Skip to main content

Cancerfonden ger 20 miljoner till Umeåforskare

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:13 CET

Umeå universitet fick god utdelning till ett av sina starka forskningsområden när 18 forskare beviljades sammanlagt nära 20 miljoner kr i projektanslag från Cancerfonden för 2007—2009.

Fonden beviljar projektanslag för 2007 och rekommenderar för 2008 och ev. 2009. De största beloppen gick till professorerna Thomas Grundström, Inst. för molekylärbiologi (950 000 kr per år under de tre åren, totalt 2 850 000 kr); Torgny Stigbrand, Inst. för klinisk mikrobiologi (2 700 000 kr); och Anders Widmark, Inst. för strålningsvetenskaper (2 400 000 kr). Grundström studerar gener som är inblandade i leukemi, Stigbrand arbetar med målsökande antikroppar vid cancerbehandling och Widmarks projekt handlar om lokaliserad prostatacancer, framför allt strålbehandling och dess effekter.

Totala projektanslag på en miljon kr eller mer tillföll också Dan Holmberg och Richard Palmqvist, Inst. för medicinsk biovetenskap, Erik Johansson och Kui Liu, Inst. för medicinsk kemi och biofysik, Birgit Holritz Rasmussen, Inst. för omvårdnad, samt Simon Tuck, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP).

Intressant är dessutom att professor Jørgen Straarup, Inst. för religionsvetenskap vid Humanistiska fakulteten, har fått 600 000 kr för projektet ”Religiositet och cancer – En religionspsykologisk studie av religiositetens funktion som copingmekanism hos cancersjuka praktiserande kristna”.

En sammanställning av mottagarna vid Umeå universitet kan hämtas i pdf-format på
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/cancerfonden_UmU_2006.pdf

Konaktupgpifter kan fås genom sökfunktionen på universitets webb,
http://www.umu.se/stodfunktioner/sok.html
("Sök efter anställda och studenter...")

Cancerforskningen är ett av Umeå universitets tolv starka forskningsområden, se
http://www.umu.se/umu/forskning/forskningsomraden/

För information om utdelningen i stort, se Cancerfondens webbplats
http://www.cancerfonden.se/

Hans Fällman, informatör, Medicinska fakulteten
E-post: hans.fallman@adm.umu.se
Tel: 090-786 64 65