Tags

Vardagsnära kemi kan öka intresset hos gymnasieelever

Vardagsnära kemi kan öka intresset hos gymnasieelever

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 15:16 CET

Svenska elever på gymnasiets naturvetenskapliga program är intresserade av kemi och uppskattar kemiundervisningen, speciellt om kemin knyts till vardagen och lärarna har en tydlig struktur i sin undervisning. Det skriver Karolina Broman i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 6 februari.

Astmatikers och allergikers hälsa - upplevt stöd och miljöintolerans

Astmatikers och allergikers hälsa - upplevt stöd och miljöintolerans

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:40 CET

Många astmatiker och allergiker har även miljöintolerans. Det innebär att de reagerar med symtom liknande astma och allergi fast mot vanliga luktande ämnen såsom hygienprodukter och av vistelse i vissa byggnader. Det visar Nina Lind, Umeå universitet, i sin avhandling i ämnet psykologi.

Skogsmaskiner som gradvis blir smartare

Skogsmaskiner som gradvis blir smartare

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 15:43 CET

Daniel Ortíz Morales har tagit fram smarta funktioneroch algoritmer för att utveckla halvautomatiska system i skogsmaskiner. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universite tmåndagen den 2 februari.

​Högupplösta bilder avslöjar hur arvsmassan byggs upp

​Högupplösta bilder avslöjar hur arvsmassan byggs upp

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 10:10 CET

Med hjälp av högupplösta bilder är det möjligt att studera hur enzymet DNA-polymeras epsilon bygger ny arvsmassa, DNA, och dessutom gör det med hög noggrannhet. Detta enligt den avhandling som Rais Ganai försvarar vid Umeå universitet den 30 januari.

Media-no-image

Nyutvecklade kostundersökningsmetoder löser inte problemet med underskattat energiintag bland unga

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:15 CET

Kostundersökningsmetoder behöver utvecklas för att förbättra deras tillförlitlighet och användarvänlighet. En ny avhandling från Umeå universitet visar att metoder som använder nya tillvägagångssätt och tekniker, såsom digitalkameror och smartphones, inte löser problemet med att ungas energiintag underskattas.

Bakterieprotein kan hindra amyloidbildning

Bakterieprotein kan hindra amyloidbildning

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 07:00 CET

Ett protein i bakterier som hjälper dem tillverka proteintrådar på sin yta och inte inuti kan också effektivt hindra bildning av de proteinklumpar som förstör hjärncellerna vid Parkinsons sjukdom. Det visar en studie av forskare i kemi vid Umeå universitet i samarbete med forskare i USA och England. Upptäckten publiceras i tidskriften Molecular Cell.

Klart med ny föreståndare för Sliperiet

Klart med ny föreståndare för Sliperiet

Pressmeddelanden   •   2015-01-22 08:30 CET

Marlene Johansson blir ny föreståndare för Sliperiet – Umeå universitets nya satsning på innovation och samverkan. Hon har sedan i september varit tillförordnad föreståndare. Den 1 februari kliver hon på som ordinarie.

​Nyupptäckta genvarianter förklarar utveckling av hjärnstrukturer

​Nyupptäckta genvarianter förklarar utveckling av hjärnstrukturer

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 19:11 CET

En internationell studie har identifierat fem genetiska varianter som påverkar utvecklingen och storleken på olika strukturer i hjärnan. Studieresultaten, som publiceras i tidskriften Nature, kan ge nya insikter om utvecklingen av olika neuropsykiatriska tillstånd.

Design av utrustning för framtidens gruvarbete

Design av utrustning för framtidens gruvarbete

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 08:30 CET

Designstudenter vid masterprogrammet för avancerad produktdesign har i ett tio veckors terminsprojekt fördjupat sig i gruvmiljön och arbetat med design av fordon och personlig utrustning. Fredagen den 23 januari redovisar studenterna sina resultat i form av modeller, affischer och presentationer på Designhögskolan i Umeå.

Emmanuelle Charpentier tilldelas Louis-Jeantetpriset i medicin 2015

Emmanuelle Charpentier tilldelas Louis-Jeantetpriset i medicin 2015

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 18:04 CET

Schweiziska Louis-Jeantetstiftelsen hedrar Umeåforskaren Emmanuelle Charpentier för hennes bidrag till upptäckten av en mekanism i ett bakteriellt immunsystem som lagt grunden för en kraftfull ny teknologi för modifiering av gener.

