Skip to main content

CBRNE vid Umeå universitet leder samverkansövning

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2017 12:38 CEST

Den 10-12 oktober pågår Safety & Security Test Arena. Foto: Eva-Maria Diehl

Den 10-12 oktober är det dags för det andra stora övningstillfället i projektet Safety & Security Test Arena. Under tre dagar kommer yrkesverksam personal från akutsjukvården Västerbotten (ambulans), räddningstjänsten Västerbotten, och Polisregion nord, att sammanföras för övning på Sandö. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet leder projektet.

Olika scenarier kommer ge deltagarna möjlighet att öva under realistiska förhållanden. Det övergripande syftet med övningen är att testa modeller för lärande under övning och därför ingår även strukturerad förberedelse och flera faser av efterbearbetning (reflektion).

Safety & Security Test Arena är ett stort regionalt samarbetsprojekt i Norra Sverige som leds av Europeiska CBRNE Centret vid Umeå universitet. Projektet följer Triple Helix-modellen, där partners från näringslivet, den offentliga sektorn och universitetet samverkar. Blåljusmyndigheter, det vill säga polis, ambulans och räddningstjänst, och företag ska tillsammans med forskare vid Umeå universitet ta fram innovativa lösningar för optimal samverkan vid olycksplatser och skadehändelser.

Peter Johansson från Europeiska CBRNE-Centret vid Umeå universitet är övningsledare.

– En väl fungerande samverkan mellan blåljuspersonal kan vara avgörande för de drabbade vid större skadehändelser, det vet vi. Att öva tillsammans kan ses som ett naturligt sätt att förbättra samverkan, men hur ska vi öva? Det är bland annat det vi försöker ta reda på, säger han.

Projektets hemsida

Om CBRNE:

Europeiska CBRNE-centret arbetar med forskning, övning och utbildning inom områdena säkerhet och sårbarhet med fokus på incidenter med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen. Målet med verksamheten är att etablera CBRNE-forskningsmiljön i Umeå som ett ledande excellenscenter för CBRNE-forskning och utveckling i Europa. Centret är en centrumbildning knuten till den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.

http://www.cbrne.umu.se/

För mer information, kontakta gärna:

Svenja Stöven, projektledare
E-post: svenja.stoven@umu.se
Telefon: 090- 786 78 46

Högupplöst pressbild. Eva-Maria Diehl

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.