Skip to main content

Curiosum är Umeås nya science center

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 13:23 CEST

White arkitekters skiss på Curiosums domteater.

Nu är det klart att Umeås nya besöksmål kring vetenskap och teknik heter Curiosum. Curiosum har sin grund i Umeå universitets tidigare verksamheter Umevatoriet och Sliperiet och kommer att öppnas under 2020 på i Sliperiets gamla lokaler på Konstnärligt campus.

– Med Curiosum vill vi stimulera till nyfikenhet och lust till kunskap. Det blir en inspirerande och kreativ miljö där besökare, unga som gamla, erbjuds att lära, göra och uppleva vetenskap och teknik, säger Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum.

Umeå kommun har över 10 års erfarenhet av nära pedagogiskt samarbete med Umevatoriet. Med Curiosum ges möjligheter att nå ännu fler elever med pedagogiska program av hög kvalitet kring vetenskap och teknik. Placeringen på Konstnärligt campus ger större närhet till både universitetets forskare och studenter och en allmän publik. Curiosum gör det möjligt att göra universitetets forskning tillgänglig för en bred publik och blir också en plats för samverkan med näringsliv.

– Curiosum kommer bli ett viktigt tillskott för utbildning och forskning inom visualisering och dessutom ser vi fram mot en naturlig mötesplats för alla nyfikna, såväl gamla som unga. Vi hoppas öka intresset för utbildning och vetenskap, säger Katrine Riklund, ordförande i Curiosums styrgrupp.

Curiosum är en viktig del i det strategiska partnerskap som Umeå universitet och Umeå kommun ingått när det gäller samhällets kompetensförsörjning.

– Vi ser framför oss att Curiosum blir en fantastiskt kreativ och lärande miljö för Umeås barn och unga. Curiosum blir också en viktig plats för samspel med näringslivet och ett spännande besöksmål för alla Umeåbor och tillresta, säger Johan Gammelgård, direktör för administration och innovation, Umeå kommun

Verksamhetsutvecklingen och anpassningar av Curiosums lokaler pågår just nu för fullt. En domteater för planetarieföreställningar och andra omslutande visuella upplevelser, blir ett nytt komplement till huset. Bygget har gjorts möjligt genom en donation från Knut och Alice Wallenberg i samband med ett nationellt projekt kring publikt lärande upplevelser av vetenskaplig visualisering, Wisdome.

Läs mer om den nationella satsningen Wisdome

För mer information, kontakta gärna:

Madelen Bodin, Föreståndare Curiosum, Umeå universitet
Telefon: 090-786 96 18
E-post: madelen.bodin@umu.se

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.