Skip to main content

37 unga lovande forskare vid Umeå universitet får två miljoner kronor vardera

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:19 CET

37 unga lovande forskare vid Umeå universitet får två miljoner kronor vardera

– Målet är att identifiera våra främsta forskare i en tidig fas i karriären och stötta dem så att de stannar kvar hos oss samtidigt som de utvecklar sin forskning och stärker sin meritering, förklarar Marianne Sommarin, vicerektor med ansvar för forskning vid Umeå universitet.

Karriärbidraget, Young Researcher Award, har kunnat sökas av dem som är unga i sin akademiska karriär – de som tog doktorsexamen för ungefär två till tio år sedan – och som är anställda vid Umeå universitet. Satsningen som inleddes 2009, då 71 bidrag delades ut, är unik i Sverige.

Västerbottens läns landsting är med och finansierar ett av årets karriärbidrag.

Forskarna har valts ut efter en extern sakkunnigbedömning.
– De nationella panelerna har bestått av erfarna bedömare. Söktrycket var glädjande stort, 255 ansökningar kom in, berättar Marianne Sommarin.

Den institution som har belönats med flest karriärbidrag är institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, som har fått fem karriärbidrag.

Humanistisk fakultet
Pär Sundström
, institutionen för idé- och samhällsstudier

Samhällsvetenskaplig fakultet
Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, UCGS
Per-Olov Marklund, Centrum för regionalvetenskap
Michael Gentile, institutionen för kulturgeografi
Daniel Fällman, institutionen för informatik
Linda Rönnberg, statsvetenskapliga institutionen
Markus Hällgren, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Lars-Fredrik Andersson, institutionen för ekonomisk historia
Hanna Eklöf, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Ingeborg Waernbaum, statistiska institutionen
Jenny-Ann Brodin Danell, sociologiska institutionen
Annette Schnabel, sociologiska institutionen
Erik Domellöf, institutionen för psykologi
Bert Jonsson, institutionen för psykologi

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Maria Eriksson, institutionen för fysiologisk botanik
Christoffer Boman, institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Johanna Högberg, institutionen för datavetenskap
Åke Brännström, institutionen för matematik och matematisk statistik
Manya Raman Sundström, inst. för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Anna Linusson Jonsson, kemiska institutionen
Magnus Andersson, institutionen för fysik
David Barbero, institutionen för fysik
Jan Karlsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Antonia Liess, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Ann-Kristin Bergström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Jonatan Klaminder, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Tomas Brodin, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Medicinsk fakultet
David Edvardsson
, institutionen för omvårdnad
Richard Lundmark, institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Per Gustafsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Christina West, institutionen för klinisk vetenskap
Anneli Ivarsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Anders Johansson, institutionen för klinisk mikrobiologi
Nelson O. Gekara, institutionen för klinisk mikrobiologi
Jingxia Liu, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Linnea Karlsson, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Patrik Danielson, institutionen för medicinsk biologi