Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Barn är trygga och trivs i förskolan och familjedaghem

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 14:39 CEST

Föräldrar med barn i kommunal förskola eller familjedaghem i Umeå tycker att verksamheten är trygg (95 %) och barnen trivs (98 %). Det visar föräldraenkäten som genomförts för att mäta verksamhetens kvalitet. 90 % kan rekommendera sitt barns verksamhet till andra.

Yngre elever är mer nöjda i skolan

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2014 15:30 CET

Vårens enkät till elever i förskoleklass till och med årskurs sex visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och trivas i skolan. I de lägre åldrarna har datoranvändningen i undervisningen nästan fördubblats. Generellt är flickor mer nöjda än pojkar.

Umeås elever bland de bästa i landet i matematik, svenska och engelska

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2013 15:00 CEST

Umeå är bland de ca 25% främsta kommunerna när det gäller kunskaper i matematik, svenska och engelska som mäts i nationella ämnesprov. Umeå ligger i mittgruppen vad gäller resultaten av några faktorer som mäter elevernas upplevelser av skolan. Det visar Öppna jämförelserna som Sveriges kommuner och landsting gjort med fokus på elevernas motivation i grundskolan.

Tydligare fokus på genus och jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2013 13:01 CET

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förtydligar sitt mål i uppdragsplanen om att ge män och kvinnor samma förutsättningar att lyckas med sina studier. Detta genom att genusaspekten lyfts in i kommande lokala arbetsplaner och programarbetsplaner. Kulturverket får även i uppdrag att utforma ett projekt kring jämställdhet inom skolan.