Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 3165 träffar

Planärende påbörjas för utveckling av Sävar såg

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:16 CET

Sävar såg växer och har bland annat planer på en ny infart och en ny timmerplan. För att kunna utveckla sin fastighet som de önskar krävs en ny detaljplan. Byggnadsnämnden har beslutat att inleda ett planarbete.

Planarbete påbörjas för fler bostäder i Obbola

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:15 CET

En detaljplan ska tas fram för ett område som ligger i sydvästra Obbola, öster och väster om korsningen Byvägen/Bygränd. Den nya planen ska göra det möjligt att bygga bostäder inom området.

Antagna planer för gårdshus på Teg

Antagna planer för gårdshus på Teg

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:14 CET

Två detaljplaner har antagits för områden på Teg. Det gäller Polarräven som ligger mellan Bölevägen och Furugränd samt en mindre plan för Pedagogen 5, som ligger något längre väster ut, vid korsningen Bölevägen och Furugränd. De nya planerna ger fastighetsägarna möjlighet att bygga gårdshus med bostäder.

Planarbetet för Älgoxen avbryts

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:13 CET

Byggnadsnämnden beslutar att avbryta handläggning av en detaljplan öst på stan. Det gäller fastigheten Älgoxen 1, vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan, där det planeras för ett nytt bostadshus. Anledningen är att det föreligger en möjlig jävsituation. Sökande har nu möjlighet att komma in med en ny planansökan vilken därefter tas upp för beslut i byggnadsnämnden.

Nyheter Visa alla 5 träffar

​Sydlig linje för Norrbotniabanan genom Sävar

Nyheter   •   Aug 07, 2018 16:26 CEST

Linje Syd för Norrbotniabanan genom Sävar, som Trafikverket förordar, går att förena med kommunens planering. Det samlade yttrande som avgetts av näringslivs- och planeringsutskottet betonar dock att sträckningen ställer särskilda krav på utformning av järnväg och passager.

Umeå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Umeå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Nyheter   •   Maj 24, 2018 09:34 CEST

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan vill få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Detta kan ske på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Umeå kommun deltar i kampanjen.

Mobil fritidsgård för att möta upp unga

Nyheter   •   Apr 25, 2018 17:08 CEST

Från och med augusti ska en mobil fritidsgård starta upp enligt beslut i fritidsnämnden. Den ska ersätta bland annat Hartvigsgården, den öppna verksamheten i Tavelsjö och den samverkan som idag finns med Carlshöjdskyrkan. Anledningen till att mötesplatserna läggs ned är de låga besökarantalen.

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Umeå kommun bjuder in till medborgardialoger tillsammans med polisen

Nyheter   •   Feb 24, 2016 08:00 CET

Vad upplever Umeå kommuns invånare som viktigast för att känna sig trygga och säkra? Nu bjuder kommunen och polisen in till medborgardialoger för att skapa en lokal problembild.

Evenemang Visa alla 151 träffar

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå

Evenemang   •   Mar 19, 2018 09:37 CET

Kommittén för modernare byggregler besöker Umeå för att lyssna in erfarenheter och synpunkter på dagens byggregler och får att ta del av Umeås arbete i frågan.– Vi har ett underskott av bostäder runt om i landet, trots att byggtakten har ökat de senaste åren. Vår uppgift är att utreda om byggreglerna behöver moderniseras för att bidra till ytterligare ökat byggande och skapa ökad konkurrens ino...

2018-03-20, 13:15 - 14:00 CET

Stigen i Stadshuset (hus Länken, 1 trappa)

Medieinformation om ombyggnad av förskolor

Evenemang   •   Maj 13, 2013 12:33 CEST

Fastighet har konstaterat konstruktionsbrister i vissa förskolor som skulle behöva åtgärdas så att inte dålig inomhusmiljö uppstår. Tanken är att dessa brister ska åtgärdas i samband med annan renovering. Närvarar gör: Margareta Rönngren, för- och grundskolenämndens ordf, Lasse Jacobsson, tekniska nämndens ordf samt representanter för skolan och fastighet. Kaffe och macka serveras. Välkomna!

2013-05-15, 12:00 - 13:00 CEST

Ryttmästaren på stadshusområdet , rum Majoren

Inbjudan till presskonferens efter socialnämnden

Evenemang   •   Jan 28, 2013 16:33 CET

Välkommen till presskonferens efter onsdagens sammanträde i socialnämnden. Handlingar för socialnämnden finns på www.umea.se/socialnamnden Beslut och kommentarer lämnas på presskonferensen. Du ansvarar själv för att ta med handlingar som du behöver på presskonferensen.

2013-01-30, 13:30 - 14:30 CET

Insikten (socialtjänstens stab, stadshusets annex våning 4)

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Evenemang   •   Apr 05, 2011 10:02 CEST

2011-04-05 16:00 CEST

Bilder Visa alla 291 träffar

Finalister iCap

Finalister iCap

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

469 KB • 2048 x 1536 px

Scenbild iCap

Scenbild iCap

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

442 KB • 2048 x 1536 px

Grattis iCap

Grattis iCap

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

141 KB • 960 x 960 px

Ida-Mari årets lärare i fritidshem

Ida-Mari årets lärare i f...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

106 KB • 440 x 300 px

Dokument Visa alla 269 träffar

Civitas pressrelease 180919

Civitas pressrelease 180919

Dokument   •   2018-09-19 09:19 CEST

Program vid Seychellernas besök i Umeå

Program vid Seychellernas besök i Umeå

Dokument   •   2018-09-13 07:00 CEST

Aktiviteter sommar 2018, Händer på lovet-kortet
Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Dokument   •   2018-06-05 15:52 CEST

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller. I programmet beskrivs kommunens systematiska arbete med bullerfrågor. Programmet behandlar dagens ljudmiljö, genomförda åtgärder och planerade åtgärder. Åtgärder som syftar till bättre ljudmiljö för boende- och skolmiljöer och park- och rekreationsområden prioriteras. Läs mer på www.umea.se/buller

Kontaktpersoner Visa alla 20 träffar

 • Samordnare
 • Kultur, Umeå kommun
 • jeqmnndwy.icvijqnsmpa@mrummweaca.sbceoc
 • 090-16 34 31
 • 070-330 35 07

 • Kommunikatör
 • Samhällsbyggnad
 • makmriana.dewevittinerqjloucv@nyumueeamf.smkemy
 • 090-16 23 12
 • 070-980 11 04

 • Kommunikatör
 • Umeåregionens brandförsvar, kultur
 • elgqisbuabwdeteph.eyhuqpsioungos@umkmeeva.pgsejw

 • Kommunikatör
 • Miljö-och hälsoskydd, Sharing City
 • inhpgenblapu.humjuvulfdcorqes.bgbemwrggm@uidmefta.fzseeh
 • 0703145926