Skip to main content

Teknikdagen 16 oktober 2008

Evenemang

10
OCT
Plats: Umeå universitet Campus Örnsköldsvik, Lasarettsgatan 7, sal 407. Välkommen!
 

Med Teknikdagen vill Tekniska högskolan vid Umeå universitet skapa en stimulerande mötesplats för samverkan med företag i regionen. Örnsköldsvik är en spännande stad i stark utveckling och med starka traditioner för samarbete. Tekniska högskolan har redan flera framgångsrika projekt med företag i staden men ser fram emot att etablera nya och fler samarbeten med företagen i Västernorrland.

I samarbete med: Örnsköldsviks kommun Projektet Världsklass 2015

Temat för Teknikdagen i Örnsköldsvik är "samarbete för ökad kunskap och kompetens".

Du har under dagen möjlighet att:
• träffa studenter, lärare och forskare vid Tekniska högskolan
• framföra din syn på samverkan
• få kunskap om vår teknikvetenskapliga forskning och vilka kompetenser som våra tekniska utbildningar ger
• få kännedom om vilka fördelar ditt företag kan ha av forsknings- och studentprojekt
• lyssna på intressanta och inspirerande talare