Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Tydligare fokus på genus och jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2013 13:01 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förtydligar sitt mål i uppdragsplanen om att ge män och kvinnor samma förutsättningar att lyckas med sina studier. Detta genom att genusaspekten lyfts in i kommande lokala arbetsplaner och programarbetsplaner. Kulturverket får även i uppdrag att utforma ett projekt kring jämställdhet inom skolan.