Tags

Prisregn över Umeå Plant Science Center

Prisregn över Umeå Plant Science Center

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 13:27 CET

Den skandinaviska växtforskarorganisationen Scandinavian Plant Physiology Society delar vid årets kongress i Stockholm ut fyra priser till framstående forskare. Forskare från Umeå Plant Science Centre (UPSC) tilldelas i år samtliga fyra priser.

Så blir energiomvandlingen i bränsleceller effektivare

Så blir energiomvandlingen i bränsleceller effektivare

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 08:00 CET

Ämnen det finns rikligt av på jorden – kol, kväve och övergångsmetalloxider – kan kombineras till mycket effektiva katalysatorer som kan användas i både bränsleceller och för elektrolys. Det visar Tiva Sharifi experimentellt i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet tisdagen den 31 mars.

Toppforskare från Umeå får Wallenberg Clinical Scholars

Toppforskare från Umeå får Wallenberg Clinical Scholars

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 13:25 CET

Peter Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet får 15 miljoner kronor i anslag från programmet Wallenberg Clinical Scholars, för att hitta en behandling som kan bromsa det dödliga förloppet vid ALS. Han är tillsammans med tre andra forskare först ut att få anslaget som utdelas för en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i fem år.

Nyupptäckt mutation förklarar många fall av ALS

Nyupptäckt mutation förklarar många fall av ALS

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 22:29 CET

Mutationer i genen TBK1 är den tredje vanligaste orsaken bakom utveckling av sjukdomen ALS i Sverige. Mutationen kan även orsaka demenssjukdomen FTD. Det visar Peter M Andersen, överläkare och professor i neurologi vid Umeå universitet i en artikel, som publiceras i tidskriften Nature Neuroscience.

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2015

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-24 09:51 CET

Lars Larsson, verksam vid institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet, får samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2015, som riktas till yngre lärare. Han får priset både för sitt arbete som lärare och studierektor.

Verktyg för att stödja samhällen under naturkatastrofer - Made in Sliperiet

Verktyg för att stödja samhällen under naturkatastrofer - Made in Sliperiet

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 13:18 CET

Interaktionsdesigner Ambra Trotto från Arkitekthögskolan leder ett nytt projekt – Community SOS - som startar upp i Sliperiet. Projektet handlar om att skapa en integrerad plattform där volontärer och hjälpbehövande kan nå varandra vid en miljökatastrofsituation. Den 23 mars startar projektgruppen en crowdfunding-kampanj för att finansiera projektet och bygga nätverk.

​Tum-EKG avslöjar hjärtrytmrubbningar

​Tum-EKG avslöjar hjärtrytmrubbningar

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 11:42 CET

Korta upprepade EKG-registreringar med så kallad tum-EKG i hemmet är en ny, effektiv och uppskattad metod att hitta förmaksflimmer, som därmed kan bidra till att förebygga stroke. Det visar Tijn Hendrikx i en avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

Media-no-image

Toppforskare diskuterar förnybar energi vid Umeåkonferens

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 11:00 CET

Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

Skolan uppmärksammar inte flickors svårigheter

Skolan uppmärksammar inte flickors svårigheter

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 09:34 CET

Istället för att mötas av förståelse för sin livs- och skolsituation blir flickor betraktade som ett problem och fokus hamnar på deras fel och brister, konstaterar Anneli Nielsen, Umeå universitet, i sin avhandling Ett liv i olika världar.

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 08:00 CET

Samiska renskötare har under lång tid format och omformat sin näring i ett skiftande klimat och genom tider av stora samhälleliga förändringar. Detta har de gjort genom ett flexibelt användande av betesmarker, starka sociala nätverk och genom att använda sig av ett antal binäringar. Det visar Isabelle Brännlund, Umeå universitet, i en ny avhandling.

