Skip to main content

253 miljoner kronor till forskare vid Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 10:37 CET

Vetenskapsrådet har beslutat tilldela Umeå universitet totalt 253 miljoner kronor i stöd till 55 forskningsprojekt inom medicin, teknik och naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

– Årets tilldelning ser väldigt bra ut för Umeå universitet. Vi har konkurrenskraftiga projekt som gör att vi håller en stabil nivå i jämförelse med andra lärosäten. Det gäller alla områden. Det mest glädjande just i år är utbildningsvetenskap där våra forskare får näst mest av alla lärosäten. Ett annat område är samhällsvetenskap och humaniora, som fick fin utdelning, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Vetenskapsrådet ger genom sin årliga stora utlysning stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Nu har rådet offentliggjort vilka forskningsprojekt som får projektmedel inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, teknikvetenskap, naturvetenskap och medicin.

Mest medel får vetenskapsområdet medicin följt av samhällsvetenskap och humaniora. Därefter följer teknikvetenskap och naturvetenskap, samt utbildningsvetenskap. Umeå universitet ligger bra till inte minst inom utbildningsvetenskap där Umeå universitet får näst mest, efter Göteborgs universitet, för sina forskningsprojekt.

  • Utbildningsvetenskap får 34,8 miljoner kronor fördelat på sju projekt. Umeå universitet får därmed det näst största anslaget till detta område av landets lärosäten.
  • Humaniora och samhällsvetenskap tilldelas 68,6 miljoner kronor fördelat på nio projekt. Umeå universitet hamnar på en femteplats av de lärosäten i landet som får störst anslag.
  • Medicin får 85,3 miljoner kronor fördelat på 21 projekt. Umeå universitet hamnar på plats fem av de lärosäten som får störst anslag.
  • Naturvetenskap och teknikvetenskap får 64,5 miljoner fördelat på 18 projekt. Umeå universitet hamnar på plats sju av de lärosäten som får störst anslag.

Se anslagen här

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.