Tags

​Utvärderade mätmetoder för avgaser ger bättre beslut

​Utvärderade mätmetoder för avgaser ger bättre beslut

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 11:16 CET

Felaktiga mätningar av luftföroreningar kan inte bara påverka politiska beslut om exempelvis trafikomläggningar utan också medföra felaktiga slutsatser om hälsoeffekter av kväveoxidexponering. Annika Hagenbjörk-Gustafsson har därför i sitt avhandlingsarbete utvärderat två mätmetoder för kväveoxid.

Isolering av viktigt hjärncentra ger försämrat minne

Isolering av viktigt hjärncentra ger försämrat minne

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 09:36 CET

Försämrat minne bland äldre kan förklaras av att ett viktigt centra i hjärnan, hippocampus, med stigande ålder blir allt mer aktivt vid vila och därmed samverkar mindre effektivt med andra hjärncentra då man försöker minnas. Det visar forskare från Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften PNAS.

Rummet har stor betydelse för museiupplevelsen

Rummet har stor betydelse för museiupplevelsen

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 08:10 CET

En museiutställning innefattar mycket mer än bara föremål, texter och montrar. Det rum som ramar in dessa olika komponenter är också en väsentlig del av utställningsmediet. Museibesökares upplevelser och meningsskapande påverkas starkt av utställningsrummens utformningar, material, färgsättningar och belysning.

Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla

Trä- och metallslöjdsalen – en tyst mansfostran för alla

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 08:05 CET

På vilket sätt lever gamla föreställningar om mansfostran kvar i trä- och metallslöjdsalen, och vilka erfarenheter görs när dagens elever möter denna miljö? I avhandlingen Det sitter i väggarna undersöker Erik Sigurdson, Umeå universitet, hur specifika kroppsliga erfarenheter lever vidare i trä- och metallslöjdsalen, hos både flickor och pojkar, och vid sidan om språket.

Grafen gör att laddning transporteras mer effektivt genom halvledande polymer

Grafen gör att laddning transporteras mer effektivt genom halvledande polymer

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 08:00 CET

Det nya supertunna materialet grafen har fantastiska egenskaper, till exempel böjlighet och hög ledningsförmåga. I en studie av ett internationellt forskarteam lett av David Barbero, forskare i fysik vid Umeå universitet, visas att halvledande polymerer placerade på ett lager grafen transporterar elektrisk laddning mycket effektivare än om de läggs på ett substrat av kisel.

Maktspel och härskartekniker på internet

Maktspel och härskartekniker på internet

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 11:15 CET

I den nya boken Sociala medier och härskartekniker visar forskare vid Umeå universitet hur härskartekniker har flyttat ut på internet. Något som skapar nya förutsättningar både för den som vill visa makt inför andra och för den som behöver värja sig.

Kulturhuvudstad – och sen då?

Kulturhuvudstad – och sen då?

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 11:49 CET

Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Vad är egentligen kulturens nytta? Humtank, tankesmedjan för humaniora, och Humanistiska fakulteten, Umeå universitet, bjuder in till paneldebatt om kulturens betydelse och funktion mot bakgrund av att Umeå varit en av Europas två kulturhuvudstäder 2014.

Unik självbiografi speglar Umeå för 200 år sedan

Unik självbiografi speglar Umeå för 200 år sedan

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 15:06 CET

Torsdag den 20 november klockan 13.00 presenteras det första bandet av fem av den mångsidige Umeåprästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. Det är en unik självbiografi som speglar Umeå för 200 år sedan.

​Umeåprofessor utses till årets Lennander-föreläsare

​Umeåprofessor utses till årets Lennander-föreläsare

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 12:04 CET

Svenska Läkaresällskapet har utsett Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet, till 2015 års Lennander-föreläsare.

Vardagligt språkbruk vanligt i ämnesundervisningen

Vardagligt språkbruk vanligt i ämnesundervisningen

Pressmeddelanden   •   2014-11-17 08:54 CET

För att nå framgång i skolan måste elever behärska de olika ämnesspråk som olika skolämnen omfattar. Men vilka möjligheter har elever att använda dessa ämnesspråk och hur påverkas kommunikationen av olika aktiviteter i undervisningen?

