Tags

Genus och familjen styr människors agerande på aktiemarknaden

Genus och familjen styr människors agerande på aktiemarknaden

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 12:23 CEST

Erfarenhet och kunskap om aktiemarknaden, men även sociala normer, skilsmässa och nära familjemedlemmars avkastningar spelar roll för hur man beter sig på aktiemarknaden. Det visar Emma Zetterdahl i sin avhandling från Umeå universitet.

​Minnet kan förbättras vid minskad vikt

​Minnet kan förbättras vid minskad vikt

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 10:09 CEST

Viktnedgång vid fetma och typ 2-diabetes kan förbättra hjärnans aktiveringsmönster vid minnestester och även normalisera omsättningen av stresshormonet kortisol. Det visar den avhandling som Andreas Stomby försvarar vid Umeå universitet den 27 maj.

Mikrovågskomponenter designade från scratch med hjälp av datorsimuleringar

Mikrovågskomponenter designade från scratch med hjälp av datorsimuleringar

Pressmeddelanden   •   2015-05-21 08:00 CEST

När man utformar mikrovågskomponenter, exempelvis antenner för mobil kommunikation och vågledare för radarutrustning, har man i decennier främst litat till professionella konstruktörers påhittighet. Datorsimuleringar brukar bara göras i ett sista skede för att finjustera detaljer. I sin avhandling vid Umeå universitet utmanar Emadeldeen Hassan denna traditionella konstruktionsmetod.

Media-no-image

Depression kan vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 22:02 CEST

En genomgången depression ger mer än tre gånger ökad risk för utveckling av Parkinsons sjukdom senare i livet. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Neurology.

Föränderliga identiteter viktiga i den digitaliserade mediebranschen

Föränderliga identiteter viktiga i den digitaliserade mediebranschen

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 13:28 CEST

Under de senaste 15 åren har digitaliseringen haft genomgripande effekter i en rad industrier. Organisationer måste konstant analysera hur de kan använda nya, alltmer formbara digitala artefakter för att skapa nya, innovativa produkter och tjänster. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Media-no-image

Sverige följer inte EU:s ersättningsregler

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 09:08 CEST

Det är tveksamt om den svenska regleringen av kommunernas betalning till aktörer inom vård, omsorg och skola överensstämmer med EU:s regler. Det visar Caroline Wehlander i en ny avhandling från Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Tommy Olsson blir föreståndare för nytt medicinskt forskningscentrum

Tommy Olsson blir föreståndare för nytt medicinskt forskningscentrum

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 08:05 CEST

Rektor Lena Gustafsson har i samråd med Knut och Alice Wallenbergs-stiftelse utsett professor Tommy Olsson, överläkare och professor i medicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, till föreståndare för det nya Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet.

Lysande gaffel med hjälp av sprejad LEC-teknik

Lysande gaffel med hjälp av sprejad LEC-teknik

Pressmeddelanden   •   2015-05-20 08:00 CEST

Ljusemitterande elektrokemiska celler, LEC, är en nyuppfunnen belysningsteknik. I sin avhandling i fysik vid Umeå universitet visar Amir Asadpoordarvish att en LEC kan tillverkas genom att spreja tre lager bläck ovanpå en yta och lysa med strömmen från ett vanligt batteri. LEC-komponenter kan sprejas på komplicerade ytor. Till exempel har forskargruppen han ingår i tillverkat en lysande gaffel.

Media-no-image

​Tre program får hög kvalitet

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 16:05 CEST

Läkarprogrammet, kandidatexamen i omvårdnad och magisterexamen i idrottsmedicin vid Umeå universitet fick för drygt ett år sedan bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter analyser och åtgärdsprogram uppfyller de nu kvalitetskraven för högre utbildning och Universitetskanslersämbetet ger alla tre omdömet hög kvalitet.

​Register kan förbättra vårdkvaliteten i livets slut

​Register kan förbättra vårdkvaliteten i livets slut

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 15:00 CEST

Ett kvalitetsregister som samlar in uppgifter om döende patienter kan leda till förbättringar av vården i livets slutskede. Det konstaterar Lisa Martinsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 22 maj.

