Tags

13 miljoner kronor till forskning om bakterier och stressöverlevnad

13 miljoner kronor till forskning om bakterier och stressöverlevnad

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:31 CET

Vetenskapsrådet delar ut drygt 13 miljoner kronor till molekylärbiolog Matthew Francis vid Umeå universitet i den särskilda satsningen Rambidrag inom infektion och antibiotika.

Träningsprogram kan stärka kognitiva förmågor

Träningsprogram kan stärka kognitiva förmågor

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 10:54 CET

Du har säkert hört att det är nyttigt att lösa korsord på äldre dagar för att hålla hjärnan igång. Men stämmer det? Vilka effekter har träning av hjärnan? Petra Sandberg har i sin avhandling undersökt korttids- och långtidseffekter av olika metoder för att träna människors minne och exekutiva funktioner hos unga och äldre vuxna.

Klassrummet - en lärandemiljö för elever?

Klassrummet - en lärandemiljö för elever?

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 09:10 CET

Lärares sätt att vägleda elever har stor betydelse i deras lärande. Det kan till exempel handla om kroppsspråk och röstanvändning. Ett annat villkor som har betydelse är hur lärare använder läromedel och möblering för att förmedla sin pedagogiska grundtanke med undervisningen. Det visar en studie från Umeå universitet.

Media-no-image

Tre miljoner kronor till forskning om ett hållbart Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 08:49 CET

​Nu ska forskare ta reda på hur Umeå kan bli en förebild för hållbar stadsutveckling. Umeå universitet får tre miljoner kronor från Energimyndigheten för att i samverkan med Umeå kommun undersöka hur Umeåborna kan bli mer energismarta.

​Hjärntumörgen identifierad av Umeåforskare

​Hjärntumörgen identifierad av Umeåforskare

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 14:37 CET

Ett internationellt forskarlag har för första gången identifierat en gen som kan förklara varför hjärntumörformen gliom, den mest elakartade formen av hjärntumörer, kan drabba två eller flera medlemmar i samma familj. Rönen publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

Sockerberoende - hur socker styr växtcellen

Sockerberoende - hur socker styr växtcellen

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:00 CET

Sabine Kunz utreder i sin avhandling sambanden mellan sockerproduktion, sockersignaler, sockeridentifiering och genuttryck och celldelning i cellkulturer och småplantor av modellväxten backtrav. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet onsdagen den 17 december.

Piotr Matyba utses till Gunnar Öquist Fellow

Piotr Matyba utses till Gunnar Öquist Fellow

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 16:31 CET

​Fysikern Piotr Matyba, Umeå universitet, utses till Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär att han får tre miljoner till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom hans mentor.

​Hjärnfonden ger stort Ice Bucket Challenge-anslag till ALS-forskningen i Umeå

​Hjärnfonden ger stort Ice Bucket Challenge-anslag till ALS-forskningen i Umeå

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 12:55 CET

Hjärnfonden delar ut 3 miljoner kronor till ALS-forskningen vid Umeå universitet. Det är ett resultat av de 35 000 SMS-gåvor som kommit via Ice Bucket Challenge.

Media-no-image

Kempestiftelserna offentliggör årets Gunnar Öquist Fellows

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 09:00 CET

​Fredagen den 12 december klockan 14 offentliggör Kempestiftelserna årets Gunnar Öquist Fellows. Två mycket lovande forskare kommer då att tilldelas utmärkelsen i form av ett anslag på tre miljoner kronor vardera och ett personligt pris på 50 000 kronor.

Klimatfrågorna måste upp på agendan

Klimatfrågorna måste upp på agendan

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 08:00 CET

Människoskapade utsläpp av klimatstörande växthusgaser förändrar våra livsbetingelser runt hela jorden. Martin Hultman, teknik- och miljöhistoriker, fram till årsskiftet verksam vid Umeå universitet och Jonas Anshelm verksam vid tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, presenterar på fredag sin nya bok Discourses of Global Climate Change.

