Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 3204 träffar

Media no image

Umeå ska bli en ännu bättre cykelstad

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:56 CET

Målet för det nya cykeltrafikprogrammet är att andelen resor med cykel ska öka samt att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras. De åtgärder som ska bidra till att det blir så är bland annat mer samverkan med externa aktörer, tidigare snöröjning på huvudcykelnätet och fler cykelbanor separerade från gångtrafik. Programmet visar hur vi ska arbeta vidare för att fler ska välja att cykla.

Media no image

Vägen till hållbara godsleveranser i ett attraktivt Umeå

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:34 CET

Umeå växer och förtätas och det medför att frågor kring godstransporter i centrum blivit mer aktuella. Därför tar Umeå kommun nu fram ett godstrafikprogram för Umeå centrum som ska bidra till en trygg och trafiksäker stad och minskad miljöpåverkan.

Ändrade startkriterier och kortare åtgärdstider för snöröjningen

Ändrade startkriterier och kortare åtgärdstider för snöröjningen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:17 CET

Startkriterierna justeras ner och åtgärdstider för snöröjningen ska kortas i samband med att ny upphandling görs, det har tekniska nämnden beslutat. Den här snörika vintern har gjort det uppenbart att ambitionsnivån måste justeras för vinterväghållningen. När snöröjningen fungerar bra underlättas Umeåbornas vardag men till det kräves både tid och pengar.

Media no image

Ny skolstruktur ska ge plats för fler elever

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 14:36 CET

Den stora tillväxten och befolkningsökningen i Umeå kommun gör att antalet elever i grundskolan ökar med cirka 2 000 elever de närmsta tio åren. Det medför att det behöver skapas fler platser. För- och grundskolenämnden har därför beslutat att ta fram en ny skolstruktur för grundskolan i Umeå kommun.

Nyheter 2 träffar

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Nyheter   •   Feb 24, 2016 08:00 CET

Vad upplever Umeå kommuns invånare som viktigast för att känna sig trygga och säkra? Nu bjuder kommunen och polisen in till medborgardialoger för att skapa en lokal problembild.

Media no image

Trygghetslarmen fungerar sedan igår kväll

Nyheter   •   Aug 08, 2014 09:06 CEST

De trygghetslarm som under eftermiddagen den 7 augusti varit utslagna var åter i ordning vid 18-tiden igår (7 augusti).

Evenemang Visa alla 182 träffar

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Evenemang   •   Mar 19, 2018 09:37 CET

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå för att lyssna in erfarenheter och synpunkter på dagens byggregler och får att ta del av Umeås arbete i frågan.– Vi har ett underskott av bostäder runt om i landet, trots att byggtakten har ökat de senaste åren. Vår uppgift är att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa ökad konkurrens ino...

2018-03-20, 13:15 - 14:00 CET

Stigen i Stadshuset (hus Länken, 1 trappa)

PRESSINBJUDAN

Evenemang   •   Nov 23, 2015 08:30 CET

Skräddarsydd utbildning ger arbete åt invandrade Yrkesspåret är rätt utbildning, på rätt sätt och i rätt tid för invandrade till Sverige. Språket är trots allt avgörande för många som söker jobb. Umeå står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning. En förutsättning för att lyckas svara mot behoven av kompetens, är att vuxenutbildningen tar fram nya utbildningsmodeller oc...

2015-11-24, 10:00 - 12:00 CET

Fridhemsgymnasiet Umeå, sal H302

Medieinformation om ombyggnad av förskolor

Evenemang   •   Maj 13, 2013 12:33 CEST

Fastighet har konstaterat konstruktionsbrister i vissa förskolor som skulle behöva åtgärdas så att inte dålig inomhusmiljö uppstår. Tanken är att dessa brister ska åtgärdas i samband med annan renovering. Närvarar gör: Margareta Rönngren, för- och grundskolenämndens ordf, Lasse Jacobsson, tekniska nämndens ordf samt representanter för skolan och fastighet. Kaffe och macka serveras. Välkomna!

