Skip to main content

Amerikaner får mer stöd än svenskar att ändra livsstil

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 08:10 CET

Träning på IKSU i Umeå. Foto: Mikael Lundgren​

Patienter i USA får mer stöd från sina läkare i primärvården för att förändra sina levnadsvanor än vad patienter i Sverige får. Det visar en studie som har genomförts av en grupp forskare vid Umeå universitet, Högskolan i Dalarna och i delstaten New York.

– Resultatet överraskade både oss och de amerikanska forskarna. Vi hade inte väntat oss att skillnaderna skulle se ut så här, säger senior professor Lars Weinehall, Umeå universitet och en av författarna till studien.

Totalt 629 primärvårdspatienter från Västerbotten och Dalarna i Sverige och från den norra delen av delstaten New York i USA telefonintervjuades inom 30 dar efter sina läkarbesök. Intervjuerna handlade om patienternas uppfattning om vikten av hälsosamma levnadsvanor, deras egna behov av förändring, deras önskan att få stöd från primärvården och vilket stöd de faktiskt hade fått ifråga om vikt, matvanor, fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion.

För tre av de fyra levnadsvanorna angav de amerikanska patienterna i större utsträckning behov av förändring. Undantaget var alkohol, där de svenska patienterna uttryckte ett större behov att förändra. Andelen som angav att de behöver göra förändringar och som också angav att de skulle vilja ha stöd från primärvården var över 80 procent i båda länderna.

Trots likheter i behov rapporterade de amerikanska patienterna att deras primärvårdsläkare dubbelt så ofta tog initiativ till diskussioner om modifiering av levnadsvanor som de svenska patienterna rapporterade, med undantag för alkohol.

– Vi kan inte idag säga om skillnaden länderna emellan handlar om att sjukvården arbetar annorlunda eller om det beror på att amerikaner har större behov än svenskar av att ändra livsstil eller några andra skillnader. Det ska vi söka svar på i den fortsatta forskningen. Men det var slående att amerikanerna var mer intresserade och aktiva i livsstilsfrågor än svenskarna, säger Lars Weinehall.

Det område i delstaten New York som ingick i studien har ett vårdsystem som liknar ett svenskt landsting. Det drivs av en stiftelse med sjukhus och primärvårdcentraler med fast anställd personal.

Studien publiceras i den medicinska tidskriften Global Health Action. De amerikanska forskarna hör till Bassett Research Institutet, Cooperstown, New York.

För mer information, kontakta gärna
Lars Weinehall
Senior professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
Telefon: 070-564 46 52
E-post: lars.weinehall@umu.se

Lars Jerdén
Docent, Medicinsk vetenskap, Högskolan i Dalarna
Telefon: 070-304 08 96
E-post: lars.jerden@ltdalarna

Om publiceringen
Lifestyle counseling in primary care in the United States and Sweden: a comparison of patients’ expectations and experiences. Lars Jerdén, James Dalton, Helene Johansson, Julie Sorensen, Paul Jenkins, Lars Weinehall. Global Health Action, Volume 11, 2018 – Issue 1https://doi.org/10.1080/16549716.2018.1438238

Pressbild på Lars Weinehall för nedladdning. 

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.