Textilslöjd – ett känslomässigt frirum i skolan med ett lärande syfte

Textilslöjd – ett känslomässigt frirum i skolan med ett lärande syfte

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 07:40 CET

Vad har elevers egna känslor för betydelse när elever har textilslöjd i skolan och hur påverkas deras lärande av den egna känslomässiga upplevelsen? I avhandlingen "Lust och olust – elevers erfarenheter i textilslöjd", undersöker Stina Westerlund elevers upplevelser av skolarbete inom slöjdämnets textila materialområde samt hur deras känslor spelar in i själva hantverket.

Vernissage: Field

Vernissage: Field

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 11:25 CET

Vilka konsekvenser får våra val? Den interaktiva konstinstallationen Field är en undersökning för framtiden: vart är vi på väg när vi manipulerar DNA, utrotar arter och klimatförändringen skenar? Vernissage i HUMlab-X, Konstnärligt Campus, Umeå universitet: 31 mars

Media-no-image

Statliga föreskrifter missgynnar resultaten av skolprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 09:22 CET

De skolprojekt som initierats av staten med ambitionen att utveckla skolan har svårt att uppnå dess föresatser, ambitionerna visar sig vara större än de varaktiga resultaten. Det framkommer i en avhandling från Umeå universitet.

Där mycket vatten flödar – där hittas fler växtarter

Där mycket vatten flödar – där hittas fler växtarter

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 08:00 CET

Mångfalden av växter längs norrländska vattendrag påverkas av både yt- och grundvatten. Att det finns en så stark koppling mellan vegetation och hydrologi är en kunskap som kan få stor praktisk betydelse för naturvården inom skogsbruket. Det skriver Lenka Kuglerová i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 26 mars.

​Arbetsterapi främjar aktivitet och minskar samhällskostnader

​Arbetsterapi främjar aktivitet och minskar samhällskostnader

Pressmeddelanden   •   2015-03-17 16:50 CET

Arbetsterapeutiska insatser som fokuserar på meningsfulla aktiviteter kan ge positiva hälsoeffekter för äldre personer och även minska samhällets kostnader för vård och omsorg. Det konstaterar Magnus Zingmark i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 23 mars.

​Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

​Samvetsstress allt vanligare bland vårdpersonal i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 10:16 CET

Vårdpersonal i äldreomsorg uppvisar högre nivåer av samvetsstress, den stress dåligt samvete ger, än vad tidigare forskning har visat. Det konstaterar Johan Åhlin i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 20 mars.

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

Samtiden viktigast när historieämnet blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 07:55 CET

Hur kan man förstå att historia blivit obligatoriskt på yrkesprogrammen? Vilket innehåll från historia har formulerats för yrkeseleverna? Och vad tänker och tycker lärare och elever om historiekursen? Detta är frågor som Kristina Ledman berör i sin avhandling Historia för yrkesprogrammen: innehåll och betydelse i policy och praktik.

4 miljoner till forskning om ungdomars hantering av ohälsa på nätet

4 miljoner till forskning om ungdomars hantering av ohälsa på nätet

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 09:14 CET

Simon Lindgren, professor i sociologi, har beviljats drygt 4 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Projektet kommer att analysera hur unga människor hanterar psykisk ohälsa genom självorganiserade stödaktiviteter på Internet.

​Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för hjärtinfarkt

​Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för hjärtinfarkt

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 14:08 CET

Hjärtinfarkt ger samma symtom för patienter med diabetes som för patienter utan diabetes. Däremot dröjer patienter med diabetes längre innan de söker vård för sina hjärtinfarktsymtom. Det konstaterar Karin Hellström Ängerud i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

​Lovande resultat för läkemedelskandidater mot svår ögonsjukdom

​Lovande resultat för läkemedelskandidater mot svår ögonsjukdom

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 11:20 CET

Kolhydratbaserade läkemedelskandidater kan redan vid mycket låga koncentrationer hämma virus som orsakar den allvarliga och smittsamma ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit, EKC. Det konstaterar Rickard Storm i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 13 mars.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.