2013-05-15, 12:00 - 13:00 CEST

Ryttmästaren på stadshusområdet , rum Majoren

Inbjudan till presskonferens efter socialnämnden

Evenemang   •   Jan 28, 2013 16:33 CET

Välkommen till presskonferens efter onsdagens sammanträde i socialnämnden. Handlingar för socialnämnden finns på www.umea.se/socialnamnden Beslut och kommentarer lämnas på presskonferensen. Du ansvarar själv för att ta med handlingar som du behöver på presskonferensen.

2013-01-30, 13:30 - 14:30 CET

Insikten (socialtjänstens stab, stadshusets annex våning 4)

Bilder Visa alla 283 träffar

Margaretha Alfredsson

Margaretha Alfredsson

Licens © All rights reserved (allow download)
Ladda ner
Storlek

1,87 MB • 1397 x 1772 px

Undervisning för nyanlända

Undervisning för nyanlända

Överst från vä: Jennie Gulliksson, Anneli Jonsson, Nora Sulivani, Anna Cederlund, Annica Dyberg. Längst fram från vä: Helena Gard, Mike...

Licens © All rights reserved (allow download)
Ladda ner
Storlek

122 KB • 960 x 540 px

Årets ledare Caroline Muzito-Bagenda, en av fritidsnämndens stipendiater 2018

Årets ledare Caroline Muz...

Genom de årliga stipendierna vill fritidsnämnden uttrycka sin uppskattning över ett värdefullt ideellt ledarskap, föreningsengagemang sam...

Licens © All rights reserved (allow download)
Fotograf/Källa Samuel Petterson
Ladda ner
Storlek

3,74 MB • 7360 x 4912 px

Årets idrottsutövare, Iksu innebandy, en av fritidsnämndens stipendiater 2018

Årets idrottsutövare, Iks...

Genom de årliga stipendierna vill fritidsnämnden uttrycka sin uppskattning över ett värdefullt ideellt ledarskap, föreningsengagemang sam...

Licens © All rights reserved (allow download)
Fotograf/Källa Samuel Petterson
Ladda ner
Storlek

6,54 MB • 7360 x 4912 px

Dokument Visa alla 256 träffar

Trafikmätningar Västra Esplanaden 2014 - 2017
Volymskiss för ny skola i Bullmark

Volymskiss för ny skola i Bullmark

Dokument   •   2018-02-14 16:47 CET

Det är en ungefärlig volymskiss över den planerade förskolan, skolan och gymnastikhallen i Bullmark (en byggnad sedd från två håll).

Förslag till parkeringsnorm Umeå kommun

Byggnadsnämnden har godkänt förslaget till ny parkeringsnorm för Umeå kommun. Kommunfullmäktige ska anta normen i början av 2018. Huvudsyftet med förslaget till ny parkeringsnorm är att säkerställa att fastighetsägare löser sitt parkeringsbehov på ett sätt som inte belastar allmän plats. Parkeringsnormen har varit ute på remiss mellan 28 februari – 31 april 2017.

Gröna lån Umeå

Gröna lån Umeå

Dokument   •   2017-11-16 08:18 CET

Kontaktpersoner Visa alla 21 träffar

 • Kommunikatör
 • Samhällsbyggnad
 • maria.wetterlov@umea.se
 • 090-16 23 12
 • 070-980 11 04

 • Kommunikatör
 • Samhällsbyggnad, Gator och parker
 • elisabeth.husing@umea.se

 • Kommunikatör
 • Brandförsvar och säkerhet
 • ingela.hjulfors.berg@umea.se
 • 090162369
 • 0703145926

 • kommunikatör
 • Samhällsbyggnad, Gator och parker
 • nrbrbpitqurlvata.syutrdrfopluvomdygrenuq@uelmeezqrqjhla.mcse
 • 090-16 23 91
 • 070-661 24 64