Nyskapande hotellarkitektur visas i utställning på Arkitekthögskolan

Nyskapande hotellarkitektur visas i utställning på Arkitekthögskolan

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 08:00 CET

Måndag 17 november öppnar en utställning om hotellarkitektur i Sverige och Österrike på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Bildutställningen porträtterar 20 hotell och fritidsanläggningar som speglar mångfalden i tolkningen av begreppet fritid.

​Multidisciplinära team förbättrar vården vid tjocktarmskirurgi

​Multidisciplinära team förbättrar vården vid tjocktarmskirurgi

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 09:39 CET

Multidisciplinära team som planerar vården för patienter som ska genomgå tjocktarmskirurgi ökar förutsättningarna för att för att de ska få behandling i enlighet med rådande nationella riktlinjer. Det konstaterar Fredrik Brännström i en avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

​Positiva mellanmänskliga relationer stärker vårdarbete i låginkomstländer

​Positiva mellanmänskliga relationer stärker vårdarbete i låginkomstländer

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 13:36 CET

När vårdpersonal utvecklar positiva kontakter och samarbetar med arbetsgivare och lokala ledare på landsbygden i Guatemala får de kraftigt ökade möjligheter att hjälpa de mest utsatta. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

Media-no-image

Informatik firar 20 år

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 08:10 CET

Institutionen för Informatik firar 20-årsjubileum den 14 november på Umeå universitet.

Drygt 17 miljoner till forskning om återvinning av rökgaser och avloppsvatten

Drygt 17 miljoner till forskning om återvinning av rökgaser och avloppsvatten

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 08:00 CET

Forskningsprojektet Microbiorefine vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har beviljats anslag med 17,68 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet utforskar hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier – som i sin tur kan producera biomassa till biobränslen.

Stenålderskost minskar energiintaget och ger positiva hälsoeffekter efter klimakteriet

Stenålderskost minskar energiintaget och ger positiva hälsoeffekter efter klimakteriet

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 14:04 CET

Paleolitisk diet, även kallad stenålderskost, till kvinnor efter klimakteriet kan ge kraftfullt positiva effekter på energiintag och kroppssammansättning, men även på blodfetter och inlagring av fett i levern. De positiva hälsoeffekterna är dock inte enbart kopplade till stenålderskosten, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Emmanuelle Charpentier tilldelas The Breakthrough Prize in Life Sciences

Emmanuelle Charpentier tilldelas The Breakthrough Prize in Life Sciences

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 10:25 CET

Emmanuelle Charpentier, Umeå universitet, tilldelas vetenskapens Oscar – The Breakthrough Prize in Life Sciences 2015. Priset uppmärksammar excellent forskning vars syfte är att hitta botemedel för svåra sjukdomar och i förlängningen rädda mänskligt liv.

Media-no-image

Totalt 170 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 08:27 CET

Vetenskapsrådet har i år beviljat totalt drygt 170 miljoner kronor till Umeå universitet i årets stora utlysning. De största bidragen går till Paolo Medini, institutionen för integrativ medicinsk biologi, och till Bert Jonsson, institutionen för psykologi.

Få en glimt av Konstnärligt campus

Få en glimt av Konstnärligt campus

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 07:30 CET

Utställningar, guidade turer, workshops och filmvisningar. Torsdagen den 13 november står dörrarna till Konstnärligt campus vid Umeå universitet öppna för alla nyfikna som vill lära känna denna unika miljö – där arkitektur, konst, design, digitala experiment och avancerad teknik i gränslandet mellan det digitala och fysiska möts.

Japansk orden till professor Gunnar Öquist

Japansk orden till professor Gunnar Öquist

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 14:55 CET

Gunnar Öquist, professor vid Umeå universitet och tidigare ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien, har utsetts av Japans regering till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Han tilldelas utmärkelsen som ett erkännande av betydande insatser för att främja akademiska utbyten och en ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.