Skip to main content

Taggar

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

Umeå universitet får uppdrag att genomföra kunskapsprov för nyanlända läkare

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 10:14 CEST

Umeå universitet får till uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra kunskapsprov för att validera teoretiska och praktiska kunskaper hos läkare som utbildats utanför EU- och EES-området. Detta är en del av Socialstyrelsens arbete med att göra om hela processen för bedömning av utländska utbildningar.

Unik studie om urfolkshälsa

Unik studie om urfolkshälsa

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 15:18 CEST

I en artikel nyligen publicerad i The Lancet, baserad på forskning från ett projekt som leds av Per Axelsson, docent i historia vid Umeå universitet, konstateras att den generella globala bilden är att urfolk har sämre hälsa än icke-urfolk.

"Throwing Out a Baby" – examensutställning på Konsthögskolan

"Throwing Out a Baby" – examensutställning på Konsthögskolan

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 10:28 CEST

Efter tre års studier på Konstögskolan vid Umeå universitet visar nu avgångselever från kandidatprogrammet i fri konst sina examensprojekt i grupputställningen "Throwing Out a Baby".

Vad gör fisken i bäcken på vintern?

Vad gör fisken i bäcken på vintern?

Pressmeddelanden   •   2016-04-22 08:34 CEST

De flesta fiskar som lever i en liten bäck stannar kvar under vintern när isen lagt sig. Detta påvisar Christine Weber, tidigare Umeåforskare, genom att märka öringar och stensimpor med sändare och följa fiskarnas förflyttningar. Fiskarnas allmäntillstånd är den enskilt viktigaste faktorn för om de ska överleva vintern. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Evolution.

Klass 8EM Grubbeskolan vann Teknikåttans regionfinal

Klass 8EM Grubbeskolan vann Teknikåttans regionfinal

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 16:59 CEST

Klass 8EM Grubbeskolan i Umeå segrade i regionfinalen i tävlingen Teknikåttan som i dag hölls vid Umeå universitet. På andra plats kom 8A Björnaskolan, Björna, och trea blev 8D Minervaskolan, Umeå.

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

Affärssystemsprojekt – en Volkswagen eller en Rolls-Royce

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 10:00 CEST

Strategiska planer, organisatoriska konsekvenser och ekonomisk hållbarhet bör diskuteras innan man deltar i affärssystemsprojekt. I en avhandling från Handelshögskolan vid Umeå universitet, framkommer att leverantör och beställare behöver se över vilka konsekvenser det kan få för respektive part att vara öppen eller sluten för förändring av mål och resursramar.

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 09:13 CEST

Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Mildare väder kan minska motivation till klimatmedvetna val

Mildare väder kan minska motivation till klimatmedvetna val

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 19:00 CEST

I en krönika publicerad i Nature resonerar Umeåforskaren Joacim Rocklöv kring resultaten av ny forskningsstudie, som visar att amerikanernas klimatskeptiska attityder delvis kan bero på: bättre väder. Den kognitiva dissonans som uppstår mellan egenupplevda klimatförändringar och det långsiktiga hotet kan förklara varför det kan vara svårt att motivera människor att göra fler klimatmedvetna val.

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 10:43 CEST

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en modell för evidensbaserade epidemiologiska beräkningar av det myggburna dengueviruset. Resultaten visar att globala resmönster och klimatförändringar ökar spridningsrisken i tempererade områden för epidemier av dengue och potentiellt också andra klimatkänsliga och myggburna infektionssjukdomar. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Media-no-image

Allt fler vill studera vid Umeå universitet

Pressmeddelanden   •   2016-04-20 09:03 CEST

Totalt 138 645 ansökningar har kommit in till Umeå universitets utbildningar för höstterminen 2016. Det är en ökning med 1,5 procent, jämfört med förra året. Dessutom har antalet förstahandssökande ökat med 4,2 procent.

Livscykeltänk stödjer resan mot hållbar bioekonomi

Livscykeltänk stödjer resan mot hållbar bioekonomi

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 12:10 CEST

Samhället är på väg att bli biobaserat och produkter gjorda av biomassa övertar allt fler funktioner som fossilbaserade produkter haft. För att säkerställa en hållbar övergång behövs metoder som kan hjälpa till att hitta de miljömässigt bästa lösningarna. Frida Røyne pekar i sin avhandling vid Umeå universitet på betydelsen av livscykeltänk och metoden livscykelanalys.

