Taggar

Sociala aktiviteter på nätet viktigt för hälsosamt åldrande

Sociala aktiviteter på nätet viktigt för hälsosamt åldrande

Pressmeddelanden   •   2016-02-09 07:00 CET

Meningsfulla och internetbaserade aktiviteter främjar känslan av delaktighet i samhället och är en allt viktigare del i hälsosamt åldrande. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Ellinor Larsson att arbetsterapeuter kan främja delaktighet, minska äldres upplevda ensamhet och stärka deras sociala kontakter med hjälp av ett internetbaserat interventionsprogram.

Umeåforskare hjälper Europa att bekämpa spridningen av Zika-viruset

Umeåforskare hjälper Europa att bekämpa spridningen av Zika-viruset

Pressmeddelanden   •   2016-02-08 14:00 CET

Forskare vid Umeå universitet hjälper att utvärdera risken att Zika sprider sig till Europa. Genom att beskriva virusets överföringssäsong och vilka riskområden som finns samt använda sin ledande expertis kring Dengue-viruset hjälper Umeåforskarna till att utveckla strategier för hur Zika kan kontrolleras.

Kommer vi någonsin att träffa aliens?

Kommer vi någonsin att träffa aliens?

Pressmeddelanden   •   2016-02-08 12:32 CET

Professor Charles Cockell från Edinburghs universitet kommer till Umevatoriet och Umeå universitet och håller två föreläsningar om sökandet efter liv i universum. Föreläsningarna är en start på en serie arrangemang med rymdtema i Umeå för barn och vuxna.

Media-no-image

​Modeskapare gör smart kollektion i nytt digitalt textillabb

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 15:53 CET

I Sliperiets världsunika innovationsmiljö i Umeå kommer formgivaren Minna Palmqvist och konstnären Ricardo O’Nascimento under våren att utforska vart textilt skapande kan föras av nya digitala tekniker.

Problem associerade med tandfyllningsmaterial är ofta stressrelaterade

Problem associerade med tandfyllningsmaterial är ofta stressrelaterade

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 13:33 CET

Hos patienter som rapporterar symtom relaterade till tandfyllningsmaterial finns en mängd olika faktorer inblandade inklusive odontologiska, medicinska, sociala, och psykologiska. Patienter med både allmänna symtom och lokala symtom i munnen har en sämre prognos för att tillfriskna och svårare att hantera stress. Detta framgår av en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hög risk för fallolyckor kan vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom

Hög risk för fallolyckor kan vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 13:07 CET

Parkinsonpatienter har redan många år innan diagnos större risk för fallskador och höftfrakturer. En ny studie vid Umeå universitet visar att Parkinsonpatienter, upp till 26 år innan diagnos, oftare råkade ut för höftfrakturer jämfört med en kontrollgrupp, vilket kan bero på en gradvis försämrad balans och i så fall vara ett betydande sjukdomstecken i ett tidigt skede.

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 13:16 CET

Den matburna listeriabakterien, som kan infektera människor och orsaka tillfälliga magproblem, är en allvarlig hälsorisk för gravida och personer med nedsatt immunförsvar. I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs hur bakterien, som ibland orsakar den dödliga sjukdomen listerios, reagerar på ljus genom att aktivera försvarsmekanismer.

Jerker Fick internationellt miljöpris

Jerker Fick internationellt miljöpris

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 14:57 CET

Recipharm, som har till uppgift att stödja läkemedelsföretag, tillkännagav i dag att det åttonde International Environmental Award tilldelas Jerker Fick, docent på institutionen för kemi vid Umeå universitet. Fick får priset för sin forskning om läkemedels miljöeffekter.

Högsta betyg för UPSC:s Berzelii Centrum för skogsbioteknik

Högsta betyg för UPSC:s Berzelii Centrum för skogsbioteknik

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 09:16 CET

En internationell utvärderingskommitté ger toppbetyg till Berzelii Centrum för skogsbioteknik vid Umeå Plant Science Center. Berzelii centret, som byggts upp med hjälp av finansiering från Vinnova och Vetenskapsrådet, bedöms vara en exceptionellt stark forskningsmiljö med grundforskning i världsklass.

​Vetenskapligt genombrott möjliggör ultrasnabb transport av elektriska laddningar i polymerer

​Vetenskapligt genombrott möjliggör ultrasnabb transport av elektriska laddningar i polymerer

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 10:27 CET

Ett forskarteam vid Umeå universitet visar för första gången experimentellt att en mycket hög laddningsbärarförmåga i polymera halvledare är möjlig genom en kontrollerad vertikal orientering av polymerkedjor och kristaller. De banbrytande resultaten är publicerade i den ansedda tidskriften Advanced Materials.

