Taggar

Patienter med Sick Building Syndrome-symtom tas inte på allvar

Patienter med Sick Building Syndrome-symtom tas inte på allvar

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 10:02 CET

Personer som söker hjälp för symtom de fått av dålig inomhusmiljö möts ofta av misstroende från vård, arbetsplats och fastighetsförvaltare. Detta trots att ett tidigt omhändertagande av symtom kopplade till hälsovådlig inomhusmiljö, så kallad Sick Building Syndrome, är viktigt för patienters arbetsförmåga och återhämtning. Detta visar en avhandling vid Umeå universitet.

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

Oklarheter i lagstiftningen påverkar myndigheters samverkan i krissituationer

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 09:41 CET

I en ny avhandling från Umeå universitet har Rikard Karlsson undersökt vilka rättsliga krav som ställs på myndigheterna att samverka vid olyckor och extraordinära händelser och hur dessa krav förhåller sig till sekretesslagstiftningen. I undersökningen framgår att det finns oklarheter i lagstiftningen som kan påverka myndigheternas möjligheter att samverka negativt.

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

​​​Det sprudlar av aktivitet på månen

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 08:48 CET

Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än man tidigare trott. Detta framgår i en ny avhandling av Charles Lue, vid Institutet för rymdfysik och Umeå Universitet. Resultaten försvaras fredagen den 4 december vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

När vetenskapshistoria skrivs görs många förenklingar

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 08:00 CET

Föreställningar om vetenskapliga framsteg är ett slags idéhistoriskt allmängods som förmedlas i klassrum, kurslitteratur och uppslagsverk. Frågan är hur väl dessa framstegsberättelser står sig vid en närmare granskning. Daniel Nyström, Umeå universitet, menar att framstegsberättelser många gånger ger uttryck för forskares önskan om att vara del av en progressiv utveckling.

Media-no-image

Högkvalitativ vård till lägre kostnad

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 11:05 CET

Palliativ hemsjukvård för svårt hjärtsjuka är en mycket kostnadseffektiv vårdform som kostar mindre är den vård som denna patientgrupp vanligtvis får., enligt en studie vid Umeå universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Palliative Medicine.

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

Livsgnista är en livsviktig faktor för mycket gamla människor

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 07:00 CET

För personer som är 85 år eller äldre har stark livsgnista en skyddande effekt mot depression och leder till färre dödsfall under en femårsperiod. Detta visar ny forskning som studerat faktorer av betydelse för gott åldrande bland mycket gamla människor och som presenteras i en avhandling vid Umeå universitet.

Författaren Bernhard Nordhs arkiv finns nu tillgängligt

Författaren Bernhard Nordhs arkiv finns nu tillgängligt

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 16:06 CET

Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) var en av 1900-talets mest lästa författare i Sverige. Nu finns hans personarkiv på Forskningsarkivet. Arkivet innehåller manuskript till böcker, noveller och filmer samt klippsamling, förlagskorrespondens och fotografier.

Lina Trulsson tilldelas årets Michael Treschow-stipendium

Lina Trulsson tilldelas årets Michael Treschow-stipendium

Pressmeddelanden   •   2015-11-26 12:51 CET

Lina Trulsson, student vid Masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan, Umeå universitet, tilldelas Michael Treschow-stipendiet på 100 000 kronor för att hon har uppvisat djärvhet, nydanande och lust i sitt arbete.

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

Ultraljud kan identifiera patienter med risk för stroke

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 16:47 CET

Ultraljud kan användas för att identifiera patienter med hög risk att i framtiden drabbas av stroke och som därför kan behöva en förebyggande operation. Eftersom kirurgiska ingrepp för att förhindra stroke anses hjälpa endast vissa patienter kan ultraljud också bidra till att förhindra onödiga operationer. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

Reseråd minskar inte risken att bli sjuk på resan

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 12:49 CET

Utlandsresor innebär risk för sjukdom och bärarskap med antibiotikaresistenta bakterier, speciellt för studenter. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd kring hur man förebygger risker under resan så minskar följsamhet inte risken att bli sjuk, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

Insikter i maskars ämnesomsättning värdefulla för förståelse av fetma

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 08:34 CET

För att förstå vilka molekylära mekanismer som kontrollerar kroppens absorbering av näringsämnen har forskare vid Umeå universitet studerat ämnesomsättningen hos rundmaskar. Rytmiska fenomen i maskens tarmar visar sig vara avgörande för tarmcellernas normala absorbering av fettämnen, visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Datorer kan förstå bilder på samma sätt som konstnärer

Datorer kan förstå bilder på samma sätt som konstnärer

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 15:05 CET

Föreställ dig datorer som kan förstå målningar eller måla abstrakta bilder på nästan samma sätt som människor. Bo Li har i sitt avhandlingsarbete utvecklat ett banbrytande koncept inom datorseende, interest curves, som baserar sig på kurvor och linjer och breddar området för datorers uppfattning av bilddetaljer. Han försvarar sin avhandling den 27 november vid Umeå universitet.

