Tags

​Allt färre drabbas av typ 2-diabetes

​Allt färre drabbas av typ 2-diabetes

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:10 CET

Allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes, och de som har sjukdomen lever allt längre. Det konstaterar forskare vid bland annat Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Diabetic Medicine.

​Kort vårdtid ökar dödlighet efter höftfraktur

​Kort vårdtid ökar dödlighet efter höftfraktur

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 08:05 CET

Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid. Det visar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal, BMJ.

​Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

​Snusning dubblar risken att bli alkoholberoende

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 09:37 CET

Snusare har dubbelt så hög risk att bli alkoholberoende, jämfört med ickesnusare, och ju mer man snusar, ju högre blir risken. Det konstateras i en studie från Umeå universitet som publiceras i tidskriften Drug and Alcohol Dependence.

Nära 3 000 nyfikna gymnasieelever besöker campus

Nära 3 000 nyfikna gymnasieelever besöker campus

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 08:41 CET

Onsdagen den 25 februari är det dags för Umeå universitets årliga informationsdag. Då kommer nästan 3 000 gymnasieelever från hela Norrland till campusområdet för att få veta mer om universitetets utbildningar och hur det är att studera här.

​Sorkfeber drabbar även hjärta och lungor

​Sorkfeber drabbar även hjärta och lungor

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 13:48 CET

Sorkfeber, en norrländsk blödarfeber, ger inte bara njurproblem utan påverkar oftast också hjärta och lungor, även långt efter det att patienten har blivit fri från infektionen. Det konstaterar Johan Rasmuson i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

Media-no-image

​”En meter kunskap” – om närmare 30 års forskning i global hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 15:09 CET

Måndagen den 23 februari arrangeras ett symposium med namnet ”En meter kunskap”. Namnet avser att i bild illustrera den samlade kunskapen från de mer än 100 doktorsavhandlingar som lagts fram vid en av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Epidemiologi och global hälsa.

Klimatförändring förändrar mängden fria miljögifter i Östersjön

Klimatförändring förändrar mängden fria miljögifter i Östersjön

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 08:44 CET

Regionala klimatmodeller förutspår en ökad transport av sötvatten till Östersjön. Det medför ett ökat inflöde av löst organiskt kol som kommer från land. Förändringen kommer att påverka de organiska miljögifterna i norra Östersjön som genom att binda till lösta organiska föreningar minskar i koncentration i vattnet. Det skriver Matyas Ripszam i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet

​Umeåforskare visar nytt samband mellan immunförsvar och cancer

​Umeåforskare visar nytt samband mellan immunförsvar och cancer

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 18:36 CET

För första gången har forskare från Umeå universitet påvisat ett samband mellan DNA-skada och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Immunity.

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 08:00 CET

Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv inställning till Sovjetunionen hos den svenska befolkningen. Sällskapens verksamhet utformades i nära samarbete med den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Men de avgörande besluten togs i Moskva.

​Prostatacancer med metastaser kan förutsägas med PSA-testning

​Prostatacancer med metastaser kan förutsägas med PSA-testning

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 13:10 CET

Med hjälp av så kallad PSA-testning är det möjligt att identifiera vilka män som har ökad risk att drabbas av metastaserad prostatacancer upp till 20 år senare i livet. Det visar forskare från bland annat Umeå universitet i en artikel som publiceras i tidskriften European Urology.

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 08:22 CET

Is och vinteröversvämningar är viktiga naturliga störningar som ger artrikare stränder längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan leda till att dessa störningar går förlorade och att floran blir fattigare. Det skriver Lovisa Lind i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 27 februari.

Mönster i stora datamängder visar hur information färdas

Mönster i stora datamängder visar hur information färdas

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 08:00 CET

Analyser av stora datamängder på internet kan avslöja vilken information som har störst betydelse för oss och vilka vi har mest gemensamt med, visar nätverksforskaren Fariba Karimi i sin avhandling vid Umeå universitet. Till exempel kan nätverk användas för att studera hur information färdas från en del av världen till en annan.

36 miljoner till forskning om nya virtuella testmetoder för framtidens bilar

36 miljoner till forskning om nya virtuella testmetoder för framtidens bilar

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 13:55 CET

Framtidens bilar och lastbilar ska kunna testas virtuellt långt innan fordonet är byggt. UMIT Research Lab vid Umeå universitet har en nyckelroll när fordonstillverkarna Scania och Volvo Cars och simuleringsföretagen Algoryx Simulations och Modelon gör gemensam sak för att utveckla teknik för nästa generations fordonssimulatorer.

Media-no-image

​Seminarium: Människor som inte kan föra sin egen talan

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 12:31 CET

Medicinska fakultetens kommitté för etikfrågor inbjuder till seminarium den 18 februari, med titeln: Människor som inte kan föra sin egen talan - ett forskningsetiskt dilemma.

​Äldre som har ramlat löper stor risk att ramla igen

​Äldre som har ramlat löper stor risk att ramla igen

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 09:52 CET

Äldre personer, över 75 år, som bor hemma och som faller och skadar sig så illa att de måste uppsöka akutmottagning, löper stor risk att falla och skada sig igen inom de kommande fem åren. Det visar fysioterapeuten Petra Pohl i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet, den 13 februari.

The Spaces Between / Samtida konst från Havanna

The Spaces Between / Samtida konst från Havanna

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 16:50 CET

Hur är livet på Kuba idag, bortom de senaste månadernas rubriker om tinande internationella relationer och storpolitiska löften om lyfta handelsembargon? Kan konsten spegla ett samhälle? På söndag 22 februari öppnar Bildmuseet en utställning med samtida konst från Havanna.

Miljoner till energieffektivisering

Miljoner till energieffektivisering

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 10:03 CET

Professor Thomas Olofsson får 2,7 miljoner i bidrag av Energimyndigheten samt ett utrustningsanslag på 150 000 kronor från Kempestiftelserna för att utveckla en ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader. Projektet är treårigt.

​Umeåforskare avslöjar gener som styr tankeförmåga senare i livet

​Umeåforskare avslöjar gener som styr tankeförmåga senare i livet

Pressmeddelanden   •   2015-02-03 15:42 CET

En internationell studie har identifierat gener som kan kopplas till människans tankeförmåga, eller så kallade generella kognitiva förmågor, med funktioner som minne, bearbetning av sinnesintryck, utveckling av resonemang, med mera, efter 45 års ålder. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.

Sinnrik finjustering av växters fotosyntes

Sinnrik finjustering av växters fotosyntes

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 10:04 CET

Membranproteinerna Lhcb1 och Lhcb2, två av de proteiner det finns mest av på jorden, ansvarar för att ljus fångas in till växters fotosyntes. Malgorzata Pietrzykowska har i sin avhandling i detalj utrett proteinernas olika roller och konstaterar att trots att de är nästan identiska har de inte samma funktioner. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 6 februari.

Vardagsnära kemi kan öka intresset hos gymnasieelever

Vardagsnära kemi kan öka intresset hos gymnasieelever

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 15:16 CET

Svenska elever på gymnasiets naturvetenskapliga program är intresserade av kemi och uppskattar kemiundervisningen, speciellt om kemin knyts till vardagen och lärarna har en tydlig struktur i sin undervisning. Det skriver Karolina Broman i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 6 februari.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.