​Enig universitetsstyrelse förordar Hans Adolfsson som ny rektor vid Umeå universitet

​Enig universitetsstyrelse förordar Hans Adolfsson som ny rektor vid Umeå universitet

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 17:21 CET

Styrelsen vid Umeå universitet har beslutat förorda att Hans Adolfsson ska bli ny rektor för Umeå universitet när nuvarande rektor Lena Gustafsson slutar den 30 juni 2016. Styrelsen fattade sitt beslut om nominering till regeringen vid ett extrainsatt styrelsemöte tisdagen den 26 januari.

Vårens vetenskapsluncher med klimat och miljö i fokus

Vårens vetenskapsluncher med klimat och miljö i fokus

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 13:10 CET

Kan ett nytt perspektiv på moral rädda klimatet? Vad händer i Arktis när klimatet blir varmare? Stockholm under vatten – när inser vi allvaret? Det är några av de frågor som kommer att besvaras under vetenskapsluncherna på Kafé Station under våren, med start den 28 januari.

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

Förbättrade möjligheter att upptäcka Skelleftesjukan

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 11:03 CET

Nya insikter om ärftlig transtyretin-amyloidos, även kallad Skelleftesjukan, förbättrar möjligheterna att upptäcka den genetiska sjukdomen med hjälp av EKG och ultraljud.

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

Vuxna med komplexa medfödda hjärtfel har nedsatt muskelfunktion

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 08:00 CET

Undersökningar av muskelfunktion (skelett- och andningsmuskulatur) visar att vuxna med komplexa medfödda hjärtfel, hade nedsatt muskelfunktion både i jämförelse med patienter med hjärtfel klassade som ”enklare” och friska kontrollpersoner. Resultaten presenteras i en ny avhandling av Camilla Sandberg vid Umeå universitet.

Pressinbjudan: 
Livsavgörande forskning under Kunskapsnoden den 26 januari

Pressinbjudan: 
Livsavgörande forskning under Kunskapsnoden den 26 januari

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 10:42 CET

Hur skapar vi ett inkluderande samhälle? Vad gör vi åt vår alltmer överviktiga befolkning? Kommer maten att räcka i framtiden? Hur bygger vi fred i världen? Tisdag 26 januari arrangerar Umeå universitet Kunskapsnoden 2016 på Grand Hôtel, och föreläser och debatterar gör bland andra Lotta Vikström, Helena Edlund, Stefan Jansson och Åke Sellström.

Celler från kor används för att odla ledbrosk i laboratoriemiljö

Celler från kor används för att odla ledbrosk i laboratoriemiljö

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 08:00 CET

För att utveckla en metod att odla ledbrosk har forskare vid Umeå universitet använt broskceller från knäleder hos kor. Experimenten har framgångsrikt skapat förhållanden som möjliggör odling av frisk ledbroskvävnad och kan leda till en ny behandling av artros med stamcellsbaserad vävnadsodling. Det visar Janne Ylärinne i sin avhandling vid Umeå universitet.

Träningsprogram för personer med demens gav förbättrad balans och minskat hjälpbehov

Träningsprogram för personer med demens gav förbättrad balans och minskat hjälpbehov

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 13:04 CET

Regelbunden träning stärker balansen hos personer med demens och leder till minskat hjälpbehov. Detta visar ny forskning kring friskvård och hälsa för personer med demens som är gjord vid Umeå universitet och som idag publiceras i forskningstidskriften JAGS.

Psoriasispatienter får sämre tillgång till effektiv behandlingsmetod med stigande ålder

Psoriasispatienter får sämre tillgång till effektiv behandlingsmetod med stigande ålder

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 16:05 CET

Ålder spelar en stor roll när det gäller tillgång till behandling inom psoriasisvården. Forskare, som undersökt om patienter i olika åldrar har samma tillgång till den mest effektiva psoriasisbehandlingen, fann att en åldersökning med 30 år resulterade i ungefär 65 procent mindre sannolikhet att få behandling med biologiska läkemedel. Studien beskrivs i tidskriften British Journal of Dermatology.

Nya metoder för effektivare och energisnålare Internettjänster

Nya metoder för effektivare och energisnålare Internettjänster

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 10:26 CET

Miljarder människors användande av Internettjänster kräver stora datacenter som hanterar all data och dessa förbrukar mycket energi. Mina Sedaghat har i sin avhandling tagit fram metoder och algoritmer för att hantera och schemalägga resurserna i stora datacenter billigare, effektivare, mer tillförlitligt, och med mindre miljöpåverkan. Hon försvarar sin avhandling vid Umeå universitet 21 januari.

Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

Depression, fetma och metabolt syndrom bland bipolära patienter med utmattat stresshormonsystem

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 10:08 CET

Bipolära patienter som inte medicinerar med litium vid högre ålder har ofta sänkt aktivitet i hormonsystemet som reglerar stresshormon. Låga kortisolnivåer hos bipolära patienter är starkt förknippat med depression, låg livskvalitet, fetma, höga blodfetter och metabolt syndrom. Upptäckterna ger viktiga ledtrådar till hur behandlingsstrategier för depression och bipolär sjukdom kan förbättras.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.