Skip to main content

3,8 miljoner till Umeåetnologer

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 14:43 CEST

Helena Pettersson


Etnologerna Helena Pettersson och Katarzyna Wolanik Boström, Umeå universitet, har tillsammans med Magnus Öhlander, Södertörns högskola, tilldelats 3,8 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för forskningsprojektet What is the use of Internationalisation for Transfer of Knowledge and Professional Status? A case of highly skilled international returners in the medical field. (Ung. kulturanalytisk studie av medicinares internationella yrkesmobilitet.)

– Vi är utomordentligt glada för att ha fått detta anslag, säger Pettersson och Wolanik Boström.

I projektet jämförs tre grupper av i Sverige utbildade och verksamma specialister inom det medicinska fältet - läkare som arbetat för volontärorganisationer, läkare som arbetat vid prestigefyllda kliniker och medicinska molekylärbiologer som arbetat med grundforskning vid universitet.

– Sverige är ett kunskapsintensivt land som starkt uppmuntrar internationell mobilitet, men vi vet fortfarande lite om vad människor faktiskt har upplevt och lärt sig under sina utlandsvistelser och hur detta tas tillvara på de svenska arbetsplatserna, säger Pettersson och Wolanik Boström.

I fokus för studien ligger de medicinska specialisternas erfarenheter och deras möjligheter att tillämpa nyvunna insikter vid återkomsten till svenska arbetsplatser, då olika typer av kunskap kan få erkännande som värdefulla, mötas av ointresse eller t.o.m. bli en belastning i karriären.

En viktig aspekt i studien berör olika arbetsplatskulturers betydelser för hinder och möjligheter för att återvändarna ska kunna omsätta nyvunna kunskaper, färdigheter och arbetssätt. Projektgruppen är också intresserade av att jämföra återvändarnas motiv för att arbeta utomlands och deras erfarenheter av detta, t.ex. hur det fungerade att samordna med privatlivet och praktiska frågor.

Projektet kommer förhoppningsvis att visa vilka olika slags kunskaper man får av att arbeta utomlands, hur dessa kunskaper faktiskt tillvaratas samt vilka faktorer som bidrar till och hindrar att kunskaperna tillämpas. Vidare kommer projektet att visa vilka faktorer som kan skapa goda förutsättningar för internationell mobilitet och därav gynna kunskapsintensiva samhällssektorer.

Kontaktaktuppgifter:
Helena Pettersson, +46 90 786 70 55, helena.pettersson@kultmed.umu.se
Katarzyna Wolanik Boström, +46 90 786 97 02, katarzyna@kultmed.umu.se
Magnus Öhlander, magnus.ohlander@sh.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.