Avhandling: "Telomerlängd - nedärvningsmönster och roll som biologisk markör".

Dokument  •  2008-10-02 14:23 CEST

Långa telomerer är kopplat till kortare överlevnad hos bröstcancerpatienter, enligt den avhandling som Katarina Nordfjäll försvarar vid Umeå universitet 10 oktober. Telomer kallas den DNA-struktur som sitter längst ut på våra kromosomer.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.