Skip to main content

Antibiotikafri behandling bäst i infekterad hörselgång

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 12:02 CEST

Hans Fällman
hans.fallman@adm.umu.se
Tel: 090-786 64 65
Mobil: 070-691 28 29
Fax: 090-786 76 60

En stark kortisonlösning läker ut inflammationer och infektioner i hörselgången bättre än en svag lösning med tillsatt antibiotika, visar Per Emgård i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 28 oktober.


Besvär från inflammation och/eller infektion i hörselgången, s.k. extern otit, har i Sverige sedan årtionden huvudsakligen behandlats med en kombinationslösning av två antibiotika och en svag grupp III-steroid (hydrokortison). Sjukdomen är en av de vanligaste inom öron-näsa-halsspecialiteten och yttrar sig i form av klåda, värk, rodnad, svullnad och vätska i hörselgången. Diagnosen kan vara svår eftersom flera andra tillstånd kan ge värk från detta område.

Det finns ett stort antal örondroppsbehandlingar att tillgå — 11 i Sverige och 18 i Storbritannien. Inte sällan handläggs patienter med flera insjuknanden per år av olika läkare, som prövar alternativ till tidigare behandling som inte medfört besvärsfrihet.

Det har ansetts nödvändigt att blanda i olika slags antibiotika till dessa örondroppar. Detta kan dock utveckla resistens hos bakterierna i hörselgången och dessutom framkalla kontaktallergier. I avhandlingen visas via djurexperiment att utfallet av en antibiotikafri behandling är väl jämförbart med, eller bättre än, samma steroid i kombination med antibiotika. Patientstudier bekräftar de experimentella resultaten.

Per Emgård är läkare vid ÖNH-kliniken, Ystads lasarett. Han kan nås via 0411-750 00vx eller e-post permariemgard@home.se.

Avhandlingen försvaras fredagen den 28 oktober vid Inst. för klinisk vetenskap och har titeln External otitis and its treatment, is a group III steroid without antibiotics sufficient therapy? — experimental and clinical studies. Svensk titel: Extern otit och dess behandling, är en grupp III-steroid utan antibiotika tillräcklig terapi? Experimentella och kliniska studier.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal B (Rosa salen), 9 tr., Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Dan Bagger-Sjöbäck, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Referenslänk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-607