Skip to main content

Daniel Kallós ny tillförordnad prefekt på Konsthögskolan vid Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 13:19 CEST

Daniel Kallós                                                                                    Foto: Per Melander, Umeå universitet


Som det tidigare rapporterats om under våren 2013 avbröts rekryteringsprocessen av rektor till Konsthögskolan vid Umeå universitet. Därför utses från och med 19 augusti Daniel Kallós, professor emeritus i pedagogik, till tillförordnad prefekt vid Konsthögskolan.

– Jag kommer att vara en övergående lösning, dels för att sköta de löpande sysslorna, men även medverka i arbetet med den externa utvärdering som Universitetskanslerämbetet, UKÄ, kommer att genomföra under hösten, säger Daniel Kallós.

– Min uppgift blir också att bidra till att följa upp de interna utredningar som universitetet genomfört.

Daniel Kallós har tidigare varit verksam vid Umeå universitet både som dekan och prefekt för lärarutbildningen. Daniel Kallós akademiska karriär sträcker sig över en tid på över 40 år. 1986 – 2002 vid Umeå universitet och 1959 – 1986 vid Lunds universitet. På det senare inte minst i arbeten med utvärderingar.

Daniel Kallós har även flera nationella och internationella uppdrag som omfattar lärarutbildning.

För närvarande är han ordinarie ledamot av kulturhuvudstadsutskottet och sitter som suppleant i kommunstyrelsen i Umeå kommun.

Under höstterminen kommer humanistiska fakulteten vid Umeå universitet att återuppta arbetet med rekrytering av ny rektor till Konsthögskolan.

Länk till pressbild av Daniel Kallós

Kontakt: Per-Olof Erixon, dekan, humanistiska fakulteten, Umeå universitet,
tel. 070-550 86 05, per-olof.erixon@estet.umu.se


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.