Media-no-image

Nio lag möts i regionfinal i Teknikåttan

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 08:20 CEST

Torsdagen den 21 april tävlar nio åttondeklasser i regionfinalen i Teknikåttan på Umeå universitet, en nationell tävling i teknik och naturvetenskap. Eleverna får en rad frågor att besvara – och klassen ska i förväg konstruera ett pariserhjul med vagnar som sätts på prov under tävlingen. Den vinnande klassen går vidare till riksfinal i Uppsala den 19 maj.

Utbytesstudenter på läkarprogrammet till glesbefolkade områden

Utbytesstudenter på läkarprogrammet till glesbefolkade områden

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 08:00 CEST

Fler läkare som söker sig till glesbygden och de utvecklingsmöjligheter som finns där. Det är ett mål med ett helt nytt samarbetsavtal mellan läkarprogrammet vid Umeå universitet och Northern Ontario School of Medicine i norra Ontario, Kanada.

Laxens gener kartlagda i stort forskningsprojekt

Laxens gener kartlagda i stort forskningsprojekt

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 17:00 CEST

Laxens alla gener har kartlagts i ett stort projekt som bland annat involverat forskare vid Umeå universitet. Resultaten som publiceras i den ansedda vetenskapstidskriften Nature ger bättre möjligheter att till exempel skydda laxodlingar från virus, men också att bevara vildlaxen som art för framtiden.

Analys av befolkningsstudier visar global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

Analys av befolkningsstudier visar global ökning av diabetes och övervikt de senaste 40 åren

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 13:37 CEST

I två separata studier har forskare analyserat en stor mängd befolkningsstudier och konstaterat att den globala andelen vuxna män och kvinnor med diabetes eller övervikt ökat stadigt sedan 1980 respektive 1975. I studierna, som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet, ingår forskning gjord vid Umeå universitet i den Väster- och Norrbottenbaserade MONICA-studien.

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 08:00 CEST

I en ny avhandling vid Umeå Universitet beskrivs upptäckten av en genmutation som ligger till grund för den ovanliga ärftliga blodsjukdomen CDA III, även kallad Västerbottensanemin. Av ungefär 70 rapporterade fall av CDA III i hela världen härstammar knappt 50 från en släkt med rötterna i Västerbotten. Genen – KIF23 – spelar en central roll i den process som styr avslutningen av celldelning.

Upptäckt kan leda till effektiv behandling av afrikansk sömnsjuka

Upptäckt kan leda till effektiv behandling av afrikansk sömnsjuka

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 07:00 CEST

Umeåforskare har upptäckt att den encelliga parasit som orsakar afrikansk sömnsjuka har ett vapen mot potentiella läkemedel som idag är under utveckling mot sjukdomen. Den dödliga parasiten har ett enzym som kan klyva och därigenom oskadliggöra läkemedel av sorten adenosinanaloger. Detta enligt en studie nyligen publicerad i Journal of Biological Chemistry.

Umeåforskare får 30 miljoner kronor i förlängda forskningsanslag

Umeåforskare får 30 miljoner kronor i förlängda forskningsanslag

Pressmeddelanden   •   2016-04-14 10:54 CEST

Diabetesforskaren Helena Edlund och hjärnforskaren Lars Nyberg beviljas förlängda forskningsanslag på totalt 15 miljoner vardera över fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. De två forskarna, som båda är verksamma vid Umeå universitet, har tidigare utnämnts till Wallenberg Scholars.

Brister i konsumentskyddet kan bidra till överskuldsättning

Brister i konsumentskyddet kan bidra till överskuldsättning

Pressmeddelanden   •   2016-04-13 09:36 CEST

Skyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsreglerna uppvisar stora brister, bland annat vad gäller möjligheter till en framgångsrik skuldsanering. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet, där Ann-Sofie Henrikson har analyserat konsumentskyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsreglerna som styr låneprocessen.

Felaktig reglering av DNA:s byggstenar kopplas till tjocktarmscancer

Felaktig reglering av DNA:s byggstenar kopplas till tjocktarmscancer

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 08:59 CEST

Vid celldelning behövs en korrekt nivå och balans mellan DNA:s fyra byggstenar för att bygga en felfri kopia av DNA utan skadliga mutationer. Forskare vid Umeå universitet har nu kunnat visa en koppling mellan störningar i nivåerna av DNA:s byggstenar, så kallade dNTP, och tjocktarmscancer. Upptäckten publiceras i tidskriften PNAS.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.