Undersökningen har de senaste två åren utökats att gälla även elever från Vännäs, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Bjurholms kommun. Resultaten ska användas som underlag för att förbättra ungdomars situation där det förebyggande arbetet sker på en bred front av många olika aktörer. I projektet kring undersökningen kommer flera insatser att göras i höst för att sträva efter en dialog kring resultatet. Bland annat ska personer som är engagerade i lokala förebyggargrupper utbildas för att kunna sprida kunskaper vidare inom det egna bostadsområdet.

- Forskare vid Umeå universitet kommer även att jobba vidare med resultatet. Även studenter från institutionen för socialt arbete och institutionen för psykologi kommer att erbjudas uppsatsämnen under hösten 2005 och våren 2006 som behandlar resultatet. Det här tillsammans kan bidra till ett mervärde i form av fördjupade och utökade kunskaper kring olika aspekter av ungdomars levnadsvanor, säger Karina Nygren, projektledare för levnadsvaneundersökningen.

Resultatet från enkäten kommer att presenteras för alla inblandade samarbetspartners och massmedia i mitten av januari.

Projektet kring levnadsvaneundersökningen finansieras av samtliga medverkande kommuner samt Västerbottens Läns Landsting.

För mer information kontakta:
Karina Nygren
Projektledare, levnadsvaneundersökningen
Umeå Socialtjänst
Tel: 090 16 48 31
E-post: karina.nygren@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se