Skip to main content

Kommersialisering av forskning inom livsvetenskap – hur går det?

Evenemang

20
MAR
Samverkanshuset, Triple-Helix
 
Vilka möjligheter och hinder möter de som vill kommersialisera universitetsforskning? USA har länge varit en förebild men nu får deras system kritik. Kan istället nybörjaren Kina visa en ny väg? Detta är något som diskuteras på Umeå universitet måndag den 20 mars. Den 20 mars hålls ett seminarium om kommersialisering av universitetsforskning inom livsvetenskaperna i Samverkanshuset, Triple-Helix, klockan 14.00-16.00. Frågeställningar som tas upp är bland andra utmaningar som finns på olika nivåer; regionalt, nationellt och inom universitetet. Vad är det som främjar respektive hindrar kommersialisering av universitetsforskning? Och bidrar verkligen universitetens förmåga att patentera, licensiera och skapa nya företag till ekonomisk tillväxt? Seminariet arrangeras av Umeå universitet i samarbete med ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier. Program: 14.00 Prorektor Ulf Edlund inleder och berättar om hur kommersialisering av universitetsforskning hanteras vid Umeå universitet 14.20 Kommersialisering av universitetsforskning inom livsvetenskaperna i USA, Japan och Kina. Anna S Nilsson, ITPS Washington, Sylvia Schwaag Serger, ITPS Peking • Vad hindrar respektive främjar kommersialisering • USA – ledaren vars system nu möter kritik • Kina – nybörjaren som satsar på stort, men missar viktiga aspekter • Implikationer för Sverige 15.20 Paus 15.40 Frågestund och diskussion, samtalsledare Gunnar Pohl, ordförande i Umeå BIO, Umeå Biotech Industry Organisation 16.30 Avslutning Media hälsas välkomna! Kontaktperson: Ulf Edlund, prorektor för samverkan, Umeå universitet Telefon: 090-786 69 33 Mobil: 070-320 46 46
 E-post: ulf.edlund@chem.umu.se Carina Dahlberg, Pressinformatör E-post: carina.dahlberg@adm.umu.se Tel: 090-786 53 62