Skip to main content

Regionalt toppmöte om ekonomisk tillväxt i Umeå 22 april

Evenemang

22
APR
Folkets hus
  -

Umeå universitet bjuder, tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Vinnova, in personer i ledande befattningar inom näringsliv, akademi och politik i Norrbotten, Västerbotten och Norra Västernorrland. till ett regionalt toppmöte.

– Det är roligt att Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond intresserar sig för norra landsändan, ett av landets starkaste tillväxtområden. Det passar bra också med tanke på att universiteten är starkt engagerade i kommande Vinnväxt ansökningar och Vinnovas Nyckelaktörsprogram. Och eftersom vi just nu är mitt inne i ett prioriteringsarbete i strukturfondsprocessen kan lite nytt ljus och nya infallsvinklar vara bra för många aktörer, säger Ulf Edlund, prorektor för samverkan vid Umeå universitet.

Riksbankens Jubileumsfond och Vinnova har tillsammans med regionala aktörer tagit initiativ till en serie regionala seminarier, där ledande personer från näringsliv, akademi och politik möts för att diskutera hur man kan samverka för att nå ekonomisk tillväxt. Det började i Västra Götaland och nu är turen kommen till övre Norrland.

Media hälsas välkomna under dagen.
Plats: Folkets hus
Tid: 22 april klockan 9-16
Moderator: Henric Borgström, ekonomijournalist

Program:
9.30 Kaffe
10.00 Välkommen, Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet och Dan Brändström, Riksbankens Jubileumsfond
110.30 Konkurrenskraftiga regioner – en del av tillväxten, Jan Edling, VINNOVA
11.00 Resursutredningen och den regionala konkurrenskraften, Dan Brändström, regeringens utredare
111.30 Lägesrapport från Regionsamtalen, Jan-Åke Björklund, regeringens samordnare
12.00 LUNCH
113.00 Norrländska tillväxtinitiativ
IT-lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov, Anders O E Johansson, LTU och VD
Process IT Innovations, Framtidens Bioraffinaderi, Peter Blomqvist, VD, Processum
Skogsindustriklustret, Per Lärkeryd, VD, Indexator, Umeå Plant Science Center, en innovation för kommersialisering av forskning , Göran Sandberg, rektor Umeå Universitet
Triple Helix-samverkan och regional konkurrenskraft, Ulf Westerberg, ordförande i VINNVÄXT
114.30 Kaffe
115.00 Norrland – en framtida tillväxtregion.
Företrädare för näringsliv, akademi och politik tänker framåt:
Karin Jonsson Bodin, VD Polarbröd, Peter Hedman, Regionförbundet Västerbottens län, Erik Hägglund, VD MacGregor Cranes, Örnsköldsvik, Göran Sandberg, rektor Umeå universitet, Pia Sandvik-Viklund, rektor Luleå Tekniska Universitet, Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsvik, Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden
116.00 Avslutning

Carina Dahlberg, Pressinformatör
E-post: carina.dahlberg@adm.umu.se
Tel: 090-786 53 62