CHEMSEA-partners följer upp succéprojekt och bildar samarbetscenter

CHEMSEA-partners följer upp succéprojekt och bildar samarbetscenter

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 08:00 CET

Efter det lyckade CHEMSEA-projektet, där man kartlade kemiska stridsmedel som dumpats i Östersjön efter andra världskriget, bildar nu Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tillsammans med övriga nio CHEMSEA-partners ett samarbetscenter av experter i frågor om dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön.

Media-no-image

Pressinbjudan: Ice bucket challenge ger 3 miljoner till Umeås ALS-forskning

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 14:07 CET

Fredagen den 12 december klockan 9 besöker Hjärnfonden Umeå för att dela ut 3 miljoner kronor till ALS-forskargruppen vid Umeå universitet. Anslaget är ett resultat av de 35 000 SMS-gåvor som kommit in via Ice Bucket Challenge.

Testbaserad inlärning är en bra pedagogisk metod som stärker minnet

Testbaserad inlärning är en bra pedagogisk metod som stärker minnet

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 10:48 CET

Carola Wiklund-Hörnqvist visar i sin avhandling att testbaserad inlärning i klassrummen är gynnsam för hågkomst av information över tid, och med hjälp av funktionell hjärnavbildning (fMRI) har Carola i sin avhandling kunnat visa på varför det är bra. Carola Wiklund-Hörnqvist presenterar sin avhandling vid Umeå universitet den 15 december.

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 13:52 CET

Att styra skolans utveckling genom ökad kontroll och uppföljning motverkar sitt eget syfte. När kontrollerna ökar minskar lärarnas inflytande. Tekniska och ekonomiska utgångspunkter istället för läroplanens, elevernas och lärares behov, är det som styr vilka medier elever och lärare kan använda i undervisningen.

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 13:45 CET

I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Maria Levlin hur elever med lässvårigheter i årskurs 2 ofta har svårigheter även med hörförståelse. Studien visar i sin tur hur dessa lässvårigheter och brist på hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3.

Media-no-image

​Förnybara bränslen kan vara lika hälsofarliga som dieselavgaser

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 09:04 CET

Biodieselavgaser ger liknande negativa effekter på hjärt-kärlsystemet som avgaser från fossil diesel, enligt en avhandling från Umeå Universitet. Däremot ger inte vedrök samma påverkan på blodkärlen.

Hela familjen behöver stöd när barn har medfödda hjärtfel

Hela familjen behöver stöd när barn har medfödda hjärtfel

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 12:57 CET

Det är viktig att skapa förutsättningar för goda interaktiva relationer med hela familjen vid omvårdnaden av barn med medfödda hjärtfel för att de enskilda familjemedlemmarna ska kunna stödja varandra, uppleva trygghet, och även stärka varandra som en unik helhet. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

​Avvikelser i hjärnaktivitet kan avslöja tidig demens vid Parkinsons sjukdom

​Avvikelser i hjärnaktivitet kan avslöja tidig demens vid Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 10:13 CET

Patienter med Parkinsons sjukdom som har problem med nedsatt uppmärksamhet och minne redan tidigt i sjukdomsförloppet har ofta låga syresättningsnivåer i viktiga områden i hjärnan, som sannolikt kan kopplas till en ökad risk att utveckla demenssjukdom. Det konstaterar Urban Ekman i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 10 december.

​Obalans i arvsmassans byggstenar orsakar mutationer

​Obalans i arvsmassans byggstenar orsakar mutationer

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 22:00 CET

En obalans i byggstenarna till människans arvsmassa, DNA, tvingar olika enzymer som bygger nytt DNA, att göra samma typ av fel och därmed ökar risken för olika sjukdomar, exempelvis cancer. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften PLOS Genetics.

​Alternativa DNA-strukturer orsakar skador i arvsmassan

​Alternativa DNA-strukturer orsakar skador i arvsmassan

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 16:30 CET

Arvsmassan behöver skyddas för att bevara det genetiska materialet intakt och minska uppkomsten av cancerceller. I en studie som publiceras i tidskriften BMC Biology, visar forskare från Umeå universitet att icke upptvinnade alternativa DNA-strukturer i arvsmassan leder till DNA-skador.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.