Skip to main content

Hedersdoktorer vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Nyhet   •   Jun 13, 2019 18:48 CEST

Professor John Anderson och industridesigner Anne Asensio är årets hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakultetn. Foto: Pierre Oesterle /Dassault Systèmes

John Anderson, professor i naturgeografi och paleolimnologi från Storbritannien, och Anne Asensio, industridesigner från Frankrike, har utsetts till 2019 års hedersdoktorer på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

John Anderson, professor vid Loughborough University i Storbritannien, är en internationellt erkänd forskare inom paleolimnologi och globala miljöförändringar. Han har omfattande erfarenhet av arktiska frågor från cirka 20 års arbete i västra Grönland.

Andersons samarbete med Umeå universitet började som postdoktor, och efter det har han bedrivit en rad samarbetsprojekt inom kolomsättning i mark och vatten i arktiska mijöer med forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG. Detta kulminerade i att John Anderson blev utsedd till H. M. Konungens professur i miljövetenskap 2017-18 med EMG som värdinstitution. John Andersons verksamhet har under åren varit av stor betydelse för att stärka Umeå universitetets position inom arktisk forskning.

Anne Asensio, industridesigner och Vice-president Design Experience vid Dassault Systèmes har en masterexamen i transportdesign från Center for Creative Studies i Detroit och en DSAA i industridesign från École Nationale Supérieure des Arts Appliqués i Paris. Hennes arbete visar ett konsekvent intresse för innovation och definition av framtida designpraktik och metoder.

Asensio har sedan snart femton år varit en viktig person i Designhögskolan vid Umeå universitets verksamhet. Hon rekryterades av Designhögskolans tidigare rektor Anna Valtonen att vara behjälplig i hennes strategiska råd. Anne Asensio kunde med sin omfattande kunskap om industridesign, sitt personliga engagemang och med sitt breda internationella nätverk bidra till Designhögskolans stora framgång. Anne Asensio har därefter varit verksamheten behjälplig på olika sätt och var senast 2017 huvudtalare vid Designhögskolans examensutställning Design Talks & Degree Show.

Pressfoton på John Anderson och Anne Asensio


För mer information om John Anderson, kontakta gärna:

Jan Karlsson, professor på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Climate Impacts Research Centre, vid Umeå universitet
Telefon: 070-980 28 65
E-post: jan.p.karlsson@umu.se

För mer information om Anne Asensio, kontakta gärna:

Demian Horst, biträdande prefekt på Designhögskolan vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 97 82
E-post: demian.horst@umu.se