Ekologi stannar inte vid ekosystemgränser

Ekologi stannar inte vid ekosystemgränser

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 12:38 CET

Pia Bartels, Umeåekolog, tillsammans med finska och tyska forskare efterfrågar att terrestra och akvatiska ekologer arbetar mer integrerat. I sin studie betonar de vikten av att studera akvatiska och terrestra ekosystem samtidigt och föreslår nya vägar för att nå banbrytande framsteg inom den ekologiska vetenskapen. Deras resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften BioScience.

Finjusterar egenskaper hos hyperintressant kolnanomaterial

Finjusterar egenskaper hos hyperintressant kolnanomaterial

Pressmeddelanden   •   2015-01-19 10:40 CET

Fysikern Hamid Reza Barzegar lyckas styra egenskaper hos kolnanostrukturer genom att nogrannt kontrollera experimentella parametrar under syntesprocessen, modifiera strukturerna efter syntes samt bygga nya molekyler genom att kombinera två kända kolnanostrukturer. Han presenterar sin avhandling den 28 januari vid Umeå universitet.

Media-no-image
Kort eller lång strålbehandling vid prostatacancer?

Kort eller lång strålbehandling vid prostatacancer?

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 11:24 CET

Vilken strålbehandling är effektivast vid prostatacancer – stora doser under kort tid eller små doser under längre tid? Detta testas i en studie som initierats och leds av Anders Widmark, professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

Komplexa relationer mellan migration och hälsa i Nicaragua

Komplexa relationer mellan migration och hälsa i Nicaragua

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 11:31 CET

En ny avhandling från Umeå universitet visar att nicaraguanska migranter och deras familjemedlemmar påverkas både positivt och negativt av migrationshändelser, samt att hälsoaspekter både direkt och indirekt påverkar migrationsbeslut.

​Snus en inkörsport till rökning bland ungdomar

​Snus en inkörsport till rökning bland ungdomar

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 09:41 CET

Snusande, en mindre negativ attityd till rökning och låg självkänsla ökar risken för att ungdomar ska bli rökare innan de går ut gymnasiet. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet, Centrum för klinisk forskning Dalarna och Uppsala universitet i en studie där de har följt hälsoutvecklingen hos en grupp svenska ungdomar.

​Fler liv kan räddas med cykelpendling än med Förbifart Stockholm

​Fler liv kan räddas med cykelpendling än med Förbifart Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 13:55 CET

Om ytterligare drygt 100 000 personer i Stockholms län tog cykeln istället för bilen till jobbet skulle exponeringen för luftföroreningar för bosatta i Storstockholm minskas ungefär dubbelt så mycket som genom den planerade Förbifart Stockholm. Det konstateras i en studie som presenteras i morgon, fredag, vid Transportforum i Linköping.

Nu ska roboten lära sig saker själv

Nu ska roboten lära sig saker själv

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 10:56 CET

Genom att inspireras av mänskliga minnesmodeller och människors sätt att lära sig nya färdigheter kan man konstruera robotar som kan lära nya saker snabbt och effektivt. Benjamin Fonooni har arbetat med utveckling av sådana robotar och försvarar sin avhandling vid Umeå universitet fredagen den 16 januari.

Fritidshusägare ­ en resurs för landsbygden

Fritidshusägare ­ en resurs för landsbygden

Pressmeddelanden   •   2014-12-29 10:42 CET

Tillbringar du jul, sportlov och sommar i ditt fritidshus? Se dig i sådana fall som en resurs för bygden ­ snarare än ett problem. En ny studie från Umeå universitet visar att fritidshusägare är lojala och berikar bygden där de har sitt fritidshus med ny kunskap och nya erfarenheter. De bidrar därmed till lokal och regional utveckling.

13 miljoner kronor till forskning om bakterier och stressöverlevnad

13 miljoner kronor till forskning om bakterier och stressöverlevnad

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 15:31 CET

Vetenskapsrådet delar ut drygt 13 miljoner kronor till molekylärbiolog Matthew Francis vid Umeå universitet i den särskilda satsningen Rambidrag inom infektion och antibiotika.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.