Effekten av kolesterolsänkande medicin kan mätas med ultraljud

Effekten av kolesterolsänkande medicin kan mätas med ultraljud

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 13:17 CET

Avancerad ultraljudsteknik som används för noggranna studier av halsartärer kan mäta effekten av kolesterolsänkande mediciner. En avhandling vid Umeå universitet visar att ultraljud erbjuder en strålningsfri, enkel och kostnadseffektiv metod för mäta effekten av behandling mot dödliga åderförkalkningsjukdomar samt för att identifiera patienter som i framtiden riskerar att drabbas av en stroke.

Global hälsa i fokus när forskare från Somalia och Sverige möts

Global hälsa i fokus när forskare från Somalia och Sverige möts

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 12:54 CET

​Umeå universitet är värd när deltagare från flera universitet i Somalia och Sverige möts den 23-24 november för vodareutveckling av ett universitetssamarbete mellan länderna. Mötet är ett led i Umeå universitetets engagemang i internationellt samarbete för global hälsa, under en ledstjärna av öppenhet, kulturellt brobyggande och solidaritet.

Koloniala kvarlevor och tystade alternativ formar urfolks roll i naturskyddsförvaltning

Koloniala kvarlevor och tystade alternativ formar urfolks roll i naturskyddsförvaltning

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 09:13 CET

Dominerande föreställningar med rötter i koloniala idéer påverkar urfolks möjligheter till inflytande i förvaltning och styrning av naturskyddsområden på deras marker. Det visar Elsa Reimerson, Umeå universitet, i sin avhandling.

Mer kunskap om mekanismerna bakom celldöd

Mer kunskap om mekanismerna bakom celldöd

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 17:30 CET

Gamla och trasiga celler i kroppen måste bort. Därför är det viktigt att de system som kontrollerar celldöd är noggrant avvägda för att vi ska kunna fungera normalt. Martin Lidman har i sitt avhandlingsarbete tagit fram mer kunskap om de proteiner och mitokondriemembran som har nyckelroller i den processen. Han försvarar sina resultat vid Umeåuniversitet fredagen den 20 november

Miljonanslag till forskning för framtida superdatorer

Miljonanslag till forskning för framtida superdatorer

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 12:00 CET

Umeå universitet har tillsammans med tre internationella partners beviljats över 36 miljoner kronor till ett stort forskningsprojekt om metoder och programvara för framtida superdatorer. Projektet heter NLAFET och ska utveckla effektivare metoder för att klara de biljontals beräkningar som hanteras i superdatorer.

GMO-beslut från Jordbruksverket ger växtförädlare hopp

GMO-beslut från Jordbruksverket ger växtförädlare hopp

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 11:00 CET

Jordbruksverket har, som svar på frågor från forskare vid Umeå universitet och SLU i Uppsala, bekräftat tolkningen att vissa växter framtagna med CRISPR-Cas9-teknik inte faller inom EU:s GMO-lagstiftning. Detta kan öppna upp för användning av ”gen-editerade” växter i praktisk tillämpning och som redskap för att lösa några av mänsklighetens största utmaningar.

Mer flexibla drav ger mindre finansiell information

Mer flexibla drav ger mindre finansiell information

Pressmeddelanden   •   2015-11-17 09:50 CET

I en ny avhandling från Umeå universitet undersöker Giulia Giunti effekten av en ökad flexibilitet i redovisningsstandarder för börsnoterade bolag. Resultatet visar att mer flexibla krav leder till mindre rapporterad information i årsredovisningarna.

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

Pressmeddelanden   •   2015-11-16 14:51 CET

Relativt nya oskaftade axelproteser fungerar lika bra som skaftade proteser om benkvalitén är god och kan komma att bli standard inom axelproteskirurgi. I en uppföljningsstudie har forskare utvärderat oskaftade axelproteser, som när de började användas 2007 väckte frågor kring benstabilitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.