Nervceller använder varandra som kartor

Nervceller använder varandra som kartor

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 12:40 CEST

När nervceller bildas måste de lotsas till sin slutliga position med hjälp av en slags molekylär och cellulär ”karta” för att kunna fungera ordentligt. I en studie nyligen publicerad i Nature Communication visar neurobiologen Sara Wilson och hennes forskargrupp vid Umeå universitet att olika delar av nervcellen är viktiga för att guida andra nervceller till rätt plats under embryoutvecklingen.

Medborgardeltagande leder inte till ökad demokrati

Medborgardeltagande leder inte till ökad demokrati

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 10:58 CEST

Tvärtemot vad man tidigare trott bidrar inte medborgarinflytande nämnvärt till demokratiutvecklingen i konfliktdrabbade länder. Istället är det politikernas roller och deras samarbetsförmåga som avgör hur det ska gå. Det visar Abrak Saati, Umeå universitet, i en avhandling.

Hormoner har betydelse för olika typer av äggstockscancer

Hormoner har betydelse för olika typer av äggstockscancer

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 10:57 CEST

Cancer i äggstockarna är inte en sjukdom utan ska ses som flera olika typer av sjukdomar utgående från äggstockarna. Olika hormoner har varierande betydelse vid olika typer av äggstockscancer. Det konstaterar Helena Schock i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 22 maj.

​Värmemadrasser ökar komforten i kalla ambulanser

​Värmemadrasser ökar komforten i kalla ambulanser

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 09:37 CEST

Värmemadrasser på ambulansbårar kan minska de negativa hälsokonsekvenserna av köld och även förbättra komforten i en kall miljö. Det konstaterar Jonas Aléx i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 22 maj.

Växternas fascinerande värld i rampljuset

Växternas fascinerande värld i rampljuset

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 12:33 CEST

Ta med en växt och mät dess koldioxidupptag. Bygg din egen solcell av mosade blåbär. Titta på demonstration av drönare för inventering av skog. Tipspromenad och fotoutställning. Lördagen den 23 maj firas fascinerande växters dag på Bildmuseet och Sliperiet i Umeå.

Media-no-image

Idrottshögskolans dag 22 maj

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 11:01 CEST

Idrottshögskolan satsar på att sprida aktuell idrottsforskning som producerats av forskare med koppling till en rad olika idrottsrelaterade ämnen, och anordnar därför en konferens på Umeå universitet. Press och allmänhet hälsas välkomna!

Umeåforskare prisad för norrlandsperspektiv

Umeåforskare prisad för norrlandsperspektiv

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 09:00 CEST

Madeleine Eriksson, universitetslektor, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, har utsetts till årets pristagare av stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond 2015.

Historisk markanvändning spelar roll för kolhalten i nordliga sjöar

Historisk markanvändning spelar roll för kolhalten i nordliga sjöar

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 15:27 CEST

Den historiska bilden är viktig när man ska försöka förstå miljön och förutsäga hur den kan förändras i framtiden. Det menar forskare vid Umeå universitet som med analyser av sedimentkärnor från sjöar kunnat se hur kolhalten varierat beroende på naturens egen långsiktiga dynamik, men även av människans påverkan under hundratals år. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften PNAS.

Media-no-image

​Umeåforskare presenterar ebolarapport i Sierra Leone

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 11:38 CEST

Forskare vid Umeå universitet har genomfört ett projekt för att identifiera insatser som behöver genomföras för att befolkningen i Sierra Leone ska kunna stoppa smittspridning av ebola. Nu har en rapport presenterats för landets regering.

Lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik

Lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 07:00 CEST

I skolsammanhang talas det en hel del om formativ bedömning. Det är en komplex typ av undervisning som formas efter frekvent information om elevernas lärandebehov. Catarina Andersson visar i sin avhandling att lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik, men att lärare behöver tid och stöd i fortbildningen. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.